Néhánysorosok, a versek a költő előadásában.*

MÁSIK ŐSZ**

A harc ideje jön
s a fészeké is
az egymáshoz szorító gyöngeségé
mikor az öregek szerelme
válik példájává a szeretőknek.

A VEGYES SÓJATÁSOK-ból***

A büszke

Faron rúgják: zuhan ki a szobából.
Nem csökken büszkesége mégsem.
Körülnéz, s hetykén így rikácsol:
„Van-e kiválóbb nálam röpülésben?”

Beszélőnév

Elhunyt Néma János
húszéves korában.
Neve beszélőnév
most lett igazában.

EGY ODAADÓRA****

Odaadtad magad bánom én, odaadtad-e
Az érdekel, hogy visszakaptad-e.

MÁS (A VILLANÁSOK-ból)*****

1

Ha másokkal fölétetem,
akkor lesz élő életem.

* A versek több helyen, több ciklusban jelentek meg kötetekben. A hangfelvételen elhangzó Néhánysorosok címen nem található ciklus Csorba köteteiben. A verseket az elhangzások sorrendjében közlöm.
** A Másik ősz önálló verscím. Megjelent a Séta és meditáció című kötetben. (Budapest : Magvető, 1965)
*** A büszke és a Beszélőnév című versek a Vegyes sóhajtások c. ciklusban jelentek meg, a Simeon tűnődése című kötetben. (Bp. : Magvető, 1983)
**** A Kétsorosok című ciklus első darabja. Megjelent a Görbül az idő (Bp. : Magvető, 1985) című kötetben.
***** A Villanások című ciklusban, a Lélek és ősz című kötetben jelent meg. A ciklusban nincs külön címe, csak számozása (1) a hangfelvételen Csorba Más címmel mondja el a verset.