94. Csorba blog. Boda Miklós fotói és Arató Károly Csorbának dedikált kötetei

Az eddig ismertetett Csorba-kötetek leírását ezen a folyamatosan bővített oldalon gyűjtöttem egybe. Innen mindegyik Csorba- és Csorbáról írt kötet teljes szövege elérhető.

A mai  Csorba vers: Húsz-harminc. A vers a linkről meghallgatható a költő előadásában is. A versben a költő egyik fő témája a halál, most a saját halála kerül középpontba. És a szép természeti képek után a konklúzió nagyon fájó:

A kórház-kert juharjain
már ott csüggnek a kis propellerek
bár zöldek még s csak csöppet súlyosak
ezért még nem is készülődnek útra
Mikorra majd megérnek s majd mikorra
nyugodtan vetik le maguk s pörögnek
a földig
akkorra tán én is betársulok
valamelyikhez
s elindulok vele

s itt minden megy tovább
s ahogy mondtam
talán húsz-harminc embernek fogok
hiányzani

Tapasztalom többször: sajnos sok igazság van benne…

Mai témám – nem feledve a Csorbának dedikált könyvek bemutatását sem – Boda Miklós Csorba társasági barátunk, italianista és “csorbaista”, kiváló fotós  küldeménye. E-mailt kaptam tőle, küldene nekem nekem Csorba-rendezvényeken készített fotókat. A képek jók, ahogyan azt Miklóstól megszoktuk, és azt hiszem, helytörténeti jelentőségük is van: sok olyan szereplő felfedezhető rajtuk, akivel a pécsi művészeti és könyvtári életben már nem találkozhatunk.

Először a Tudásközpont mögötti téren, a  Csorba szobor újraavatásán készült képeket mutatom be.  Erről itt tudósítottam, 2011 11. 23. A tudósításban emlegetett Bertók beszédet is közzétettem a honlapon ezzel a bevezetővel: “2012. 02. 04. Bertók László, Pécs Kossuth-díjas költője szíves engedelmével örömmel közlöm Csorba Győző szobrának (újra) avatásakor mondott emlékező beszédét, melyről azt hiszem, az egyik legjobb, legkiválóbb írás Csorbáról, az EMBERRŐL, a  költőről, a könyvtárosról. Talán azért, mert egy EMBER írta, aki maga is költő és könyvtáros. És szereti és tiszteli írása “tárgyát”, így hát tudja, kiről, hogyan és mit ír(jon).” De kevés ilyen írást olvashatni mostanában.

Másodjára a volt Megyei Könyvtár és jogutóda a Csorba Győző Könyvtár működésének 60 éves jubileumi ünnepségén készült fotókat mutatom be. Erről az eseményről így írtam: “2012. 11. 22. Szépszámú közönség előtt jóhangulatú ünnepség volt tegnap, Csorba Győző születésének 96. és a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár megalapításának 60. évfordulóján, a Pécsi Tudásközpont Konferenciatermében. A honlap szerkesztőjének ott elhangzott megemlékezését most a honlapon is elérhetővé teszem. (A költő születésnapjára, a költőről és családjáról összeállított Picasa fotóalbum itt látható. [Sajnos, a nagy internet-átalakítás miatt a Picasa-albumok összeállításai elvesztek. P. L.]) A műsorban az unokák által elmondott Csorba-versek valamint Csorba gyerekeknek írt műveinek a bibliográfiája itt olvasható.”

Köszönöm Boda Miklósnak az albumot, amelyet most mellékelek is.

A Csorbának dedikált kötetek közül most Arató Károly könyveit mutatom be.

Fájl:Arató Károly.jpg

Arató Károly fényképe a Szép Versek (1971) című antológiában. Arató Károly kötetei.

Arató Károlyról a moly.hu egyik oldalán ezt a rövid, de pontos összefoglalót olvashatjuk: “Arató Károly (Mohács, 1939 – Pécs, 1992) a hatva­nas évek elején indult költőnemzedék tagja. Bertók László, Galambosi László, Makay Ida alkotótársa. Sajátos, egyéni hangú költő, kinél a hagyomány, az impresszio­nisztikus természet és tájélmény együtt jelentkezett a já­tékos, fanyar, iróniára hajló, kísérletező kedvvel. Később költői hangja – a magánemberi csapások, a visszatérő betegség hatására – megváltozott, az impresszioniszti­kus színekbe a keserűség, a tragédia, a magány, a társada­lom perifériájára szoruló ember életérzése keveredett.
Fentiek érzékletes és megrázó dokumentuma ez a könyv, melyet még a szerző maga szerkesztett meg közvetlenül halála előtt. Arató Károly ötödik önálló kötete az életmű méltó lezárása.”
A Kortárs magyar írók című kötet ezt írja róla: ARATÓ KÁROLY (Mohács, 1939. szept. 3.-Pécs, 1992. szept. 4. ): költő, műfordító. Pécs Város Költészeti Díja 1978. M.: Utcai közjáték, v., 1964; Madarak az esőben, v., 1967; Szivárvány után, v., 1972; Néma verseny, vál. és új v., Pécs, 1987; Hol a dallam?, v., Pécs, 1997. Műford.: Századunk osztrák lírája [másokkal], 1964; Osztrák költők antológiája [másokkal], 1966; Jelzések. Modern osztrák költők [másokkal], 1973; A sóragyogású bánat [másokkal], 1978; Modern nyugatnémet és svájci költők [másokkal], 1986.”

A költő Jelenkorban olvasható írásai.

Ahogyan a Jelenkor több munkatársáról, Pákolitz István Arató Károlyról is írt egy bökverset. Itt olvasható, de ide is idézem.

Metafora

Titkon pipázva gyerekzsivajban
akkor is ír már ha nem akarja
midőn lecsapand rá a végóra
kígyóz belőle fájn metafora
pont meg a vessző nem is nagy kunszt itt
el is elhagyja az interpunkcit
Arató-verset közölnek bárhol
egymaga írgya mindet a Káról
(Arató Károly, 1992.)

Arató Károly dedikált kötetei Csorba könyvtárában.

  1. Arató Károly: Néma verseny : Válogatott és új versek. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, [1986]. – 151 p. ; 20 cm. – (Pannónia könyvek, ISSN 1237 4277). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek nagyrabecsüléssel, barátsággal, tisztelettel és szeretettel: Arató Károly 1987. VII 17.”. – Fűzött.Csorba Emlékszoba, 2019.
  2. Arató Károly: Szivárvány után. – Bp. : Magvető Kiadó, 1972. – 108 p. ; 19 cm. – Kötött. – Dedeikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek barátsággal ajánlom Arató Károly Pécs, 1972. július 18.”. – Csorba Emlékszoba, 2019.
  3. Arató Károly: Utcai közjáték. – Bp. : Magvető Könyvk., 1964. – 74 p. ; 21 cm. – (Új termés). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek sok szeretettel, barátsággal: Arató Karcsi 1964. XII. ”. – Fűzött.
  4. Jelzések : Mai osztrák költők / [vál., az utószót és a jegyz. írta Hajnal Gábor ; ford. Arató Károly et al.]. – Bp. : Európa Könyvk., 1975. – 179 p. ; 19 cm. – (Modern könyvtár ; 283.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek barátsággal, szeretettel és nagyrabecsüléssel: Arató Károly Pécs, 1975. VII. ”. – ISBN 963 07 0367 X fűzött.
  5. A sóragyogású bánat : Mai nyugatnémet költők / [Vál., az utószót és a jegyz. írta Hajnal Gábor] ; [ford. Arató Károly et al.]. – Bp. : Európa Könyvk., 1973. – 234 p. ; 19 cm. – (Modern könyvtár ; 245.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek barátsággal, szeretettel ajánlom: Arató Károly Pécs, 1973. november 12.”. – Fűzött.
  6. Őszi szivárvány: Jubileumi évkönyv / [szerk. Békés Sándor]. – Pécs : KISZ Baranya Megyei Bizottsága ; Mecseki Szénbányák KISZ Bizottsága, 1968. – 81 p. : ill.; 24 cm. – „Készült a Kommunista Ifjúsági Mozgalom Születésének 50. évében”. – Fűzött. – Jó állapotban. – Proveniencia ismeretlen. – Fiatal pécsi, baranyai költők, írók, építészek, képzőművészek, alkotóművészek, antológiája. Arató Károly, Bebesi Károly, Bertók László, Galambosi László, Makay Ida, Bachman Zoltán, Fürtös Ilona, Kistelegdi István, Lantos Ferenc, B. Pilaszanovich Irén, Rétfalvi Sándor munkáival. Csorba Emlékszoba.
  7. Századunk osztrák lírája / [vál., szerk. és a jegyz. írta Hajnal Gábor] ; [az előszót írta Ernst Fischer] ; [ford. Arató Károly, Csorba Győző et al.]. – Bp. : Európa, 1963. – 423 p. ; 19 cm. –  A kötetben 11 Theodor Kramer vers olvasható Csorba fordításában. – Kötött.

A 6. pontban leírt Őszi szivárvány című antológia jó példája a szocialista korszak mindent felügyelő, bekebelező, egy sorba állító kulturpolitikájának. 1968-ban a KISZ Baranya Megyei Bizottsága és a Mecseki Szénbányák KISZ Bizottsága  kiad egy könyvet, amelyet a “Kommunista Ifjúsági Mozgalom Születésének 50. évében” állítottak össze. Ebbe aztán minden fiatal alkotót belerángattak, ha támogatta a rendszert, ha nem. Pl. Bertók László biztosan nem volt a támogatók között… De bizonyítani kellett, hogy a fiatal alkotók ünneplik a KISZ megalakulásának évfordulóját.

A 7. kötetben Arató Károly, mint műfordító együtt szerepel Csorbával.

Köszönöm figyelmüket.