Mécs Károly előadásában
                                                     (Elhangzott a Bartók Rádióban, 2006.  január 9-én este.)

                            MI LESZ?

A test nyelvét a testünk mindinkább megtanulja.
Köztünk a szó erőtlen s lassan fölösleges lesz. −
Fölér-e bármiféle fennkölt beszéd a kedves
kezével − főm lehajtva midőn hajamba túrja?

Szorongások, csapások − terelheted figyelmem −
csukott szád sarkain s a szemed színében élnek.
Ne szólj! − hiába volna; akkor se szólj, ha kérlek:
a nyelv dadogni tud csak e tiszta, ősi nyelven.

Ó, már előre borzaszt: mi lesz, ha majd a rémes
szót testünk mondja már, és a másik érti is már,
s közben fecsegve, csalva ködöt ver a hamis száj
méltatlan gyöngeséggel e szép őszinteséghez?