INTERJÚI, NYILATKOZATAI, VALLOMÁSAI

775. – -.: Csorba Győző író. = Vezetők. A demokrácia építői, akik a 3 éves tervet is keresztülviszik. Szerk. Kő Kálmán, Váradi Károly. Pécs, 1947, Rákóczi ny. 30-32.

776. – – .: A magyar szellemi élet decentralizációjáról nyilatkoznak a Dunántúl írói. = Fehérvári Kis Újság. 1947. febr. 2. 3.

777. HUNYADY József: „Felejthetetlen élményem marad Róma, amíg élek.” Beszélgetés Csorba Győzővel. = Független Néplap (Pécs). 1948. márc. 28. 4.

778. – -.: …szeretem az életet és az embereket… Nyilatkozat A szó ünnepe megjelenése alkalmából. = Tájékoztató a Megjelenő Könyvekről. 1959. 1. 2.

779. TÜSKÉS Tibor: A szó ünnepe. Beszélgetés Csorba Győzővel új verses-kötetéről. = Dunántúli Napló. 1959. ápr. 12. 5.780. [MÉSZÁROS Bálint] M. B.: Magyar írók a filmről. Csorba Győző. = Mozi Újság (Pécs). 1959. júl. 14-15. 4.

781. BERTHA Bulcsu: Min dolgoznak, mire készülnek a pécsi írók? Csorba Győző, Pál József és Tüskés Tibor nyilatkozik terveiről és a Jelenkorról. = Esti Pécsi Napló. 1960. jan. 30. 2.

782. – -.: Írók alkotóműhelyéből. Csorba Győző. = Dunántúli Napló. 1960. okt. 26. 2.

783. – .: Pécsi írók – pécsi művek. Csorba Győző, Bárdosi Németh János, Pákolitz István, Szinnyei Júlia, Pál József, Kende Sándor nyilatkozata terveiről. = Dunántúli Napló. 1960. nov. 6. 8.

784. – –.: Carmina Burana. = Dunántúli Napló. 1960. dec. 25. 10.

785. – –.: Pécsi költők – tavaszi versek. Csorba Győző, Pákolitz István, Pál József, Galambosi László verse és nyilatkozata munkájáról, terveiről. = Dunántúli Napló. 1961. ápr. 16. 4.

786. [HAMAR Imre] (Hamar): A kiváló népművelő. Portré Csorba Győzőről. = Dunántúli Napló. 1961. aug. 13. 2.

787. [BENCZE Klára] – bencze – : Fordítások után. Beszélgetés Csorba Győzővel. = Esti Pécsi Napló. 1961. okt. 23. 2.

788. – – : A Faust második részének pécsi bemutatója előtt. = Dunántúli Napló. 1962. febr. 18. 7.

789. [HALLAMA Erzsébet) (h. e.): A pécsi irodalmi élet fejlődéséről. Csorba Győző nyilatkozata. = Dunántúli Napló. 1963. febr. 20. 3.

790. VAJDA Ágnes: „Új verseskötetem jelenik meg… Beszélgetés Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1963. aug. 11. 5.

791. – – .: Művészeti díjasok terveikről. = Dunántúli Napló. 1963. nov. 17. Kilátó 3.

792. BERTHA Bulcsu: Csorba Győző alkotóműhelyében. = Dunántúli Napló. 1964. jan. 19. 5.

793. Lassan másfél évtizede… = Tiszatáj. 1964. 4. 12.

794. A szülőföldről. = Jelenkor. 1964. 8. 739-740.

795. „Azt írtam egyszer…” Vallomás a költészetről. = Szép versek 1964. Bp. 1965, Magvető. 89.

796. [BERTHA Bulcsu] B. B.: Beszélgetés Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1965. febr. 28. Vasárnapi melléklet 4.

797. KAMPIS  [Péter]: Beszélgetés, tervekről. Csorba Győző, Pákolitz István, Arató Károly, Bertha Bulcsu, Thiery Árpád  nyilatkozata. – Dunántúli Napló. 1965. júl. 11. Vasárnapi Napló 1.

798. FODOR András: Beszélgetés Csorba Győzővel. = A Könyvtáros. 1965. 7. 413-415.

799. Magamról, verseimről. = Jelenkor. 1966. 10. 939-940. [O sebi, o mojim pjesmama. Ford. Enver Colakovic.] Zivot (Sarajevo). 1967. 11-12. 95-97.

800. BERTHA Bulcsu: Hová néz a költő ablaka? = Dunántúli Napló. 1966. nov. 20. Vasárnapi Melléklet 3.

801. Műfordítók műhelyében. Látogatás Csorba Győzőnél. Bevezeti Berza László. = Magyar Rádió, Petőfi. 1966. nov. 24.

802. A harmincas évek pécsi jogi karán. = Jelenkor. 1967. 10. 868-874.

803. [KÉRI Tamás] (Kéri): Ahogy az irodalmár látja. Csorba Győző a film és az irodalom kapcsolatáról. = Fesztivál Híradó. A III. Magyar Játékfilmszemle Rendezői Bizottságának lapja (Pécs). 1967. okt. 23. 3.

804. [FÖLDESSY Dénes] F. D.: Egy kérdés három költőhöz. Csorba Győző, Pákolitz István és Arató Károly tervei 1968-ban. = Dunántúli Napló. 1968. jan. 14. 5.

805. Hetedik verseskötetem [a Lélek és ősz] elé. = Könyvtájékoztató. 1968. 2. 2.

806. [THIERY Árpád] (T.): Animateur culturel. Franciaországi tapasztalatairól számol be Csorba Győző. = Dunántúli Napló. 1968. okt. 13. 5.

807. SZAPUDI András: Lélek és ász. Látogatóban Csorba Győzőnél. = Kisalföld. 1968. nov. 24. 12.

808. THIERY Árpád: Jó-e pécsinek lenni? = Dunántúli Napló. 1968. dec. 24. 10.

809. TRIFUNOVIC, Dusko: Zivot u Jelenkoru. [Élet a Jelenkorban.] Beszélgetés Bárdosi Németh Jánossal, Szederkényi  Ervinnel, Pákolitz  Istvánnal, Csorba Győzővel, Bertha Bulcsuval, Tüskés Tiborral. = Zivot (Sarajevo). 1968. 11-12. 78-87.

810. MARAFKÓ László: Nemzetközi költőtalálkozó Sarajevóban. Beszélgetés Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1969. máj. 4. 5.

811. LÁZÁR Ervin: Az Élet és Irodalom látogatóban Csorba Győzőnél. = Élet és Irodalom, 1969. 48. 12. = Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Új gyűjtemény. Szerk. Lengyel Péter. Bp. 1971, Gondolat. 250-259. – Műveinek jegyzéke és fényképe 540-541.

812. MARAFKÓ László: Beszélgetés Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1969. dec. 7. 7.

813. – – .: Munkatársaink. Csorba Győző. = Tiszatáj. 1970. 1. Első fül.

814. Huszonöt év történelem. Válasz a szerkesztőség kérdéseire. = Új Írás. 1970. 1. 64-67.

815. [A Jelenkor szerkesztőségének körinterjúja a felszabadulás jubileuma alkalmából.] = Jelenkor. 1970. 4. 349-351.

816. BERTHA Bulcsu: Interjú Csorba Győzővel. = Jelenkor. 1970. 10. 867-874. = B. B.: Meztelen a király. Tizenöt portré. Bp. 1972, Szépirod. Kiadó. 230-253.

817. MARAFKÓ László: Beszélgetés Csorba Győzővel, Károlyi Amyval és Weöres Sándorral. = Dunántúli Napló. 1970. nov. 15. 7. = M. L.: Az utókor inspektora. Riportok, tárcák, interjúk. Bp. 1991, Szerző. 51-53.

818. Költők albuma. Csorba Győző versei. Bevezeti a szerző. = Magyar Rádió, Kossuth. 1971. jan. 10.

819. – –.: Beszélgetés Csorba Győzővel. = Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. Magyar Rádió, Kossuth. 1971. ápr. 14.

820. HORÁNYI Barna: Megyénk vendégei voltak. Buda Ferenc és Csorba Győző a költészetről. = Somogyi Néplap. 1971. ápr. 17. 5.

821. HALLAMA Erzsébet: Janus Pannonius 2600 verssora. Beszélgetés Csorba Győzővel, készülő műfordításairól. = Dunántúli Napló. 1971. aug. 20. 5.

822. THIERY Árpád: Janus Pannonius összes versei magyarul. Interjú Csorba Győzővel. = Népszava. 1971. szept. 18. 8.

823. Vallomás a Magyar Csillagról. = Vallomások a Nyugatról. Sajtó alá rend. Rónay László. Bp. 1971, Petőfi Irod. Múzeum – N. P. I. 15-16. /Irodalmi múzeum 9. /

824. HALLAMA Erzsébet: Művészeti díjak, 1972. Csorba Győző = Dunántúli Napló. 1972. ápr. 2. 9.

825. MARAFKÓ László: A magyar költészet nemzetközi fórumokon. Négyszáz költő Knokkeban. Magyarországot Csorba Győző képviselte. = Dunántúli Napló. 1972. szept. 24. 7.

826. Rangosan, nélkülözhetetlenül. A tizenöt éves Jelenkorról. = Dunántúli Napló. 1973. dec. 16. 7.

827. Ötszáz éves a magyar könyv. Válasz az Új Írás körkérdésére. Az Új Írás 1973. évi melléklete. = Új Írás. 1973. 12. 128-129.

828. SIMON István: Írószobám. Beszélgetés Csorba Győzővel. (Elhangzott a Kossuth Rádióban 1974. márc. 28-án.) = Kortárs. 1974. 6. 954-961. = S. I.: Írószobák. Bp. 1976, Gondolat. 283-300.

829. SZEDERKÉNYI Ervin: Műhelyek, alkotók. Csorba Győzőnél. = Dunántúli Napló. 1974. okt. 6. 7.

830. Tárgyaim. = Kortárs. 1974. . 1809-1815.

831. Vallomás olvasmányélményekről. = Írók, könyvek közt. Kortárs magyar írók vallomásai. Összeáll., bev. Batári Gyula. Bp. 1974, N. P. I. 32-34.

832. Ha köztük lehetek. Magamról. = Képes Újság. 1975. jan. 4. 12.

833. ÉZSIÁS Erzsébet: Keddi beszélgetés Csorba Győzővel. = Magyar Hírlap. 1975. jan. 7. 6.

834. „Nekem a VÁROS mindörökre.” = Tükör. 1975. ápr. 22. 16-17.

835. FÖLDESSY Dénes: A versek és az ember-értékelés. A költő távlatai. = Dunántúli Napló. 1975. jún. 4. 2.

836. LACZKÓ András: Pécs költője. – Pedagógusok Lapja. 1975. nov. 27. 9.

837. Rendelt rendeletek. (Szilveszteri körkérdésre adott válasz.) = Élet és Irodalom. 1975. dec. 27. 13.

838. Tízparancsolat. Vallomás a pedagógushivatásról. = Köznevelés. 1976. jan. 2. 4.

839. [HALLAMA Erzsébet] H. E.: Az Írószövetség közgyűléséről. (Csorba Győző, Pákolitz István, Szederkényi Ervin nyilatkozatai.) = Dunántúli Napló. 1976. máj. 23.

840. BORSOS József: Csorba Győző hatvanéves. = Baranyai Művelődés. 1976. 4. 4-8.

841. HALLAMA Erzsébet: Születésnapi beszélgetés. Interjú Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1976. nov. 21. 4.

842. Pályám emlékezete. „Hatvan! – Vanhat?” = Új Írás. 1976. 11. 115-128.

843. BERTÓK László: A pálya tekintélyét a könyvtárosok értékei adják. Beszélgetés Csorba Győzővel. = Könyvtáros. 1977. 3. 140-146.

844. DURÓ Győző: Min dolgozik Csorba Győző? = Új Tükör. 1977. 29. 29.

845. Élő kapcsolatok. (Válaszok körkérdésre.) = Szovjet Irodalom. 1977. 11. 138-153.

846. Magamról, verseimről. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető, 675-685.

847. WALLINGER Endre: Kávéházi krónika (3.). (A pécsi Nádor „irodalmi” kávéházról nyilatkozik – többek között – Csorba Győző.) = Dunántúli Napló. 1980. jan. 20. 7.

848. ALBERT Zsuzsa: Találkozásaim. (Elhangzott a Magyar Rádióban.) = Jelenkor. 1980. 1. 4-12.

849. HARY Márta: Feketeség és ragyogás. Levélinterjú Csorba Győzővel. = Négy Évszak. 1980. 6. 8-12.

850. LATOR László: Beszélgetés Csorba Győzővel Följegyzés című verséről. (Elhangzott a Magyar Rádióban.) = Jelenkor. 1981. 7-8. 671-676. = Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Beszélgetések. Bp. 1982, Szépirod. Kiadó. 194-206.

851. SZAKOLCZAY Lajos: Látogatóban Csorba Győzőnél. = Budapest. 1982. 8. 20-23.

852. MEZEI András: Megkérdeztük Csorba Győzőt, van-e élet Budapesten kívül? = M. A.: Megkérdeztük… Interjúk. Bp. 1982, Gondolat. 63-66.

853. TÜSKÉS Tibor: A költő és az idő. Beszélgetés Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1983. márc. 12. 9. = E. S.: Somogyi Néplap. 1983. márc. 26. 8. = K. S.: Csongrád Megyei Hírlap, Megyei kiadás. 1983. március 26. Alföldi műhely melléklet. p. 6. = – s -: Tolna Megyei Népújság. 1983. március 26. p. 10. (A négy azonos című beszélgetés közül a SN-ben, a TMNÚ-ban és a CsMH-ban közöltek szó szerint megegyeznek, s bár a három szignó nem egyezik, úgy tűnik, mintha mindegyik T. T. beszélgetésének kivonata lenne) A CsMN és a TMNÚ cikkét B. L. nem vette fel a bibliográfiájába!)

853/a. Csefkó Judit: Kevésbé volt merev a légkör : Beszélgetés Csorba Győzővel = Universitas. 1983. dec. 8. p. [2.] (Bertók László nem vette fel!)

854. Makacs bizalom. Vallomás a költészetről. (Válasz a Sodobnost című szlovén folyóirat „Az európai költészet ma” című körkérdésére.) = Trmasto zaupanje címmel: Sodobnost (Ljubljana). 1984. 1. 8. = Dunántúli Napló. 1984. ápr. 4. 9.

855. FILIPPINYI Éva: Tanít a táj. Emlékek, otthonok Csorba  Győző életében, munkásságában. (Elhangzott a Magyar Rádióban 1982. febr. 12-én.) = Somogy. 1984. 5. 7-20.

856. NÁDOR Tamás: A vers számomra életfunkció. Tíz kérdés Csorba Győzőhöz. = Magyar Ifjúság. 1984. szept. 28. 34-35.

857. GÁRDONYI Tamás: Min dolgozik Csorba Győző. = Dunántúli Napló. 1984. okt. 13. 8. = Baranyai Művelődés. 1984. 2-3. 56-58.

858. HALLAMA Erzsébet: A történelmi forduló Pécsett. Beszélgetés Csorba Győzővel. = Jelenkor. 1984. 11. 963-970. = [Részlet]: Dunántúli Napló. 1984. nov. 10. 9.

859. HAVAS Ervin: Hűséggel a szülőhelyhez. Beszélgetés Csorba Győzővel pályájáról, tehetségről és lemondásról, a költészet szükségéről. = Népszabadság. 1984. dec. 15. 16.

860. – – .: Beszélgetés Csorba Győzővel. = Magyar Televízió 1. csatorna. Stúdió ’85. 1985. ápr. 2. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban, Pécsett. 4 lev.

861. SZEDERKÉNYI Ervin: Kossuth-díj. Csorba Győző. = Dunántúli Napló. 1985. ápr. 4. 8. = [Beszélgetés  Csorba Győzővel címmel]: Tiszteletadás (897), 156-159.

862. TÜSKÉS Tibor: „Szeretnék másokat élni segíteni.” Beszélgetés Csorba Győzővel. = Kritika. 1985. 11. 21-22.

863. RÁDAI Eszter – NÉMETH Tibor: Városok a Mecsek alján. Interjú Csorba Győzővel. = Magyar Rádió, Petőfi. 1985. nov. 30. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban, Pécsett. 3 lev.

864. KABDEBÓ Lóránt: Elveszett otthonok. Interjú Csorba Győzővel. (A Magyar Rádióban 1986. nov. 14-én elhangzott beszélgetés átdolgozott változata.) = Jelenkor. 1986. 11. 988-996.

865. TÜSKÉS Tibor: A könyvtáros emlékei. Születésnapi beszélgetés  Csorba  Győzővel. – Könyvtáros. 1986. 11. 679-687.

866. GÁLLOS Orsolya: „Most fontosabb a vers, mint bármikor… Születésnapi  beszélgetés  Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1986. nov. 22. 9.

867. VÖRÖS T. Károly: A hazatérés vágya. Beszélgetés Csorba Győző Kossuth-díjas költővel. = Népszabadság. 1987. máj. 1. 13.

868. KABDEBÓ Lóránt: A Halál verseitől a Faustig. Interjú Csorba Győzővel. = Jelenkor. 1988. 3. 219-225.

869. KULCSÁR Katalin: Beszélgetés Csorba Győzővel. = Magyar Rádió, Kossuth. Vasárnapi Újság. 1988. júl. 24. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban. 2 lev.

870. ESZÉKI Erzsébet: Kifáradt-e a költészet rugója? Beszélgetés Csorba Győzővel. = Magyar Nemzet. 1988. júl. 30. 9. = [A jó vers mindig közéleti címmel]: E. E.: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék. Interjúk. Bp. 1990, Múzsák. 112-116.

871. GÁLLOS Orsolya: „Egy szabad terület, amelyen nincsenek korlátok.” Beszélgetés Csorba Győzővel. = Dunántúli Napló. 1989. júl. 8. 8.

872. Csefkó Judit: Valaki mindig elment, s én maradtam : Vendégségben Csorba Győzőnél. Tolnatáj. 1990. január. 27. p. 6. (Bertók L. bibliográfiájából kimaradt, ott ez a tételszám üres!)

873. NAGY Imre: „Szemközt vele.” Beszélgetés Csorba Győzővel. = Új Dunántúli Napló. 1990. máj. 19. 8.

874. CSUHAI István: A város oldalában. Beszélgetés Csorba Győzővel. Részlet. = Jelenkor. 1991. 1. 2-6.

875. Önarckép – most. = Hitel. 1991. 16. 8.

876. CSISZÁR Mirella: Interjú Csorba Győzővel az 1948-ban, a római Magyar Akadémián töltött hónapokról. = Dunatáj. 1991. 2-3. 25-32.

877. MÉHES Károly: Csorba Győző. (Interjú a „Pro civitate” emlékéremmel történt kitüntetése alkalmából.) = Új Dunántúli Napló. 1991. szept. 2. 7.

878. SZENTE Ferenc: Beszélgetés régvolt időkről. (Pécs, 1991. nov. 27.) Köszöntjük Csorba Győzőt 75. születésnapja alkalmából. = Könyvtári Levelező/ lap. 1991. 12. 8-9.

 879. UNGÁR Tamás: Csata az elmúlással. Beszélgetés Csorba Győzővel. = Népszabadság. 1991. dec. 24. 25.

 880. RÓZSA  Klára: Dorcó-cipőben  kihúztam  karácsonyig. Beszélgetés a 75 éves Csorba Győzővel. = Ring. 1992. január 7. 34-35.