Bertók László Csorba Győző c. bibliográfiája a legteljesebb Csorba-bibliográfia, még a folyóiratokban, napilapokban, kötetekben megjelent Csorba-fotók közül is sokat „leírt” a pályatárs-barát-bibliográfus. A tételeket a bibliográfia lezárása után kiadott kötetek, tanulmányok, cikkek események leírásaival kiegészítettük. Hogy az eredeti számozás megmaradjon, az utólag felvett tételeket, alosztásokat képezve, a főtételtől . -tal (ponttal) elválasztva, félkövér számokkal jelöljük. Pl. 92.1, 92.292.18. (Ld még Magyar Elektronikus Könyvtár)

A kötet borítója
A kötet címlapjának homlokoldala
A kötetcímlapjának hátoldala

Bevezető
Írások Csorba Győzőről
             Makay Gusztáv: Csorba Győző. Részlet
             Weöres Sándor: Csorba Győző
             Takáts Gyula: Emlékek köszöntőbe Csorba Győzőnek
             Sőtér István: Ithakába van-e visszaút?
             Rába György: A vers fennsíkján
             Parti Nagy Lajos: A Csorba-kert
Életrajzi adatok
Csorba Győző művei
            Verskötetei és kritikáik 
            Versei antológiákban 
            Versei idegen nyelven 
            Hanglemeze és kritikái, megzenésített versei
            Fordításkötete, drámafordításai 
            Antológiák, melyekben fordításai jelentek meg
            Bábjátékai, meséi, mesefeldolgozásai
            Átdolgozása színpadra
            Tanulmányai, kritikái, előszavai, tárcái
            Írásai, versei egyes írókról művészekről, költőknek, íróknak ajánlott versei, levelei A-K
            Írásai, versei egyes írókról művészekről, költőknek, íróknak ajánlott versei, levelei L-Z
            Interjúi, nyilatkozatai, vallomásai
Irodalom Csorba Győzőről
            Önálló művek
            Tanulmányok, cikkek
            Róla szóló, neki ajánlott művek, hozzá írt levelek
            Hírek, tudósítások, köszöntők
            Lexikonok, irodalmi összefoglalók Csorba Győzőről
            Arcképek, fényképek Csorba Győzőről
Csorba Győző műveiből
            Följegyzés
            Séta és meditáció
            Fordított kígyó
            Költők, fiatalok
            Túl már
            A hetedik unoka
            "Szeretnék másokat élni segíteni" Tüskés Tibor beszélgetése Csorba Győzővel

Kiegészítések a bibliográfiához (összeáll. Pintér László): kötetek, melyben Csorba Győző fordítások jelentek meg
           Bevezetés, válogatott fordításkötete, önálló fordításkötetek 
           Egyes szerzők önálló kötetei 
           Antológiák