A kötet képei.                                                           Versek a kötetből.

Egy vers a kötetből bevezetésképpen:

A VÁROS OLDALÁBAN

Egy ilyen este mondjuk
(csípős-nyers nyári csöndes)
mikor levél csak itt-ott
mikor ritkán remeg csak
mikor beléfogózni
mikor nincs már mi tárgyba
nincs már mi gondolatba
egy ilyen este mondjuk
ült ültél ablakodnál
a város oldalában
néztél a vaksötétbe
s nem tudtál megfogózni
Janus bátyám öcsém te
öt század bércein túl
vadmessze-messze tőlem
egy ilyen este mondjuk
pár ezred bércein túl
mikor levél… stb
ül mert hát akkor is lesz
egy költő egy jövendő
ül a vaksi ablaknál
a város oldalában
néz-néz a vaksötétbe
és nem tud megfogózni
de emlékezni tud még
s minket öt századévnyi
bérc két szél-távolából
Janus bátyám öcsém te
fázékony árvaságban
irigy nosztalgiával
talán majd összegondol

A város oldalában, a vers a költő előadásában.
A város oldalában. Csorba Győző verse.  Előadja Győry Emil. Videófelvétel.

Csorba Győző Janus Pannonius magyar fordítói közül nagyon előkelő helyet vívott ki magának. Két időben egymástól nagyon távol élő pécsi költő Janus és Csorba, a verseken keresztül szinte vértestvér lett. Ahogyan a költő írja: „egy költő egy jövendő / ül a vaksi ablaknál / a város oldalában… s minket öt századévnyi / bérc két szél-távolából / Janus bátyám öcsém te / fázékony árvaságban / irigy nosztalgiával / talán majd összegondol„. 1975-ben a Janus összes kiadása évében Janus magyarítása érdekében végzett munkája elismeréseképpen Csorba Janus Pannonius művészeti érmet, kapott, 1981-ben A világ küszöbei című kötet megjelenésének évében pedig a Művészeti Alap díját kapta meg. A fenti versben is jól érzékelhető a költő és az idő kapcsolatának különlegessége. Három idősík is egybeolvad: a jövendő, ismeretlen távolságú időben, korban elmélkedő költő, a XV. századi Janus és a XX. századi Csorba életideje. Az bátyám-öcsém is Csorba szófordulat: a történelmi időben Janus Csorba bátyja, hiszen előbb született, de az életkorukat számítva Janus Csorba öccse, hiszen fiatalabban halt meg, mint ahány éves volt Csorba a vers írásakor. Innen is érthető talán a költő idő-klausztrofóbiája, amiről így nyilatkozott: „Nekem nagyon gyakran van egy különös érzésem is, nem tudom, hogy ilyen van-e egyáltalán a pszichológiában vagy a pszichopatológiában. Ezt a különös érzést én időbeli klausztrofóbiának nevezném. Azt tudod, hogy a klausztrofóbia a bezártság iszonya. Előfordul, hogy mikor megnézek egy naptárt, vagy elkezdek elmélkedni azon, hogy az én lányaim most hány évesek, és hogy énvelem mi lesz akkor, mikor ők már ugyanannyi esztendősek lesznek, mint én vagyok, akkor elfog egy fulladásérzés, ami a klausztrofóbiában és az agorafóbiában is megvan.” (In: A város oldalában.)
Ezt a fotót 1982-ben Szakolczay Lajosnak a Budapest című folyóiratban megjelent Csorba interjújához készített fotók közül másoltam. Talán jól kifejezi a kép a két alkotó azonosulását, ugyanakkor időbeli távolságát, s talán éppen Csorba javaslatára lett ilyen. (A fotót Kálmándy Ferenc neves pécsi fotóművész, sajtófotós készítette, akinek a nevét a folyóiratban tévesen Kálmánynak írták.) A képes, Csorba-versekkel is bővített interjút figyelmükbe ajánlom, itt olvashatják.