2023.01.29.

199. Csorba blog. Csorba feljegyzései egy könyvbemutatóhoz és Weöres Sándor egy kézirata

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.2. Csorba versek hang- és videófelvételeken.3. Csorba mai verse a válogatásomból: Anti-Orpheusz  A Felvilágból le az Alvilágbavezeti Eurüdikét,vagyishát inkább […]
2023.01.25.

198. Csorba blog. Angyal Endre, Lovász Pál, Várkonyi Nándor, Petőfi Sándor

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Csorba mai verse a válogatásomból: KÉT EPITÁFIUM                   Lovász […]
2023.01.22.

197. Csorba blog. Emlékezzünk

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Csorba mai verse a válogatásomból: AMOR SANCTUS                           I Otrombán törsz […]
2023.01.20.

196. Csorba blog. Kiegészítés a Zsolnay-bloghoz, Petőfi-emlékév

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Csorba mai verse a válogatásomból: Milyen különös! Éppen az előző blogban […]
2023.01.16.

195. blog. Csorba Zsolnay-verse és Zsolnay emlékek

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 4 Csorba mai verse a válogatásomból: [Áll a vén Zsolnay…] Áll a […]
2023.01.13.

194. Csorba blog. A város oldalában 1.

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Kedves Levelezőtársak, titkári teendőim legrosszabb pillanatához értem. Itt az új év, […]

Versajánló


Ars poeticám? Ha a költészetnek még egyáltalában van létjoga (szerintem nagyon is van), az ma nem lehet más, mint az élet, a világ szüntelen és minden eddiginél makacsabb humanizálása. Nemcsak közvetlenül a tech­nikai fejlődésről van szó, ami az élettelen szerkezetek felé terelte az ember figyelmét, hanem arról is, hogy a technikai fejlődés soha nem sejtett pusztító erőket szabadított fel s roppant kísértést a sötét indulatok: a hatalomvágy, az önzés, a kapzsiság kiélésére. A humanizálás ma nem csupán emberiesítés, emberhez-alkalmazás, hanem az ember-ideál, a morális-ember szolgálata is, jobban, mint bármikor. Verseimmel ebben szeretnék segíteni. A törvényt, a dolgok és jelenségek lényegét igyekszem megragadni és kimondani, tízes találatokra törekszem, tehát szűkszavúságra.

Irtózom a bőbeszédűségtől, a mellébeszéléstől, szeretem a zenét a versben, de nem azonosítom a tankönyvek s olykor a nyelvészek igénytelenségével: a rit­mus, jó esetben a szótestek, a hangok valamiféle muzsikájával. A zene szá­momra sokkal mélyebb és összetettebb jelenség: legalább akkora szerepe van benne a szavak és mondatok „árnyékának”, gondolati, fogalmi, hangu­lati tartalmának és kisugárzásának, mint az érzékszervekkel közvetlenül felfogható megjelenésüknek. Híve vagyok a költészet demokratizmusának, de nem a pökhendi műveletlenség kiszolgálásának, hanem annak, hogy aki fárad érte és akar­ja, aki hajlandó szellemi és érzelmi erőfeszítésre, az kapja is meg jutalmát: a műalkotás élvezésének örömét.

Csorba Győző

Kötetek


A folyamatosan frissített oldalon Csorba Győző önálló verseskötetei mellett a válogatott versesköteteit, önálló fordításköteteit és egyéb nagyobb műveit – bábjátékok, átdolgozása színműre, hanglemez, mesék  –, továbbá prózai köteteit és a róla írt könyveket is bemutatjuk.

A kötetek a Magyar Elektronikus Könyvtár, valamint a Csorba Győző Könyvtár által kerültek digitalizálásra.

 

Támogatók


E gyesületünk a Miniszterelnökség által biztosított forrásból, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításában támogatásban részesült „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram révén, mellyel az egyesület kommunikációs tevékenységét fejleszthettük. Köszönjük a támogatást!