IRODALOM CSORBA GYŐZŐRŐL

                                                                                      ÖNÁLLÓ MŰVEK

881. TÜSKÉS Tibor: Csorba Győző. Bibliográfia. Bp.- Pécs, 1979, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Baranya Megyei Könyvtár. 75 l. /Mai magyar költők./

882. KALÁNYOS Katalin. = Pécs-Baranyai Könyvtáros. 1979. 1-2. 26-27.

883. SZAKOLCZAY Lajos. = Hungarológiai Értesítő. 1981. 3-4. 30.

884. TÜSKÉS Tibor: Csorba Győző. Monográfia. Bp. 1981, Akad. Kiadó. 241 l. / Kortársaink. /

885. CSÁNYI László: = Dunántúli Napló. 1981. okt. 18. 8.

886. SÍK Csaba. = Új Tükör. 1981. 44. 2.

887. ALFÖLDY Jenő. = Élet és Irodalom. 1982. 11. 11.

888. BAY Endre. = Dunatáj. 1982. 2. 62-66.

889. CSŰRÖS Miklós. = Tiszatáj. 1982. 5. 85-87.

890. SŐTÉR István. = Jelenkor. 1982. 5. 467-472.

891. LICHTMANN Tamás. = Hungarológiai Értesítő. 1983. 3-4. 215.

892. RÓNAY László. = Kritika. 1983. 6. 32.

893. TUSNÁDY László. = Napjaink. 1983. 5. 35.

894. FÜZI László. = Napjaink. 1984. 9. 30-33.

895. SZIJÁRTÓ István. = Somogy. 1984. 1. 110-111.

896. HATÁR Győző. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba, 1991, Tevan Kiadó. 42-45.

897. TISZTELETADÁS CSORBA GYŐZŐNEK. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Pécs, 1986, Pannónia Könyvek. 170 l., illusztr. – Felvéve analitikusan is.

898. DEME Márta. = Könyvvilág. 1986. 10. 45.

899. [HALLAMA Erzsébet] H. E.: = Dunántúli Napló. 1986. dec. 13. 8.

900. NAGY Imre. = Dunántúli Napló. 1987. márc. 14. 11.

901. PAPP István. = Forrás. 1987. 6. 82-83.

902. [RÓNAY László] r. l. = Új Ember. 1987. júl. 26. 6.

903. CSORBA GYŐZŐ 75. Versek és grafikák. (Készült egy példányban a költő születésnapjára.) Összegyűjt. és szerk. Szakolczay Lajos. Bp. 1991. Kézirat. 65 l. – Felvéve analitikusan is. – Csorba Győző tulajdonában.

903.1 BERTÓK LÁSZLÓ: Csorba Győző. Bibliográfia. Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár – Jelenkor, 251 p. – Adatgyűjtés lezárva: 1992. június 30.

903.2 TÜSKÉS TIBOR: Az utolsó évszak. Csorba Győző költészetének kiteljesedése, 1981-1995. Pécs. 1997. Pro Pannónia K., 147 p.

903.3 CSORBA GYŐZŐ, A FORDÍTÓ. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Közrem. Pintér László. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 200 p. (Pannónia könyvek)(Irodalmunk forrásai. E.)

903.4 CSORBA GYŐZŐ EMLÉKE. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Pécs. 2003. Pro Pannónia. 279 p. (Pannónia könyvek)