Művei

VERSESKÖTETEI ÉS KRITIKÁIK

 

93. MOZDULATLANSÁG. Versek. Pécs, 1938, Kultúra. 48 l.

94. [ZSIKÓ GYULA] (Zs.). = Dunántúl. 1938. dec. 29. 8.
95. JANKOVICH Ferenc. = Nyugat. 1939. I. 262-263.

A HÍD PANASZA. Versek. Pécs, 1943, Janus Pannonius Társaság, Dunántúl Ny. 77 l. – A címlapot Martyn Ferenc tervezte.

97. KOVÁCS Endre. = Sorsunk. 1943. 6. 512-513.
98. RÓNAY György. = Magyar Csillag. 1943. II. 117.

99. NÉGY KIS CICA. Képes mese gyermekek részére. Versek. Pécs, 1946, „Barátság” Könyvkiadó, Lapterjesztő és Könyvnyomdai Szövetkezet. 60 l. − A szerző nevének feltüntetése nélkül.

100. SZABADULÁS. Versek. Pécs, 1947, Batsányi Társaság. 46 l. /A Batsányi Társaság könyvtára. Szépirodalmi sor. 1./

101. BÓKA László. = Új Magyarország. 1947. 17. 7.
102. RÓNAY György. = Magyarok. 1947. 531-532.
103. SERES József. = Tiszatáj. 1947. 5. 53.
104. TAKÁTS Gyula. = Diárium. 1947. 180-181.
105. TÓTH Sándor. = Újhold. 1947. 3. 143-144.
106. WEÖRES Sándor. = Válasz. 1947. II. 363-365.

107. OCSÚDÓ ÉVEK. Önéletrajzi költemény. Pécs, 1955, Dunántúl Kiadó. 64 l.

108. ALBERT Gábor. = Dunántúl. 1955. 12. 92-94.
109.  CSÁNYI László: Egy költeményről és egy kritikáról. (Albert Gábor: Csorba Győző: Ocsúdó évek című könyvéről írt kritikájához.) = Dunántúl. 1955. 13. 90-91.
110. DÉR Endre. = Tiszatáj. 1955. 3. 213-214.
111. FODOR András. = Csillag. 1955. 9. 1926-1928.
112. GÖRGEY Gábor. = Új Hang. 1955. 10. 62.
113. KOLTA Ferenc. = Dunántúli Napló. 1955. máj. 29. 6.
114. [REMÉNYI Béla] R. B. = Irodalmi Újság. 1955. 28. 4.
115. V. B. = Irodalmi Tájékoztató. A Könyv melléklete. 1955. 115.

116. A SZÓ ÜNNEPE. Versek. Bp. 1959, Magvető 123 l.

117. CSÁNYI László. – Tolna Megyei Népújság. 1959. ápr. 12. 4.
118. [DALOS László] D. L. = Film, Színház, Muzsika. 1959. 25. 9.
119. NAGY Péter. = Magyar Nemzet. 1959. aug. 15. 4.
120. NÉMETH Tibor György. = Kortárs. 1959. 9. 457- 459.
121. SZALAY Károly. = Élet és Irodalom. 1959. okt. 9. 8.
122. TÓTH Endre. = Alföld. 1959. 5-6. 153-154.
123. TÜSKÉS Tibor. = Jelenkor. 1959. 3. 95-99.
124. TÜSKÉS Tibor. = Dunántúli Napló. 1959. ápr. 12. 5.
125. [TÜSKÉS Tibor] T. T. = Népművelés. 1959. 11. 29.
126. − −. = Közép-dunántúli Napló. 1959. ápr. 12. 4.

127. SÉTA ÉS MEDITÁCIÓ. Versek. Bp. 1965, Magvető. 92 l.

128. BERTHA Bulcsu. = Dunántúli Napló. 1965. máj. 9. Vasárnapi mell. 1.
129. CSÁNYI László. – Tolna megyei Népújság. 1965. aug. 1. 4.
130. ILIA Mihály. = Jelenkor. 1965. 7. 669-670.
131. PÁLMAI Kálmán. = A Könyv. 1965. 6. 220-221.
132. RÓNAY György. = Vigilia. 1965. 8. 494-495. = R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971, Magvető. 314-316. = Tiszteletadás (897). 27-29.
133. SZEDERKÉNYI Ervin. = Jelenkor. 1965. 6. Borító hátsó fülén.
134. TÜSKÉS Tibor. = Élet és Irodalom. 1965. 49. 4.
135. TÜSKÉS Tibor. = Látóhatár. 1965. 5. 945-948.
136. VÁRKONYI NAGY Béla. = Kortárs. 1965. 8. 1330-1331.
137. − −. = Új Könyvek. 1965. 10. 30.
138. TASNÁDI Attila. = Napjaink. 1966. 4. 6.
139. VASS József. = Alföld. 1966. 5. 84-85.
140. TŰZ Tamás. = Irodalmi Újság (Párizs). 1968. júl. 15. = T. T.: Angyal, mondd ki csak félig. Oakville, 1974, Amerikai Magyar Írók. 105-108.

141. LÉLEK ÉS ŐSZ. Versek. Bp. 1968, Magvető. 94, 2 l.

142. [DEMÉNY Ottó] D. O. = Népszava. 1968. jún. 22. 2.
143. [FALUS Róbert] F. R. = Népszabadság. 1968. máj. 3. 7.
144. FARAGÓ VILMOS. = Élet és Irodalom. 1968. 29. 7. = F. V.: Perben, harag nélkül. Bp. 1969, Szépirod. Kiadó. 307-309.
145. PÁLYI András. = Alföld. 1968. 8. 81-82.
146. POMOGÁTS Béla. = Jelenkor. 1968. 7-8. 582-586.
147. RÓNAY György. = Vigilia. 1968. 7. 487-488. = R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető. 317-319. = Tiszteletadás (897). 36-37.
148. STENCZER Ferenc. = Tiszatáj. 1968. 8. 763-764.
149. SZABÓ Ede. = Napjaink. 1968. 9. 11.
150. TÜSKÉS Tibor. = Kritika. 1968. 11. 61-62.
151. VÁRÓCZI Zsuzsa. = Dunántúli Napló. 1968. máj. 19. 7.
152. − −. = Napló (Veszprém). 1968. júl. 14. 6.
153. − −. = Új Könyvek. 1968. 10. 49-50.

154. A LÉLEK ÉVSZAKAI. Válogatott versek. Ill. Würtz Ádám. Bp. 1970, Magvető. 351, 4 l.
155. CSÁNYI László. = Életünk. 1970. 5. 469-470.
156. HAJNAL Gábor. = Könyvtájékoztató. 1970. 6. 14.
157. HÉRA Zoltán. = Népszabadság. 1970. jún. 13. 7. = H. Z.: A költemény felé. Bp. 1974, Szépirod. Kiadó. 481-483.
158. KARDOS Tibor. = Új Írás. 1970. 12. 121-123.
159. KIS PINTÉR Imre. = Élet és Irodalom. 1970. 22. 11. = K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979, Szépirod. Kiadó. 192-194.
160. POMOGÁTS Béla. = Jelenkor. 1970. 9. 823-830. = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979, Magvető. 407-423.
161. RÁBA György. = Kritika. 1970. 8. 41-45.
162. RÁBA György: = International PEN. 1970. 3. 174-175.
163. RÓNAY László. = Fejér Megyei Hírlap. 1970. jún. 21. 9.
164. SZEDERKÉNYI Ervin. = Dunántúli Napló. 1970. máj. 31. 7.
165. − −. = Új Könyvek. 1970. 11. 36-37.
166. STENCZER Ferenc. = Tiszatáj. 1971. 6. 557-560.
167. SZAKOLCZAY Lajos. = Forrás. 1971. 2. 87.
168. TÜSKÉS Tibor. = Kortárs. 1971. 9. 1463-1469. = T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977, Szépirod. Kiadó. 70-88.

169. IDŐJÁTÉK. Versek. Bp. 1972, Magvető. 119 l. 1 t.

170. ALFÖLDY Jenő = Új Írás. 1972. 7. 113-115. = A. J.: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Bp. 1983, Szépirod. Kiadó. 195-198.
171. BÁNYAI János. = Magyar Szó (Újvidék). 1972. jún. 17. 12. = B. J.: Könyv és kritika. Újvidék, 1973, Fórum. 126-129.
172. BATA Imre. = Kritika. 1972. 4. 23.
173. CSŰRÖS Miklós. = Kortárs. 1972. 8. 1324-1327.
174. GREZSA Ferenc. = Tiszatáj. 1972. 6. 81-82.
175. HONFFY Pál. = Forrás. 1972. 6. 93.
176. ISZLAI Zoltán. = Élet és Irodalom. 1972. 19. 11.
177. [KARTAL Zsuzsa] (kartal). = Magyar Nemzet. 1972. ápr. 9. 13.
178. [RÓNAY László] SIKI Géza. = Vigilia. 1972. 9. 633.
179. TÜSKÉS Tibor. = Életünk. 1972. 4. 373-375.
180. − − . = Új Könyvek. 1972. 11. 46.
181. BESSENYEI György. = Népszava. 1973. jan. 13. 8.
182. FÜLÖP László. = Irodalomtörténet. 1973. 3. 552-553.
183. ZIRKULI Péter. = Utunk. (Kolozsvár.) 1973. ápr. 20. 4.
184. BÁRDOSI NÉMETH János: Csorba Győzőről. Az Időjáték ürügyén. = B. N. J.: Utak és útitársak. Szombathely, 1975, Városi Tanács. 300-311.

185. ANABÁZIS. Versek. Bp. 1974, Magvető. 133, 3 l.

186. − -. = Új Könyvek. 1974. 30. 38.
187. BATA Imre. = Új Írás. 1975. 7. 109-112.
188. BERKES Erzsébet. = Magyar Nemzet. 1975. okt. 19. 7. 3.
189. BORBÉLY Sándor. = Népszava. 1975. jan. 4. 8.
190. ISZLAI Zoltán. = Kossuth Rádió. 1975. febr. 18.
191. LACZKÓ András. = Életünk. 1975. 3. 283-284.
192. LENGYEL Balázs. = Élet és Irodalom. 1975. 2. 11. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977, Magvető. 102-105.
193. SIMON Zoltán. = Kortárs. 1975. 8. 1334-1335.
194. SZABÓ Ede. = Jelenkor. 1975. 3. 275-276. = Tiszteletadás (897). 43-46.
195. SZEDERKÉNYI Ervin. − Dunántúli Napló. 1975. jan. 4. 8.
196. TÓTH Endre. = Alföld. 1975. 7. 75-78.
197. TÜSKÉS Tibor. = Tiszatáj. 1975. 7. 87-89. = T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 195-201.
198. ZIRKULI Péter. = Magyar Hírlap. 1975. jan. 18. Mell.: 4.
199. BEREK Zsuzsa. = Pécs-Baranyai Könyvtáros. 1977. 1-2. 23.

200. MÁRCIUS. Tizenhárom vers. Ill. Martyn Ferenc. Békéscsaba, 1975, Megyei Könyvtár. 4 lev.

201. ÉSZREVÉTELEK. Versek. Bp. 1976. Magvető. 141, 3 l.

202. TÜSKÉS Tibor. = Jelenkor. 1976. 11. 1001-1005. = T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980, Szépirod. Kiadó. 201-213.
203. BORBÉLY Sándor. = Magyar Nemzet. 1977. nov. 13. 13. = B. S.: Tájékozódás. Bp. 1986, Magvető. 173-183.
204. K. L. S. = Magyar Hírlap. 1977. ápr. 10. 10.
205. KALÁNYOS Katalin. = Pécs-Baranyai Könyvtáros. 1977. 1-2. 24.
206. KOCZKÁS Sándor. = Jelenkor. 1977. 3. 275-279.
207. LACZKÓ András. = Alföld. 1977. 8. 83-85.
208. POMOGÁTS Béla. = Népszava. 1977. febr. 12. 6.
209. POMOGÁTS Béla. = Új Írás. 1977. 6. 110-112.
210. SZEDERKÉNYI Ervin. = Dunántúli Napló. 1977. ápr. 10. 4-5.
211. SZÉLES Klára. = Kritika. 1977. 7. 25.
212. VASADI Péter. = Új Ember. 1977. márc. 6. 2.
213. − -. = Új Könyvek. 1977. 5. 39.
214. ALFÖLDY Jenő. = Tiszatáj. 1978. 4. 87-90. = A. J.: Élménybeszámoló. Bp. 1983, Szépirod. Kiadó. 189-194.
215. MENNER Magdolna. = Napjaink. 1978. 1. 34.
216. ZIRKULI Péter. = Kortárs. 1978. 1. 149-150.

217. ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK. Bp. 1978, Magvető. 733 l. 4 t.

218. CSŰRÖS Miklós. = Jelenkor. 1978. 10. 970-976. = Cs. M.: Színkép-elemzés. Bp. 1984, Szépirod. Kiadó. 113-129.
219. FERENCZI  László. – The  New  Hungarian Quarterly. 1978. Vol. 72. 158-162.
220. KISS Tamás. = Alföld. 1978. 10. 72-75. = K. T.: A főnix szárnya alatt. Bp. 1985, Szépirod. Kiadó. 163-171.
221. KOCZKÁS Sándor. = Kritika. 1978. 12. 26-27.
222. KÖNCZÖL Csaba. = Könyvvilág. 1978. 6.9.
223. KÖNCZÖL Csaba. = Magyar Nemzet. 1978. jún. 16. 4.
224. LENGYEL Balázs. = Élet és Irodalom. 1978. 41. 11. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 2. bőv. kiad. Bp. 1982, Magvető. 173-179. = Tiszteletadás (897). 113-119.
225. RÓNAY László. = Népszava. 1978. jún. 24. 8.2
226. SÍK Csaba. = Új Tükör. 1978. 30. 2. 54
227. TÜSKÉS Tibor. = Dunántúli Napló. 1978. júl. 30. = Tiszatáj. 1978. 9. 61-64.
228. WINTERMANTEL István. – Népszabadság. 1978. júl. 30. 14.
229. − −. = Új Könyvek. 1978. 15. 51.
230. BARÁNSZKY JÓB László. = Új Írás. 1979. 12. 108-110. = B. J. L.: Teremtő értékelés. Bp. 1984, Magvető. 476-481.
231. KELEMEN Lajos. = Könyvvilág. 1979. 5. 12.
232. KÖNCZÖL Csaba. = The Hungarian P. E. N. No. 20. 1979. 103-104.
233. TANDORI Dezső. = Kortárs. 1979. 1. 149-152.

234. VÁLOGATOTT VERSEK 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 355, 5 l., illusztr. / [Harminc) 30 év. /

235. FÜLÖP László. = Népszabadság. 1979. márc. 26. 7.
236. KELEMEN Lajos. = Könyvvilág. 1979. 5. 12.
237. POMOGÁTS Béla. = Üzenet (Szabadka). 1979. 7-8. 461-462.
238. − −.= Dunántúli Napló. 1979. ápr. 8. 8.
239. − −.= Új Könyvek. 1979. 9. 38.
240. BÁRDOS László. = Kortárs. 1980. 5. 822-824.

241. A VILÁG KÜSZÖBEI. Versek. Bp. 1981, Magvető. 204, 3 l.

242. ALBERT Zsuzsa. = Magyar Nemzet. 1981. jún. 16. 4.
243. CSÁNYI László. = Kortárs. 1981. 1493-1497.
244. GREZSA Ferenc. = Tiszatáj. 1981. 10. 98-99.
245. ISZLAI Zoltán. = Új Tükör. 1981. 37. 2.
246. KOCZKÁS Sándor. = Jelenkor. 1981. 11. 1039-1045.
247. LENGYEL Balázs. = Élet és Irodalom. 1981. 25. 11. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 2., bőv. kiad. Bp. 1982, Magvető. 205-206.
248. TANDORI Dezső. = Könyvvilág. 1981. 5. 3.
249. TÜSKÉS Tibor. = Dunántúli Napló. 1981. júl. 26. 9.
250. VARGA Lajos Márton. = Népszava. 1981. aug. 9. 11.
251. − −.= Új Könyvek. 1981. 810732. tétel.
252. BAY Endre. = Dunatáj. 1982. 2. 62-66.
253. CSELÉNYI László. = Hét (Pozsony). 1982. 7. 8.
254. KALÁSZ Márton. = Új Írás. 1982. 4. 101-102.

255. RITMUS, REND, ZENE. Versek. Ill. Martyn Ferenc. Pécs, 1981, Pécsi Szikra ny. 57 l.

256. SZEDERKÉNYI  Ervin. – Dunántúli Napló. 1981. dec. 6. 8.

257. SIMEON TŰNŐDÉSE. Versek. Bp. 1983. Magvető. 148 l.

258. OLASZ Sándor. = Népszava. 1983. nov. 19. 11.
259. SÍK Csaba. = Élet és Irodalom. 1983. 47. 11.
260. SZEDERKÉNYI  Ervin. – Dunántúli Napló. 1983. nov. 19. 9.
261. TANDORI Dezső. = Könyvvilág. 1983. 11. 8.
262.  TARJÁN Tamás. = Népszabadság. 1983. dec. 13. 7.
263.  – – . = Új Könyvek. 1983. 832352. tétel.
264. ALBERT Zsuzsa. = The Hungarian P. E. N. 1984. 25. 111-112.
265. ALFÖLDY Jenő. = Magyar Nemzet. 1984. febr. 12. 6. = A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989, Magvető. 110-114.
266. KEMSEI István. = Kritika . 1984. 2. 28.
267. KOCZKÁS Sándor. = Új Írás. 1984. 4. 122-124.
268. LACZKÓ András. = Tiszatáj. 1984. 8. 76-79.
269. NAGY István, Cs. = Életünk. 1984. 11. 1210-1212.
270. POMOGÁTS Béla. = Magyar Hírlap. 1984. jan. 14. 8.
271. TÜSKÉS Tibor. = Jelenkor. 1984. 1. 36-40.
272. ERDEI T. Sándor. = Alföld. 1985. 6. 79-80.
273. KLOSS Andor. = Somogy. 1985. l. 97-98.
274. HATÁR Győző. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba, 1991, Tevan Kiadó. 38-40.

275. GÖRBÜL AZ IDŐ. Versek. Bp. 1985, Magvető. 149 l.

276. ALFÖLDY Jenő. = Élet és irodalom. 1985. 46. 10. = Tiszteletadás (897). 149-152. = A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989, Magvető. 115-119.
277. BERKES Erzsébet. = Magyar Nemzet. 1985. dec. 29. 7.
278. CSÁNYI László. = Kortárs. 1985. 12. 158-160.
279. HORKAY HÖRCHER Ferenc. = Életünk. 1985. 9. 856-858.
280. KISS Dénes. = Népszava. 1985. jún. 1 10.
281. LENGYEL Balázs. = The New Hungarian Quarterly. 1985. Vol. 100. 197-199.
282. MARNO János = Könyvvilág. 1985. 5. 40.
283. POMOGÁTS Béla. = Új Tükör. 1985. 27. 2.
284. RÁBA György. = Jelenkor. 1985. 10. 921-924. = R. Gy.: Csönd herceg és a nikkel szamovár. Bp. 1986, Szépirod. Kiadó. 259-264.
285. [SZEDERKÉNYI Ervin] Sz. E. = Dunántúli Napló. 1985. szept. 14. 9.
286. − −.= Új Könyvek. 1985. 851207. tétel.
287. BELOHORSZKY Pál. = Új Írás. 1986. 1. 109-111.
288. PARTI NAGY Lajos. = Kritika. 1986. 2. 30-31.
289. TÜSKÉS Tibor. = Tisztatáj. 1986. 1. 89-92.

290. VISSZA ITHAKÁBA. Válogatott versek. Bp. 1986, Magvető. 430 l.

291. RÓNAY László. = Magyar Hírlap. 1986. dec. 11. 4.
292. VASY Géza. = Népszava. 1986. nov. 22. 8.
293. − −.= Új Könyvek. 1986. 862916. tétel.
294. ALBERT Zsuzsa. = Magyar Nemzet. 1987. márc. 23. 6.
295. CSELÉNYI László. = Hét. (Pozsony.) 1987. 30. 9.
296. CSUHAI István. = Dunántúli Napló. 1987. jan. 31. 8.
297. CSŰRÖS Miklós. = Somogy. 1987. 5. 97-98.
298. MIKÓ Krisztina. = Új Írás. 1987. 7. 103-106.
299. POMOGÁTS Béla. = Élet és Irodalom. 1987. 15. 10.
300. SŐTÉR István. = Jelenkor. 1987. 4. 291-294.

301.  A SZAVAK BOLYHAI. Versek. Bp. 1988. Magvető. 173 l.

302. ALBERT Zsuzsa. = Magyar Nemzet. 1988. szept. 15. 8.
303. BÓDI TÓTH Elemér. = Élet és Irodalom. 1988. 42. 10.
304. CSÁNYI László. = Új Írás. 1988. 10. 123-125.
305. NÉMETH G. Béla. = Népszabadság. 1988. dec. 24. 21.
306. POMOGÁTS Béla. = Kortárs. 1988. 7. 158-160.
307. POMOGÁTS Béla. = Magyar Hírlap. 1988. máj. 27. 9.
308. TÜSKÉS TIBOR. = Dunántúli Napló. 1988. jún. 18. 9.
309. TÜSKÉS Tibor. = Somogy. 1988. 5. 94-96.
310. VASY Géza. = Népszava. 1988. jún. 25. 9.
311. — . = Új Könyvek. 1988. 16. 16-17.
312. BÁRDOS László. = Jelenkor. 1989. 2. 185-188.
313. EMŐKEY István. = Kritika. 1989. 4. 37-38.
314. KALÁSZ Márton. = Vigilia. 1989. 4. 315-316.
315. MÁTHÉ József. = Alföld. 1989. 3. 85-87.
316. HATÁR Győző. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba, 1991, Tevan Kiadó. 40-42.

317. SZEMKÖZT VELE. Versek. Bp. 1991, Magvető. 92, [3] l.

318. ALFÖLDY Jenő. = Népszava. 1991. okt. 5. 8.
319. BUDAI Katalin. = Élet és Irodalom. 1991. nov. 8. 11.
320. [BÜKKÖSDI László] – bl – . = Pécsi Extra. 1991. jún. 20. 5.
321. CSUHAI István. = Kritika. 1991. 11. 39-40.
322. G. KISS Valéria. = Kortárs. 1991. 11. 108-109.
323. PARTI NAGY Lajos. = Magyar Napló. 1991. 8. 23.
324. TÜSKÉS Tibor. = Jelenkor. 1991. 11. 922-924.
325. − −.= Új Könyvek. 1991. 14. 71.

326. EGY ELTŰNT PÉCSI UTCÁRA. Versek. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Rajzok: Martyn Ferenc. Pécs, 1991, Pannónia Könyvek. 51, 3 l.

327. − −. = Új Könyvek. 1992. 3. 70

327.1 KÉTFÉLE IDŐ. A szerző válogatása életművéből. − Bp. : Trikolor : Intermix, 1995. − 186 p. − (Örökségünk) (Fűzött és kötött változatban.)

327.2 CSIKORGÓ. Versek. Szerk. Bertók László. − Pécs : Jelenkor K., 1995. − 184 p. − (Élő irodalom sorozat)

327.3 CSORBA GYŐZŐ VÁLOGATOTT VERSEI. Szerk. és az utószót írta Tüskés Tibor. − Bp. : Unikornis, 1997. − 192 p. − (A magyar költészet kincsestára)

327.4 HÁTRAHAGYOTT VERSEK (1962-1993). Vál. szerk. és az utószót írta Bertók László ; Közrem. és a jegyz. kész. Pintér László. – Pécs : Pro Pannónia, 2000. – 463 p. – (Pannónia könyvek)
ÖNÉLETRAJZI INTERJÚKÖTETE ÉS KRITIKÁI, VALLOMÁSAI, NYILATKOZATAI, INTERJÚI

328. A VÁROS OLDALÁBAN. Beszélgetések. Kérdező: Csuhai István. Pécs, 1991. Jelenkor Kiadó. 224 l., illusztr.

329. [ÁGOSTON Zoltán] áz: A szabadság kis körei. Interjú Csuhai Istvánnal Csorba Győző kötetéről. = Pécsi Tér. 1991. okt. 11. 15.
330. BÁRDOS László. = Magyar Napló. 1991. nov. 15. 10-11.
331. BATA Imre. = Élet és Irodalom. 1991. okt. 11. 11.
332. KISS Tamás. = Alföld. 1991. 12. 91-93.
333. MÉHES Károly. = Új Dunántúli Napló. 1991. okt. 26. 8.
334. − −. = Új Könyvek. 1991. 44. 34-35.

334.1 VALLOMÁSOK, INTERJÚK, NYILATKOZATOK. – Válogatta és szerk. Tüskés Tibor. – Pécs : Pro Pannonia Kiadó, 2001. – 375 p.