Néhánysorosok

Néhánysorosok, a versek a költő előadásában.**

              MÁSIK ŐSZ

A harc ideje jön
s a fészeké is
az egymáshoz szorító gyöngeségé
mikor az öregek szerelme
válik példájává a szeretőknek.

         A VEGYES SÓJATÁSOK-ból

                     A büszke

Faron rúgják: zuhan ki a szobából.
Nem csökken büszkesége mégsem.
Körülnéz, s hetykén így rikácsol:
„Van-e kiválóbb nálam röpülésben?”

         Beszélőnév

Elhunyt Néma János
húszéves korában.
Neve beszélőnév
most lett igazában.

    A VILLANÁSOK-ból

                1

Ha másokkal fölétetem,
akkor lesz élő életem.

** Néhánysorosok" közös címmel ezek a versek nem jelentek meg Csorba köteteiben. Az A másik ősz önálló verscím,
a többiek a Vegyes sóhajtások ill. a Villanások c. ciklusban jelentek meg. Az Egy odaadóra c. vers nem jelent meg kötetben.