LEXIKONOK, IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓK

CSORBA GYŐZŐRŐL

 

1283. GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1942, A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1124-1125. hasáb.

1284. Hungária irodalmi lexikon. Szerk. Révay József és Kőhalmi Béla. Bp. 1947, Hungária. 120.

1285. Új magyar lexikon. 1. köt. A-C. Bp. 1959, Akad. Kiadó. 522.

1286. Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. 1. köt. A-K. Bp. 1963, Akad. Kiadó. 225.

1287. A magyar irodalom története. 3. r. 1905-től napjainkig. Szerk. Béládi Miklós, Bodnár György. Bp. 1967, Gondolat, 588-589.

1288. Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről,  kortársainkról. Szerk. Fonó Györgyné, Kis Tamás. Közrem. Somos Róbertné, Hoffer Andrea. Bp. 1969, Kossuth Kiadó. 116.

1289. Lessico Universale Italiano. 5. köt. CIR-DAG. Szerk. Giovanni Treccani. Róma, 1970. Instituto dell’ Enciclopedia Italiana. 683.

1290. Új magyar lexikon. 7. A-Z. Kiegészítő kötet. Bp. 1972, Akad. Kiadó. 94.

1291. Ki kicsoda? Életrajzi lexikon a magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Betlen Katalin. 3. átd. kiad. Bp. 1975, Kossuth Kiadó. 123.

1292. Dictionary of international biography. 1. köt. A-K. Szerk. Ernest Kay. Cambridge, 1976, Melrose Press. 216.

1293. Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről. Szerk. Hermann Péter. Közrem. Pásztor Antal. 4. átd. és bőv. kiad. Bp. 1981, Kossuth Kiadó. 142.

1294. POMOGÁTS  Béla: Az  újabb magyar irodalom. 1945-1981. Bp. 1982, Gondolat. 298-299.

1295. Díjasok és kitüntetettek adattára 1948-1980. Összeáll., szerk. Magyar Józsefné. Kaposvár, 1984, Megyei Könyvtár. 33., 228., 230.

1296. A magyar irodalom története, 1945-1975. 2/1. köt. Szerk. Béládi Miklós. A szerk. munkatársa Rónay László. Bp. 1986, Akad. Kiadó. 432-437.

1297. Kossuth-díjasok és Állami-díjasok almanachja 1948-1985. Szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József. Bp. 1988, Akad. Kiadó. 630.

1298. Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1986. Főszerk. Fazakas István. Bp. 1989, Magvető. 76-77.

1299. Magyar ki kicsoda 1990. Több mint 6000 élő magyar személy  életrajza. Főszerk. Hermann  Péter. Szerk. Markóczy Mária. Bp. 1990, Láng-Texoft Kiadó. 112.

1300/1. Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992. Több mint 12000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Szerk. Pásztor Antal, Szalay Katalin, Szarvas Krisztina. Bp. 1991, Biográf-Texoft Kiadó. 190.

1300/2. The Hungarian Who’s Who. Prominent hungarians home and abroad. Ed. Márton Fekete. Bp. 1991, HVG. Publ. House. 83.

1300.1 Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Csorba_Gy%C5%91z%C5%91

1300.2 Kereso.hu, az online lexikon: http://www.kereso.hu/yrk/hfreqrsvarq/1015  

1300.3 Csorba Győző Emléklap: http://csorbagyozo.hu