2009. 05. 20. Sárvári Csaba után újabb matematikus jelentkezett dedikált könyvvel nálam.

2009. 04. 14. A 2009. április 8-ai szakközépiskolai találkozón Pécsett (Ld. előző hírt!) Draskovics Márta tanárnő szervezésében színvonalas szavalóversenyt hallhattunk. Kilenc iskola szavalói mondtak el egy-egy szabadonválasztott verset, s "kötelezőként" Csorba Séta és meditáció c. versét. Nagy öröm, hogy a találkozó szervezői  méltón emlékeztek Csorba Győzőre, s méltón ünnepelték egyben a közelgő Költészet Napját is.  Csorba versét (ebben a "kategóriában" külön értékelés is volt!) a kéttagú zsűri (Mikuli János, a Janus Egyetemi Színpad munkatársa és a Csorba honlap szerkesztője Pintér László) szerint Buni Barbara mondta legjobban, ő a találkozó záróünnepélyén a jelenlevő összes diák és tanár előtt is előadta a Séta és meditáció-t.  A szavalóverseny "összetett" első helyét Fuszenecker Helga nyerte. A következő két képen Buni Barbara (II. helyezett) és Simon Rózsa (III. helyezett) veszik át a díjakat. A győztesek nevét és képeit a "Radnóti" honlapján is megekinthetik. Képek a versmondó versenyről  »»» Köszönjük szavalók, köszönjük Draskovics Márta, köszönjük Radnóti! (Draskovics Mártáról, sajnos, nem találtam képet…)

2009. 04. 04. 2009. április 8.-án Pécsett a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolában tartják meg a Dél-magyarországi Közgazdasági Szakközépiskolák Találkozóját. A találkozón 9 óra 30 perctől versmondó versenyt is rendeznek, melyen minden versenyző kötelező feladata lesz Csorba Győző Séta és meditáció c. versének szavalása. Örülünk, hogy a tanárok megismertetik a fiatalokkal Csorba költészetét, nem hagyják feledésbe merülni az életművet. Köszönet az iskolának, a tanárokak, és a diákoknak, akik megtanulják Csorba versét… A találkozó meghívója.

2009. 04. 01. Csorba Győző Tárgyaim c. lírai, meleg hangú, érdekes, képekkel bőven dokumentált "tárgy- és emlékidézője" a Kortárs folyóirat 1974. évi 11. számában az 1809–1815. oldalon jelent meg. Itt közlöm. Az összes fotó együtt a Tárgyaim c. fotóalbumban nézhető meg.

2009. 03. 23. Elkészült a Hatvan!-Vanhat? c. Csorba emlékezés (In.: Új Írás. 1976. 11. sz. 115-[128.] p.) digitalizálása. A költő "vallomásos" írása – a képekkel kiegészítve – itt olvasható! Az írás képanyagát, 18 rendkívül érdekes dokumentumot Csorbáról, rokonairól, barátairól és kortársairól  itt egybegyűjtve is közlöm.

2009. 02. 19. Az Összegyűjtött versek c. Csorba kötet Szabadulás c. ciklusában megjelentetett versek 1943 és 1947 között keletkeztek, a Szabadulás c. Csorba-kötet (Pécs : Batsányi Társaság, 1947.) verseivel azonos időszakban. A kötetben és a ciklusban azonban nem ugyanazok a versek olvashatók: az Összegyűjtött versek Szabadulás ciklusában jóval több vers van, mint a Szabadulás c. kötetben, két vers viszont csak a Szabadulás c. kötetben található meg. Mivel Csorba azonos időszakban, azonos kötet- ill. cikluscím alatt közölte  ezeket a költeményeket, fontosnak tartom, hogy az eltéréseket jelezve is megelentessem a költő ezen korszakát reprezentáló verseket. A két kötetben közölt versek közötti "megfeleltetés-táblázatot" itt közlöm.

2009. 02. 14. Már sokan sokszor leírták Csorbáról, én is említettem, hogy nagyon szerette a humor minden fajtáját, leginkább az ironikus, gúnyolódó, csipkelődő Csorbára emlékeznek kortársai. De a vicceket is szerette. Főként Galsai Pongrác és Lázár Ervin viccein mulatott nagyokat  Az emberi aljasságot, gonoszságot, kisebb-nagyobb bűnöket, gyarlóságokat pedig sokszor vitriolos epigrammákban, rövid "bökversekben" csúfolta ki. Egy ilyen "Janus-epigramma" történetét ő maga mesélte el egy alakommal… »»»  

2009. 02. 01. Csorba Győző oldala a Nyugat honlapon.

2009. 01. 29. A 2008. 10. 29-i bejegyzésben szomorúan állapítottam meg, hogy valamilyen fatális véletlen folytán Csorba Szabadulás c. kötetét még nem digitalizáltam. Most örömmel jelenthetem, hogy a digitalizálás elkészült, a kötet versei itt olvashatók. A kötet versei elérhetők a Művek főmenü Önálló kötetek menüjéből is! A versek felkerültek a Művek menü Csorba versek a honlapon A-Z almenüjei alá is.

2009. 01. 26. Fontos új oldal került a Csorba-honlapra! Csorba művei a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján. Elérhető a Művek főmenü Önálló kötetek menüjéből is!

2009. 01 22.  Még egy kiegészítés a Weöres-évfordulóhoz. Mindig tudtam, hogy a nagy természetkutatók, reál tudományok jeles képviselői szeretik a művészeteket. Mondhatnám, azért nagy tudósok a reáliák világában, mert a humaniorák világában is jól eligazodnak. Gondolom, a két tudomány együttes ismerete, alkalmazása emeli ki őket a sokaságból… Van szerencsém ismerni pl. olyan kiváló matematikust, Sárvári Csaba urat, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Műszaki Karának egyetemi docensét, aki szintén a fenti körhöz tartozik: mint matematikus jónéhány ítésznél jobban érti és szereti a művészeteket, főképpen a verseket. Sokat tett Weöres pécsi „kultuszának” segítéséért, pl. az ő nevéhez fűződik az a kezdeményezés, amelynek nyomán Weöresről Pécsett utcát neveznek el. (Majd, ha készen lesz a „helye”, az új utca „sorsa” ugyanis az EKF beruházások sikerétől függ, mert valahol az új létesítmények mellett szeretnék kialakítani…) Sárvári Csaba ma két kedves fotóval lepett meg Weöres kézírásos verseskötetéből, engedelmével fölteszem ezt a két fotót is ide. (1.  2. ) És köszönöm, hogy érti, szereti, megbecsüli a költőket, emléküket őrzi, JÓhírüket terjeszti…

2009. 01. 22. Kiegészítés a Weöres-emlékezéshez. Csorba A/4-es spirálfüzetekbe írta verseit. A versek kéziratainak sorát időnként jegyzetek szakítják meg, ezért a versesfüzetek sokszor akár naplóként is használhatók. A költő gyakran írt a versek közé megemlékezéseket más költők, alkotók, barátok, rokonok, ismerősök halálakor. Weöres halálakor vers is született, mely a Hátrahagyott versek c. kötetben jelent meg. Itt közlöm: [Győzött a test…] [Hátrahagyott versek. – Pécs : Pro Pannonia, 2000   A kötet nem végleges, nem javított, digitalizált változata a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján] A vers előtti oldalon a versesfüzetben Csorba megrendítő feljegyzést írt Weöres haláláról. Itt közlöm.

2009. 01. 22. Húsz éve, 1989. január 22-én halt meg Weöres Sándor, a magyar költészet fényes csillaga. Tisztelettel emlékezik rá ezen a napon a művészetet szerető magyar közönség. Weöres Csorba Győző jóbarátja volt ezért én néhány a Csorba hagyatékól választott dokumentummal-verssel hajtok fejet a nagy költő előtt,  a Csorba Emléklap néhány oldalát idézve: először a két költő könyvtáros "múltjából" mutatok be egy kölcsönzési elismervényt, aztán a Csorba Győző Megyei Könyvtár falán egymás mellett elhelyezett Weöres és Csorba emléktáblákról közlök egy fotót, majd egy Csorba verset idézek, melyet a költő Weöres 75. születésnapjára írt, végül egy fotót is idemásolok, amelyen Weöres Sándor és felesége Károlyi Amy látható.Örömmel vettem észre, hogy a Pécsi Újság az MTI nyomán írást tett közzé az évfordulóról. Pécsi lapok mostanában (pécsi) irodalommal, művészettel nem nagyon foglalkoznak, ezért külön öröm ez számomra. Az írás olvasható itt .

2008. 12. 26. Valamilyen szerverhiba miatt két napig nem tudtam elérni a honlapot – én sem -, ezért a karácsonyi üdvözlettel sajnos már elkéstem.  Így hát a remélhetően szép és áldott karácsony után most már "csak" boldog és békés új esztendőt tud kívánni az Emléklap minden kedves olvasójának (Csorba Csörög a fagyos föld c., a "Szélkiáltók" által megzenésített  versével) a Csorba család nevében a szerkesztő.  

2008. 12. 17.  A 2008. 10. 21-ei bejegyzésben írtam a pécsi Janus-ünnepségekről. Akkor kicsit csalódott hangon említettem meg, hogy Janus egyik legszorgalmasabb és leghíresebb magyar fordítójának, Csorba Győzőnek a nevét az ünnepségek során csak egy műsorfüzetben említették meg. Most, kellemes utójátékként, a főszerkesztőtől Török Mátétól, a Csorba örökösök megkapták a MACs Records kiadásában megjelent Janus Pannonius c. zenei cd-t, amelyen a szerzők négy Janus-verset Csorba Győző fordításában zenésítettek meg. Ezúttal is köszönöm nekik Csorba Győzőné és a Csorba-lányok ­– akik szintén kaptak egy-egy példányt a CD-ből – nevében is, hogy nem feledték el „Viktor Pannonius”-t. A CD bővebb ismertetőjét innen érhetik el.

2008. 12. 03. Olvasom a következő hírt az Interneten:   Pusztán működtetni szeretnék a Rodostó Turistaházat.  Megdöbbenek. Több okból. (A bejegyzés  itt folytatódik.)

2008. 11. 21. 1916-ban ezen a napon született Csorba Győző. Ma lenne 92 éves. De már 13 éve halott. Emléke azonban él, remélem, még sokak szívében. Velük együtt mondom: non obiit, abiit – nem halt meg, eltávozott.  Hogy ne mindig a halállal viaskodó Csorbára emlékezzünk egy kedves háromsorosát idézem itt a születésnapról, mely egy Weöres Sándornak hatvanadik születésnapjára írt verscsokor részeként jelent meg…

2008. 11.19. November a halottak hónapja lesz a honlapon? 2008. 10. 27-én még örömmel adtam hírt arról, hogy megjelent a Csorba Győző Takáts Gyula levelezése c. kötet, most meg szomorúan olvasom a hírt, meghalt Takáts Gyula Kossuth-díjas költő, Csorba Győző kedves somogyi-kaposvári-becei alkotótársa, barátja. Gazdag és szép alkotói, emberi életpálya ért véget a mai napon a 97 évet élt költő, író, esszéista, múzeológus halálával. Isten nyugosztalja, Gyula bácsi! (Később visszatérek Takáts Gyula méltatására!)

2008. 11. 16. Szomorúan hallottuk a hírt, hogy meghalt Gyurkovics Tibor költő, drámaíró, szerkesztő, pszichológus, dramaturg, színész… Gyurkovics szerette és elismerte Csorba művészetét, emberségét, amiképpen Csorba is becsülte Gyurkovics tehetségét, sokoldalúságát. Gyurkovics Tibor 2004. novemberben Pécsett a Művészetek Házában részt vett az "…élni kell, ameddig  élünk…” (Figyelem, Mozilla-Firefox böngészővel olvasható!) c. Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezéskötet bemutatóján. A bemutatóról a Pécsi Televízió készített felvételt, Gyurkovics Tibor az itt megnézhető videófelvétel közepétől látható. Személyes emlékemet erről az eseményről itt olvashatják. A költő Gyurkovicsra kedves-csacska versével emlékezünk.

2008. 11. 07. A Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése, 1941-1991 c. kötet megjelentetéséhez a Pro Pannonia Kiadó egy a címzettektől támogatást kérő "körlevél" küldésével is igyekezett forrást gyűjteni. (A levélben egyúttal a Fodor András Tüskés Tibor levelezése c. könyv második kötetéhez is támogatást kért a Kiadó.) Csorba Győző özvegyének nevében is szeretném most megköszönni a támogatóknak nemes cselekedetüket. Íme azok névsora, akiknek a valóban hálás köszönet szól: »»»

2008. 11. 02. Csorba életében a november nagyon fontos hónap: 1916. november 21-én született, november 3-án van a névnapja, 1943. november 1-től nevezték ki városi könyvtárossá, 1944. november 12-én nősült és 1944. november 29-én foglalták el az orosz csapatok Pécset. Ahogyan ő írja: „Évfordulóim hónapja ez a szigorú nevű hónap." Egy régebbi emlékezéssel igyekszem most felidézni a "költő novemberét."

2008. 10. 29. Tüskés Tibor nagyon érdekes, bőséges jegyzetanyaggal ellátott írást jelentetett meg a Tiszatáj 2008. októberi számában (p. 76-83.) Csorba Győző, Rónay György és Weöres Sándor esztétikai, verstani "vitájáról", mely Csorba és Weöres versesköteteinek Rónay által írt kritikáiban ill. Weöres válaszában csúcsosodott ki 1947-ben, Csorba Szabadulás c. kötetének megjelenése kapcsán. (Mint most kiderült, Csorba önálló verseskötetei közül egyedül a Szabadulás nincs még digitalizálva. Hamarosan pótolom! A kötet verseinek nagy része addig is olvasható az Összegyűjtött versek c. Csorba kötetben a Digitális Irodalmi Akadémia oldalain. Mozilla-Firefox böngésző ajánlott!) Tüskés Tibor szíves engedelmével itt közlöm a tanulmányt. Idővel szeretném a hivatkozott írásokat és verseket is megjelentetni a honlapon, ezért erre a bejegyzésre még többször utalni fogok.

2008. 10. 27. Örömmel jelenthetem, hogy megjelent a Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése, 1941-1991 c. kötet, melyet e honlap szerkesztője rendezett sajtó alá, s a Pro Pannonia Kiadó honlapján már olvasható az ismertetése.

2008. 10. 21. Ötven éve került ki a nyomdából a Jelenkor első száma, ennél jóval régebbi időkbe vezetnek vissza minket a Pécsi Székesegyházban most újratemetett Janus Pannoniusról szóló megemlékezések. Az ünnepségekről a pécsi sajtó minden fontos orgánuma beszámol. Ezek közül néhányat ajánlok most: Pécs TV ; Baranya ma (bama) ; Pécsi Hét online ; Pécsi Napilap ; Pécsi Újság. A püspök-politikus Janus mellett mindenütt megemlékeznek a költő Janusról is, de sehol nem láttam egyik legkitűnőbb és tőle legtöbbet fordító magyar tolmácsolójának, kései pécsi utódjának Csorba Győzőnek a nevét. Köszönöm Fenyvesi Bélának, ahogyan magát aposztrofálja az "egyik Szélkiáltó"-nak, hogy ők megemlékeznek róla is a Pécsi Kulturális Központ műsorfüzetében. Egyszer összeállítottam Csorba fordításairól egy bibliográfiát. Janustól 147 fordítását tudtam összegyűjteni benne. Ennek közreadásával emlékezem most a két költőre, meg Csorba fordításában az Egy kérkedőről c. Janus epigramma egyik szövegváltozatával.

2008. 10. 20. 2008. 09. 12-én (ld. ott!) Csorba dedikációk digitalizált másolatát kaptam Fehér Zoltántól. Akkor az írtam, majd bőbebben is magyarázom a dedikációkat. Most, elsőként, a Boldizsár Ivánnak írt Csorba dedikációhoz fűzött megjegyzéseimet közlöm itt, azért is, mert ehhez érdekes történet kapcsolható, és azért is, hogy ezzel emlékezhessünk az ötvenéves Jelenkorra

2008. 10. 18. Az október 6.-i hírben Csorba orosz fordításairól írtam. Gondolom, nem sokan tudják, mért is fordított Csorba orosz nyelvből, annak ellenére, hogy nem tudott oroszul? Íme… (Frissítve 2008. 10. 20-án: Csorba Győző emlékezése Mezsirovval való találkozásairól)

2008. 10. 13. Száraz Miklós György válaszolt a 2008. 09. 29-ei, hozzá közvetítő útján eljuttatott levelemre. Válaszát, az olvasóra bízva megítélését, mindenféle kommentár nélkül itt közlöm. (A válaszra írt levelemet és Száraz úr arra írt újabb levelét nem teszem közzé, a vitát én a magam részéről ezzel lezárom. Szerintem mindenkiek jobb lesz így…)

2008. 10. 06. A szokásos szöveggel kezdhetem: "Csorba hagyatékának rendezése közben talátam meg… " Igen, megint a véletlen. Kezembe került a Szovjet Irodalom c. valamikori folyóirat 1984. évi 9. száma. Ebből teszem közzé most David Kugultinov kalmük költő  Csorba fordításában megjelent négy versét és Tüskés Tibor A költő és és fordítója. Találkozás David Kugultinovval c. írását. »»»

2008. 09. 30. Rauscher Edina Csorba Győzőről szóló BTK TTK dolgozatát megkaptam (ld. 2009. 07. 28.), most – a szerző szíves engedelmével – itt teszem közzé.

2008. 09. 29. Száraz Miklós György "Délies Pécs" címmel jelentetett meg írást a Magyar Nemzet szeptember 27-ei számának Hétvégi Magazin mellékletében a 37. oldalon. A Magyar Nemzet kulturális rovata szerkesztőjének Vitézy Zsófiának a címére, küldtem egy a szerzőnek szóló e-mailt (Sz. M. Gy.  címét nem ismerem), amelyet itt most közzéteszek. Ítélje meg az honlap látogatója maga, jogos-e a kérdésem?

2008. 09.25. Csorba Győzőről, különösen 1948-tól a 60-as évek végéig, azt hangoztatták a „marxista” irodalomtörténészek, kritikusok, hogy versei pesszimisták, túl "komor" a hangjuk. Aki viszont személyesen ismerte Csorbát, az tudta, hogy ez a "komor" hangú, pesszimista költő mennyire szerette a jó humort, a vicceket, a jó humorú embereket. A költőt, amellett, hogy Galsai Pongrácot igen tehetségesnek tartotta, talán éppen a humor fűzte még különösebb erővel pesti barátjához. Anekdoták garmadája keringett, főként Galsai jóvoltából, a közös pécsi évekről. Minden beszélgetésük alkalmával nagy nevetések között idézték fel egyiket-másikat. Galsai Angelika című emlékidéző írását közlöm most itt az író Hulló karácsonyfák című kötetéből, azért is, hogy felvidítsam az idelátogatókat és azért is, hogy Galsai történetével cáfoljam a „komor Csorba”-képet. A hulló karácsonyfák c. kötet egy példányát Galsai Csorbának dedikálta »»» És itt van még egy kép az anekdotázó, nevető Csorbáról és Galsairól. (A képen baloldalt Takáts Gyula látható.) »»»

2008. 09. 15. Még két hír a "Bertók-blokkhoz" (ld. 2008. 09. 02.): a díszpolgári cím átvételekor elmondott Bertók beszéd szövegét a költőtől kaptam, engedelmével itt közlöm. (Csorba neve is többször szerepel benne). Szeptember 13.-án megjelent Bertók Lászlóval egy beszélgetés a pécsiujsag.hu-n. Csorba ebben is emlittetik. Itt érhető el a riport.

2008. 09. 13. Csorba Győző 13 éve, 1995. szeptember 13.-án halt meg. Alakja azóta sem halványult rokonai és a sok-sok barátja, ismerőse emlékezetében. Szomorú főhajtással és költő Verseim sorsa c. költeményével emlékezem életének utolsó napjára… (A vers Csorba Győző és Vallai Péter előadásában is hallható a szöveg fölötti linkekre kattintva.) Itt pedig emlékemet olvashatják arról a napról…

2008. 09. 12. Fehér Zoltán, Csorba székesfehérvéri tisztelője megint meglepett néhány (jó néhány:11 db!!) Csorba dedikációval. Mellékelem Fehér Zoltán hozzám küldött villámposta-levelének a dedikálásokra vonatkozó részletét. Kedves Zoli, ezúton is nagyon köszönöm a honlap lelkes támogatását! És a dedikációk: Boldizsár Ivánnak, Doroszlai Józsefnének, Hajnal Gábornak, Fodor Andrásnak, Hunyady Józsefnek (1; 2; 3;), Szabó Edének (1;   2.) Tóth Gyulának, Vajda Endrének. A dedikációkról kicsit részletesebben majd később…