ANTOLÓGIÁK, AMELYEKBEN VERSEI JELENTEK MEG

335. Könyvnapi figyelő. Beszámoló 107 íróról. Szerk. Lovag Sándor, Veszprémy István stb. Kaposvár, 1935. 112 l. /Százhúros Hegedű Könyvtára 3./ A kötet tartalma részben azonos a Százhúros Hegedű c. antológia 2. évfolyamával.
336. Százhúros Hegedű. [2. évf.] Száz költő évkönyve. Szerk. Lovag Sándor. Bp. 1935, Új Út kiad. 108 l.

337. Négy nemzedék. Élő magyar költők. A tanulmányt írta és a költőket bemutatja Sőtér István. Bp. 1948, Parnasszus. 352 l.

338. Hét évszázad magyar versei. Szerk. Klaniczay Tibor, Komlós Aladár stb. Ill. Győry Miklós. 2., bőv. kiad. 4. köt. Bp. 1954, Szépirod. Kiadó. 802 l.

339. Vidám magyar versek. Vál. Dalos László. Bp. 1955, Magvető. 337 l.

340. Mai magyar költők. Vál. és bev. Vargha Balázs. Bp. 1956, Ifj. Kiadó. 356 l. /A magyar költészet gyöngyszemei./

341. Pécsi múzsa. Irodalmi szemelvények. Összeáll., magy. és jegyz. ell. Tüskés Tibor. Pécs, 1958, Pécs Város Tanácsa. 134 l.

342. Szép versek. 1963. Fel. szerk. Z. Szalai Sándor. Bp. 1964, Magvető. 448 l.

343/1. Szép versek 1964. Fel. szerk. Z. Szalai Sándor. Bp. 1965, Magvető. 518 l.

343/2. Hét évszázad magyar versei. Szerk. biz.: Király István, Klaniczay Tibor stb. 3., bőv., átd. kiad. 3. köt. Bp. 1966, M. Helikon. 1062 l.

344. Lányok évkönyve 1967. Összeáll. D. Nagy Éva. Bp. 1966, Móra. 378, 6 l., illusztr.

345. Szép versek 1965. Fel. szerk. Z. Szalai Sándor. Bp. 1966, Magvető. 400 + [56] l.

346. Dunántúl. Dunántúli költők antológiája. Szerk. Pákolitz István, Tüskés Tibor. Pécs – Bp. 1967, Jelenkor – Magvető. 222, 2 l.

347. Magvető. 1967. 1. Szerk. Sík Csaba. Bp. 1967, Magvető. 427 l.

348. Szép versek 1966. szerk. Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor. Bp. 1967, Magvető. 481, 68 l.

349. Szép versek 1967. Szerk. Z. Szalai Sándor. Bp. 1968, Magvető. 486, 80 l.

350. Szép versek 1968. Szerk. Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor. Bp. 1969, Magvető. 398, 68 l.

351. Májusfák. Magyar líra 1945-1948. Vál., szerk., előszó, jegyz. Pomogáts Béla. Bp. 1970, Kozmosz. 379 l.

352. Szép versek 1969. Szerk. Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor. Bp. 1970, Magvető. 414, 68 l.

353. Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla, Kárpáti Kamil. Győr, 1970, Győr-Sopron megyei Népművelési Tanácsadó, KIOSZ Győr-Sopron megyei Szövetsége. 228 l.

354. Bemutatkozás. Szerk. Laknerfi László, Vaszari Sándorné. Bp. 1971, Közalkalmazottak Szakszervezet. 107 l.

355. Szép szó 1970. Szerk. Szalontay Mihály. Bp. 1971, Táncsics. 506 l.

356. Szép versek 1970. Szerk. Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor. Bp. 1971, Magvető. 366, 68 l.

357.  Verses világjárás. Szerk. Rába György. Bp. 1971, Móra. 682 l. /A világirodalom gyöngyszemei./

358. Versmondók könyve 1971. Szerk. Gárdonyi Béla, Kárpáti Kamil. Győr, 1971, Győr-Sopron megyei Népművelési Tanácsadó, Megyei Tanács, KIOSZ Győr-Sopron megyei Szövetsége. 336 l.

359. Hét évszázad magyar versei. Szerk. biz. Király István, Klaniczay Tibor stb. 4., bőv., átd. kiad. 3. köt. Bp. 1972, Szépirod. Kiadó. 1174 l.

360. Szép versek 1971. Szerk. Mátyás Ferenc, Z. Szalai Sándor. Bp. 1972. Magvető. 358, 68 l.

361. Termő ékes ág. Magyar költők versei az anyáról. Vál, szerk., jegyz. Domokos Mátyás. Bp. 1972, Móra. 318 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

362. Szép versek. 1972. Szerk. Mátyás Ferenc. Bp. 1973, Magvető. 384, 72 l.

363. Mai magyar költők antológiája. Szerk. Juhász Ferenc, Pomogáts Béla. Bev. Juhász Ferenc. Bp. 1974, Móra. 484 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

364. Szép versek 1973. Szerk. Mátyás Ferenc. Bp. 1974, Magvető. 352, 68 l.

365. Termő ékes ág. Magyar költők versei az anyáról. Vál., szerk., jegyz. Domokos Mátyás. 2. kiad. Bp. 1974, Kozmosz. 318 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

366. Koncert. Versek a zenéről. Vál., szerk., előszó: Csukás István. Bp. 1975, Móra. 261 l. /A világirodalom gyöngyszemei./

367. A költő felel. Vál. és szerk. Pomogáts Béla. Bp. 1975, Ifj. Lapkiadó Váll. 178 l. − Miniatűr kiadás.

368. A nő dicsérete. Vál., szerk. Mezei András. Bp. 1975, Kossuth – Magyar Nők Országos Tanácsa. 347 l.

369. Pécs. Költők a városról. Vál. és szerk. Szederkényi Ervin. Ill. Martyn Ferenc. Pécs, 1975, Városi Tanács. 190 l. – Ua.: Mini változatban is.

370. Szép versek 1974. Szerk. Kardos György. Bp. 1975, Magvető. 328, 64 l.

371. Június. Vers és próza pedagógusnapra, ballagásra, évzáróra. Összeáll. Tóth Emőke. Bp. 1976, Móra Kiadó. 98 l. /Iskolai Színpad./

372. Szép versek 1975. Vál. és szerk. Bata Imre. Bp. 1976, Magvető. 272, 84 l.

373. Pannóniai ének. Költők a Dunántúlról. Megjelent a Dunántúli költők győri találkozójára. Szerk. Z. Szabó László. Győr, 1977, Radnóti Emlékbizottság. 184, 6 l.

374. Mindenkori mesterek. Versantológia és művészeti tanulmányok. Összeáll., írta: Sík Csaba. Bp. 1977, Magvető. 571 l.

375. Szép versek 1976. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1977, Magvető. 376, 84 l.

376. Szimfónia. 30 év lírai története. Vál., szerk. és bev. Baranyi Ferenc. Bp. 1977, Móra. 476 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

377. Verses országjárás. Vál., szerk., bev. Fodor András. Bp. 1977, Kozmosz. 452 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

378. Szép versek 1977. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1978, Magvető. 420, 88 l.

379. Versek a zsebben. Vál., szerk. Alföldy Jenő. Bp. 1978, Móra. 229 l.

380. Hét évszázad magyar versei. Szerk. biz. Király István stb. 5. bőv. kiad. 3. köt. Bp. 1979, Szépirod. Kiadó, 873 l.

381. Hétköznapok. Szerk. Gerő János. Bp. 1979, Táncsics. 385 l. 16 t.

382. Az idő lovai. Vál., szerk., előszó: Tornai József. Bp. 1979 [1980), Móra. 603 l. /A világirodalom gyöngyszemei./

383. Szép versek 1978. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1979, Magvető. 412, 80 l.

384. Egry József arcképe. Egry József írásai. Írások Egry Józsefről. Versek, tanulmányok. Vál., szerk. Fodor András. Jegyz. Szabó Júlia. Bp. 1980, Magyar Helikon. 211 l. 70 t.

385. Hétköznapok. Szerk. Gerő János. Bp. 1980, Táncsics. 505 l.

386. 222 új magyar vers. Vál., szerk. Borbély Sándor. Bp. 1980, Móra. 357 l.

387. Megtartó varázslat. Költők József Attiláról. Vál., szerk. Szakolczay Lajos. Bp. 1980, Magvető. 438 l. 16. t.

388. Szép versek 1979. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1980, Magvető. 512, 81 l.

389. Tüskés Tibor: Szülőföldünk, a Dunántúl. Bp. 1980, Tankönyvkiadó. 421 l.

390. Antológia a felszabadulás utáni magyar irodalomból az általános iskola 5-8. osztályai számára. Versek, elbeszélések. Összeáll. Tóth Emőke. Bp. 1981, Tankönyvkiadó. 372 l. 8 t.

391. Bartók Béla. születésének 100. évfordulójára. Szerk. Szántó Tibor. Gyoma, 1981, Kner Nyomda. 54 l.

392. Az éjszaka csodái. Versek. Vál., szerk., előszó: Horgas Béla. Bp. 1981, Móra. 402 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei/

393. Miért szép? Verselemzések napjaink költészetéből. Összeáll. Detre Zsuzsa, Bárány György stb. Bp. 1981, Gondolat. 653 l.

394. A szarvassá változott fiú. Magyar költők versei Bartók Béláról. Vál., szerk., utószó: Szakolczay Lajos. Bp. 1981, Móra. 320 l.

395. Szép versek 1980. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1981, Magvető. 508, 77 l.

396. Takáts Gyula 70 éves. Versek, tanulmányok. Fel. szerk. Laczkó András. Kiad. a Kaposvári Miniatűr Könyvgyűjtő Klub. Kaposvár, 1981. 74 l., illusztr. – Bibliofil kiadás.

397. Ars poetikák a XX. századból. Irodalom, képzőművészet, zene. Vál., szerk., bev. Sík Csaba. Bp. 1982. Gondolat. 419 l.

398. Szép versek 1981. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1982, Magvető. 547, 77 l.

399/1. Az elmúlástól tettenérten. Versek. Vál., szerk., előszó: Z. Szabó László. Bp. 1983, Móra. 351 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

399/2. Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel. Imák és elmélkedések az ifjúság számára. Fernand Lelotte Rabboni c. könyve alapján írta − −. Bp. 1983, Szt. István Társ. 511 l. − Ua.: 2. átd. kiad. 1991. 639 l.

400. Hétköznapok. Elbeszélések, versek, kritikák, cikkek, riportok. Vál., szerk. Gerő János. Bp. 1983, Népszava. 526 l.

401. In memoriam Babits Mihály. Versek, visszaemlékezések. Szerk. Vadas Ferenc. Szekszárd, 1983, Béri Balogh Ádám Múzeum. 40 l. /Múzeumi füzetek./

402. Szép versek 1982. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1983, Magvető. 610, 84 l.

403. Weöres Sándor 70. születésnapjára. Összeáll., szerk. Szederkényi  Ervin. Pécs, 1983, Pécsi  Szikra Nyomda. 80 l. – Bibliofil kiadás, a versek a költők kezeírásával. − Ua.: Mini változatban is.

404. Illyés Gyula emlékkönyv. Vál., szerk. Illyés Gyuláné. Utószó: Domokos Mátyás. Bp. 1984, Szépirod. Kiadó. 611 l.

405. Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről. Vál., szerk., bev. Lukács  László. Bp. 1984, Vigilia Könyvek. 795 l.

406. Lobbanj föl, új dal, te mindenható! Szülj engem újra, te csodaszép! In memoriam Babits Mihály. 2. Összeáll., szerk. Téglás János. Bev. Keresztury Dezső. Bp. 1984, Zrínyi Kiadó. 103 l. 1 t.

407. „A megszolgált örökkévalóság.” Versek a magyar történelemről. Vál., szerk. Bihari Sándor. Bp. 1984, Móra. 512 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

408. Szép versek 1983. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1984, Magvető. 592, 82 l.

409. A civódó magyar. Versek népről, hazáról. Vál., szerk. Hegedős Mária. Bp. 1985, Magvető. 346, 22 l.

410. Európai tavasz. Vál., szerk. Lothringer Miklós. Bp. 1985, Ifj. Lap- és Könyvkiadó. 176 l., illusztr. – Bibliofil kiadás.

411. Költői jelenlét 1985. Híradás az év lírájáról. Vál., szerk. Parancs János. Bp. 1985, Magvető. 270 l.

412. Költők, barátaim. Magyar költők magyar írókról. Összeáll. Sík Csaba: Bp. 1985, Helikon. 88 l. – Bibliofil kiadás.

413. A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1986. Szerk. Boldizsár Iván. Bp. 1985, Athenaeum ny. 201 l.

414. Magyar költők. 20. század. Vál. és utószó: Vas István. Szöveggond. és jegyz. Szalai Anna. 3. köt. Bp. 1985, Szépirod. Kiadó. 911 l.

415. Májusfák. Vál., szerk., bev. és jegyz. Pomogáts Béla. 2., átd., bőv. kiad. Bp. 1985, Kozmosz. 372 l. /A magyar irodalom gyöngyszemei./

416. A Nyugat költői. Vál., szerk. és előszó: Vas István. 1-2. köt. Bp. 1985, Móra. 388, 365 l.

417. Az örvénylő-szívű vándor. Versek Kormos Istvánról. Vál., szerk., utószó: Z. Szabó László. Győr, 1985, Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság. 330 l.

418. Őrzők vigyázzatok. Válogatás negyven év katonaköltészetéből 1945-1985. Csillagok és lovasok. Vál., szerk., előszó: Illés Lajos. Bp. 1985, Zrínyi Kiadó. 192, 7 l.

419. Szép versek 1984. Vál., szerk. Bata Imre. Bp. 1985, Magvető. 568, 81 l.

420. Vallomás. Költők az anyanyelvről. Szerk. Z. Szabó László. Győr, 1985, Kazinczy Gimnázium és Egészségügyi Szakiskola. 96 l.

421. Berzsenyi Kincses emlék-kalendárium. Fel. szerk. Kiss Dénes. Bp. 1986, Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. 208 l.

422. Költői jelenlét 1986. Híradás az év lírájáról. Vál., szerk. Parancs János. Bp. 1986, Magvető. 268 l.

423. Magyar családi kalendárium 1987. Szerk. Levendel Júlia, Horgas Béla. Bp. 1986, Hazafias Népfront Családvédelmi Tanácsa. 253, 3 l.

424. Negyvenkedő. Vál. Budai Éva. Szerk. Papp György. Bp. 1986, Ijf. Lap- és Könyvkiadó. 82 l., illusztr. − Bibliofil kiadás.

425. Szép versek 1985. Összeáll. a Magvető Szerkesztősége. Bp. 1986, Magvető. 544, 74 l.

426. Szívzuhogás. Magyar költők szerelmes versei. Vál., szerk. Rozslay Zsuzsanna, Varga Lajos Márton. Bp. 1986, Móra. 221, 11 l. – Ua.: 2., bőv. kiad. 1988. 237 l.

427. Dombóvári kalendárium 1987-1988. Szerk. Balipap Ferenc. Dombóvár, 1987, Városi Művelődési Központ és Könyvtár. 335 l.

428. Kalendárium az 1988. évre. Szerk. Petkó Jenő. Pécs, 1987, Baranya Megyei Művelődési Központ. 221 l., illusztr.

429. Sötétben nem látok aludni. Gyerekversek. Szerk., összeáll. Sólyom Katalin. Pécs, 1987, Városi Tanács. 39 l., illusztr.

430. Szép versek 1986. Összeáll. Ilia Mihály. Bp. 1987, Magvető. 408, 92 l.

431. Új aranyhárfa. Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra. Vál., szerk. Tenke Sándor. Bp. 1987, Református Zsinati iroda. 441 l. – Ua.: 2. kiad. 1992.

432. Szép szerelmes szavak. Válogatás 500 év magyar költészetéből. Vál. Banos János. Utószó: Baranyi Ferenc. Ill. Reich Károly. Bp. 1988, Népszava Kiadó. 373 l.

433. Szép versek. 1987. Összeáll. Alföldy Jenő. Bev. Vas István. Bp. 1988, Magvető. 440, 69 l.

434. Szép versek 1988. Összeáll. Alföldy Jenő. Bev. Juhász Ferenc. Bp. 1989, Magvető. 478, 82 l.

435. Forrás antológia 1979-1989. Szerk. Füzi László, Pintér Lajos, Szekér Endre. Kecskemét, 1990, Városi Tanács − Bács-Kiskun Megye Tanácsa. 325 l.

436. Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. Összeáll., szerk., sajtó alá rend. Domokos Mátyás. Bp. 1990, Szépirod. Kiadó. 642 l., illusztr.

437. Szép versek 1989. Összeáll. Alföldy Jenő. Bev. Csorba Győző. Bp. 1990, Magvető. 446, 90 l.

438. Szép versek 1990. Összeáll. Alföldy Jenő. Bev. Csoóri Sándor. Bp. 1991, Magvető. 502, 26 l.

439. Szonett, aranykulcs. 1001 szonett a világirodalomból. Vál. Somlyó György. Bp. 1991, Orpheusz Könyvek. 722 l.

440. Két kos között. Magyar líra fesztiválja, Gyula 1992. Összeáll. és szerk. Szakolczay Lajos. Békéscsaba, 1992, Békés Megyei Könyvtár – Gyulai Várszínház. 139 l.

441. Szép versek 1991. Összeáll. Keszthelyi Rezső, Székely Sz. Magdolna. Bev. Orbán Ottó. Bp. 1992, Magvető. 200 l., illusztr.
441.1 Innen és túl : Versek az Isten-kereső emberről. Szerk. Lukács László. Bp. 2005, Vigilia.