Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon

Az oldalon Csorba önálló verseskötetei mellett a válogatott versesköteteit, önálló fordításköteteit és egyéb nagyobb műveit – bábjátékok, átdolgozása színműre, hanglemezek, mesék  –, továbbá prózai köteteit és a róla írt könyveket is bemutatom. 

A kötetek pdf változatát a Csorba Győző Könyvtár munkatársai készítették. Ezúton is köszönet érte.

Összefoglaló bibliográfia

Csorba Győző művei, kötetek Csorba Győzőről. Bibliográfia. A 244. hírlevél, 2. pontja. 2020. február 09.
A fenti bibliográfia önálló oldalon is elérhető elérhető itt.

Az önálló verseskötetek ismertetése a címek betűrendjében

Bevezető Csorba Győző önálló versesköteteinek bemutatásához. Önálló oldal. 2020. február 26.

1. Anabázis. 247. hírlevél. 1. kötet. (A hírlevél 2. pontja.) 2020. február 20.

2. Csikorgó. 248. hírlevél. 2. kötet. 2020. február 27.

3. Észrevételek 249. hírlevél. 3. kötet.  2020. február 28.

4. Görbül az idő. 250. hírlevél. 4. kötet. 2020. március 01.

5. Hátrahagyott versek. 251. hírlevél. 5. kötet. 2020. március 06.

6. A híd panasza. 252. hírlevél. 6. kötet. 2020. március 13.

7. Időjáték. 254. hírlevél. 7. kötet.  2020. március 24.

8. Lélek és ősz. 255. hírlevél. 8. kötet. 2020. március 26.

9. Mozdulatlanság. 258. hírlevél. 9. kötet. 2020. április 07.

10. Ocsúdó évek. 259. hírlevél. 10. kötet. 2020. április 9.

11. Séta és meditáció. 261. hírlevél. 11. kötet. 2020. április 15.

12. Simeon tűnődése. 264. hírlevél. 12. kötet. 2020. április 21.

13. Szabadulás. 266. hírlevél. 13. kötet. 2020. április 29.

14. A szavak bolyhai. 267. hírlevél. 14. kötet. 2020. május 2.

15. Szemközt vele. 268. hírlevél. 15. kötet. 2020. május 5.

16. A szó ünnepe. 270. hírlevél. 16. kötet. 2020. május 12.

17. A világ küszöbei. 271. hírlevél. 17. kötet. 2020. május 15.

A válogatott verseskötetek ismertetése a kiadás időrendjében

1. A lélek évszakai : Válogatott versek. – Bp. : Magvető, 1970. 2020. május 21.

2. Március : Tizenhárom vers. – Békéscsaba : Békés Megyei Könyvtár, 1975. 2020. június 1.

3. Összegyűjtött versek. – Bp. : Magvető, 1978. 2020. június 26.

4. Válogatott versek, 1945-1975 (30 év sorozat). 2020. július 03.

5. Ritmus, rend, zene. 2020. június 05.

6. Vissza Ithakába. 2020. 07. 13.

7. Egy eltűnt pécsi utcára. 2020. 07. 16.

8. Kétféle idő. 2020. 07. 26.

9. Csorba Győző válogatott versei (A magyar költészet kincsestára, 1997.) 2020. 07. 29.

 

Csorba önálló fordításkötetei, nagyobb fordításai

Bevezető a fordításkötetek ismertetéséhez. 2020. 08. 01.

1. Helinant [Helinand] de Froidmont: A Halál versei. 2020. 08. 06.

2. Brecht, Bertolt: Versek.  A modern német líra kincsesháza c. sorozatban. 2020. 08. 10.

3. Goethe, Johann Wofgang: Faust. 2. rész 2020. 09. 12. A bejegyzés 3. pontja.

4. Goethe, Johann Wolfgang: Faust 2. rész. 2. kiadás. 2020. 09. 30.

5. Brecht, Bertolt: Nagyobb művek. Lucullus a bírák előtt, Óceánrepülés, versfordítások. 2020. 10. 14.

6. Mezsirov, Alekszandr: Búcsú a hótól. 2020. 10. 17.

7. Janus Pannonius. Csorba fordítások. Szerkesztés alatt.

8. Kettőshangzat : Válogatott versordítások. Szerkesztés alatt.

8. Helinant [Helinand] de Froidmont: A Halál versei. 2. kiadás. 1989. Szerkesztés alatt.

Egyéb kötetek ismertetése

Weöres Sándor: Psyché (Csorba tulajdonbejegyzése. 256. hírlevél)

Rilke: Levelek egy fiatal költőhöz (fordító Szabó Ede. 256. hírlevél.)

Dunántúl című kötet és a Dzsámi fölajánlása (dr. Esztergár Lajos. 257. hírlevél.)

Csorba gyerekversei, meséi és bábjátékai. (273. hírlevél.) Frissítve 2020. május 31-én!