Szabadulás-Összegyűjtött versek konkordancia

Az Összegyűjtött versek c. Csorba kötet Szabadulás c. ciklusában megjelentetett versek 1943 és 1947 között keletkeztek, a Szabadulás c. Csorba-kötet (Pécs : Batsányi Társaság, 1947.) verseivel azonos időszakban. A kötetben és a ciklusban azonban nem ugyanazok a versek olvashatók: az Összegyűjtött versek Szabadulás ciklusában jóval több vers van, mint a Szabadulás c. kötetben, két vers viszont csak a Szabadulás c. kötetben található meg. Mivel Csorba azonos időszakban, azonos kötet- ill. cikluscím alatt közölte  ezeket a költeményeket, fontosnak tartom, hogy az eltéréseket jelezve is megelentessem a költő ezen korszakát reprezentáló verseket.

A táblázatban az összes 1943-1947 között keletkezett vers címét felsorolom: külön oszlopban azokat, amelyek csak az Összegyűjtött kötetben jelentek meg, külön oszlopban az Összegyűjtött versek és a Szabadulás c. kötetben is megjelenteket, s külön oszlopban azokat, amelyek csak a Szabadulás c. kötetben jelentek meg. 

Egy vers az Összegyűjtött versekben Hadak múltán, a Szabadulás c. kötetben Béke ellen címmel jelent meg. Ebben az esetben csak a címváltozást jelzem, mert a közlések szövege változatlan.

Összegyűjtött versek

 Összegyűjtött versek és
Szabadulás

Szabadulás

Előszó
Szomorúság
Május
Tél
Chiaroscuro
Falun
A Dunánál

Árnyék  (Ki hinné el…)

Új Halál-versek
Tanulság
Vigyázzon, aki él
Erdő
Háborús esti harangszó
Aggódás
Ének 1944-ben
Frontra menő bolgár katonák
Intés a lélekhez
Hadifogság

Hadak múltán (A Szabadulás c. kötetben Béke ellen címmel jelent meg! Ld. ott!)

Hadak múltán – Béke ellen(Címváltozat!)

Béke ellen (Az Összegyűjtött versek c. kötetben Hadak múltán címmel jelent meg!)

A testemhez
Alázat
Kit nyugtalan ágyad
Mint a kút
Post amorem 
Kendő
Védelmedben
Két gyermek fogatán

Epigrammák (Egy ifjú költőre, Vie romancée, Egy kritikusra, A beérkezett, A szerény, A gerinces. A Finnyás disznó című epigramma csak az Összegyűjtött versekben jelent meg!)

Epigrammák (Egy ifjú költőre, Vie romancée, Egy kritikusra, A beérkezett, A szerény, A gerinces. A Finnyás disznó című epigramma csak az Összegyűjtött versekben jelent meg!)

Két szonett (Párbeszéd, Korszerű (A Kiáltás c. szonett csak a Szabadulás c. kötetben jelent meg! Ld. ott!)

Három szonett (Párbeszéd, Kiáltás, Korszerű); a Kiáltás c. szonett csak a Szabadulásban  jelent meg!) 

Naplójegyzet
Csak a felszín
Szorongás (Szíjas csapások…)
Betegség után

Egy hülyéhez, gyermekkori barátomhoz

Csak a múlót
A magányról
Szabadulás
Dal
A menekülő
Fogyó világ
Emlék
A távozó
A föld teremtése. Mordvin hitrege