58. Csorba blog. Hanglemezek és hangfelvételek Csorba hagyatékában

Ebben a blogban két hanglemezt mutatok be. Az egyiken Csorba Győző mondja saját verseit, a másikon Gálffi László Janus Pannonius pajzán epigrammáit, közülük tizennégyet Csorba fordításában.
Az eddig bemutatott Csorba-köteteket ezen a folyamatosan bővített oldalon gyűjtöm egybe.

1. Először a Ritmus, rend, zene : Csorba Győző verseit mondja című hanglemezt mutatom be

A lemez leírása:

Csorba Győző: Ritmus, rend, zene : Csorba Győző verseit mondja [Hanglemez]. – Bp. : Hungaroton 1991. – A oldal 27′ 11″, B oldal 26′ 23″. – SLPX 14196 stereo. – A felvétel a Pécsi Rádióban készült 1990-ben.

A lemezfelvétel idején Csorba már túl volt egy súlyos nyaki érműtéten, egészsége erősen megromlott. Azonban mindenféle rögzítési technikát szívesen alkalmazott már egészen fiatal korától, mintha a mulandóság ellenszerét látta volna bennük. Maga is készített fényképeket, magnófelvételeket, de részt vett minden adódó felvételen: fotózáson, rádió-, televízió- és filmfelvételen. A hagyatékban sok régi és újabb fotó is van. Későbbi időkből super 8-as fekete-fehér némafilmek, majd színes videófilmek is találhatók. Bár ez utóbbi felvételeket (hacsak nem családtag készítette a családról) nehezére esett vállalni, mert ahogyan ő mondogatta, mindenféle nyilvános megjelenést utált. Barátok, családtagok között közvetlen, vidám, jó humorú ember volt, de ismeretlenek előtt nehezen nyílt meg. Éppen ezért amikor muszáj volt “föllépnie”, ahogyan emlegette néha a nyilvános szereplést, fokozottan készült, amint erre a  hanglemez-fölvételre is. A hagyatékban találtam egy hangkazettát, ami sajnos lemágneseződött mire meglett volna a digitális technikára történő átírás lehetősége. Erre a kazettára Csorba rámondta a verseket. Valamelyik lánya volt a segítségére: minden vers után ellenőrizték, hány perc és másodperc az idő, jó volt-e az előadás. Nem tudom, ezt a kazettát felhasználták-e a Pécsi Rádióban, de úgy emlékszem, a rádióstúdióba én vittem be a költőt a Wartburgommal a felvételre.
A hanglemez teljes anyagát sikerült digitalizálni, a linkekről meghallgathatók a versek Csorba előadásában.
Képek a lemezborítóról. Sajnos csak A/4-es képet tudok szkennelni, így az első oldal kisebb, mint a valóságban, a második oldal szkennelését pedig két részletben tudtam megoldani. Az alábbi fotón már jól látszik, mennyire megöregedett Csorba. A lemez ajánlása középső lányának Noéminek, Violának, Bálintnak (Bajkó), Ábelnek (Ábica), vagyis a három Pintér unokának és nekem szól. Az írásképen is látszik, hogy már gyenge volt a költő keze.

A versek felsorolása abban a sorrendben, ahogyan a lemezen hallgathatók

(Használati útmutató. A vers címére kattintva a vers hallható Csorba előadásában, az írott szövegre kattintva a vers szövege lesz látható, de ezt megnyitva az oldal tetejéről elérhető a hangfelvétel is, így két ablakot nyitva a vers szövege egyszerre olvasható és hallható. Ha a verset más versmondó is előadja, akkor az előadó nevére kattintva az ő versmondását lehet meghallgatni. A hanglemez anyagát Peti László a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar oktatástechnikai tanácsadója digitalizálta.)

A oldal

 1. Előszó  (Írott szöveg) A01
 2. Esti ablak mögött (Írott szöveg) A02
 3. Alkonyodó (Írott szöveg) A03
 4. Isten pólyása (Írott szöveg) A04
 5. Dávid tánca (Írott szöveg) A05
 6.  Előttem vannak még (Írott szöveg) A06
 7. Mi volt e test (Írott szöveg) A07
 8. Lélek és ősz (Írott szövegMajor Tamás előadásában) A08
 9. Följegyzés (Írott szöveg; Haumann Péter előadásában) A09
 10. Ritmus, rend, zene (Írott szöveg) A10
 11. Mai La Fontaine (Írott szöveg) A11
 12. Bogácsné és a púp (Írott szöveg) A12
 13. Kajszifa   (Írott szöveg; Ismeretlen előadó: Kajszifa) A13
 14. Epigrammák (Írott szöveg) A 14

B oldal

 1. Ars poetica (Írott szöveg és a vers Nagy Attila előadásában) B01
 2. A város oldalában (Írott szöveg) B 02
 3. Babits-apokrif a “Jónás könyve” utánról (Írott szöveg) B03
 4. Az öreg Milton (Írott szöveg) B04
 5. Hetvenöt (Írott szöveg) B05
 6. Ingerszegénység (Írott szöveg) B06
 7. Egynyári virág (Írott szöveg) B07
 8. Március (Írott szöveg) B08
 9. Nagylányaim (Írott szöveg) B09
 10. Fényképek a falon (Írott szöveg) B10
 11. Én gyönge lélek (Írott szöveg) B11
 12. Fordított kígyó (Írott szöveg) B12
 13. Verseim sorsa (Írott szöveg és a vers Vallai Péter előadásában) B13
 14. Néhánysorosok (Írott szöveg) B 14

A hanglemezen hallgatható versek felsorolása betűrendben

 1. Alkonyodó A03
 2. Ars poetica B01
 3. Babits-apokrif a „Jónás könyve” utánról B03
 4. Bogácsné és a púp A12
 5. Dávid tánca A05
 6. Egynyári virág B07
 7. Előszó A01
 8. Előttem vannak még A06
 9. Én gyönge lélek B11
 10. Epigrammák A 14
 11. Esti ablak mögött A02
 12. Fényképek a falon B10
 13. Fordított kígyó B12
 14. Följegyzés A09
 15. Hetvenöt B05
 16. Ingerszegénység B06
 17. Isten pólyása A04
 18. Kajszifa A13
 19. Lélek és ősz A08
 20. Mai La Fontaine A11
 21. Március B08
 22. Mi volt e test A07
 23. Nagylányaim B09
 24. Néhánysorosok B 14
 25. Az öreg Milton B04
 26. Ritmus, rend, zene A10
 27. A város oldalában B 02
 28. Verseim sorsa B13

Versek a költő előadásában

A költő sokkal több verset mondott el mint amennyi a hanglemezen hallgatható. Ezeket összegyűjtöttem, alább közlöm. A Ritmus, rend, zene című hanglemez anyagát  Peti László a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar oktatástechnikai tanácsadója digitalizálta.)

 1. Alkonyat a városszélről (Írott szöveg)
 2. Alkonyodó (Írott szöveg)
 3. Ars poetica (Írott szöveg és a vers Nagy Attila előadásában)
 4. Babits-apokrif a “Jónás könyve” utánról (Írott szöveg)
 5. Bogácsné és a púp (Írott szövegCsak befelé (Írott szöveg)
 6. Danse macabre (Írott szöveg)
 7. Dávid tánca (Írott szöveg)
 8. Egynyári virág (Írott szöveg)
 9. Előrelátás (Írott szöveg)
 10. Előszó (Írott szöveg)
 11. Előttem vannak még (Írott szöveg)
 12. Én gyönge lélek (Írott szöveg)
 13. Epigrammák (Írott szöveg)
 14. Esti ablak mögött (Írott szöveg)
 15. Fényképek a falon (Írott szöveg)
 16. Fordított kígyó (Írott szöveg)
 17. Fordítva inkább (Írott szöveg)
 18. Följegyzés (Írott szöveg; Haumann Péter előadásában)
 19. Gazdag vagyok (Írott szöveg)
 20. Hetvenöt (Írott szöveg)
 21. Húsz harminc (Írott szöveg)
 22. Ingerszegénység (Írott szöveg)
 23. Isten pólyása (Írott szöveg)
 24. Itt érzem közel (Írott szöveg)
 25. Kajszifa   (Írott szöveg; Ismeretlen előadó: Kajszifa)
 26. A kék madár (Írott szöveg)
 27. Kertem (Írott szöveg)
 28. Klinikai töredékek 1-3. (Írott szöveg)
 29. Közhírré (Írott szöveg)
 30. A legszebb hang is (Írott szöveg)
 31. Lélek és ősz (Írott szöveg; Major Tamás előadásában)
 32. Mai La Fontaine (Írott szöveg)
 33. Március (Írott szöveg)
 34. Másfajta nóta (Írott szöveg)
 35. Megint tavasz (Írott szöveg)
 36. Mi volt e test (Írott szöveg)
 37. Nagylányaim (Írott szöveg)
 38. Néhánysorosok (Írott szöveg)
 39. Nem nőttem bele (Írott szöveg)
 40. Az öreg Milton (Írott szöveg)
 41. Ritmus, rend, zene (Írott szöveg)
 42. Séta és meditáció (Írott szöveg;  Nagy Attila előadásában; Major Tamás előadásában)
 43. Simeon tűnődése (Írott szöveg)
 44. Stációk (Írott szöveg)
 45. Tapasztalat (Írott szöveg)
 46. Tapasztalatcsere (Írott szöveg)
 47. Űr utánam (Írott szöveg)
 48. Valakit valamikor valahogyan (Írott szöveg)
 49. Van nála (Írott szöveg)
 50. A város oldalában (Írott szöveg)
 51. Vereség (Írott szöveg)
 52. Verseim sorsa (Írott szöveg és a vers Vallai Péter előadásában)
 53. Veszélyes volna. Csorba Győző versét mondja.  (A vers szövege itt olvasható. Részlet a Duna Televízióban 1995. december 2-án bemutatott filmből. A felvétel 1982-ben készült Dunaszekcsőn. A műsor részletes leírását ld. itt.)
 54. Vetkezvén bőrig meztelenre (Írott szöveg)
 55. Víz (Írott szöveg)

2. A másik lemezen nem Csorba mond verset, hanem az ő versfordításait is mondja Gálffi László, illetve énekli Csányi Tamás

A tiszteletpéldányként a Csorba-hagyatékba került lemez leírása:

Janus Pannonius: Pajzán epigrammák és más költemények [Hanglemez] / Vers: Gálffi László ; ének Csányi Tamás. – Bp. : Hungaroton, 1989. – A oldal 20’ 28” ; B oldal 19’ 05”. – (Reneszánsz költők). – SLPX 14099 stereo

A lemezen 49 művet adnak elő, ebből 35 Janus Pannonius vers, 14 más szerzők verse. A 35 versből 14 Csorba fordítás, ezek közül hármat Csányi László énekel, tizenegyet Gálffi László mond. A versek között reneszánsz művek hangzanak el

Képek a lemezborítóról és a kísérő műsorjegyzékről. Sajnos ebben az esetben is csak A/4-es képet tudtam szkennelni, így az első és a második oldal szkennelését is csak két részletben tudtam megoldani.

A hanglemezboríték első oldala:

A versek előadói:

A Csorba-versfordítások:

A oldal

 1. Egy házasságtörőre : Dallama a Honterus-gyűjteményből A/6 (Ének: Csányi Tamás)
 2. Ismét Gryllushoz : Dallama a Honterus-gyűjteményből A/16 (Ének: Csányi Tamás)
 3. A narni Galeottóhoz A/27

B oldal

 1. Magáról, amikor először szerelembe esett B/2
 2. Panaszkodik, hogy társai bordélyházba viszik B/4
 3. Egy leánnyal szeretne lefeküdni B/5
 4. Liberához B/7
 5. Ambrusról B/8
 6. Lúciára B/12
 7. Ugyancsak Lúciára B/14
 8. Még mindig Lúciára B/15
 9. Orsolya mindzsójáról B/17
 10. Ismét Orsolya mindzsójáról B/18
 11. Magamagáról B/20 (Ének: Csányi Tamás)

A lemezen Balassi Bálint két verse és több ismeretlen szerző verse hallgatható meg. A gyönyörű hanglemez felvételeit a Csorba-könyvtárban igyekszem digitalizáltatni, amint sikerül, közreadom.
A teljes tartalomjegyzék az itt megtekinthető szkennelt oldalakon olvasható.

Köszönöm figyelmüket.