RÓLA SZÓLÓ, NEKI AJÁNLOTT MŰVEK,

HOZZÁ ÍRT LEVELEK

978. ALBERT Zsuzsa: „Márvány lélek”. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Tiszteletadás (897). 112.

979. ARATÓ Károly: Kimondja őket. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 999. = Tiszteletadás (897). 76.

980. ARATÓ Károly – BEBESI Károly – BERTÓK László – Csorba Győző – FÜLÖP Gábor – GALAMBOSI László – KÁROLYI Amy – LOVÁSZ Pál – MAKAY Ida – MARAFKÓ László – PÁKOLITZ István – TAKÁTS Gyula – WEÖRES Sándor: Körtánc. („Folytatólagos vers.”, játékos improvizáció.] = Jelenkor. 1971. 88-92. = Pécs. Költők a városról. Szerk. Szederkényi Ervin. Pécs, 1975, Pécs Város Tanácsa. 156-158. = Tiszteletadás (897). 40-42.

981. ÁRKOSSY István: [Csorba Győzőnek]. [Grafika.] = Csorba (903). 57.

982. BALASSA Péter: A kolónoszi művészet. Halálnapló 1. Csorba Győzőnek. = Jelenkor. 1986. 11. 979-985.

983. BALASSA Péter: Azóta. Csorba Győzőnek. [Esszé.] = Jelenkor. 1991. 11. 873-875.

984. BALLA Zsófia: Az estély vége. [Vers.] = Csorba (903). 43.

985. BALOGH László: Stonehenge. Csorba Győzőnek, Anabázisa olvastán. [Vers.] = Jelenkor. 1975. 3. 274. = Tiszteletadás (897). 47.

986. BARANYI Ferenc: „ .. És hamarosan a sötétség.” Csorba Győzőnek. [Vers.] = Tiszteletadás (897). 137.

987. BÁRDOSI NÉMETH János: Egy barackosra. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Életünk. 1970. 5. 402. = B. N. J.: Magyar Múzsa. Bp. 1982. Szépirod. Kiadó, 36-37.

988. BÁRDOSI NÉMETH János: Épüljön erődnek. Csorba Győző köszöntése. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 972. = Életünk. 1977. 1. 3. = B. N. J.: Magyar Múzsa. Bp. 1982, Szépirod. Kiadó. 38. = Tiszteletadás  (897). 58.

989. BENKŐ Attila: Anno Domini. [Vers.] = Csorba (903). 48-49.

990. BERTHA Bulcsu: Piros elefántok. [Emlékezés és köszöntő.] = Jelenkor. 1976. 11. 965-966. = B. B.: A fejedelem sírja felett. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 315-317. = Tiszteletadás (897). 59-60.

991. BERTHA Bulcsu: A tehetség és tisztesség birodalmában. Csorba Győző hetvenéves. = Élet és Irodalom. 1986. nov. 21. 6.

992. BERTÓK László: Triptichon. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 982-983. = B. L.: Emlékek választása. Bp. 1978, Magvető. 63-65. = Tiszteletadás (897). 80-82.

993. BERTÓK László: Csorba Győző kerítése. [Vers.] = Forrás. 1979. 12. 21.

994. BERTÓK László: Csorba Győző hetvenéves. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 11. 965-966.

995. BERTÓK László: S mindent ezen a csöpp helyen. A hetvenöt éves Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1991. 11. 871-872. = Csorba (903). 7-9.

996. BERTÓK László: Mindig beszél valaki más. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Kortárs. 1991. 11. 125. = Csorba (903). 10.

997. BISZTRAY Ádám: Preludium. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor, 1976. 11. 974. = B. Á.: Más lett a béke. Bp. 1981, Szépirod. Kiadó. 92. = Tiszteletadás (897). 91.

998. BISZTRAY Ádám: Anyaváros. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 11. 986.

999. BISZTRAY Ádám: Sopianae. [Vers.] = Csorba (903). 52-53.

1000. CSORDÁS Gábor: Szegény világ. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 11. 977.

1001. CSORDÁS Gábor: Metamorf. Cs. Gy. tanár úrnak. [Vers.] = Jelenkor. 1991. 11. 885. = Csorba (903). 63.

1002. CZIGÁNY György: Homályban és fényességben. 1991. nov. 1. Csorba Győzőnek. [Vers.] Kézirat. – Csorba Győző tulajdonában.

1003. DARÁZS Endre: Készülj  fel, kedvesem. Csorba Győzőnek. [Vers.] = D. E.: Portré ezüstkeretben. Bp. 1964, Szépirod. Kiadó. 67. = Tiszteletadás  (897). 26.

1004. ERDŐS  János: [Csorba Győzőnek.]  [Grafika.] = Csorba (903). 45.

1005. ESTERHÁZY Péter: Születésnapra. [Esszé.] = Jelenkor. 1991. 11. 868.

1006. FODOR András: Dunántúli költő. [Vers.] = F. A.: Tengerek, dombok. Bp. 1961, Magvető. 85.

1007. FODOR András: Gyász. [Vers.] = A csend szólítása. Bp. 1969, Szépirod. Kiadó. 357-358. = Tiszteletadás (897). 38-39.

1008. FODOR András: Második találkozás. [Esszé.] = Jelenkor. 1976. 11. 975-977. = F. A.: Futárposta. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 122-126. = [Részlet, Az első találkozás címmel]: Tiszteletadás (897). 14.

1009. FODOR András: Hétköznap és ünnep Csorba Győzővel. Naplójegyzetek. = Jelenkor. 1991. 11. 891-894.

1010. GALAMBOSI László: Csillagjáró. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 984. = G. L.: Naptollú vándor. Bp. 1981, Szépirod. Kiadó. 351-353.

1011. GALAMBOSI László: Szirtről szirtre. A Simeon tűnődése költőjének. [Vers.] = Tiszatáj. 1984. 8. 5-6. = Tiszteletadás (897). 147-148.

1012. GELLÉR B. István: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = Csorba (903). 39.

1013. GYŐRI László: Eszter, Noémi, Zsófia. A Kossuth-díjas Csorba Győzőnek. [Vers.] = Magyar Nemzet. 1985. szept. 21. 10. = Tiszteletadás (897). 160.

1014. GYURKOVICS Tibor: Csorba Győző köszöntése. = Népszava. 1976. nov. 21. 8. = Tiszteletadás (897). 92-94.

1015. GYURKOVICS Tibor: Az emberkerülés zsoltára. Drága és tisztelt bátyánknak, Csorba Győzőnek ajánlom. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 11. 976.

1016. HATÁR Győző: Lenyugvó nap. Csorba Győzőnek, hetvenöt utánra. [Vers.] = Csorba (903). 20-21.

1017. JÁNOSY István: Késő ősz. „Előre nézek… háta még eltakarja a halált…” (Csorba Győző). = Kortárs. 1992. 3. 63.

1018. KALÁSZ Márton: Változatok a reményre. Bp. 1967, Magvető. 85 l. [A verseskötet ajánlása: Csorba Győzőnek, szeretett mesteremnek, 50. születés-napjára.)

1019. KALÁSZ Márton: A világvégi tanyán. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Élet és Irodalom. 1976. jún. 12.

1020. KALÁSZ Márton: Fichte-olvasmány. A hatvanéves Csorba Győzőnek. + Köszöntő távirat, Csorba Győzőnek. [Versek.] = Jelenkor. 1976. 11. 998. = Tiszteletadás (897). 61-62.

1020.1. Galsai Pongrác: Rakéta Irodalmi Kávéház : A főúr mondja : Angelika = Rakéta Regényújság. 1982. szept. 28. (32. sz.) p. 11-13 A bibliográfiából kimaradt!

1021. KALÁSZ Márton: Földi kalandok. Csorba Győzőnek, hetvenedik születésnapjára. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 11. 971-972.

1022. KALÁSZ Márton: „Ismerni kell a rejtezőket…” Csorba Győzőnek, hetvenedik születésnapjára. = Kortárs. 1986. 11. 104-108.

1023. KALÁSZ Márton: Járás. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Tiszatáj. 1992. 3. 8.

1024. KÁROLYI Amy: Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 981. = Tiszteletadás (897). 57.

1025. KENDE Sándor: Köszöntő helyett. = Jelenkor. 1976. 11. 978-980. = Tiszteletadás (897). 70-74.

1026. KERESZTURY Dezső: Sóhajok. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1990. 1. 15-16. = Keresztury Dezső 57 verse. Budapest, 1992, Magyar Bibliofil Társaság – Magyar Irodalomtörténeti Társaság – Zalai Nyomda. 24-25.

1027. KISS Dénes: Köszöntő Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 999. = K. D.: Tűnt nyarak királya. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 292. = Tiszteletadás (897). 75.

1028. KOPÁNYI György: Halászember köszönti így… Csorba Győzőnek. [Vers.] = K. Gy.: Panaszoló, dicsekedő. Pécs, 1947, Batsányi Társaság. 40-41. = Tiszteletadás (897). 15-16.

1029. KORMOS István: Csorba Győző és városa. [Esszé.] = Jelenkor. 1976. 11. 973-974. = K. I.: A vasmozsár törője alatt. Bp. 1982, Szépirod. Kiadó. 103-105. = Tiszteletadás (897). 63-67.

1030. LÁSZLÓFFY Aladár: Csorba Győzőnek. [Vers.] = Forrás. 1992. 2. 7. = Csorba (903). 17.

1031. LOSSONCZY Tamás: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = Csorba (903). 15.

1032. MAKAY Ida: Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 983.

1033. MAKAY Ida: Ércet túlélő. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 11. 978. = Tiszteletadás (897). 163.

1034. MAKAY Ida: Csonkig ég. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor, 1991. 11. 901. = Csorba (903). 65.

1035. MÁNDY Iván: Egy Csehov-figura. Szeretettel Csorba Győzőnek. = Jelenkor. 1992. 6. 484-487. = Új Dunántúli Napló. 1992. jún. 20. 8.

1036. MARTYN Ferenc: Csorba Győzőnek. [Rajz.] = Jelenkor. 1966. 10. Műmell. a 938-939. lap között.

1037. MARTYN Ferenc: Illusztráció Csorba Győző: Szomját meg éhét című verséhez. [Tollrajz.] = Arion 3. Nemzetközi Költői Almanach. Szerk. Somlyó György. Bp. 1970, Corvina. 141.

1038. MARTYN Ferenc: [A pécsi Széchenyi tér.] Győzőnek szeretettel Ferenc, 1976. november. [Rajz.] = Jelenkor. 1976. 11. Műmell. az 1000-1001. lap között.

1039. MARTYN Ferenc: [A pécsi minaret.] Csorba Győzőnek szeretettel. [Rajz.] = Dunántúli Napló. 1976. nov. 21. 4.

1040. MEZEY  Katalin: Beszélgetés. Csorba  Győzőnek. [Vers.] = Tiszteletadás (897.) 136. = Csorba (903). 58.

1041. MEZEY Katalin: Helyzetjelentés. [Vers.] = Csorba (903). 59.

1042. MOHY Sándor: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = Csorba (903). 35.

1043. MUZSNAY Ákos: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = (903). 51.

1044. NEMES NAGY Ágnes: A szirakuzai kikötő. Csorba Győzőnek. [Emlékezés és köszöntő.] = Jelenkor. 1986. 963-964.

1045. PÁKOLITZ István: Köszöntő. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 963-964

1046. PÁKOLITZ István: A Jelenkór pánteonja. Böllenkedő. [Csorba Győzőről.] [Vers.] = Jelenkor. 1978. 10. 989.

1047. PÁKOLITZ  István: Gyémántragyogású. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Élet és Irodalom. 1981. 39. 10. = Tiszteletadás (897). 122.

1048. PÁKOLITZ István: Megszenvedi. [Vers.] = Jelenkor. 1991. 11. 890. = Csorba (903). 25.

1049. PÁL József: Ki mondta ezt ki mondta ezt. A hatvanéves Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 1000. = Tiszteletadás (897). 68-69. = P. J.: Megkötve születéssel és halállal. Vál. és új versek. Pécs, 1988, Pannónia Könyvek. 129-130.

1050. PÁLINKÁS György: Díjszabály az Indóháztól fel vagy onnét. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 11. 987.

1051. PÁLINKÁS György: A városban, miként a szívemben, esik az eső. Csorba Győzőnek. [Próza.) = Jelenkor. 1991. 11. 913-914.

1052. PÁLINKÁS  György: Horgany  kőépítményszekrény. Csorba Győző 75. születésnapjára. [Vers.] = Magyar Napló. 1991. nov. 15. 11.

1053. PARÁDI Tamás: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = Csorba (903). 61.

1054. PARANCS János: Kifelé és befelé. A 75 éves Csorba Győzőnek. [Vers.] = Új Ember. 1991. nov. 24. 3. = Csorba (903). 41.

1055. PARTI NAGY Lajos: A Csorba-kert. [Vers.] = Jelenkor. 1911. 11. 869-870. = Csorba (903). 36-37.

1056. PÉCSI  Gabriella: Lovasposta  Csorba  Győzőnek. [Vers.] = Életünk. 1984. 12. 1285. = Tiszteletadás (897). 153.

1057. PÉK Pál: Európa útjai. [Vers.] = Tiszteletadás (897). 154-155.

1058. PINCZEHELYI Sándor: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = Csorba (903). 19.

1059. PÜSPÖKY István: [Csorba Győzőnek.) [Grafika.] = Csorba (903). 5.

1060. RÁBA György: A vers fennsíkján. A 75 éves Csorba Győzőnek. [Vers.] = Csorba (903). 13. = Diakónia. 1992. 2. 31.

1061. RÓZSA Endre: Helyneves kibeszélő. Csorba Győzőnek szeretettel. [Vers.] = Jelenkor. 1981. 10. 884-885. = Tiszteletadás (897). 127-129.

1062. RÓZSA Endre: Levélhullás. A 75 éves Csorba Győzőnek. [Vers.] = Csorba (903). 55.

1063. SÁRY László: Csorba Győző 75. születésnapjára. [Zenemű.] = Csorba (903). 23.

1064. SULYOK Gabriella: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = Csorba (903). 11.

1065. SUMONYI Zoltán: Verses próza Csorba Győző köszöntésére. [Vers.] = Magyar Nemzet. 1976. nov. 19. 4. = Tiszteletadás (897.) 89-90.

1066. SZEMETHY Imre: Tiszteleti albumlap Csorba Győzőnek. [Grafika.) = Csorba (903). 31.

1067. SZEPESI Attila: Makacs Orfeusz. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Tiszatáj. 1969. 6. 484. = Tiszteletadás (897). 35.

1068. SZEPESI Attila: Pajkos-ének a magyarok dalnokairól és azoknak vitézségéről. [Vers.] = Új Írás. 1972. 9. 36.

1069. SZEPESI Attila: x x x. [Vers.] = Csorba (903). 47.

1070. SZEPESI  Attila: Tükörkép. Csorba  Győzőnek [Vers.] = Magyar Napló. 1992. jan. 24. 4.

1071. TAKÁCS Imre: Töredék Csorba Győzőnek. [Vers] = Jelenkor. 1978. 10. 969. = T. I.: Kísérlet, kavicsokkal. Bp. 1978, Szépirod. Kiadó. 86. = Tiszteletadás (897). 111.

1072. TAKÁTS Gyula: Emlékek, köszöntőbe Csorba Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 969-972. = T. Gy.: A semmi árnyéka. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 222-227. = T. Gy.: Más távlat. Összegyűjtött versek. 1967-1983. Bp. 1987, Szépirod. Kiadó. 238-242.
1073. TAKÁTS Gyula: Csontváry emlékére. Csorba Győzőnek. [Vers.] = T. Gy.: Vulkánok, fügefák. Bp. 1978, Szépirod. Kiadó. 522-523. = Tiszteletadás  (897). 120-121.

1074. TANDORI Dezső: Akármely évszak. Csorba Győző könyve nyomán. [Vers.] = Jelenkor. 1983. 10. 851-852.

1075. TANDORI Dezső: Csorba Győzőnek az 1991-es évben, két-világ-se-jén. [Vers.] = Csorba (903). 33.

1076. TŰZ  Tamás: Vers  Rómába. Csorba  Győzőnek. [Vers.] = Sorsunk. 1948. 4. 213-214. = Tiszteletadás (897). 21-23.

1077. TŰZ Tamás: Titkos küldetés. Csorba Győzőnek. [Vers.] = Csorba (903). 3.

1078. VALKÓ László: [Csorba Győzőnek.] [Grafika.] = Csorba (903). 27.

1079. VASADI Péter: Átengedni magunkon. Csorba Győzőnek szeretettel. [Vers.] = Csorba (903). 29.

1080. WEÖRES Sándor: Csorba Győzőnek. [Vers.] = W. S.: Merülő Saturnus. Bp. 1968, Magvető. 69. = W. S.: Egybegyűjtött írások. 2. köt. Bp. 1975, Magvető. 517. = Tiszteletadás (897). 30.

1081. WEÖRES Sándor: Győzőnek. [Vers.] = Jelenkor. 1976. 11. 981.

1082. WEÖRES Sándor: Amikor Csorba Győzővel hatvanévesek lettünk. [Vers.] = Kortárs. 1977. 2. 233. = Tiszteletadás (897). 95.

1083. WEÖRES Sándor: Csorba Győzőhöz írott leveleiből. = Jelenkor. 1989. 7-8 665-676.