ANTOLÓGIÁK, AMELYEKBEN MŰFORDÍTÁSAI
JELENTEK MEG

525. Világirodalmi antológia. 2. köt. Középkor és renaissance. Szerk. Ifj. Horváth János, Kardos Tibor. Ford. Csorba Győző stb. Bp. 1952, Tankönyvkiadó. 650 l. 16 t. /Egyetemi segédkönyv./
526. Janus Pannonius válogatott versei. Szerk. Gerézdi Rabán, Kálnoky László. Bev. és jegyz.: Gerézdi Rabán. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1953, Szépirod. Kiadó. 195 l. 3 t.
527. Carmina Burana. Középkori diákdalok. Vál., utószó és jegyz. Kardos  Tibor. Ford. Csorba Győző, Garai Gábor stb. Ill. Szász Endre. Bp. 1960, M. Helikon. 262 l.
528. A renaissance Magyarországon. Szerk. Kardos Tibor. Ford. Csorba Győző stb. Bp. 1961, Szépirod. Kiadó. 686 l. /Magyar klasszikusok./
529. Rilke, Rainer Maria művei. Vál., az életrajzot és a jegyz. írta Szabó Ede. Bev. Vajda György Mihály. 1. köt.: Válogatott versek. Ford. Ambrus Tibor, Csorba Győző stb. Bp. 1961, Magvető – Európa. 427 l. 1 t.
530. Walter von der Vogelweide válogatott versei. Vál. az utószót írta Keresztury Dezső. Ford. Babits Mihály, Csorba Győző stb. Jegyz.: Vizkelety András. Bp. 1961, M. Helikon 196 l. 10 t.
531. Dante Alighieri összes művei. Sajtó alá rend., utószó: Kardos Tibor. Ford. Babits Mihály, Csorba Győző stb. Bp. 1962, M. Helikon. 1218 l., illusztr. /Helikon klasszikusok./
532. Brecht, Bertolt színművei. Szerk., utószó, jegyz.: Vajda György Mihály, Walkó György. Ford. Bernáth István, Csorba Győző stb. 1-2. köt. Bp. 1964, M. Helikon. 1061, 1086 l. /Helikon klasszikusok./
533. Külföldi versek könyve. Vál. Komlós Aladár. Ford. Ady Endre, Csorba Győző stb. Bp. 1964, Móra. 430 l. /Az én könyvtáram. Az ifjúsági irodalom remekei./
534. Láthatatlan színpad. Német hangjátékok. Ford. A1bert  Gábor, Csorba Győző  stb. Vál., utószó, jegyz.: Albert Gábor. Bp. 1964, Európa. 357 l.
535. Brecht, Bertolt: Versek. Vál. Hajnal Gábor. Ford. Bernáth István, Csorba Győző stb. Utószó: Vajda György Mihály. Bp. 1965, M. Helikon. 401 l.
536. Dante Alighieri összes művei. Szerk. és utószó: Kardos Tibor. Ford. Babits Mihály, Csorba Győző stb. [2. kiad.] Bp. 1965, M. Helikon. 1218 l., illusztr. 92
537. Petrarca, Francesco daloskönyve. Szerk., utószó és jegyz. Kardos Tibor. Ford. Csorba Győző, Jékely Zoltán stb. Bp. 1967, Európa. 606, 2 l.
538. A világirodalom legszebb versei. XX. század. Vál. Lator László. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1967, Európa. 637 l. /A világirodalom remekei. 2. sor./
539. Kóbor poéta vallomás Középkori vágáns költők és névtelen szerzők versei. Összeáll., bev. és jegyz. Köllő Károly. Bukarest, 1970, Kriterion. 213 l.
540. Janus Pannonius: Opera latine et hungarice. – Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Szerk., utószó és jegyz. V. Kovács Sándor. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bev. Csorba Győző. Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 599 l.
541. Janus Pannonius legszebb versei. Vál., bev. és jegyz. Balogh József. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bukarest, 1972, Albatrosz. 160 l. 542. Janus Pannonius versei. Vál., szerk. és bev. Kardos Tibor. Ford. Kardos Tibor, Csorba Győző stb. Bp. 1972, Szépirod. Kiadó. 322, 2 l.
543/1. A zene szava. Versek a zenéről. Szerk. Gál Zsuzsa. Ill. Hincz Gyula. Ford. Babits Mihály, Csorba Győző stb. Bp. 1973, Zeneműkiadó. 286, 2 l.
543/2. Ditirambus a nőkhöz. Vál., szerk. Mezei András. Ford. Csorba Győző stb. Bp. 1973, Kossuth Kiadó. 279 l.
544. Petrarca, Francesco daloskönyve. Szerk. Kardos Tibor. Ford. Csorba Győző, Jékely Zoltán stb. Bp. 1974, Európa. 411, 1 l. /Lyra mundi./
545. Szédítő táj. Tizenegy svéd költő. Vál. Thinsz Géza. Ford. Csatlós János, Csorba Győző stb. Jegyz. Tótfalusi István. Bp. 1974, Európa. 166, 2 l. /Modern könyvtár 268./
546. Kezek dicsérete. Vál., szerk. és bev. Domokos Mátyás. Ford. Arany János, Csorba Győző stb. Bp. /A világirodalom gyöngyszemei./
547. Brecht, Bertolt versei. Vál. és szerk. Eörsi István. Ford. Bernáth István, Csorba Győző stb. Bp. 1976, Európa. 436, 3 l. /Lyra mundi./
548. Schiller, Friedrich versei. Vál. és szerk. Eörsi István. Ford. Csorba Győző, Dalos György stb. Bp. 1977, Európa. 349, 2 l. /Lyra mundi./
549. A végtelenség szomja. Hatvan év szovjet költészetéből. Vál., szerk., bev. és jegyz. Rab Zsuzsa. Ford. Ágh István, Csorba Győző stb. Bp. 1977, Móra. 634, 6 l. /A világirodalom Gyöngyszemei./ /Kozmosz könyvek./
550. Becher, Johannes R. versei. Vál. Hajnal Gábor. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1978, Európa. 245, 2 l. /Lyra mundi./
551. Ditirambus a nőkhöz. Vál., szerk. Mezei András. Ford. Csorba Győző stb. 2., bőv. kiad. Bp. 1978, Kossuth Kiadó. 287 l.
552. Carmina Burana. Középkori diákdalok. Szerk., utószó és jegyz. Kardos Tibor. Ford. Csorba Győző, Garai Gábor stb. Ill. Szász Endre. 2. kiad. Bp. 1979, M. Helikon. – Európa. 305, 2 l.
553. Lenau, Nikolaus versei. Vál. és szerk. Hajnal Gábor. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1979, Európa. 204, 3 l. /Lyra mundi./
554. Brecht, Bertolt válogatott versei. Vál., szerk., bev., életrajz és jegyz. Eörsi István. Ford. Bernáth István, Csorba Győző stb. Bp. 1980, Kozmosz. 457, 15 l. /A világirodalom gyöngyszemei./ /Kozmosz könyvek./
555. Ki vagy te? Világirodalmi alkotások a nőről. Összeáll. Horváth Lívia, Juhász Judit. Ford. Komoróczy Géza, Csorba Győző stb. Bp. 1980, Magyar Nők Országos Tanácsa – Kossuth Kiadó. 359 l.
556. Egy égbolt alatt. Szovjet-orosz költők. A szerk. biz. elnöke Kardos László. Szerk. Kelemen Gyula. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1981, Európa. 664 l. /A szovjet irodalom könyvtára./
557. Az expresszionizmus. Bev. tanulmány, vál., ford. Koczogh Ákos. Versford. Csorba Győző, Hajnal Gábor stb. 3., bőv. kiad. Bp. 1981, Gondolat. 330, 2 l. /Izmusok. /
558. George, Stefan – Hofmannsthal, Hugo von versei. Vál. és utószó: Szabó Ede. ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1981, Európa. 295, 4 l. /Lyra mundi./
559/1. Aki legdrágább, aki legszebb… Százhúsz vers a szerelemről. Vál. és szerk. Illés Lajos. Ford. András László, Csorba Győző stb. Ill. Szatmáry József. Bp. 1982, Kossuth. 318 l.
559/2. Janus  Pannonius. – Magyarországi  humanisták. Vál., szöveggond. és jegyz. Klaniczay  Tibor. Ford, Kardos Tibor, Csorba Győző stb. Bp. 1982, Szépirod. Kiadó. 1412 l. /Magyar remekírók./
560. Rilke, Rainer Maria versei. Vál. Szabó Ede. Ford. Ambrus Tibor, Csorba Győző stb. Bp. 1983, Európa. 403 l. /Lyra mundi./
561. A bolond gránátalmafa. Újgörög költők antológiája. Vál., szerk., utószó, jegyz.: Papp  Árpád. Ford. Csorba Győző stb. Bp. 1984, Kozmosz. 511 l.
562. Sevcsenko, Tarasz Grigorjevics versei. Vál. Misley Pál. Ford. Anka János, Csorba Győző stb. Bp. 1984, Európa 200 l. /Lyra mundi./
563. Carmina Burana. Középkori diákdalok. Vál., utószó és jegyz. Kardos Tibor. Ford. Csorba Győző, Garai Gábor stb. Ill. Szász Endre. 3. kiad. Bp. 1985, Európa. 301 l.
564. Ő. Világirodalmi antológia. Vál., szerk. Borbély Sándor. Ford. Csorba Győző  Végh György stb. Bp. 1985, Magyar Nők Országos Tanácsa – Kossuth Kiadó. 389 l.
565. Sellei Sarolta – Panyik István: Pécs. Fotóalbum. Bev. Bernics Ferenc. A verseket ford. Csorba Győző. Pécs, 1985, Városi Tanács 114 l., illusztr.
566. Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban. Szerk., utószó, jegyz. Kovács Sándor Iván. Ford. Hegedüs István, Csorba Győző stb. Ill. Martyn Ferenc. A Martyn Ferencről szóló tanulmányt írta: Tüskés Tibor. Pécs, 1987, Pannónia Könyvek. 192 l.
567/1. Fohászok és vallomások. A világ legszebb imái. Összeáll. Christoph Einiger. A magyar változatot szerk. Lukács László. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1988, Vigilia. 544 l.
567/2. Petrarca, Francesco daloskönyve. ford. Csorba Győző stb. Jegyz. Kardos Tibor. Bucuresti, 1988, Kriterion 392. /Horizont könyvek./ – Magyar-román közös kiadás.
568. Nietzsche, Friedrich  versei. Vál. Hajnal  Gábor. Ford. Csorba Győző stb. Utószó Németh G. Béla. Bp. 1989, Európa. 159 l. /Lyra mundi./
569. Sevcsenko, Tarasz  Grigorjevics: Apácahimnusz. (Gimn cernic.) Vál. Misley Pál. Ford. Csorba Győző stb. Ill. Taras Sevcsenko. Bp. – Uzsgorod, 1989, Európa – Kárpáti Kiadó. 94, 10 l.
570. Anyaság. Összeáll. Fábri Anna. Ford. Babits Mihály, Csorba Győző stb. Bp. 1990, Helikon. 88, 7 l. /Briliáns könyvek/
570/a. Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény. I. Humanizmus. – Szerk. Ács Pál, Jankovics József, Kőszeghy Péter. – Budapest : Balassi Kiadó, 1998. –787 p.
570/b. Tibullus, Propertius, Ovidius versei. – Szerk. Szepessy Tibor. – Budapest : Sziget Könyvk., 2000. – 188 p.