TANULMÁNYOK, CIKKEK

 

904. MAKAY Gusztáv: Csorba Győző. = Sorsunk. 1947. 4. 215-224. = [Részlet]: Tiszteletadás (897). 19-20.

905. SŐTÉR István: Költő-arcképek. = Válasz. 1948. 8. 763-764. = Négy nemzedék. Élő magyar költők. A tanulmányokat írta és a költőket bemutatja: Sőtér István. Bp. 1948, Parnasszus, Légrády ny. 247-248. = S. I.: Tisztuló tükrök. Bp. 1976, Gondolat. 295-296. = Tiszteletadás (897). 24-25.

906. – –.: Pécsi album. Csorba Győző. = Független Néplap (Pécs). 1948. dec. 5. 2.

907. GALSAI Pongrác: Csorba Győző. = A Könyvtáros. 1959. 7. 525-527.

908. – -.: Csorba Győző. = Magyar Nemzet. 1959. nov. 14. 6.

909. GALSAI Pongrác: Két költőnk. Csorba Győző és Fodor József. = Élet és Irodalom. 1960. 19. 8.

910. POMOGÁTS Béla: Termékeny meditáció. Jegyzetek Csorba Győzőről. = Jelenkor. 1966. 10. 934-938.

911. VÁRKONYI Nándor: Csorba Győző verseiről. = Jelenkor. 1966. 10. 947-955.

912. WEÖRES Sándor: Csorba Győző. = Irodalmi és Nyelvi Közlemények. 1967. l. 86-89. = Tiszteletadás (897). 5-7.

913. KOLTA Ferenc: Ív. Egy pécsi folyóirat 1945-ben. = Jelenkor. 1970. 4. 395-398.

914. RÁBA György: Csorba Győző versei elé. (Bevezetés a Rádió „Kortársaink” sorozatában.) = Magyar Rádió, Petőfi. 1970. jún. 17.

915. SARKADY  Sándor: Csorba  Győző: Nosztalgia. [Verselemzés.] = Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla, Kárpáti Kamil. Győr, 1970, Megyei Népművelési Tanácsadó – KIOSZ Megyei Szövetsége. 163-166.

916. TÜSKÉS Tibor: Kortárs irodalom a középiskolában. Csorba Győző egy pécsi irodalomórán. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 124-129. Ua.: 2. kiad.: 1977.

917. RAITTILA, Anna-Maija: Csorba, Pécsin puutarhojen runoilija. [Csorba, a pécsi kertek költője.] = Etelä-Suomen Sauomat (Helsinki). 1971. jan. 24. 8.

918. FODOR András: Csorba Győzőről. = Jelenkor. 1972. 6. 500-505. = F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973, Szépirod. Kiadó. 28-41. = F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983, Magvető. 144-155.

919. TÜSKÉS Tibor: „De több az élet, mint a szó…” Csorba Győző Március című költeményének elemzése. = Jelenkor. 1973. 10. 871-875. = T. T.: Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése. Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 127-137. – Ua.: 2. kiad.: 1978. = Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből. Összeáll. Detre Zsuzsa  és  Bárány György. Bp. 1981, Gondolat. 246-254.

920. GALSAI Pongrác: A falrahányt borsó. Avagy: példázat az őszinte kritika hasznáról. (Emlékek a pécsi Batsányi Társaság történetéből.) = Élet és Irodalom. 1974. jan. 5. 9. = [Hogyan tanulhatunk meg verset írni? címmel] G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976, Szépirod. Kiadó. 288-297.

921. SZABÓ Ede: A lélek fekete ragyogása. Csorba Győző lírája. = Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974, Szépirod. Kiadó. 194-206.

922. CSŰRÖS Miklós: Közös nyelv – cselekvő közösség. Csorba Győző Jobb című költeményének elemzése. = Jelenkor. 1976. 1. 5-10. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984, Szépirod. Kiadó. 311-322.

923. FUTAKY Hajna: „A piros, a legnagyobb dolgok színe…” Csorba Győző költészetéről. = Jelenkor. 1976. 11. 958-992. = [Részlet]: Tiszteletadás (897). 48-54.

924. GÁLL István: A költő. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat -1952-1956 – szerkesztőségére, Csorba Győzőre.) = Élet és Irodalom. 1976. dec. 4. 4. =  [Vaskorban éltünk címmel] G. I.: Karcolgatunk. Bp. 1982, Magvető. 256-264. = Dunántúli Napló. 1989. márc. 25. 8-9.

925. GALSAI Pongrác: Éji látogatás. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat -1952-1956 – szerkesztésének idejére.) = G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976, Szépirod. Kiadó. 297-303. = G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986, Magvető. 130-137.

926. GALSAI Pongrác: Szabálytalan arcképek. Csorba Győző. = Élet és irodalom. 1976. 1. 4. = G. P.: 12 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. Bp. 1978, Szépirod. Kiadó. 24-37. = [Részlet]: Tiszteletadás (897). 12-13.

927. PÉCZELY László: Csorba Győző Kodály című versének zenei világa. = Jelenkor. 1976. 11. 993-997.

928. TAKÁCS Imre: Üdvözletemet küldöm Pécsre. = Élet és Irodalom. 1976. nov. 20. 4. = Tiszteletadás (897). 85-88.

929. THIERY Árpád: Mester és tanítvány. = Jelenkor. 1976. 11. 967-968. = Tiszteletadás (897). 77-79.

930. VÁRKONYI Nándor: A társ. = V. N.: Pergő évek. Bp. 1976, Magvető. 459-460. = Tiszteletadás (897). 11.

931- 932 [A bibliográfiában ez a két tétel hiányzik P. L.]

933. WEÖRES Sándor: Csorba Győző hatvanéves. = Kortárs. 1976. 11. 1840. =Tiszteletadás (897). 55-56. = [Rövidítve]: Csorba Győző: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. Fülszöveg.

934. LACZKÓ András: „Éveket néhány percért!” Arcképvázlat Csorba Győzőről. = Életünk. 1979. 6. 489-497. = L. A.: Elhagyott évek és tájak üzenetei. Kaposvár, 1992, Kaposvári Magyar-Lengyel Társaság. 60-72.

935. POMOGÁTS Béla: Költészet és önismeret. Csorba Győző. = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979, Magvető. 407-423. = [Részlet]: Tiszteletadás (897). 164-167.

936. TÜSKÉS Tibor: „Csata az elmúlással.” Csorba Győző önéletrajzi költeményéről, az Ocsúdó évekről. = Dunatáj. 1979. 3. 40-49. Vö.: 884. (61-101. l.)

937. TÜSKÉS Tibor: Az életmű-koordináták négy pontjáról. Négy Csorba Győző-vers megközelítése. (Ars poetica; Hazafelé;  Újjárendezés;  Paysage.) =  Napjaink. 1980. 6. 25-26.

938. TÜSKÉS Tibor: Az első évtized. Csorba Győző pályakezdése. = Literatura. 1980. 3-4. 489-505. Vö.: 884. (28- 60. l.)

939. TÜSKÉS Tibor: Lázadás  az  „idő-infláció”  ellen. Csorba Győző lírája a hetvenes évek első felében. = Életünk. 1980. 10. 874-886. Vö.: 884. (145-177. l.)
940. TÜSKÉS Tibor: A növekedés évtizede. Csorba Győző lírája a hatvanas években. = Új Írás. 1980. 2. 59-69. Vö.: 884. (102-144. l.)

941. TÜSKÉS Tibor: „… Váratlan tájak nyíltak…” Csorba Győző lírája a hetvenes évek második felében. = Jelenkor. 1980. 1. 13-25. Vö.: 884. (178-209. 1.)

942. TÜSKÉS Tibor: A pálya íve. Csorba Győző és a Nyugat „harmadik nemzedéke” kritikai elvei. = Somogy. 1981. 2. 38-45. Vö.: 884. (9-27. 1.)

943. TÜSKÉS Tibor: A költő és városa. = Képes Újság. 1982. szept. 11. 12-13.

944. TANDORI Dezső: A még titkosabb közmegegyezés. = Mozgó Világ. 1984. 7. 115-123. = Tiszteletadás (897). 138-146.

945. KALÁSZ Márton: Versek: hogy élni segítsenek. = Új Tükör. 1985. 14. 19.

946. [MARAFKÓ  László]: (marafkó): Csorba  Győző. „Kossuth-díjasok.” = Magyar Nemzet. 1985. ápr. 4. 10.

947. POMOGÁTS Béla: Az önismeret költője. = Magyar Hírlap. 1985. ápr. 5. 6.

948. SZEDERKÉNYI  Ervin: A maradandóság  ereje. Csorba Győzőről Kossuth-díja kapcsán. = Vasárnapi Hírek. 1985. ápr. 7. 6.

949. BAKONYI István: Csorba Győző „főhajtásai”. = Somogy. 1986. 5. 9-12. = Bakonyi István: A folytatás reménye : Tanulmányok. [s. l.]. Comenius Társaság. 1991. p. 121-126.

950. [CSÁNYI László]: Csorba Győző köszöntése. = Tolna Megyei Népújság. 1986. nov. 25. 8.

951. CSÁNYI László: A végtelen jelei. Csorba Győző versei. = Új Írás. 1986. 8. 92-104. = Cs. L.: Égtájak, utassal. Szekszárd, 1987, Megyei Múzeum. 151-163.

952. CSŰRÖS Miklós: Ritmus, rend, zene. Csorba Győző verseskötet-szerkezeteiről. = Jelenkor. 1986. 11. 973-975.

953. GALSAI Pongrác: Barátom, Győző. = G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986, Magvető. 105-129.

954. KABDEBÓ Lóránt: „Szabálytalanul szabályos.” A 70 éves Csorba Győző köszöntése. = Magyar Nemzet. 1986. nov. 21. 4.

955. LACZKÓ András: Találkozások Csorba Győzővel. = Somogy. 1986. 5. 4-8.

956. LUKÁCSY András.: Csorba Győző derűje. = Magyar Hírlap. 1986. nov. 21. 9.

957. NÉMETH G. Béla: A tárgyszerűség birtokbavétele. Csorba Győző hetvenedik évére. = Jelenkor. 1986. 11. 967-970.

958. PARTI NAGY Lajos: Föld, ég, ember. Csorba Győzőről. = Kritika. 1986. 11. 7.

959. RÓNAY László: Csorba Győző vezérszavai. = Vigilia. 1986. 3. 197-198.

960. TÜSKÉS  Tibor: Azonosságok  és  elmozdulások. Részlet (a szerző  Csorba Győző c. monográfiájából.) = Tiszteletadás (897). 96-100. Vö.: 884. (187-201. l.)

961. TÜSKÉS Tibor: A gazdag-életű. Csorba Győző köszöntése. = Népszava. 1986. nov. 22. 8.

962. TÜSKÉS Tibor: „Hazugság nélkül szépet mondani.” A hét költője: Csorba Győző. = Rádió- és Televízió Újság. 1986. nov. 10-16. 3.

963. VAJDA Endre: Csorba Győző. = Vigilia. 1986. 12. 919-923.

964. VARGA Lajos Márton – BERKES Erzsébet: Beszélgetés Csorba Győzőről. = Magyar Rádió, Kossuth. 1986. dec. 6.: „Mindennapi irodalmunk”. 3 lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

965. TÜSKÉS Tibor: Csorba Győzőről. = Magyar Televízió, 1. 1988. jún. 4. „Ünnepi Könyvhét”. [1] lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

966. TÜSKÉS Tibor: Csorba Győző indulása. (A Kossuth Rádióban 1988. nov. 11-én elhangzott, hasonló című műsorról.) = Rádió- és Televízió Újság. 1988. nov. 11. 7.

967. ÁGOSTON Zoltán: Lehet itt élni, csak nehéz. (Beszélgetés Esterházy Péterrel, többek között Csorba Győzőről.) = Pécsi Tér. 1991. nov. 29. 7-9.

968. CSŰRÖS Miklós: „- Ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozót”. Csorba Győző költészetéről. = Jelenkor. 1991. 11. 915-921.

969. KABDEBÓ Lóránt: Három Csorba Győző-vers. = Jelenkor. 1991. 11. 895-900.

970. MARAFKÓ László: A költő hűsége. Csorba Győző hetvenöt éves. = Magyar Nemzet. 1991. nov. 21. 10.

971. MÁRTON László: Expedíció, befelé. Csorba Győző újabb költészetéről. = Jelenkor. 1991. 11. 877-884.

972. PAPP István: Fekete ragyogás. Csorba Győző halálképéről. = Jelenkor. 1991. 11. 910-912.

973. SZIGETI Csaba: Vers és egyensúly. Az emlékezet alakzatai Csorba Győző költészetében. = Jelenkor. 1991. 11. 903-909.

974. TAKÁTS Gyula: Egy köszöntő-vers folytatása Csorba Győzőnek. = Jelenkor. 1991. 11. 886-889.

975. TÜSKÉS Tibor: Főhajtás Csorba Győzőnek. (E1hangzott a költő 75. születésnapján rendezett ünnepségen, Pécsett, a Művészetek Házában 1991. nov. 21-én.) = Új Magyarország. 1991. dec. 3. 11.

976. TÜSKÉS Tibor: Visszanézés. Csorba Győző köszöntése. = Új Ember. 1991. dec. 1. 6.

977. VADAS Ferenc: Csányi László barátai. Csorba Győző. = Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. Szerk. Vadas Ferenc. Szekszárd, 1992, Megyei Múzeum. 14-21.

Ld. még: az önálló, a válogatott és az összegyűjtött verseskötetekről szóló írásokat: 154-168., 217-233., 234-240., 2 90-300., 501-512.