Csorba és november

Csorbát novemberhez évfordulók is kötik szép számmal. 1916. november 21-én született, november 3-án van a névnapja, 1943. november 1-től nevezték ki városi könyvtárossá, 1944. november 12-én nősült és 1944. november 29-én foglalták el az orosz csapatok Pécset. Így ír ezekről az eseményekről:

„Évfordulóim hónapja ez a szigorú nevű hónap. Ünneplés erre-arra: öröm, hogy ennyi sikerült, óhaj hogy még tovább is sikerüljön.

De a biborpántlikák fonákja fekete. Ilyenkor alá-alászállok a poklokra is, megzápul az óhaj és öröm.

Valami tol egy fal felé. Forró lélegzetem visszacsapódik róla s már-már orrcimpáim süti.

                                                   *

      November volt akkor is. Éjjel-nappal ömlött az eső. Messzi dördülések előbb, közelgő zivatar jelzései. Aztán csípős, száraz hideg. A dördülések csattanásokká váltak s a föld alá bújt aki csak tehette.
      Egy éjszaka minden elcsendesült. A szűkülő reggelben egy katonát láttam az ablakból. Lassan, fáradtan, egyedül vánszorgott, köpeny és fegyver nélkül.
      A város főterén roppant hadiszörnyek. Idegen fiatal harcos lelkesen magyarázott álmos arcú civileknek. A templomlépcső melletti zúgban egyenruhák, derékszíjak egymásra hányva.
     A lélek megbillent és reszketett. De örömében is, mert tudta, hogy vége szakadt valami iszonyúnak.”

Csorbát e „Változatok” előtt és után is sokszor ihlette meg november, mint az elmúlás egyik fontos hónapja. További „novemberi” Csorba-versek:

November
Novemberi délelőtt
Ha megszólalna
Az 57-ik előtt
Talán éppen
Novemberi nap és nappal
November (Változatok)