Fordításkötetek, melyben a költő fordításai megjelentek

 

A költőnek 1999 május 1-ig – a többszörös kiadásokat is számbavéve – összesen 105 kötetben jelent meg fordítása:

válogatott fordításkötet
drámafordítások
4 önálló fordításkötet, ill. nagyobb fordítás (ide soroltam az önálló köteteket, a Faust-fordítás két kiadását, valamint a dráma- és hagjáték-fordításokat)
36 kötet, amelyben többedmagával fordított egy szerzőtől
53 antológia
(Az 1999. május 1. után kötetben megjelent fordításokat .1, .2 stb alosztással soroljuk fel a fejezek utolsó sorszáma után, ld. pl. a 2005-ben megjelent Nietzsche kötetet, az Egyes szerzők önálló kötetei c. részben: 52.1)
Bertók László 61 műfordítást tartalmazó kötetet vett fel a bibliográfiájába, a megjelenés idejének sorrendjében, a legrégibb kiadástól a legújabbig. Az alábbi összeállítás 105 kötet leírását tartalmazza, a fent leírt csoportosításban a csoportokon belül pedig a fordított művek szerzői nevének, ill. az antológiák címének betűrendjében, Ez az összeállítás tehát a fordítások területén Bertók László bibliográfiájánál teljesebb és másféle megközelítést tesz lehetővé.

A leírás rendje:

1.   sor: a szerző neve (ÁLLÓ)

2.   sor: a kötet címe (dőlt) = után a párhuzamos cím (dőlt) : után alcím

3.   sor: fordítók, közreműködők neve

4.   sor: a fordított versek nyelve

5.   sor: kiadási hely : kiadó, kiadás éve. – kiadás jelölése (pl. 2. kiad.). – sorozat címe)

6.   sor: megjegyzés, ha van, dőlt betűkkel, három betűhellyel beljebb

A kötetek leírásakor használt rövidítések

 

A rövidítéseket a gyakrabban előforduló kiadók, kiadási helyek, kiadási év egyszerűbb leírása miatt alkalmaztam, föloldásukat alább adom meg:

 

76 (stb) = 1976 (stb) ; Bp = Budapest ; BMK = Baranya Megyei Könyvtár ; E = Európa Kiadó ; G = Gondolat Kiadó ; H = Helikon Kiadó ; JPT = Janus Pannonius Társaság ; K = Kozmosz Könyvek ; Ko = Kossuth Kiadó ; M = Magvető Kiadó ; MH = Magyar Helikon ; SzK = Szépirodalmi Kiadó ; Tankönyvk. = Tankönyvkiadó

 


A SZERZŐ VÁLOGATOTT FORDÍTÁSKÖTETE

 

1. Kettőshangzat : Válogatott versfordítások
Csorba Győző
finn, francia, latin, lengyel, olasz, orosz, német, norvég, spanyol
Bp. : E, 76

DRÁMAFORDÍTÁSOK

 

 

2. Drámafordítások : ESCHNER, EUGEN: Gergő király, HAUPTMANN, GERHART: A patkányok, RÉGNIER, ROBERT: Arisztotelész rablólétrája
Csorba Győző
francia, német
Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 98  

ÖNÁLLÓ FORDÍTÁSKÖTETEK, NAGYOBB FORDÍTÁSOK

 

3. BRECHT, BERTOLT
Brecht
vál., szerk., utószó Hajnal Gábor ; ford. Csorba Győző
német
Bp. : E, 59. – 69 p. – (A modern német líra kincsesháza ; 3.)
   Válogatott versek. – A sorozat 8 kötete közös tokban jelent meg, ez a harmadik kötet. – A válogatás alapja: Hundert Gedichte, 1918 – 1950

4. BRECHT, BERTOLT
Lucullus a bírák előtt = Das Verhör des Lukullus : Hangjáték
Brecht, Bertolt
német
Brecht, Bertolt színművei. – 2. köt. – Bp. : MH, 64. – 91. p.

 

5. BRECHT, BERTOLT
Az Óceánrepülés = Der Ozeanflug : Rádiós tanjáték fiúk és lányok számára = Ein Radiolehrstück für Knaben und Mädchen
Brecht, Bertolt = Láthatatlan színpad : Német hangjátékok. – Bp. : E, 64. – [63.] p.
német

 

6. ESCHNER, EUGEN
Gergő király = König Jörg : Színmű három felvonásban. – 84 p.
német
ford. Csorba Győző = Drámafordítások. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1998. – p. 5-69.
   A Pécsi Nemzeti Színház Gyermekszínháza 1975. november 1-én mutatta be.

7. GOETHE, JOHANN WOLFGANG
Faust : 1 – 2. r. ; Ős–Faust = Ur–Faust
ford. Jékely Zoltán, Csorba Győző ; utószó Túróczi–Trostler József ; jegyzetek
német
Bp. : MH, 1959. – 559 p. – (Helikon klasszikusok)
   Csorba Győző a II. részt fordította

8. GOETHE, JOHANN WOLFGANG
Faust : Tragédia

1. r. ford. Jékely Zoltán. – 291 p. – ; 2. r. ford. Csorba Győző. – 454 p.
német
Bp. : MH, 1961. – ([A híres–neves Faustus doktorról szóló históriák ; 3–4.])
   Két kötetben, az 1959. évi kiadás változatlan szövegével

9. HAUPTMANN, GERHART
Patkányok = Die Ratten : Berlini tragikomédia.
német
ford. Csorba Győző = Drámafordítások. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1998. – p. 70–170.
   A Pécsi Nemzeti Színház 1981. április 12– én mutatta be.

10. HÉLINAND DE FROIDMONT
A halál versei = Les vers de la mort  : Endrédy Vendel zirci apát úrnak hálás tisztelettel
ófrancia eredetiből fordította Csorba Győző ; bevezetést írta Birkás Géza ; [a címlapot tervezte és a képeket rajzolta Holler András]
francia (ófrancia)
P. : JPT, 1940. – 115 p. – (A Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 13.)
   Kétnyelvű. – Az 1989– ben a Helikon Kiadónál megjelent kötetben közölt versfordítások első változata

11. HÉLINAND DE FROIDMONT
A halál versei = Les vers de la mort
fordította, az utószót írta és a jegyzeteket összeállította Csorba Győző
francia (ófrancia)
Bp. : H, 1989. – 63 p.
   Bibliofil kiadás. – Az 1940– ben Pécsett megjelent kötetben közölt versek

12. JANUS PANNONIUS
Janus Pannonius válogatott munkái
vál., szerk., és az előszót írta Csorba Győző ; ford. Csorba Győző et al. ; a jegyzeteket és a jegyzetszótárt Ugrin Aranka készítette
Bp. : K, 82. – 287 p.

 

13. JANUS PANNONIUS
Pajzán epigrammák = Epigrammata lasciva
szerk., ford., az utószót és a jegyz. készítette Csorba Győző ; a könyvet tervezte Szántó Tibor
Bp. : H, 1986. – 74 p.
   Bibliofil kiadás, japán technikával, kétnyelvű

14. MANZONI, ALESSANDRO
Carmagnola grófja = Conte di Carmagnola : Részlet
ford. Csorba Győző
olasz
   Kézirat. – A Magyar Rádió Hangdokumentációs Osztályán őrzik. – Bemutatta a Kossuth Rádió, 1973. június 3– án.

15. MEZSIROV, ALEKSZANDR PETROVICS
Búcsú a hótól
ford. Csorba Győző
orosz
Bp. : E, 74. – 141 p.

 

16. RÉGNIER, ROBERT
Arisztotelész rablólétrája = Dieux, belles et betes : Történelmi groteszk 6 képben. – 110 p.

francia
ford. Csorba Győző = Drámafordítások. – Pécs : Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1998. – p. 171–247.
   A fordítást 1978– ban adta át a költő a Pécsi Nemzeti Színháznak. A színművet nem mutatták be.