Fordításkötetei, szerkesztésében megjelent fordításkötetek és kritkáik

FORDÍTÁSKÖTETEI, DRÁMAFORDÍTÁSAI,
A SZERKESZTÉSÉBEN MEGJELENT
MŰFORDÍTÁSKÖTETEK ÉS KRITIKÁIK

 

483. HELINANT [de Froidmont]: A HALÁL VERSEI. (Les vers de la mort.) Ófrancia eredetiből ford. Csorba Győző. Bev. Birkás Géza. Ill. Holler András. Pécs, 1940, Janus Pannonius Társaság. 115 l. /A Janus Pannonius Társaság könyvtára./

484. VÁRKONYI Nándor. = Dunántúl. 1940. dec. 15. 12.
485. BÁRDOSI NÉMETH János. = Dunántúli Szemle. 1941. 4. 244.

486. GOETHE, Johann Wolfgang: FAUST. 1-2. r. + Ős-Faust. (Ur-Faust). Tragédia. Ford. Jékely Zoltán, Csorba Győző. Utószó: Turóczi-Trostler József. Jegyz.: Walkó György. Bp. 1959, M. Helikon. 559 l. /Helikon klasszikusok./

487. FÁBIÁN István. = Jelenkor. 1960. 1. 117-120.

488. BRECHT, Bertolt: VÁLOGATOTT VERSEI. Vál., szerk., utószó: Hajnal Gábor. Ford. Csorba Győző. Bp. 1959. Európa. 70 l. /A modern német líra kincsesháza 3. – Közös tokban az 1-8. kötet./

489. GOETHE, Johann Wolfgang: FAUST. Tragédia. Jegyz. Walkó György. Bp. 1961, M. Helikon. 1. r. Ford. Jékely Zoltán. 291 1. – 2. r. Ford. Csorba Győző. 454 l. 2 db. ([A híres-neves Faustus doktorról szóló históriák] 3-4.)

490. MEZSIROV, Alekszandr  Petrovics: BÚCSÚ  A HÓTÓL. Válogatott versek. Ford. Csorba Győző. Bp. 1974, Európa. 131 l.

491. B. Gy. = Könyvvilág. 1974. szept. 2. l.
492. BAKCSI György. = Magyar Hírlap. 1974. aug. 9. 6.
493. KOVÁCS Sándor. = Dunántúli Napló. 1974. aug. 14. 4.
494. MARAFKÓ László. = Jelenkor. 1974. 11. 1053-1054.
495. TÓTH Bálint. = Élet és Irodalom. 1974. 42. 11.
496. − −.= Új Könyvek. 1974. 19. 35.
497. FODOR András. = Szovjet Irodalom. 1975. 4. 185-187. = F. A.: Futárposta. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 249-253.

498. ESCHNER, Eugen: GERGŐ KIRÁLY. [König Jörg.] Színmű három felvonásban. Ford. Csorba Győző. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza 1975. nov. 1-én. = CSORBA GYŐZŐ: Drámafordítások. Pécs, 1998, Pannónia Kiadó. p. 5-69. /Pannónia könyvek./ /Irodalmunk forrásai : a./

499. [FÖLDESSY Dénes] F. D. = Dunántúli Napló. 1975. nov. 5. 3.

500. KETTŐSHANGZAT. Válogatott versfordítások. Bp. 1976, Európa. 378, 6 l.

501. FÁBRI Péter. = Új Tükör. 1976. 43. 40.
502. FODOR András. = Dunántúli Napló. 1976. nov. 14. 4. = F. A.: Futárposta. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 246-248. l. = F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983, Magvető. 306-308.
503. [KULCSÁR János] – Kulcsár -. = Vas Népe. 1976. nov. 6. 5.
504. NÉMETH Ferenc. = Pest Megyei Hírlap. 1976. szept. 25. 4.
505. RÁBA György. = Jelenkor. 1976. 11. 1006-1009. = Tiszteletadás (897). 101-107.
506. ZÓKA László. = Universitas (Pécs). 1976. 22. 4.
507. – – . = Új Könyvek. 1976. 22. 35.
508. ÉBERNÉ  BÁNFAI  Mária. – Pécs-Baranyai Könyvtáros. 1977. 1-2. 24.
509. FÁBIÁN László. = Élet és Irodalom. 1977. jan. 15. 10.
510. KÖRMENDY Zsuzsanna. = Magyar Nemzet. 1977. febr. 27. 13.
511. RÓNAY György. = Nagyvilág. 1978. 1. 130-131.
512. TÜSKÉS Tibor. = Új Írás. 1978. 1. 108-110.

513. RÉGNIER, Robert: ARISZTOTELÉSZ  RABLÓLÉTRÁJA. [Dieux, belles et bętes.] Történelmi groteszk 6 képben. Ford. Csorba Győző. 1978. = CSORBA GYŐZŐ: Drámafordítások. Utószó: Szirtes Gábor. Pécs, 1998, Pannónia Kiadó. p. 70-170. /Pannónia könyvek./ /Irodalmunk forrásai : a./

514. HAUPTMANN, Gerhart: PATKÁNYOK. [Die Ratten.] Berlini tragikomédia. Ford. Csorba Győző. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház 1981. ápr. 12-én. = CSORBA GYŐZŐ: Drámafordítások. Utószó: Szirtes Gábor. Pécs, 1998, Pannónia Kiadó. p. 171-247. /Pannónia könyvek./ /Irodalmunk forrásai : a./

515. JANUS PANNONIUS VÁLOGATOTT MUNKÁI. Versek, beszédek, levelek. Vál., szerk. és előszó: Csorba Győző. Ford. Berczeli A. Károly, Csorba Győző stb. Jegyzet és jegyzetszótár: Ugrin Aranka. Bp. 1982, Kozmosz Könyvek. 287 l.

516. KALÁSZ Márton. = Új Tükör. 1982. 34. 2.
517. VÖRÖS Mária. = Könyvvilág. 1982. 9. 27.
518. − −.= Új Könyvek. 1982. 821040. tétel.

519. JANUS PANNONIUS: PAJZÁN EPIGRAMMÁK. (Jani Pannonii epigrammata lasciva.) Szerk. ford., utószó és jegyz. Csorba Győző. Bp. 1986, Helikon. 74 l. – Japán technikával. Kapcsos tokban.

520. − −.= Új Könyvek. 1986. 862729. tétel.

521. [HELINANT] HÉLINAND DE FROIDMONT: A HALÁL VERSEI. ([Les] Vers de la mort.) Ford., utószó és jegyz.: Csorba Győző. Bp. 1989, Helikon. 63 l., illusztr. (Helikon stúdió.) – Bibliofil kiadás.

522. LATOR László. = Jelenkor. 1988. 3. 225-228.
523. SZIGETI Csaba. = Jelenkor. 1989. 12. 1199-1204.
524. − −.= Új Könyvek. 1989. 14. 76-77.

524/a. CSORBA GYŐZŐ: DRÁMAFORDÍTÁSOK. Utószó: Szirtes Gábor. Pécs, 1998, Pannónia Kiadó. p. 171-247. /Pannónia könyvek./ /Irodalmunk forrásai : a./