FORDULHAT VISSZA

   Teste sem kell, vére sem kell,
   semmilyen segélye sem kell
   Ami várat néki kezdtem,
   mégis áll majd dőlhetetlen.

   Dőlhetetlen, dönthetetlen,
   ha nem is a fellegekben.
   S alig őrző nyugovásra,
   lesz az inkább tanuságra:

   nem a kedves kell a falnak,
   nem, ha mások belehalnak,
   vére annak, aki rakja,
   az emeli magasabbra.

   Új Kőműves Kelemenné?
   Még akkor se, ha szeretné!
   Parancsolhat kocsisának:
   már fordulhat vissza másnap.