Csorba versek a honlapon

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   Ö   P   R   S   Sz   T   U   Ü   V   Z

   Az oldal szerkesztés alatt!

Csorba Győző összes kötetben megjelent verse elolvasható a honlap hivatkozásaira kattintva, de nagyon sok verset digitalizáltam magam is egyes oldalak készítése közben és sok olyan vers is található már a honlapon, amelyet előadóművész vagy maga a költő mond el. Most a verseket betűrendbe foglalva egy helyre gyűjtöm össze, hogy ezzel is segítsem a keresőket. Remélem, eljutok egyszer odáig, hogy ez egy teljes adatbázis lesz, benne az összes olvasható és hallható Csorba verssel. A tételek szerkezete: a cím, majd utána pl.: (Öv. p. 344.) = a vers megjelent Csorba Összegyűjtött versek c. kötetében, a 344. oldalon, vagy (Hátrahagyott, p. 14.) = megjelent a Hátrahagyott versek (Pécs, Pro Pannonia Kiadó, 2000) c. kötetben, a 14. oldalon. Ezután annak a kötetnek a címét közlöm, amelyikben először jelent meg a vers, pl. (Séta és meditáció) Ilyenkor az oldalszámot nem adom meg.  Amennyiben a vers hallható is, először Csorba előadásában ajánlom, aztán az előadóművész interperetálásában, majd – ha van – az írott szövegre is rá lehet kattintani, mint pl. Ars poetica, Csorba Győző előadásában  (Írott szöveg és a vers Nagy Attila előadásában) A felső sorban lehet kiválasztani a versek kezdőbetűjét.  A betűrend (az Sz betűt kivéve) a "könyvtári ábécé", ill a könyvtári betűrendezés szabályait követi: a rövid és a hosszú magánhangzók azonos besorolási értékűek, a névelőket (a és az) nem veszem figyelembe, az "egy" határozatlan névelőt és az "egy" számnevet viszont az egyszerűség kedvéért mindig besorolási adatként kezelem. 
Elnézést kérek, ha egyelőre nem minden cím szerkesztése pontosan olyan, ahogyan leírtam. Amit jeleztem, az inkább még csak a terv. Aztán – ember tervez és a Jóisten végez a szabadidő csekély kerete, a kedv, az egészség stb. adagolásának szabályozásával… Gondolom, talán elnézhető, hogy a forma még nem mindenhol "100%-os", először a vers olvashatósága a fontos… 

 A

Ágyban (Öv. p. 626.) (Észrevételek)
Ájulás (Öv. p. 344.) (Séta és meditáció)
Aki sok szépet (Öv. p. 63.) (A híd panasza)
Alázat (Öv. p. 112.) (Szabadulás)
Alkonyat a városszélről, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Alkonyodó, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Amor sanctus (Öv. p. 260.) (A szó ünnepe)
Angyal Endre ld. Két epitáfium
Anyám, halottas ágyon
Apám elé (Major Tamás előadásában)
Ars amatoria (Öv. p. 349.) (Séta és meditáció)
Ars poetica, Csorba Győző előadásában  (Írott szöveg és a vers Nagy Attila előadásában)

Ugrás az oldal tetejére

 B

Babits-apokrif a "Jónás könyve" utánról,Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Balatoni néhánysorosok (Csernus Mariann előadásában)
Bennem (Vallai Péter előadásában)
Betegségedben (Öv. p. 345.) (Séta és meditáció)
Bízzunk a test köznapi életében (Mécs Károly előadásában) (Öv. p. 347.) (Séta és meditáció)
Bogácsné és a púp, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Bolond cifrázgatás (Öv. p. 636.) (Észrevételek)
Bumeráng (Görbül az idő, p. 117.)

Ugrás az oldal tetejére

 C

Csak a kereszten (Öv. p. 497.) (Anabázis)
Családi följegyzések (ifj. Kőmíves Sándor előadásában)
Csináld  (Öv. p. 658., Új versek ciklus)
Cyrano érdeke (Simeon tűnődése, p. 83.)

Ugrás az oldal tetejére

 D

Danse macabre, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg) (Görbül az idő, p. 32.)
Dávid és Abiság  (Öv. p. 663., Új versek ciklus)
Dávid tánca, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)

Ugrás az oldal tetejére

 E

Ébredés (A világ küszöbei p. 91.)
Egyirányú (A világ küszöbei p. 92.)
Egynyári virág, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg
Eljön mindenképp (Szavak bolyhai, p. 55.)
Előszó, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg) 
Előttem vannak még, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Én gyönge lélek, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Epigrammák, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
[Erre arra leszek után…] (Hátrahagyott. p. 9.)
[Ez a kis óvónő…] (Hátrahagyott. p. 16.)   
Este (Visszatartott lélegzetű…) (Öv. p. 396.) (Lélek és ősz)
Esti ablak mögött, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Étel az is (A világ küszöbei p. 89.)
Ez a hónap

Ugrás az oldal tetejére

 F

Fényképek a falon, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg)
Fordított kígyó, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg) (Öv. p. 390.) Lélek és ősz
A férfi magánbeszéde (Hátrahagyott. p. 26)
Fordítva inkább, Csorba Győző előadásában (Írott szöveg) (Görbül az idő, p. 91.)
Fordulhat vissza (Öv. p. 635.) (Észrevételek)
Fortély (Görbül az idő, p. 117.)
Följegyzés (Írott szöveg; Haumann Péter előadásában)

Ugrás az oldal tetejére

 G

Gazdag vagyok, Csorba Győző előadásában

Ugrás az oldal tetejére

 H

Ha elhiszi (A világ küszöbei p. 130.)
Ha megszólalna 
Harminckét év (Öv. p. 632.) (Észrevételek)
A hetedik unoka  
Hetvenöt
Hogy példa is lehessünk (Öv. p. 427.) (Időjáték)
Hozzá 
Hozzád mindenkiért (Öv. p. 342.) (Séta és meditáció)

Ugrás az oldal tetejére

 I

Időtlen (Öv. p. 396.) (Lélek és ősz)
Ingerszegénység 
Isten pólyása 
Itt érzem közel (Írott szöveg)

Ugrás az oldal tetejére

 J

Ugrás az oldal tetejére

 K

Kajszifa 
Karácsony 1967
Karácsonyfa-díszítés (Öv. p. 44-45.) (A híd panasza)
A kék madár (Írott szöveg)
Kertem
Késő este (A világ küszöbei p. 71.)
Két epitáfium 
Két gyermek fogatán (Öv. p. 121.) (Szabadulás)
Két vágy 
Ketten (Öv. p. 497.) (Anabázis)
Kísértet (Hátrahagyott versek, 1965. p. 27.)
Köztük van (Öv. p. 667., Új versek ciklus)

Ugrás az oldal tetejére

 L

Lányok (Öv. p. 351.)
Látvány (Öv. p. 341.) (Séta és meditáció)
Lélek és ősz (Írott szöveg)
Lovász Pál ld. Két epitáfium

Ugrás az oldal tetejére

 M

Magasabb rangú (Öv. p. 658., Új versek ciklus)
Mai La Fontaine 
Már nem odázhatom (Öv. p. 343.)
Március (Az omló városfalat is…) (Írott szöveg) 
Másfajta nóta 
Megint tavasz
Mégis könnyebb (Öv. p. 426.) (Időjáték)
Megközelítések  (Öv. p. 630.) (Észrevételek)
Mi lesz? (Mécs Károly előadásában) (Öv. p. 346.) (Séta és meditáció)
Mi volt e test 
Micsoda nyelv (Öv. p.633.) (Észrevételek)
Mintád szerint (Öv. p. 658., Új versek ciklus)
Mulandónak szeretne (Öv. p. 278.) (A szó ünnepe)

Ugrás az oldal tetejére

 N

Nagylányaim 
Néhánysorosok 
Neked (Öv. p. 277.) (A szó ünnepe)
Nem is a kívánság (Öv. p. 350.) (Séta és meditáció)
Nem nőttem bele
Nem történt semmi (Öv. p. 427.) (Időjáték)
Női öl  (Hátrahagyott versek, 1964. p. 17.)
 
Ugrás az oldal tetejére

 O

Ocsúdó évek. Önéletrajzi költemény LIII-LX szakasz (1953-1954)
  
Ugrás az oldal tetejére

 Ö

Ő (Öv. p. 494.) (Anabázis)
Önkínzásaim (A világ küszöbei p. 84.)
Az öreg Milton
[Örökké…] (Hátrahagyott. p. 25.)

Ugrás az oldal tetejére

 P

Philémon és Baukisz (Öv. p. 658., Új versek ciklus)
Post amorem (Öv. p. 115.) (Szabadulás)

Ugrás az oldal tetejére

 R

Rám számíthat (Öv. p. 391.) (Lélek és ősz)
Régi lány (A világ küszöbei p. 89.)
Régi szilveszter (Öv. p. 392.) (Lélek és ősz)
Rézhangú trombiták (Öv. p. 393.) (Lélek és ősz)
Riadozó  kezed (Öv. p. 350.) (Séta és meditáció)
Ritmus, rend, zene (Írott szöveg)
Romantika (A világ küszöbei p. 96.)
Röp-vallomás (Öv. p. 397.) (Lélek és ősz)

Ugrás az oldal tetejére

 S

Séta és meditáció (Nagy Attila előadásában
Simeon tűnődése 
Sok költő…
Stációk (Írott szöveg) 

Ugrás az oldal tetejére

 Sz

Szapphó-töredék (A világ küszöbei p. 116.)
Szemére emlékszem (A világ küszöbei p. 97.)
Szerelem (Öv. p. 278.) (A szó ünnepe)
Szerelmesek (Öv. p.631.) (Észrevételek)
[Szeretni szeretkezni…] (Hátrahagyott. p. 30.)

Ugrás az oldal tetejére

 T

Tanú (A világ küszöbei p. 90.)
Tapasztalat 
Távol (Öv. p. 637.) (Észrevételek)
[A téli ágak..] (Hátrahagyott. p. 30.)
A történet vége?  (Görbül az idő, p. 119.)   
Triptichon amoris (Öv. p. 391.)
Tudni kell (Öv. p. 638.) (Észrevételek)
Tükörkép (Öv. p. 494.) (Anabázis)
Tűz és jég (Öv. p. 395.) (Lélek és ősz)

Ugrás az oldal tetejére

 U

Újszülött

Ugrás az oldal tetejére

 Ü

Űr utánam 

Ugrás az oldal tetejére

 V

Vacsora (A világ küszöbei p. 93.)
Valahol képletes (Öv. p. 394.) (Lélek és ősz)
Várakozók (Öv. p. 627.) (Észrevételek)
Várhatok jót (Öv. p. 494.) (Anabázis)
A város oldalában 
Védelmedben (Öv. p. 119.) (Szabadulás)
Veled a télbe (Öv. p. 344.) (Séta és meditáció)
Vereség 
Verseim sorsa (Vallai Péter előadásában és a költő előadásában
Vetkezvén bőrig meztelenre 
Virág virág virág (Öv. p. 349.) (Séta és meditáció)
Visszaszámlálás Zs.-nak (A világ küszöbei p. 94.)
Vörös és fekete (Öv. 635.) (Észrevételek)

Ugrás az oldal tetejére

 Z

Ugrás az oldal tetejére