EGYES SZERZŐK ÖNÁLLÓ KÖTETEI

 

17. BECHER, JOHANNES R.
Johannes R. Becher versei
vál. Hajnal Gábor ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
német
Bp. : E, 78. – (Lyra mundi)

18. BECHER, JOHANNES R.
Szelek vándorai : Válogatott versek
vál. és szerk. Hajnal Gábor ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al. ; ill. Kass János
német
Bp. : MH, 62

19. BRECHT, BERTOLT
Bertolt Brecht színművei
szerk., utószó, jegyz. Vajda György Mihály, Walkó György ; ford. Bernáth István, Csorba Győző et al.
német
Bp. : MH, 1964. – (Helikon klasszikusok). – 1–2. köt.

20. BRECHT, BERTOLT
Bertolt Brecht válogatott versei
vál., szerk., bev., életrajz és jegyz. Eörsi István ; ford. Bernáth István, Csorba Győző et al.
német
Bp. : K, 80. – (A világirodalom gyöngyszemei) . (Kozmosz könyvek)

21. BRECHT, BERTOLT
Bertolt Brecht versei
vál. és szerk Eörsi István ; ford. Bernáth István, Csorba Győző et al.
német
Bp. : E, 76. – (Lyra mundi)

22. BRECHT, BERTOLT
Színművek : Válogatás
vál. és az előszót írta Vajda György Mihály ; ford. Csorba Győző et al.
Bp. : E., 61. – (A világirodalom klasszikusai)
23. BRECHT, BERTOLT
Versek
Vál. Hajnal Gábor ; utószó Vajda György Mihály ; ford. Bernáth István, Csorba Győző et al.
német
Bp. : MH, 65

24. DANTE, ALIGHIERI
Dante összes művei
szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Kardos Tibor ; ford. Babits Mihály, Csorba Győző et al.
olasz
Bp. : MH, 62. – (Helikon klasszikusok)

25. DANTE ALIGHIERI
Dante Alighieri összes művei
szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Kardos Tibor ; ford. Babits Mihály, Csorba Győző et al.
olasz
Bp. : MH, 65. – 2. jav. kiad.

26. GEORGE, STEFAN – HOFMANNSTHAL, HUGO VON
Stefan George, Hugo von Hofmannsthal versei
vál. és utószó Szabó Ede ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
német
Bp. : E, 81. – (Lyra mundi)

HOFMANNSTHAL, HUGO von
ld.
GEOERGE, STEFAN – HOFMANNSTHAL, HUGO von

27. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius : Magyarországi humanisták
 vál., a szöveggond. és a jegyz. Klaniczay Tibor munkája ; ford. Csorba Győző, Kardos Tibor et al.
latin
Bp. : SzK, 82. – (Magyar remekírók)

28. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban
szerk. és a kísérő tanulmányt írta, a fordításokat jegyz. ellátta Kovács Sándor Iván ; ford. Hegedüs István, Csorba Győző et al. ; ill. Martyn Ferenc ; a Martyn Ferenc Janus Pannonius–rajzsorozatáról szóló tanulmány írta Tüskés Tibor
latin
Pécs : BMK, 87. – (Pannónia könyvek)
    Csorba Győző fordítása: Útra készen búcsút vesz a Váradon nyugvó szent királyoktól címmel jelent meg.

29. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius legszebb versei
a válogatás, az előszó és a névmagyarázat Balogh József munkája ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
latin
Bukarest : Albatrosz, 72

30. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius legszebb versei
vál., szerk. Szathmáry  Éva ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
latin
Bp. : Móra, 94. – (A magyar irodalom gyöngyszemei)

31. JANUS PANNONIUS
Opera latine et hungarice = Janus Pannonius munkái latinul és magyarul
szerk., utószó és jegyz. V. Kovács Sándor ; bev.  Csorba Győző ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
latin
Bp. : Tankönyvk., 72

32. JANUS PANNONIUS
Jani Pannonii opera omnia = Janus Pannonius összes munkái : Az 1972. évi válogatott kiadás átdolgozott és teljessé bővített változata
közrebocsátja V. Kovács Sándor ; szerk, az utószót írta és a jegyzeteket összeáll.: V. Kovács Sándor ; fordították: Arany János, Csorba Győző et al.
latin
Bp. : Tankönyvk., 87

33. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius válogatott versei
szerk. Gerézdi Rabán, Kálnoky László ; bev. és jegyz. Gerézdi Rabán ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
latin
Bp. : SzK., 53

34. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius versei
[vál., szerk., a bev tanulmányt írta Kardos Tibor ; ford. Csorba Győző, Kardos Tibor et al.]
latin
Bp. : SzK, 72

35. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius verseiŰ
vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Kardos Tibor ; ford. Csorba Győző, Kardos Tibor et al.
Bp. : SzK, 78. – 2. kiad.
36. JANUS PANNONIUS

Janus Pannonius versei

vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Kardos Tibor ; ford. Csorba Győző, Kardos Tibor et al.
latin
Bp. : SzK, 83. – 3. kiad.

37. LENAU, NIKOLAUS
Nikolaus Lenau versei
német
vál. és szerk. Hajnal Gábor ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
Bp. : E, 79. – (Lyra mundi)

38. NIETZSCHE, FRIEDRICH
Friedrich Nietzsche versei
vál. Hajnal Gábor ; az utószót Németh G. Béla írta ; ford. Csorba Győző et al.
német
Bp. : E, 89. – (Lyra mundi)

39. NIETZSCHE, FRIEDRICH
A vidám tudomány : ("la gaya scienza")
ford. Romhányi Török Gábor ; versek Csorba Győző, Garai Gábor et al. ; szerk. Pataky Péterné
német
Bp. : Holnap Kiadó Kft., 97

PANYIK ISTVÁN
ld.
SELLEI SAROLTA – PANYIK ISTVÁN

40. PETRARCA, FRANCESCO
Francesco Petrarca daloskönyve
szerk., az utószót és jegyzeteket írta Kardos Tibor ; ford. Csorba Győző, Jékely Zoltán et al.
olasz
Bp. : E., 67

41. FRANCESCO PETRARCA
Petrarca, Francesco daloskönyve
szerk Kardos Tibor ; ford., Csorba Győző, Jékely Zoltán et al.
olasz
Bp. : E., 74. – (Lyra mundi)

42. PETRARCA, FRANCESCO
Francesco Petrarca daloskönyve
a jegyz. írta Kardos Tibor ; ford. Csorba Győző et al.
olasz
Bucuresti : Kriterion, 88. – (Horizont könyvek)

43. RILKE, RAINER MARIA
Rainer Maria Rilke legszebb versei
… fordítói Csorba Győző et. al. ; Kristó Nagy István Rainer Maria Rilke c. írásával
német
Bp. : Móra, 94. – (A világirodalom gyöngyszemei)

44. RILKE, RAINER MARIA
Rainer Maria Rilke művei. – 1. köt., Válogatott versek
vál. az életrajz és a jegyz. írta Szabó Ede ; bev. Vajda György Mihály ; ford. Ambrus Tibor, Csorba Győző et al.
német
Bp. : M : E, 61.

45. RILKE, RAINER MARIA
Rainer Maria Rilke versei
vál. Szabó Ede ; ford. Ambrus Tibor, Csorba Győző et al.
német

Bp. : E, 83. – (Lyra mundi)

46. RILKE, RAINER MARIA
Versek
ford. Csorba Győző, Fodor András et al.
német
[Szeged] : Ictus, 1995

47. SCHILLER, FRIEDRICH
Schiller, Friedrich versei
vál. és szerk. Eörsi István ; ford. Csorba Győző, Dalos György et al.
német
Bp. : E, 77. – (Lyra mundi)

48. SELLEI SAROLTA – PANYIK ISTVÁN
Pécs : Fotóalbum
bev. Bernics Ferenc ; a verseket ford. Csorba Győző
horvát, ukrán
Pécs : Városi Tanács, 85

49. SEVCSENKO, TARASZ GRIGORJEVICS
Apácahimnusz = Gimn cernic
vál. Misley Pál ; ford. Csorba Győző et al. ; ill. Sevcsenko, Tarasz
ukrán
Bp.: E ; Uzsgorod : Kárpáti K., 89

50. SEVCSENKO, TARASZ GRIGORJEVICS
Tarasz Grigorjevics Sevcsenko versei
vál. Misley Pál ; ford. Anka János, Csorba Győző et al.
ukrán
Bp. : E, 84. – (Lyra mundi)

51. UNGARETTI, GIUSEPPE
Mérték és titok : Válogatott költemények
vál., előszó Szénási Ferenc ; olaszból ford. Baranyi Ferenc, Csorba Győző et al.
olasz
Bp. : Kráter, 93. – (Colosseum)

52. WALTER VON DER VOGELWEIDE
Walter von der Vogelweide válogatott versei
vál. és az utószót írta Keresztury Dezső ; ford, Babits Mihály, Csorba Győző et al.
német
Bp. : MH, 61
52.1 NIETZSCHE, FRIEDRICH
Gedichte = Versek
vál. és szerk. Dobos Tamás

Szeged : Lazi Könyvk., 2005
német