Női öl

Az öl a női öl
                               Világok tágulása
világok születése 
                                 Időtlen
alázatosság az engedelmes
eggyéfonódásban mikor a test
minden valódi s képletes ruhát
ledob magáról s titkait
hévvel kínálja s úgy csinálja dolgát
oly buzgón mint máskor soha
Vállalja a szüntelen
csalattatást amelyről tudja hogy
nem érte van
Vállalja a gyönyör ágaskodását
holott akár a lángoló gally
azért magaslik fel a lobogás
csúcsán hogy aztán kihunyva lehulljon 

Villámok vágnak leleményes
férgek kórok indulatok
támadnak s győznek majd a végén
Csak a fogant élet
bújik át réseiken s megy tovább