Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon

Az oldalon Csorba önálló verseskötetei mellett a válogatott versesköteteit, önálló fordításköteteit és egyéb nagyobb műveit – bábjátékok, átdolgozása színműre, hanglemezek, mesék  –, továbbá prózai köteteit és a róla írt könyveket is bemutatom.

A kötetek pdf változatát a Csorba Győző Könyvtár munkatársai készítették. Ezúton is köszönet érte.

Az oldalt folyamatosan frissítem. (Utolsó frissítés 2021. 01. 18.)

Összefoglaló bibliográfia

Csorba Győző művei, kötetek Csorba Győzőről. Bibliográfia. A 244. hírlevél, 2. pontja. 2020. február 09.
A fenti bibliográfia önálló oldalon is elérhető elérhető itt.

Az önálló verseskötetek ismertetése a címek betűrendjében

Bevezető Csorba Győző önálló versesköteteinek bemutatásához. Önálló oldal. 2020. február 26.

1. Anabázis. 247. hírlevél. 1. kötet. (A hírlevél 2. pontja.) 2020. február 20.

2. Csikorgó. 248. hírlevél. 2. kötet. 2020. február 27.

3. Észrevételek 249. hírlevél. 3. kötet.  2020. február 28.

4. Görbül az idő. 250. hírlevél. 4. kötet. 2020. március 01.

5. Hátrahagyott versek. 251. hírlevél. 5. kötet. 2020. március 06.

6. A híd panasza. 252. hírlevél. 6. kötet. 2020. március 13.

7. Időjáték. 254. hírlevél. 7. kötet.  2020. március 24.

8. Lélek és ősz. 255. hírlevél. 8. kötet. 2020. március 26.

9. Mozdulatlanság. 258. hírlevél. 9. kötet. 2020. április 07.

10. Ocsúdó évek. 259. hírlevél. 10. kötet. 2020. április 9.

11. Séta és meditáció. 261. hírlevél. 11. kötet. 2020. április 15.

12. Simeon tűnődése. 264. hírlevél. 12. kötet. 2020. április 21.

13. Szabadulás. 266. hírlevél. 13. kötet. 2020. április 29.

14. A szavak bolyhai. 267. hírlevél. 14. kötet. 2020. május 2.

15. Szemközt vele. 268. hírlevél. 15. kötet. 2020. május 5.

16. A szó ünnepe. 270. hírlevél. 16. kötet. 2020. május 12.

17. A világ küszöbei. 271. hírlevél. 17. kötet. 2020. május 15.

A válogatott verseskötetek ismertetése a kiadás időrendjében

1. A lélek évszakai : Válogatott versek. – Bp. : Magvető, 1970. 2020. május 21.

2. Március : Tizenhárom vers. – Békéscsaba : Békés Megyei Könyvtár, 1975. 2020. június 1.

3. Összegyűjtött versek. – Bp. : Magvető, 1978. 2020. június 26.

4. Válogatott versek, 1945-1975 (30 év sorozat). 2020. július 03.

5. Ritmus, rend, zene. 2020. június 05.

6. Vissza Ithakába. 2020. 07. 13.

7. Egy eltűnt pécsi utcára. 2020. 07. 16.

8. Kétféle idő. 2020. 07. 26.

9. Csorba Győző válogatott versei (A magyar költészet kincsestára, 1997.) 2020. 07. 29.

Csorba önálló fordításkötetei, nagyobb fordításai

Bevezető a fordításkötetek ismertetéséhez. 2020. 08. 01.

1. Helinant [Helinand] de Froidmont: A Halál versei. 2020. 08. 06.

2. Brecht, Bertolt: Versek.  A modern német líra kincsesháza c. sorozatban. 2020. 08. 10.

3. Goethe, Johann Wofgang: Faust. 2. rész 2020. 09. 12. A bejegyzés 3. pontja.

4. Goethe, Johann Wolfgang: Faust 2. rész. 2. kiadás. 2020. 09. 30.

5. Brecht, Bertolt: Nagyobb művek. Lucullus a bírák előtt, Óceánrepülés, versfordítások. 2020. 10. 14.

6. Mezsirov, Alekszandr: Búcsú a hótól. 2020. 10. 17.

7. Janus Pannonius. Csorba fordítások. 2020. 10. 21.

Képek Csorba könyvtárában fellelt Janus kötetekből. (Válogatás)
(Néhány esetben a szkennelés nem a legjobb minőségű: nem akartam a könyveket teljesen szétszakítani.)

Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. 1972. Csorba Győző előszavával.
Janus Pannonius versei. Kardos Tibor ajánlásával. 1972.
Janus Pannonius válogatott munkái. Csorba Győző szerkesztésében. 1982.
Janus Pannonius: Pajzán epigrammák. Csorba Győző fordítása. 1986.
Janus Pannonius búcsúverse 29 magyar fordításban. 1986. Csorba Győző fordításával.
Janus Pannonius: Opera omnia. 1987.
Jankovits László: Nobilis ingenio : Janus Pannonius költészete.

8. Kettőshangzat : Válogatott versordítások. 2020. 11. 08.

9. Helinant [Helinand] de Froidmont: A Halál versei. 2. kiadás. 1989. 2020. 11. 10.

10. Csorba Győző: Drámafordítások. Eschner, Eugen: Gerő király, Hauptmann, Gerhart: Patkányok, Régnier, Robert: Arisztotelész rablólétrája. Szerkesztés alatt. 2020. 11. 25.

Csorba Győző levelezéskötetei

  1. Csorba Győző és barátai. Budapesti levelek Pécsre. Csorba Győző, Galsai Pongrác, Kalász Márton, Lázár Ervin és Szántó Tibor levelezése. Szerkesztés alatt.
  2. Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése. “… élni kell ameddig élünk.” 1961–1995. Szerkesztés alatt.
  3. Csorba Győző és Fodor András levelezése. “… Hűséges, baráti ölelésemet küldöm…”. 1947–1994.
  4. Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése. 1941–1991. Szerkesztés alatt.

Szakirodalom Csorba Győzőről
(Az itt felsorolt kötetek részletes ismertetésére a levelezéskötetek bemutatása után kerül sor.)

Bibliográfia:

Bertók László: Csorba Győző. Bibliográfia. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár : Jelenkor K., 1993.

Önálló kötetek Csorba Győzőről (Szerkesztés alatt!) Utolsó frissítés 2021. 01. 18.

Tüskés Tibor: Csorba Győző. – Bp. : Akad. K., 1981.

Tüskés Tibor: Az utolsó évszak. – Pécs : Pro Pannonia, 1997.

Csorba Győző 100 : A 2016. évi Csorba Győző emlékkonferencia előadásainak szerkesztett szövege : Válogatás folyóiratokban megjelent írásokból / Szerk., összeállította, jegyzetek: Pintér László. – Pécs : Csorba Győző Társaság, 2018. – 234 p. ; 25 cm. – (A Csorba Győző Társaság könyvtára, ISSN 2498 8553 : 4). ISBN 978-615-80558-3-3 kötött. –  A konferencia teljes videója.

Tanulmányok, cikkek, hírek Csorba Győzőről

Más költők Csorbának ajánlott versei (Megtalálható a Művek menü utolsó menüsorában is!)

Egyéb kötetek ismertetése

Fodor András és Takáts Gyula levelezése. Szerkesztés alatt!

Weöres Sándor: Psyché (Csorba tulajdonbejegyzése. 256. hírlevél)

Rilke: Levelek egy fiatal költőhöz (fordító Szabó Ede. 256. hírlevél.)

Dunántúl című kötet és a Dzsámi fölajánlása (dr. Esztergár Lajos. 257. hírlevél.)

Csorba gyerekversei, meséi és bábjátékai. (273. hírlevél.) Frissítve 2020. május 31-én!