Egy kérkedőről. Janus Pannonius epigrammája

                    Egy kérkedőről

Fő-költő – így hívja magát egy dölyfös alak most;
ez bizony, én mondom, Bertalan, új titulus!
S mert költő egy sincs ma, viszont van ezernyi fajankó,
„fő”-nek ez is nyilván köztük itéli magát.