LÁZÁR Ervin
709. Vigalom ‘78. Lázár Ervinnek. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 147-148.
LI Taj-Po
710. Változat egy Li Taj-Po versre. [Vers.] = Cs. Gy.: Lélek és ősz. Bp. 1968, Magvető. 46. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek, Bp. 1978, Magvető. 381-382. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 196.
LIPTÁK Pál
711. A 70 éves Lipták Pálnak. [Vers] = Rajzok, versek és egyéb  írások. Lipták  Pál 70. születésnapjára. Gyűjtötte és szerk. Ambrus Zoltán. Békéscsaba,             1992, Megyei Könyvtár. [30.] lev.
LLULL, Ramón
712. Ramón [Llull] Lull: Imádónak és imádottnak könyve. = Sorsunk. 1944. 3. 190-191.
LOVÁSZ Pál
713. Két epitáfium. Lovász Pál. Angyal Endre. [Vers) =Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 77-78. L. még: 580.
MÁNDY Iván
714. Mándy Iván: Vendégek a Palackban. = Dunántúl. 1949. 3. 202-203.
MARTINOV, Leonyid Nyikolajevics
715. Tudatosság és hűség. Leonyid Martinov 75. születésnapjára. = Szovjet Irodalom. 1980. 4. 53-54.
MARTYN Ferenc
716. Martyn Ferencnek. [Vers.] = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 20-21. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 419-421. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 220-222. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 202-204.
717. Martyn Ferenc Petőfi-képe. = Jelenkor. 1973. 5. 401-405. = Martyn Ferenc: Petőfi olvasása közben. [Rajzok.] Bev. Csorba Győző, Solymár István. Bp. 1973, Képzőműv. Alap. 4 lev., 20 t. – Fűzetlenül, közös tokban.
718. „A szem gazdaga.” Martyn Ferenc 75 éves. = Kortárs. 1974. 9. 1505-1506.
719. Martyn Ferenc: Paprikák. Tusrajz. [Vers.] = Jelenkor. 1974. 7-8. 650. = Cs. Gy.: Észrevételek. Bp. 1976, Magvető. 37-38. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 581-582. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 305.
720. A kézműves halála. Martyn Ferenc élő szellemének. [Vers.] = Jelenkor. 1986. 6. 481-482. = Cs. Gy.: A szavak bolyhai. Bp. 1988, Magvető. 73-75.
MEZSIROV, Alekszandr Petrovics
721. Három találkozás. Alekszandr Mezsirovról. = Szovjet Irodalom. 1978. 5. 106-107.
MICHELANGELO, Buonarroti
722. Piétá. (Michelangelo szobra a firenzei Akadémián.) [Vers.] = Cs. Gy.: A szó ünnepe. Bp. 1959, Magvető. 48-49. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 225-226. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 95-96. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 53-54.
MILTON, John
723. Az öreg Milton. = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 24-25. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 423-424. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 224-225. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Válogatott versek. Bp. 1986, Magvető. 192-193.
MÓRA Ferenc
724. Mórát olvasva. [Vers.] = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 19. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 419. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 220.
NEMES NAGY Ágnes
725. Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban. = Sorsunk. 1947. 2. 127-128.
NÉMETH László
726. Németh László: A másik mester. = Sorsunk. 1942. 2. 154-155.
PÁKOLITZ István
727. „Táji” költő – „fővárosi” kritika. („Széljegyzet” Rózsa András: Pákolitz István: Fény és árnyék című verseskötetéről a Kortárs 1963. 7. sz.- ban megjelent recenziójához.) = Jelenkor. 1963. 9. 863-864.
728. Egy folyam mellé. A hatvanéves Pákolitz Istvánnak. [Vers.] = Jelenkor. 979. 9. 771. = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 34-35.
PARTI NAGY Lajos
729. Parti Nagy Lajos versei elé. = Élet és Irodalom. 1979. 5. 15. L. még: 615.
PETŐFI Sándor
730. „… soká, örökkön él.” Följegyzések a 150 éves Petőfiről. = Könyvtáros. 1972. 12. 699-707.
731. Petőfi Sándor helye a mai szellemi életben. = Irodalomtörténet. 1973. 1. 41-43.
732. Két szem. Petőfinek. [Vers.] = Jelenkor. 1973. 1. 23. = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 33-34. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. 1978, Magvető. 505-506.
733. 1973. Január. [Vers.] = Jelenkor. 1973. 4. 309. = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 35. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 506-507. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 267-268.
PILINSZKY János
734/1. P. J. [Vers.] = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 44. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 284.
734/2. Nem lehetett nem szeretni. Beszélgetés Csorba Győzővel. = In memoriam Pilinszky. Összeáll. és az interjúkat készítette Bogyay Katalin. Bp. 1990, Officina Nova. 25-28.
RÁBA György
735. Rába György: A szép hűtlenek. = Jelenkor. 1969. 9 845-846.
RADNÓTI Miklós
736. A „mohácsi” razglednica. = Új Írás. 1984. 11. 93-95.
RAITTILA, Anna-Maija
737. Anna-Maija Raittila. [Vers.] = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 39-40. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 509-510.
REMÉNYI Béla
738. Talán elkésett üzenet. Reményi Bélának. [Vers.] = Cs. Gy.: Séta és meditáció. Bp. 1965, Magvető. 68-69. = Cs. Gy.: A lélek évszakai. Bp. 1970, Magvető. 258-259. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 337-338.
RÓNAY György
739. Lett ideje. Rónay Györgynek, akit ma is gyászolok. (Vers.] = Cs. Gy.: Szemközt vele. Bp. 1991, Magvető. 82.
RONSARD, Pierre de
740. Ronsard utolsó otthonában. [Vers.] = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 23. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 422-423. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 223-224. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 191.
ROUSSEAU, Henri
741. Rousseau, a vámos. [Vers.] = Cs. Gy.: Lélek és ősz. Bp. 1968, Magvető. 41. = Cs. Gy.: A lélek évszakai. Bp. 1970, Magvető. 303-304. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 379. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 192-193.
SIKLÓSSY László
742. Siklóssy László: Szellemi kincsesház. = Sorsunk. 1943. 3. 257-258.
SIMÁNDI Béla
743. Simándi Béla: Férfiének. = Sorsunk. 1943. 3. 260.
SIMON István
744. Temetik Simon Pistát. [Vers.] = Jelenkor. 1975. 9. 771. = Cs. Gy.: Észrevételek. Bp. 1976, Magvető. 105-106. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 617-618. = Pályatársak Simon Istvánról. Vál. és szerk. Rádics József. Veszprém, 1986, Megyei Tanács – Eötvös Megyei Könyvtár. 322.
SZABÓ Ede
745. Szabó Ede: A műfordítás. = Jelenkor. 1969. 1. 89-90.
746. Szabó Ede. 1985. február 17. [Vers.] = Cs. Gy.: A szavak bolyhai, Bp. 1988, Magvető. 76-78.
SZÁNTÓ Tibor
747. Egy régi folyóiratra. Szántó Tibor szellemének – nem múló baráti szeretettel. [Vers] = Szántó Tibor és a Dunántúl. Emlékezések és repertórium. Szerk. Tüskés Tibor. Pécs, 1988, Pannónia Könyvek. 7.
SZAPPHÓ
748. Szapphó-töredék. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 116.
SZEDERKÉNYI Ervin
749. Mivégre volt? Szederkényi Ervinnek. [Vers.] = Cs. Gy. A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 14-15.
750. Mikor először értesültem arról, hogy Szederkényi Ervin gyógyíthatatlan. [Vers.] = Jelenkor. 1987. 6. 481-482. = Cs. Gy.: A szavak bolyhai. Bp. 1988, Magvető. 82-83.
TAKÁTS Gyula
751. Csorba Győző levelei Takáts Gyulához: 1941. jan. 25.-1943. máj. 27. -1945. szept. 22. -1946. júl. 30. -1946. szept. -1946. nov. 21. -1947. febr. 14. – 1947. márc. 11. -1947. ápr. 22. -1947. jún. 17. – 1947. júl. 29. -1947. aug. 19. -1947. szept. 26. – 1948. márc. 13. = Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934-1949. Bp. 1984, Magvető. 290-311.
752. Takáts Gyulának. = Jelenkor. 1971. 2. 131-132.
753. Másik nyelv. Takáts Gyulának. [Vers.] = Cs. Gy világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 44-45.
754. Becei görög. A hetvenéves Takáts Gyulának, a „Száz nap a hegyen” költőjének. [Vers.] = Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 45-46. L. még: 580.
THIERY Árpád
755. Thiery Árpád: Bokáig érő víz. Eredeti bemutató. = Dunántúli Napló. 1961. ápr. 9. 2.
TÜSKÉS Tibor
756. Tüskés Tibor: Vallomás a városról. = Jelenkor. 1970. 10. 949-950.
757. A világ küszöbei. Tüskés Tibornak. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 29. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 364.
TŰZ Tamás
758. Tűz Tamás: Két tenger közt. = Sorsunk. 1943. 8. 657-658.
VÁRKONYI Nándor
759. Apa-sirató. Várkonyi Nándor halott. [Vers.] = Jelenkor. 1975. 6. 518-519. = Dunántúli Napló. 1975. máj. 31. 8. = Cs. Gy.: Észrevételek. Bp. 1976, Magvető. 102-104. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 615-616. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 324-325. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 198-200.
760. V. N. után. [Vers.] = Új Írás. 1975. 11. 10. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 617.
761. V. N. [Vers.] = Cs. Gy.: A világ küszöbei. Bp. 1981, Magvető. 76.
762. Koszorúzás. V. N. emlékének. [Vers.] = Élet és Irodalom. 1984. ápr. 6. 5. = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 69.
VASARELY, Victor
763. Versek Vasarely-képekhez. [Vers.] = Cs. Gy.: Simeon tűnődése. Bp. 1983, Magvető. 51-53. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 291-293.
VÉSZI Endre
764. Vészi Endre meghalt 1987. július 9-én. [Vers.] = Cs. Gy.: Szemközt vele. Bp. 1991, Magvető. 83.
WEÖRES Sándor
765. Weöres Sándor új könyvei. (Gyümölcskosár. – A szerelem ábécéje. – A teljesség felé. – Elysium.) = Sorsunk. 1946. 1. 45-48
766. Weöres Sándor: A lélek idézése. Műfordítások. = Könyvtáros. 1958. 11. 855-856
767. Levél Weöres Sándorhoz. = Jelenkor. 1963. 9. 845-847. = Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. Szerk. Domokos Mátyás. Bp. 1990, Szépirod. 337-341.
768. Római jegyzetek. Weöres Sándornak. [Vers.] = Cs. Gy.: Időjáték. Bp. 1972, Magvető. 103-105. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 475-478. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 251-254.
769. Csokor. A hatvanéves Weöres Sándornak. [Vers.] = Cs. Gy.: Anabázis. Bp. 1974, Magvető. 41-48. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978, Magvető. 510-516. = Cs. Gy.: Válogatott versek 1945-1975. Bp. 1979, Magvető – Szépirod. Kiadó. 270-276.
770. Kegyes weöreskeödés. [Vers. Többekkel.] = Jelenkor. 1983. 7-8. 687-688. = Weöres Sándor 70. születésnapjára. Összeáll., szerk. Szederkényi Ervin. Pécs, 1983, Pécsi Szikra ny. [39.]
771. Weöres Sándornak. 70. születésnapjára. [Vers.] = Cs. Gy.: Görbül az idő. Bp. 1985, Magvető. 81-82. = Cs. Gy.: Vissza Ithakába. Vál. versek. Bp. 1986, Magvető. 287. = Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. Szerk. Domokos Mátyás. Bp. 1990, Szépirod. Kiadó. 553-554.
772. A kútnál mélyebbre. Weöres Sándor Kútbanéző című kötetéről, hetvenötödik születésnapja alkalmából. = Jelenkor. 1988. 6. 507-510.
772/a. Kis történetek egy nagyon-nagy költőről : Weöres Sándor hetvenötödik születésnapjára = Magyar Nemzet. 1988. június 22. p.
773. Hetvenöt. Weöres Sándornak születésnapjára – könyörögve érte és hozzá. [Vers.] = Cs. Gy.: Szemközt vele. Bp. 1991, Magvető. 84-85.
ZELK Zoltán
774. Zelk Zoltán: A lélek panaszaiból. = Sorsunk. 1942. 3. 233.