Keresés a honlapon

                                     Csorba Győző: Szabadulás

                                 Tartalomjegyzék

Előszó            
Szomorúság
Május
Tél
Falun
Egy hülyéhez, gyermekkori barátomhoz
A Dunánál
Árnyék
Új Halál-versek
Béke ellen 
A testemhez
Alázat
Kit nyugtalan ágyad
Mint a kút
Kendő
Védelmedben
Naplójegyzet
Epigrammák
Három szonett (Párbeszéd, Kiáltás, Korszerű)
Szorongás
Csak a múlót
A magányról
Szabadulás
Dal
A menekülő
Emlék
Fogyó világ
A távozó 

Kolofon:
Csorba Győző: Szabadulás : Versek. – Pécs : Batsányi Társaság, 1947. – 46 p. – (A Batsányi Társaság könyvtára : Szépirodalmi sorozat ; 1.)
Felelős kiadó: Várkonyi Nándor
Nyomtatott: "Kultúra" Könyvnyomdai Műintézet Mayer A. Géza és Társai Pécs 

A kötet borítója
A kötet címlapja