E. Antológiák

53. XX. századi német költészet : Német Demokratikus Köztársaság
vál., szerk., az utószót és jegyzeteket írta Hajnal Gábor
német
Bp. : E, 82. – (Európai költészet)

54. Aki legdrágább, aki legszebb… : Százhúsz vers a szerelemről
vál. és szerk. Illés Lajos ; ford. András László, Csorba Győző ; ill. Szatmáry József
német
Bp. : Ko, 82

55. Anyaság
összeáll. Fábri Anna ; ford. Babits Mihály, Csorba Győző et al.
latin (Cs. Gy. fordítása)
Bp. : H, 90. – (Briliáns könyvek)

56. A bolond gránátalmafa : Újgörög költők antológiája
vál., szerk., utószó, jegyz. Papp Árpád ; ford. Csorba Győző, Devecseri Gábor et al.
újgörög
Bp. : K, 84

57. Carmina Burana : Középkori diákdalok
a válogatás, az utószó és a jegyzetek Kardos Tibor munkája ; ford. Csorba Győző, Garai Gábor et al. ; az illusztrációkat Szász Endre készítette
latin
Bp. : MH, 60

58. Carmina Burana : Középkori diákdalok
a válogatás, az utószó és a jegyzetek Kardos Tibor munkája ; ford. Csorba Győző, Garai Gábor et al. ; az illusztrációkat Szász Endre készítette
latin

Bp. : E : MH, 79. – 2. kiad.
59. Carmina Burana : Középkori diákdalok
a válogatás, az utószó és jegyzetek Kardos Tibor munkája ; ford. Csorba Győző, Garai Gábor et al. ; az illusztrációkat Szász Endre készítette
latin
Bp. : E, 85. – 3. kiad.

60. Carmina Burana : Középkori diákdalok
ford. Csorba Győző et al.
latin
Bp. : Interpopulart Könyvk., 93. – (Populart füzetek : Diák– és házikönyvtár ; 25. : Középkori irodalom)
   Borítócím: Égi–földi szerelem

61. Ditirambus a nőkhöz : Irodalmi válogatás a Nemzetközi Nőnap, az Anyák Napja és a Gyermeknap ünnepi műsoraihoz
vál. és szerk. Mezei András ; ford. Csorba Győző, Szabó Lőrinc et al.
Cs. Gy. német versfordítással szerepel az antológiában
Bp. : Ko : MNOT, 73

62. Ditirambus a nőkhöz : Irodalmi válogatás a Nemzetközi Nőnap, az Anyák Napja és a Gyermeknap ünnepi műsoraihoz
vál. és szerk. Mezei András ; ford. Csorba Győző, Szabó Lőrinc et al.
Cs. Gy. német versfordítással szerepel az antológiában
Bp. : Ko : MNOT, 78. – 2., bőv. kiad.

63. Egy égbolt alatt : Szovjet–orosz költők
a szerk. biz. elnöke Kardos László ; szerk. Kelemen Gyula ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
orosz (Cs. Gy. fordításai)
Bp. : E, 81. – (A szovjet irodalom könyvtára)

64. Énekek éneke : A világirodalom szerelmes verseiből
vál. és szerk. Vas István ; ford. Ady Endre, Csorba Győző et al.
olasz, német
Bp. : E, 57

65. Énekek éneke : A világirodalom szerelmes verseiből
vál. és szerk. Vas István ; ford. Ady Endre, Csorba Győző et al.
olasz, német
Bp. : E, 66. – 2. kiad.

66. Az expresszionizmus
bev. tan. írta, a szöveget vál., ford. Koczogh Ákos ; a verseket ford. Csorba Győző, Hajnal Gábor et al.
német
Bp. : Gondolat, 64
67. Az expresszionizmus
bev. tan. írta, a szövegeket vál., ford. Koczogh Ákos ; a verseket ford. Csorba Győző, Hajnal Gábor et al.
német
Bp. : Gondolat, 67. – 2. átd. kiad.
68. Az expresszionizmus
a bev. tan. írta, a szövegeket vál., ford. Koczogh Ákos ; a verseket ford. Csorba Győző, Hajnal Gábor et al.
Bp. : Gondolat, 81. – (Izmusok). –3., bőv. kiad.

69. Ezernyi árnyalatban : A világirodalom legszebb versei
vál., szerk. Ambrus Éva ; ford. Csorba Győző et al.
latin

Bp. : Sziget, 96

70. Fohászok és vallomások : A világ legszebb imái
összeáll. Christoph Einiger ; a magyar változatot szerk. Lukács László ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
latin
Bp. : Vigília, 88

71. A gránát szíve : Antifasiszta lírai antológia

[írta Nikola Furnadzsiev et al.] ; ford. Apáti Miklós, Csorba Győző et al.

német
Bp. : E., 82. – (A győzelem könyvtára)

72. Hét évszázad magyar költői
szerk. Kovács Sándor Iván XIII–XVII. század, Lakatos István XVIII–XX. század ; a válogatásban közrem. Németh G. Béla
latin
Békéscsaba : Tevan, 96
   Csorba Győzőtől Janus Pannonius és Budai Parmenius István fordításokat tartalmaz

73. Hét évszázad magyar versei
szerk. biz. Király István et al.
latin
Bp. : SzK, 54. – 1. köt.
Csorba Győzőtől Janus Pannonius fordításokat tartalmaz!
74. Hét évszázad magyar versei
szerk. biz. Király István et al.
latin
Bp. : MH, 60. – 2. kiad. – 1. köt.
   Csorba Győzőtől Janus Pannonius fordításokat tartalmaz!
75. Hét évszázad magyar versei
szerk. biz. Király István et al.
latin
Bp. : MH, 66. – 3. bőv. átdolg. kiad. – 1. köt.
   Csorba Győzőtől Janus Pannonius fordításokat tartalmaz!
76. Hét évszázad magyar versei
szerk. biz. Király István et al.
latin
Bp. : MH, 72. – 4. bőv. átd. kiad. – 1. köt.
   Csorba Győzőtől Janus Pannonius fordításokat tartalmaz!

77. Hét évszázad magyar versei
szerk. biz. Király István et al.
latin
Bp. : SzK, 79. – 5.. bőv. kiad. – 1. köt.
   Csorba Győzőtől Janus Pannonius fordításokat tartalmaz!
78. Hol van Vietnam? : Az amerikai költők felelnek
vál. Walter Lowenfels ; ford. Áts Károly. Csorba Győző et al.
angol
Bp. : E, 67. – (Modern könyvtár ; 129.)
   Csorba Győző egyetlen angol nyelvű műfordítását tartalmazza.

79. Az idő lovai
Vál. és szerk., az előszót írta Tornai József
Csorba Győző orosz fordítással  szerepel a kötetben
Bp. : K, 79. – (A világirodalom gyöngyszemei)

80. Janus Pannonius tanulmányok
szerk. Kardos Tibor, V. Kovács Sándor
latin
Bp. : Akad. K, 75. – (Memoriae saeculorum Hungariae ; 2.)
   Csorba Győző a tanulmányokat illusztráló versek, versrészletek egyik fordítója

81. Kezek dicsérete
vál. és szerk., az előszót írta Domokos Mátyás ; ford. Arany János, Csorba Győző et al.

latin, német (Csorba Győző fordításai)
Bp. : K, 75. – (A világirodalom gyöngyszemei)

82. Ki vagy te? : Világirodalmi alkotások a nőről
összeáll. Horváth Lívia, Juhász Judit ; ford. Komoróczy Géza, Csorba Győző et al.
többnyelvű
Bp. : MNOT :  Ko, 80

83. Klasszikus német költők
vál. Halász Előd ; ford. Csorba Győző et al.
német
Bp. : E., 77. – 1. köt.

84. Kóbor poéta vallomása : Középkori vágáns költők és névtelen szerzők versei
összeáll., a bev. és a jegyz. írta Köllő Károly ; ford. Bajor Andor, Csorba Győző et al.
latin

Bukarest : Kriterion, 70. (Téka)

85. Külföldi versek könyve
vál. Komlós Aladár ; ford. Ady Endre, Csorba Győző et al.
többnyelvű
Bp. : Móra, 64. – (Az én könyvtáram. Az ifjúsági irodalom remekei)

86. Láthatatlan színpad : Német hangjátékok
vál., utószó, jegyz. Albert Gábor ; ford. Albert Gábor, Csorba Győző et al.
német
Bp. : E, 64

87. Mai német líra
vál., szerk. és a jegyzeteket írta Hajnal Gábor ; Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
német
Bp. : E, 66

88. Modern olasz költők
szerk. és vál, a jegyzeteket írta Rába György ; társszerk. és a bev. írta Sallay Géza ; ford. Csorba Győző, Jékely Zoltán et al.
olasz
Bp. : M, 65

89. Nagy a május hatalma : Német szerelmes versek
a kötetet Várady Szabolcs szerk. ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
német
Bp. : MH, 77

90. Olasz költők antológiája
szerk. Kormos István ; vál., az előszót és az életrajzokat írta Rába György
német
Bp. : K., 66. – (A világirodalom gyöngyszemei)

91. Osztrák költők antológiája
vál. és szerk., a jegyzeteket írta Hajnal Gábor
német
Bp. : K, 68. – (A világirodalom gyöngyszemei)

92. Ő : Világirodalmi antológia
vál. és szerk. Borbély Sándor ; ford. Csorba Győző, Végh György et al.
francia, német
Bp. : MNOT : Ko, 85

93. A régi Róma napjai
összeáll., előszó Szepessy Tibor ; Ford. Bede Anna, Csorba Győző et al.
latin
Bp. : Gondolat, 68. – (Európai antológia : Róma)

94. A renaissance Magyarországon
szerk. Kardos Tibor ; ford. Csorba Győző et al.
latin
Bp. : SzK, 61. – (Magyar klasszikusok)

95. Századunk osztrák lírája
vál., szerk. és a jegyzeteket írta Hajnal Gábor ; az előszót írta Ernst Fischer ; ford. Arató Károly, Csorba Győző et al.
német
Bp. : E, 63

99. Verses világjárás
vál., szerk. és az előszót írta Rába György ; a kötet fordítói Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
latin, német, olasz (Cs. Gy. fordításai)
Bp. : Móra, 71. – (A világirodalom gyöngyszemei). (Kozmosz könyvek)
   A kötetben a szerző fordításain kívül saját versével is szerepel
100. Világirodalmi antológia. – 2. köt., Középkor és renaissance
szerk. ifj. Horváth János, Kardos Tibor ; ford. Csorba Győző et al.
latin, olasz, lengyel
Bp. : Tankönyvk., 52
    Egyetemi segédkönyv

101. A világirodalom legszebb versei
1. köt., Az ókortól a XX. századig. – 2. köt., XX. század
vál. Lator László ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
olasz, német
Bp. : E, 67. – 1. kiad. – (A világirodalom remekei. 2. sor.)

102. A világirodalom legszebb versei
1. köt., Az ókortól a XX. századig. – 2. köt., XX. század
vál. Lator László ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
olasz, német
Bp. : E, 71. – 2. kiad. – (A világirodalom remekei. 2. sor.)
103. A világirodalom legszebb versei
1. köt., Az ókortól a XX. századig. – 2. köt., XX. század
vál. Lator László ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
olasz, német
Bp. : E, 73. – 3. kiad. – (A világirodalom remekei. 2. sor.)

104. A világirodalom legszebb versei
1. köt., Az ókortól a XX. századig. – 2. köt., XX. század
vál. Lator László ; ford. Áprily Lajos, Csorba Győző et al.
olasz, német
Bp. : E, 88. – 4. kiad. – (A világirodalom remekei. 2. sor.)

105. A zene szava : Versek a zenéről
szerk. Gál Zsuzsa ; ford. Babits Mihály; Csorba Győző ; ill. Hincz Gyula
többnyelvű
Bp. : Zeneműkiadó, 73