MINTÁD SZERINT

Kiformáltad napjaimat, óráimat, perceimet,
az időmet s a teremet −: lettek valamifélék.
S én − bennük mozgok − fölvettem formáikat,
vagyis a tiéid. − Mire lennél hát nyugtalan?
Ha ütnélek is: csak mintád szerint.