TANULMÁNYAI, KRITIKÁI, ELŐSZAVAI, TÁRCÁI

578. A Janus Pannonius Társaság könyvtára. = Sorsunk. 1941. 4. 462-466.
579. Matthiae Andreas: Siebenbürgen. = Kisebbségi Körlevél (Pécs). 1941. 4. 260-262.
580. Új dunántúli verseskötetek. (Bárdosi Németh János, Cserdi Ferenc, Jankovich Ferenc, Lovász Pál, Marconnay Tibor, Takáts Gyula könyvéről.) = Sorsunk. 1942. 2. 140-144.
581. Gábor Ignác: A magyar ritmika válaszútja. = Sorsunk. 1943. 7. 594.
582. Somogyi Ferenc: Társadalmi törvényalkotás Werbőczy előtt. = Sorsunk. 1943. 10. 804.
583. Pécs műemlékei. Gosztonyi Gyula: A barokk Pécs; A szigeti kapu környéke; A várostemplom története; A pécsi ókeresztény temető. = Sorsunk. 1943. 11. 868-869.
584. A Sorsunk és Bóka László. = Írott Kő. 7.943. 11. 13-14. = Klny. is. – Vö.: Bóka Lászlónak a Magyar Nemzet 1943. júl. 21-i és aug. 24- i írásával.

585. Költők az újjáépítésben. = Újjáépítő magyarok 1945. Szerk. Kő Kálmán. Ill. Martyn Ferenc, Gyarmathy Tihamér, Gárdos Emil. Pécs, 1945, Műhely. 160-   161.
586. A Sorsunk jubileumi magyar-szovjet száma elé. = Sorsunk. 1947. 11. 613.
587. Boros István, Lissák Kálmán, Szigeti Pál, Tolnai József. = Vezetők. A demokrácia építői, akik a 3 éves tervet is keresztülviszik. Szerk. Kő Kálmán és Váradi Károly. Pécs, 1947, Rákóczi ny. 21-24., 94-96., 128-131., 140-142.
588. Római levél. = Dunántúli Népszava. 1948. febr. 1. 2.
589. Pécsi sikerek a római Magyar Akadémián. = Dunántúli Népszava. 1948. febr. 18. 2.
590. Római képeslap. = Új Dunántúl. 1948. márc. 28. 4.
591. Heti iskola a művészetről. [Cikksorozat (Cs.) szignóval.] = Dunántúli Napló. 1948. júl. 4., 11., 18., 25., aug. 1., 8., 15., szept. 5.
592. A könyvtár és a dolgozók művelődése. = Dunántúli Napló. 1948. nov. 14. 6.
593. Egy ritka élcsoport. (A Képzőművészek Szabad Szakszervezete pécsi csoportjának munkájáról.) = Dunántúl. 1949. 3. 199-200.
594. Horváth János: Rendszeres magyar verstan. = Dunántúl. 1952. 2. 69-70.
595. Vargyas Lajos: A magyar vers ritmusa. = Dunántúl [1953.] 5. 84-86.
596. A  pécsi  lektorátus  működéséről. – Dunántúl. [1953]. 6. 70-76.
597. Közművelődési könyvtárak állománykérdései. = A Könyvtáros. 1958. 1. 10-11.
598. A mai költői nyelvről. (Felszólalás a pécsi nyelvész kongresszuson.) = Jelenkor. 1959. 6. 105-107.
599. Továbbra sem meggyőzve. (Vargyas Lajos: Magyar vers, magyar nyelv.) = Jelenkor. 1966. 11. 1065-1066.
600. A Sorsunktól a tízéves Jelenkorig. = Jelenkor. 1968. 10. 869-871.

601. A hét halom városában. [Írások Római élményeiről. Sorozat.]= Dunántúli Napló. 1969. okt. 9. 2., okt. 10. 2., okt. 11. 2., okt. 12. 2., okt. 14. 2.
602. A közvilágításról. = Dunántúli Napló. 1970. márc. 1. 6.
603. „… úgy érdemes.” = Dunántúli Napló. 1970. ápr. 19. 6.
604. Költők találkoztak. (A budapesti nemzetközi költőtalálkozóról.) = Dunántúli Napló. 1970. máj. 17. 6.
605. Versekkel falun. = Dunántúli Napló. 1970. jún. 28. 5.
606. Szem, akta, szemét. [Nyelvművelő tárca] = Dunántúli Napló. 1970. szept. 27. 5.
607. Szimpozium, felvetés, egyebek. [Nyelvművelő tárca] = Dunántúli Napló. 1970. szept. 27. 5.
608. Eredmények és gondok. Könyvtári számvetés a 25. évfordulón. = Baranyai Művelődés. 1970. október. 90-97.
609. [Köszöntő]. = A Pécsi Nemzeti Színház jubileumára. 1895-1971. Szerk. Szederkényi Ervin. Pécs, 1971, Pécsi Szikra Ny. 20 l.
610. Gyermekkönyvtárak – gyermekkönyvtárosok. = Dunántúli Napló. 1972. nov. 12. 7. = Baranyai Művelődés. 1973. április. 75-77.
611. Pécs, 1944. november 29. = Élet és Irodalom. 1974. nov. 30. 5.
612. A nélkülözhetetlen könyv. = Dunántúli Napló. 1976. szept. 9. 1.
613. Emlékezés és elmélkedés. = Jelenkor. 1978. 10. 867-868. = Dunántúli Napló. 1978. okt. 15. 8.
614. Baranya megyei Tárlat. (Kiállítási megnyitó, elhangzott 1978. szept. 17-én.) = Jelenkor. 1978. 11. 1047-1048.
615. Az olvasóhoz. [Előszó.] = Fél korsó hiány. Parti Nagy Lajos, Csordás Gábor, Meliorisz Béla, Pálinkás György versei. Szerk. Bertók László. Pécs, 1980, KISZ Baranya megyei Bizottsága. 5-6.
616. Magyar versek latinból. = A műfordítás ma. Szerk. Bart István, Rákos Sándor. Bp. 1981, Gondolat. 475-488.
617. Egy fordítás elé. Ángelosz Szikelianósz: Halál-tanulmány c. verséhez. = Somogy. 1983. 5. 78-79.
618. A városrész költözködései. = Élettelen élettársak. Szerk. Galsai Pongrác. Bp. 1983, Móra. 20-21.
619. Amikor én Janus Pannonius voltam. (Emlékezés.) = Rakéta Regényújság. 1984. ápr. 17. 16-17. = Rakéta irodalmi kávéház. Vál. és bev. Galsai Pongrác. Szerk. Zsámboki Zoltán. Bp. 1988, Magvető. 193-196.
620/1. Előszó. Kétágú fuvola. = Szép versek 1989. Összeáll. Alföldy Jenő. Bev. Csorba Győző. Bp. 1990, Magvető. 7-11.
620/2. (Lektori vélemény és ajánlás a kézirat magánkiadására. = Levél Fenyvesiné Góhér Annához. 1972. márc. 2.) = Fenyvesi Jenőné: Könyvek követe voltam. Szolnok, 1990, Szerző: Pallas Ny., Lajosmizse. 6., 113-115. – A levél fakszimilében.
620/3. Negyven év. Negyven éves a Baranya Megyei Könyvtár. = Baranyai Módszervásár. 1992. 12.