Írásai művészekről, művészeknek

ÍRÁSAI, VERSEI EGYES ÍRÓKRÓL,
MŰVÉSZEKRŐL, KÖLTŐKNEK, ÍRÓKNAK
AJÁNLOTT VERSEI, LEVELEI

 

ADY Endre
621. [Vallomás Adyról.] = Ifjú szívekben élek. (Vallomások Adyról.) Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. 2., [jav.] kiad. Bp. 1972, Petőfi Irod. Múzeum – NPI. 90-91. /Irodalmi múzeum [3.] /
622. Győztes marad. Az élő Adynak. [Vers.] = Jelenkor. 1977. 10. 867. = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 69-70.
623. Két Ady-érem. [Vers.] = Jelenkor. 1977. 11. 1007. = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 71-73. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 277-278.
ANGYAL Endre
624. Két epitáfium. Lovász Pál. Angyal Endre. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 77-78.
ANTONIONI, Michelangelo
625. Nagyítás. (Antonioni filmjére.) [Vers.] = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 12-13. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 415-417. = Cs. Gy.: Válogatott versek. (1945-1975). Bp. 1979. Magvető – Szépirod. Kiadó. 217-219.
ARANY János
626. Az én Arany Jánosom. = Új Írás. 1982. 10. 92.
BABITS Mihály
627. Babits Mihály: A második ének. = Sorsunk. 1942. 5. 407.
628. Babits-apokrif a „Jónás könyve” utánról. [Vers.] = Jelenkor. 1983. 11. 983-984. = In memoriam Babits Mihály. Szerk. Vadas Ferenc. Szekszárd, 1983, Baranya és Tolna megyei Tanács – Tolna megyei Könyvtár. 28-29. = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 65-67. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 279-280.
629. Az utolsó és legutolsó. Babits Mihály két verséről. = Új Írás. 1983. 11. 10-112.
630. Babits és Pécs. = Baranyai Könyvtáros. 1984. 2. 28-29.
BÁRDOSI NÉMETH János
631. A költői költő. Bárdosi Németh János hetvenéves. = Jelenkor. 1972. 3. 243-244. = Dunántúli Napló. 1972. márc. 5. 6.
632. Az „Írottkő-ember”. Bárdosi Németh János hetvenöt éves. = Élet és Irodalom. 1977. márc. 5. 10.
633. Teljesség érlelődik. Bárdosi Németh Jánosnak. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 26-27. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 372-373.
634. „… egyetlen, igaz élet”. Bárdosi Németh János halálára. = Dunántúli Napló. 1981. márc. 15. 9.
635. Bárdosi Németh János után. [Vers.] = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 43. = Dunántúli Napló. 1981. ápr. 11. 6. L. még: 580.
BARTÓK Béla
636. Töredék Bartókról. [Vers.] = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 36. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 507-508. = Cs. Gy.: Válogatott versek. (1945-1975). Bp. 1979, Magvető-Szépirod. Kiad. 268. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 201.
BERCZELI Anselm Károly
637. Berczeli A. Károly: Új olasz költők. = Sorsunk. 1942. 1. 75-76.
BERDA József
638. Berda József: Ördögnyelv. = Sorsunk. 1942. 1. 74.
639. Berda József: Fény és árnyék. = Sorsunk. 1943. 10. 801.
BERTHA Bulcsu
640. Bertha Bulcsu: Lányok napfényben. = Dunántúli Napló. 1962. okt. 14. 7.
641. Kifészkelések. Bertha Bulcsunak. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 8-9. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 366.
BERTÓK László
642. Ébren. Bertók Lászlónak. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 36-37. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 376-377.
643. Az idegenvezetőt köszönti egy másik idegenvezető. Az ötvenéves Bertók Lászlónak. [Vers.] = Somogy. 1985. 6. 4-6. = Cs. Gy.: A szavak bolyhai. Bp. 1988, Magvető. 87-90.
644. Hisz mindenképp javára lesz. Bertók László Kő a tollpihén című kötetének ihletésére. [Vers.] = Jelenkor. 1990. 6. 482. = Új Dunántúli Napló. 1990. jún. 16. 9.
BERZSENYI Dániel
645. Nikla, november, 1820 után. [Vers.] = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 668-669. = Cs. Gy.: Ritmus, rend, zene. Pécs, 1981, Pécsi Szikra Ny. 37.
CSANÁDI Imre
646. Csanádi Imre elszólíttatott 1991. február 23-án. Gyászjelentés. [Vers.] = Magyar Napló. 1991. 1. 9.
CSÁNYI László
647. Csorba Győző tizenhat levele Csányi Lászlóhoz, 1968-1989. = Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. Szerk. Vadas Ferenc. Sajtó alá rend. és jegyz. Csányi László és Vadas Ferenc. Bev. Vadas Ferenc. Szekszárd, 1992, Wosinszky Mór Megyei Múzeum. 63-74.
CSOKONAI VITÉZ Mihály
648. „A századokat számlálja…” Csokonai szellemének. [Vers.] = Cs. Gy.: Észrevételek. Bp. 1976, Magvető. 32-33. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 578-579. = Cs. Gy.: Válogatott versek. 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 303-304. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 194-195.
CSONTVÁRY KOSZTKA Tivadar
6
49. Igló, 1880. október 13. [Vers.] = Jelenkor. 1973. 11. 966. = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 37-38. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 508-509. = Cs. Gy.: Válogatott versek, 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 269.
CZILCZER Olga
650. Közérthetővé tett hétköznapok. Czilczer Olga verseiről. = Ne mondj le semmiről. Bp. 1974, Szépirod. Kiadó. 73-74.
DEVECSERI Gábor
651. E1-nem-küldhető levél Devecseri Gábornak. [Vers.] = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 49-50. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 516.
DÓZSA György
652. Csörtess immár. [Vers.] = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 31-32. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 504-505.
DUDÁS Kálmán
653. Dudás Kálmán: Vád helyett. = Kisebbségi Körlevél (Pécs). 1941. 6. 388-389.
654. Dudás Kálmán: Egy marék föld. = Sorsunk. 1944. 9. 548-549.
EGRY József
655. Egry műtermében. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 83-84. = Cs. Gy.: Ritmus, rend, zene. Pécs, 1981, Pécsi Szikra ny. 38. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 290.
ERDÉLYI József
656. Erdélyi József: Niobe. = Sorsunk. 1942. 1. 74.
FERENCZY Béni
657. Ferenczy Béni: Tékozló fiú. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 85.
FLAUBERT, Gustave
658. Bovaryné. [Vers.] = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 518-519. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 205.
FODOR András
659. Jussak. Az ötvenéves Fodor Andrásnak. [Vers.] = Jelenkor. 1979. 2. 99. = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 24.
GÁBORJÁNI SZABÓ Klára
660. Gáborjáni Szabó Klára meghalt. [Vers.] = Cs. Gy. Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 51-52. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. : 1978, Magvető. 517-518.
GALSAI Pongrác
661. Folyamat. Galsai Pongrácnak. [Vers.] = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 23.
662. Túl már. Galsai Pongrác után nagyon nehéz szívvel. [Vers.] =,Cs. Gy.: Szemközt vele. Bp. 1991, Magvető. 86-87.
GOMBOS Gyula
663. Gombos Gyula: Álom az országról. = Sorsunk. 1942. 5. 413-414.
GULYÁS Pál
664. Gulyás Pál: Az Alföld csendjében. = Diárium. 1943. 275-277.
665.     Vita egy gyászjelentéssel. Gulyás Pál halálára. = Sorsunk. 1944. 6. 359-360.
GYARMATHY Tihamér
666. Gyarmathy Tihamér művészete. Megnyitó beszéd a művész pécsi kiállításán, 1983. ápr. 15-én. = Jelenkor. 1983. 6. 576-578.
667.     Hommage á Bartók. Gyarmathy Tihamér képe alá. [Vers.] = Jelenkor. 1983. 6. 577-578. = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 68.
HATÁR Győző
668.     Golghelóghi. Határ Győzőnek. [Vers.] = Cs. Gy.: A szavak bolyhai. Bp. 1988, Magvető. 86.
HELINANT DE FROIDMONT
669. Új halál-versek. Helinant szellemének. [Vers.] = Cs. Gy.: Szabadulás. Pécs, 1947, Batsányi Társaság. 16-19.
ILLYÉS Gyula
670.     Illyés Gyula: Szembenézve. = Sorsunk. 1947. 7-8. 471-472.
671. A pásztor szava. Főhajtással a nyolcvanéves Illyés Gyulának. [Vers.] = Jelenkor. 1982. 11. 993-994. = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 70-72. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 281-283.
672. „ .. a halálnak sincs fegyvere.” Illyés Gyula halálára. [Vers.] = Jelenkor. 1983. 3. 385-386. = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 73-76.
673. Illyés Gyula gondolatai. A költő halálakor. [Vers.] = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 77-78. = Dombóvári kalendárium 1987-1988. Szerk. Balipap Ferenc. Dombóvár, 1987, Városi Művelődési Központ és Könyvtár. 50-51.
674. Illyés Gyuláról. Válaszok egy körkérdésre. = Dombóvári kalendárium 1987-1988. Szerk. Balipap Ferenc. Dombóvár, 1987, Városi Művelődési Központ és Könyvtár. 49-50.
675. Elmélkedés egy Illyés-dedikáció fölött. A költő halálhírére. 1983. [Vers.] = Cs. Gy.: Szemközt vele. Bp. 1991, Magvető, 81.
JANUS PANNONIUS
676. Janus Pannonius. = Dunántúli Napló. 1948. aug. 29. 4.
677. [Előszó.] = Janus Pannonius: Opera Latine et Hungarice. Janus Pannonius munkái latinul és magyarul. Szerk., utószó és jegyz. V. Kovács Sándor. Bev. Csorba Győző. Ford. Áprily Lajos, Csorba Győző stb. Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 9-11.
678. Egy évforduló elé. Janus Pannonius halála 500. évfordulójának pécsi megünnepléséről. = Népszava. 1972. febr. 19. 7.
679. A Janus-fordítások problémái. = Jelenkor. 1972. 4. 307-312. = Baranyai Művelődés. 1972. 3. (szept.) 73-78.
680. Janus Medvevárban. [Vers] = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 27-30. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 501-503. = Cs. Gy.: Válogatott versek. 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 265-267. = Cs. Gy.: Ritmus, rend, zene. Pécs, 1981, Pécsi Szikra ny. 39-41.
681. Költő-elődöm. Janus  Pannoniusra  emlékezve. [Vers.] = Népszabadság. 1975. január 1. 10.
682. A Janus Pannonius-ünnepségek után. [Vers.] = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 503-504.
683. Az 550 éves magyar költő. Janus Pannoniusról. = Népszava. 1984. aug. 25. 11.
JÉKELY Zoltán
684. Jékely Zoltán meghalt. [Vers.] = Jelenkor. 1982. 5. 385-386. = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 41-42. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 285-286.
JÓZSEF Attila
685. Egy halott költőhöz. József Attila emlékének. [Vers.] = Cs. Gy.: Mozdulatlanság. Pécs, 1938, Kultúra. 32-33. = Cs. Gy.: A lélek évszakai. Bp. 1970, Magvető. 11-12. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 22-24. = Megtartó varázslat. Költők József Attiláról. Vál., szerk. Szakolczay Lajos. Bp. 1980, Magvető. 35-36.
686. Hol is koslat végül? Egy József Attila verssorról. = Jelenkor. 1963. 6. 551-552.
687. Stációk. József Attilának. [Vers.] = Jelenkor. 1980. 4. 289. = Szép versek. 1980. Bp. 1981, Magvető. 77-78. = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 39-40.
688. Emléksorok József Attiláról. = Somogy. 1980. 2. 4.
KAFKA, Franz
689. Franz Kafka: Levelek Milénához. [Vers.] = Cs. Gy.: Lélek és ősz. Bp. 1968, Magvető. 39-40. = Cs. Gy.: A lélek évszakai. Bp. 1970, Magvető. 302-303. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 377-378. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 190-192. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 196-197.
KALÁSZ Márton
690. Hó alatt. Kalász Mártonnak. = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 51-52. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 441-442. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 233-234. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 222-223.
691. A hazavágyódás és töprengés költője. = Vigilia. 1985. 5. 404-407.
KÁLMÁN TOMA László
692. Kálmán Toma László: Szomjúhozom. = Sorsunk. 1942. 4. 330.
KÁLNOKY László
693. Dohány-dolog. A hetvenéves Kálnoky Lászlónak. [Vers.] = Jelenkor. 1982. 9. 774-775. = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 47-50.
694. Egy verseskönyvvel kezemben. Kálnoky László halálára. [Vers.] = Jelenkor. 1985. 10. 895-896. = Cs. Gy.: A szavak bolyhai. Bp. 1988, Magvető. 79-81.
KARDOS György
695. Jákob példája. Kardos Györgynek. [Vers.] = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 16-17. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 297. = In memoriam Kardos György. Szerk. Hegedős Mária, Sebestyén Lajos. Bp. 1986, Magvető. 193.
KARDOS Tibor
696. Egy tudós költő halálára. Kardos Tiborról. = Dunántúli Napló. 1973. dec. 22. 4.
697. Két december. Kardos Tibor halálára. [Vers.] = Jelenkor. 1974. 2. 99-100. = Cs. Gy.: Észrevételek. Bp. 1976, Magvető. 99-101. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 613-614. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 322-323.
KÁROLYI Amy
698. Károlyi Amy: A harmadik ház. = Jelenkor. 1966. 4. 374-376.
KATONA József
699. Biberach szemével. [Vers.] = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 22. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 421-422. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 223.
KÉPES Géza
700. Képes Géza: Gorgó mereng. = Sorsunk. 1944. 8. 499-500.
KERESZTURY Dezső
701. Fa. A nyolcvanéves Keresztury Dezsőnek. [Vers.] = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 79-80.
KÓCZIÁN Sándor
702. Kóczián Sándor. = Dunántúl. [1953] 6. 57-58.
KODÁLY Zoltán
703. Kodály. [Vers.] = Cs. Gy.: Lélek és ősz. Bp. 1968, Magvető. 37-38. = Cs. Gy.: A lélek évszakai. Bp. 1970, Magvető. 301-302. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 376-377. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. p. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 193-194.
KODOLÁNYI János
704. Kodolányi János: Suomi. = Diárium. 1943. 7. 161.
KOMJÁTHY Aladár
705. Komjáthy Aladár: Csodák és kínok. 1943. 8. 656-657.
KOPÁNYI György
706. Kopányi György: Garabonciás. = Dunántúli Népszava. 1945. dec. 30. 4.
KORMOS István
707. N. N. utolsó bolyongása. Kormos István halálára. Vers.] = Jelenkor. 1977. 12. 1091. = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 74-75. = Az örvénylő-szívű vándor. Versek Kormos Istvánról. Vál., szerk., utószó Z. Szabó László. Győr, 1985, Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság. 91-92.
KOSZTOLÁNYI Dezső
708. Kosztolányi Dezső novellái. = Sorsunk. 930-931.