Csorba Győzőről írt művek

ÚJ!! Csorba Győző a Nyugat honlapon. Új!!

Alföldy Jenő: Példa és mérték. Csorba Győző: Vallomások, interjúk, nyilatkozatok c. könyvéről az Új Forrás 2002/1. számából

Bertha Bulcsu és Csorba Győző levelezéskötetének bemutatója a Pécsi Napilap-portálon

Berzsényi Sándor: Félkönyökre dűlve (Bertók László Hazulról haza c. kötete kapcsán Csorba Győzőről)

Csűrös Miklós: "Bízzák ránk, miről és hogyan akarunk írni". Csorba Győző: Vallomások, interjúk, nyilatkozatok.

Csuhai István: Szigorúbbnak kell lennem…” kritikája az ÉS-ben Csuhai Istvák kritikája az És-ben (2001, január 19) Csorba Győző Hátrahagyott versek c. kötetéről.

– Dalos László Csorba és Csontváry c. írása az Új Ember c. katolikus lap 2005. november 8-ai számában

A Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választották Csorba Győzőt. Híradás az Indexen, 2000. december 8.

Felavatták a "feltétlenül valódi költő" emléktábláját Pécsett. 2007. április 11.-én, a Költészet Napján, a róla elnevezett Megyei Könyvtár falán fölavatták Csorba Győző emléktábláját. Híradás a pecsinapilap.hu internetes portálon

Felavatták Csorba Győző mellszobrát. Az avatóról és a szoborról készült képek is láthatók a Pécsi Napilap on-line újság tudósításában.

Galsai Pongrác: Angelika

Havasréti József: Elsüllyedt világ. Csorba Győző: Római följegyzések, 1947-1948.

Kilencven éve született Csorba Győző. Megemlékezés a költő születésének 90. évfordulójáról a pecsinapilap.hu hírportálon. (2006. nov. 20.)

Lázár Ervin: Berzsián és Dideki. Berzsián költő köszönti mesterét. Csorba Győző hatvanéshármonegyedik születésnapjára 

Makay Gusztáv: Csorba Győző. Részlet

Péczeli Bauer Margit – hommage Csorba Győző Péczeli bauer Margit képzőművész Csorba emlékkiálítása Pécsett az Ifjúsági Házban 2007. május-júniusban

Szepesi Attila Űr utánam. Arcképvázlat Csorba Győzőről c. írása az Új Forrás 1997. 3. számában

Sőtér István: Ithakába van-e visszaút?

Szoborporté Csorba Győzőről. Az Új Dunántúli Naplóban 2004. novemberben megjelent tudósítás

Születésnapi beszélgetés Kopányi Györggyel. (Sok Csorbáról szó emlékezéssel), a Terasz c. lapban 

Tüskés Tibor: A költő műhelye. Csorba Győző hátrahagyott versei  = Tiszatáj. 2001. 3.

Válogatás Csorba Győző Hátrahagyott versek c. kötetéből az ÉS 2000 október 6-ai számában

– Weöres Sándor: Csorba Győző