Csorba Győző Janus Pannonius fordításai

 1. Janus Pannonius versei Csorba Győző fordításában 

  – Az alábbi felsorolást Csorba fordításainak általam összeállított kéziratos bibliográfiájából közlöm.
  – A kéziratban a versek eredeti címe is olvasható.
  – A több szövegváltozatban megjelent fordításokat csak akkor írtam külön sorba, ha a verseknek adott magyar cím is változott.
  – Az ugyanolyan címmel írt versek megkülönböztetése miatt a versek kezdősorát is felvettem.
  – Ha egy versnek valamely kötetben csak részletei jelentek meg, azt is jelzem, mert a Csorba-fordítások bibliográfiájában a részletek közlési helye is megtalálható.
  – A címváltozatokat külön sorban is közlöm.

  1. A csipás Senecára 
  2. A fajtalan Leóra 
  3. A fajtalan Telesphorushoz 
  4. A fajtalan Ursusról 
  5. A farcicerét javalló Linusra 
  6. A két Marcellus, a velencei és a római összehasonlítása  
  7. A költő Martialishoz (Költők csillaga-dísze, Martialis ; Megjelent Martialishoz címmel is) 
  8. A köszvényes Brigittára 
  9. A narni Galeottóhoz (Két szövegváltozatban)
  10. A nyárfák nem teremnek borostyánkövet (Szövegváltozata megjelent A nyárfákon nem terem borostyán címmel is) 
  11. A nyárfákon nem terem borostyán (Szövegváltozata megjelent a Nyárfák nem teremnek borostyánt címmel is) 
  12. A szarvas vonta királyi fogatról 
  13. A törpe Balázsra 
  14. A veronai Guarinóhoz (Mondd Guarinóm, te a legelnézőbb apa minden apák között, Ld. még a Veronai Guarinóhoz című verset is) 
  15. A veronai színházról
  16. Ágnesről 
  17. Ambrusról 
  18. Andreolának, V. Miklós római pápa és Fülöp bolognai kardinális anyjának halálára 
  19. Anellusra 
  20. Antalhoz (Két szövegváltozatban) 
  21. Antoniolus Placidushoz 
  22. Apollóhoz, lábfájásakor 
  23. Az árvíz ; Az árvíz (Részletek)
  24. Az olasz nimfák legdicsőbbikének, Feronia istennőnek írta Janus Pannonius visszatérőben Rómából 1458. június 9-én 
  25. Barátja haláláról 
  26. Barátnőjéhez (Jaj nekem! Ó, későn jött-társam, olyan kora-gyorsan) 
  27. Barátnőjéhez (Jaj nekem! Oly későn leltünk egymásra, minek kell ; Megjelent Szintén barátnőjéről címmel is)
  28. Barátnőjéről (Két szövegváltozatban) 
  29. Békéért (Két szövegváltozatban)  
  30. Bertusra 
  31. Bibio Fülöphöz, vendéglátásáért 
  32. Carbo költőre 
  33. Ciprusi Lajoshoz, egy himnuszfordítás kapcsán 
  34. Crispus Kristófnak (Megjelent Fodor (Crispus) Kristófnak címmel is)
  35. Dicséri Perotti Miklóst
  36. Dicsőítő ének a veronai Guarinóhoz (Megjelent Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinohoz címmel is) 
  37. Dicsőítő ének mesteréhez, a veronai Guarinohoz (Megjelent Dicsőítő ének a veronai Guarinohoz címmel is) 
  38. Egy bizonyos Péternek
  39. Egy fehérmájúra 
  40. Egy fölöslegesen kérdezgetőre (Két szövegváltozatban) 
  41. Egy házasságtörőre (Mért koslatsz még Crispusnál…? ; Szövegváltozata megjelent Egy másik házasságtörőre címmel) 
  42. Egy házasságtörőre (Míg más ágya ropog, ledér, alattad)
  43. Egy kérkedőről (Két szövegváltozatban) 
  44. Egy leánnyal szeretne lefeküdni (Megjelent Szeretkezni vágyik címmel is) 
  45. Egy madárról, mely fejét veszítve is rohant még 
  46. Egy másik házasságtörőre (Mért koslatsz Arbus… Szövegváltozata megjelent Egy házasságtörőre címmel, kezdősora: Mért koslatsz még Crispusnál…) 
  47. Egy valakinek, aki nehéz dologra biztat 
  48. Életkoráról (Ugyanezzel a címmel két verset írt Janus!)
  49. Életkoráról (Ld. 49. tételt is!)
  50. Fodor (Crispus) Kristófnak (Megjelent Crispus Kristófnak címmel is)
  51. Galeotto bajvívása (Két szövegváltozatban)
  52. Galeottóhoz, ajándéka viszonzásául
  53. Gryllusra (Megjelent Ugyanahhoz és szövegváltozata Ugyanarra címmel is)
  54. Guarinóról
  55. Guidóra
  56. Gyászdal anyjának, Barbarának halálára (Szövegváltozata megjelent Siratóének anyjának, Borbálának halálára címmel is) ; Gyászdal anyjának, Barbarának halálára (Részlet)
  57. Gyulához
  58. Homérosz sírfelirata
  59. Hugóra
  60. Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata (Két szövegváltozatban)
  61. Ismét Linusra ; Ismét Lúciára (Minthogy, Lúcia, azt hiszed, butácskám
  62. Ismét Orsolya mindzsójáról
  63. Köszönetet mond Masoni Zsigmondnak 
  64. Ladvancusra
  65. Laeliához (Megjelent Ugyanahhoz címmel is)
  66. Laeliáról (Megjelent Szintén Laeliához címmel is)
  67. Liberához
  68. Lúcia látnoki képességéről
  69. Lúciához (Szövegváltozata megjelent Megint Lúciára címmel is)
  70. Lúciára (Míg a fiúk hévvel kurizálnak, Lúcia, néked) 
  71. Lúciára (Nincs igazad, ha megorroltál rám, Lúcia, lelkem ; Megjelent Luciára címmel is) ;
  72. Lúciára (Minthogy, Lúcia, azt hiszed, butácskám: ; Megjelent Ismét Lúciára címmel is) ;
  73. Magamagáról (Megjelent Magáról címmel is)
  74. Magamról
  75. Magáról (Két szövegváltozatban ; Megjelent Magamagáról címmel is) ;
  76. Magáról, amikor először szerelembe esett
  77. Magát ajánlja
  78. Magdolnához
  79. Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról (Két szövegváltozatban)
  80. Manuelisnek
  81. Marcellóhoz
  82. Marionus András szofista sírfelirata
  83. Martialishoz (Költők csillaga-dísze, Martialis ; Megjelent A költő Martialishoz címmel is)
  84. Másik sírfelirat ugyanannak a sírjára
  85. Mátyás magyar király felelete Antonius Costantinus olasz költőnek (Szövegváltozata megjelent Mátyás magyar király válasza Antonio Costanzi olasz költőnek címmel is)
  86. Mátyás magyar király válasza Antonio Costanzi olasz költőnek (Szövegváltozata megjelent Mátyás magyar király felelete Antonius Costantinus olasz költőnek címmel is) ; Mátyás magyar király válasza Antonio Constanzi olasz költőnek (Részletek)
  87. Még egyszer Linusra
  88. Még egyszer Lúciára
  89. Még egyszer Malatesta Zsigmondról, Rimini zsarnokáról
  90. Még mindig Lúciára
  91. Még mindig Orsolya mindzsójáról
  92. Megint Lúciára (Lúcia, jócskán megszurkált engem buta nyelved ; Szövegváltozata megjelent Lúciához címmel is)
  93. Megjelent Lúciára címmel is)
  94. Messiusról (Két szövegváltozatban)
  95. Miért nem vizsgálják mostanság, mint hajdanában, a pápák heréjét?
  96. Mikor ártatlanságát elvesztette
  97. Mikor kezdték Rómában tisztelni a múzsákat?
  98. Milyen barátnőt szeretne?
  99. Montagna Bertalan természettudós sírfelirata
  100. Ornitushoz (Két szövegváltozatban)
  101. Orsolya mindzsójáról
  102. Pál pápáról
  103. Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták
  104. Pindolára (Mit vigyorogsz úgy rám furtonfurt, Pindola, valld be.)
  105. Pindolára (Ó, gaztett! Ó szörnyűség! Most már tudom, értem, Szövegváltozata megjelent Ugyancsak Pindolára címmel is!)
  106. Piroskára
  107. Porcelliusnak, a költőnek 
  108. Porciára (Megjelent Porciáról címmel is)
  109. Porciáról (Megjelent Porciára címmel is)
  110. Rinuciushoz
  111. Rufushoz
  112. Rullushoz
  113. Sacrato Hektor sírfelirata
  114. Severushoz
  115. Siratóének anyjának, Borbálának halálára (Szövegváltozata megjelent Gyászdal anyjának, Borbálának halálára címmel is)
  116. Súlyos és kellemetlen kérdés
  117. Szamárdyhoz
  118. Szerelméről egy Léda nevű leányzó iránt
  119. Szeretkezni vágyik (Megjelent Egy leánnyal szeretne lefeküdni címmel is)
  120. Szilviáról
  121. Szintén barátnőjéről (Jaj nekem! Oly későn leltünk egymásra, minek kell. Megjelent Barátnőjéhez címmel is)
  122. Szintén Laeliához (Megjelent Laeliáról címmel is)
  123. Szintén Linusra
  124. Szintén Lúciára (Nincs igazad, ha megorroltál rám, Lúcia, lelkem ; Megjelent Luciára és Lúciára címmel is)
  125. Szintén ugyanarról
  126. Tivadarra
  127. Továbbra is Lúciára
  128. Töredék
  129. Troilushoz
  130. Ugyanahhoz (Biztatsz, hogy feneked fogod szerényke ; Megjelent Gryllusra, szövegváltozata pedig Ugyanarra címmel is)
  131. Ugyanahhoz (Egybefonódik a két párzó kígyó s oly erősen ; Szövegváltozata megjelent Laeliához címmel is)
  132. Ugyanahhoz (Még a szuroknál is feketébb…)
  133. Ugyanahhoz (Rólad irok, Troilus?…)
  134. Ugyanahhoz (Sárga arany-mázas csészét küldtem neked, Antal)
  135. Ugyanarra (Biztatsz, hogy feneked fogod szerénke ; Szövegváltozata megjelent Gryllusra és Ugyanahhoz címmel is)
  136. Ugyanarra (Tojj csak, tojj, te zsivány, könyvemre…)
  137. Ugyanarra a Linusra
  138. Ugyanarról (Rimini apró zsarnoka csak Malatesta…)
  139. Ugyanarról (Szentatya? – Szentnek aligha,…)
  140. Ugyanarról ugyancsak hozzá (Nem kelletlen örült…)
  141. Ugyancsak Lúciára
  142. Ugyancsak Pindolára (Szövegváltozata megjelent Pindolára címmel is)
  143. Úgyszintén Orsolya mindzsójáról
  144. Útra készen búcsút vesz a Váradon nyugvó szent királyoktól
  145. V. Miklós római pápa és Fülöp bolognai bíboros érsek anyjának, Andreola úrasszonynak, a legkiválóbb anyának sírfelirata
  146. Veronai Guarinóhoz (Kérlek téged, e kornak fényessége, virága Ld. még az A veronai Guarinohoz c verset is)
  147. Vitázik Guarino mentegetőzésével