2022.11.25.

182. Csorba blog. Hírek.

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Csorba mai verse a válogatásomból: 1985. január 1. Száll a fantázia […]
2022.11.19.

181. Csorba blog. Közgyűlés és egyebek

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Csorba mai verse a válogatásomból: 1970 A cselekvés a gondolat kicsit […]
2022.11.14.

180. Csorba blog. Meghívó, hírek.

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. A Csorba Győző Társaság meghívója a november 22-ei közgyűlésre és emlékezésre. […]
2022.11.06.

179. Csorba blog. Újdonság és egyebek

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Galsai Pongrác, Csorba egyik legjobb barátja Pécsen született, 1927 október 31-én, […]
2022.10.29.

178. Csorba blog. Halottak napja

1. Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon. 2. Csorba versek hang- és videófelvételeken. 3. Halottak és mindenszentek napja… A magamfajta öregembernek már milliónyi emlékképet idéz […]
2022.10.26.

177. Csorba blog. Hírek és megemlékezés Csorba halálának évfordulóján

Mint látják, a honlap megújult, hála a pályázaton nyert pénznek és a honlap készítését végző fiatalembernek. Kinek, hogyan tetszik ez az új, nem tudom, kérem, fogadják […]

Versajánló


Ars poeticám? Ha a költészetnek még egyáltalában van létjoga (szerintem nagyon is van), az ma nem lehet más, mint az élet, a világ szüntelen és minden eddiginél makacsabb humanizálása. Nemcsak közvetlenül a tech­nikai fejlődésről van szó, ami az élettelen szerkezetek felé terelte az ember figyelmét, hanem arról is, hogy a technikai fejlődés soha nem sejtett pusztító erőket szabadított fel s roppant kísértést a sötét indulatok: a hatalomvágy, az önzés, a kapzsiság kiélésére. A humanizálás ma nem csupán emberiesítés, emberhez-alkalmazás, hanem az ember-ideál, a morális-ember szolgálata is, jobban, mint bármikor. Verseimmel ebben szeretnék segíteni. A törvényt, a dolgok és jelenségek lényegét igyekszem megragadni és kimondani, tízes találatokra törekszem, tehát szűkszavúságra.

Irtózom a bőbeszédűségtől, a mellébeszéléstől, szeretem a zenét a versben, de nem azonosítom a tankönyvek s olykor a nyelvészek igénytelenségével: a rit­mus, jó esetben a szótestek, a hangok valamiféle muzsikájával. A zene szá­momra sokkal mélyebb és összetettebb jelenség: legalább akkora szerepe van benne a szavak és mondatok „árnyékának”, gondolati, fogalmi, hangu­lati tartalmának és kisugárzásának, mint az érzékszervekkel közvetlenül felfogható megjelenésüknek. Híve vagyok a költészet demokratizmusának, de nem a pökhendi műveletlenség kiszolgálásának, hanem annak, hogy aki fárad érte és akar­ja, aki hajlandó szellemi és érzelmi erőfeszítésre, az kapja is meg jutalmát: a műalkotás élvezésének örömét.

Csorba Győző

Kötetek


A folyamatosan frissített oldalon Csorba Győző önálló verseskötetei mellett a válogatott versesköteteit, önálló fordításköteteit és egyéb nagyobb műveit – bábjátékok, átdolgozása színműre, hanglemez, mesék  –, továbbá prózai köteteit és a róla írt könyveket is bemutatjuk.

A kötetek a Magyar Elektronikus Könyvtár, valamint a Csorba Győző Könyvtár által kerültek digitalizálásra.

 

Támogatók


E gyesületünk a Miniszterelnökség által biztosított forrásból, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításában támogatásban részesült „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram révén, mellyel az egyesület kommunikációs tevékenységét fejleszthettük. Köszönjük a támogatást!