5. Csorba blog. Kis Bertók bibliográfia

Először egy gyorshír. A Balassi Kiadónál megjelent Katona József drámái kritikai kiadásának új kötete, Katona József: Három színjáték címmel. A kötetet Társaságunk elnöke Nagy Imre professzor Demeter Júliával, munkatársával rendezte sajtó alá, látta el jegyzetekkel, tanulmányokkal. A könyv 530 oldal terjedelmű, a kiadó honlapján lévő ismertetőt itt olvashatják.

A kerti munka nemesít, az egészséget védi, sőt okosít is. Közben nyugodtan lehet gondolkodni: a gazt nem zavarja, min jár az eszem, míg a kapával irtom. Tegnap és ma az elöregedett, termést már második éve nem adó málnást igyekeztem kiásni. A föld nagyon kemény, régóta nem esett. A tenyeremet föltörte ugyan az ásó, de a magányos munka nem volt haszontalan, mert közben rájöttem, hogy két okból sem tudom betartani, amit az előző hírlevélben ígértem. Hiszen nem 37 dedikált kötet van Bertóktól Csorba könyvtárában, hanem összesen annyi, merthogy 8 Bertókhoz köthető kötetben nincsen Bertók dedikálás. Ráadásul, hogy a számolgatás még cifrább legyen, rábukkantam egy oldalra a Csorba honlapon, amelyen egy Csorba könyvtárában most nem talált, de Csorba feleségének dedikált kötetről írtam.

Előbb azonban arról, mi jutott még eszembe ásózás, kapálás, gereblyézés közben arról, hogy mit nem tudok megírni ebben a 4. sz. blogban. Azt ígértem, hogy a könyvekbe írt dedikációkat is közlöm, igenám, de miközben a kutyus ásás közben sokadszor bökött oldalba rossz, már majdnem teljesen széttépett focilabdájával játékra késztetve engem, eszembe jutott, hogy nem közölhetem a dedikálások szövegét. Hiszen ahhoz a dedikáló fél vagy örököseinek engedélye kell. Minket is többször kerestek már, engedélyezzük, hogy Csorba dedikációja megjelenjen egy kötetben. (Keresztury Dezső, Mándy Iván örökösei stb.) Tehát én sem szórakozhatok csak úgy Laci dedikációival. Ezért megvárom a gyászidő lejártát, akkor  engedélyt kérek Erzsikétől a közlésre. Ámbár ha valaki tudja, mit mond a dedikációk közléséről a szerzői jog, akkor megköszönöm a tájékoztatást. Amíg pontosabbat nem tudok, illetve engedély nincsen a kezemben, addig csak csonka leírásokat adok: a dedikálásra csupán a helyének közlésével – általában a “Dedikálás a címoldalon a cím alatt” formulával – utalok. Így lett aztán a Kis Bertók bibliográfia cím alatt a tárgy a tervezettnél is kisebb.

Bár többen kapacitáltak, hogy írjam meg Bertók Lászlóval kapcsolatos emlékeimet, hiszen 1972 óta (akkori az első dedikált kötet is tőle, ami nem mellékesen első önálló kötete) Csorba Győző és feleségem, Csorba középső lánya, Noémi révén közeli ismerőse, egyes időszakokban talán barátja is voltam, rendszeres, részletes emlékidézésre nem tudok vállalkozni. Ahogy már írtam, túl közeli, nyers az élmény. Nem akarok nagyon személyes, netalán bántó vagy éppen túl érzelgős dolgot írni. (Már azt is röstellem, hogy sokszor csak Lacit, vagy Erzsikét írok, de olyan természetesen bújnak elő a nevek a klaviatúra betűi alól…) Azért egy-két emlékmorzsát a kötetek sorolása közben majd elejtek.

A kötetek ismertetéséről

A leírásokat a Csorba Győző könyvtára című, 3300-nál több címleírást tartalmazó, magam készítette fájlból emeltem át, ezért van mindenhol kiemelten a szerző neve.

Néhány olyan kötetnek a címét is közlöm, amelyek nincsenek meg Csorba könyvtárában, de az életmű fontos darabjai, ezekben az esetekben megadom a címleírás forrását is.

Közlök három fontos internetcímet is itt az írás elején. Az egyik Bertók László oldalának címe a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján, a másik a Wikipédia Bertók lapja, a harmadik Bertók László honlapja. Főleg a Digitális Irodalmi Akadémia honlapját ajánlom, amely a leginformatívabb a három oldal közül.

Néhány kötet esetében megjegyzést írok vagy mégis közlöm a dedikációt. Ezeket a betoldásokat más színnel emelem ki.

Bevezetőként képeket közlök a kötetekről. Itt megtekinthetők összesítve is.

Bertók László kötetek Csorba könyvtárában
Verseskötetek, antológiák, prózai művek, róla írt könyvek

20 verseskötet (+1 kötet, amit most nem találok Csorba könyvtárában)
3 antológia
2 próza
2 Így élt… sorozat
5 bibliográfia
3 közreműködő
2 róla szóló kötet
37 (+1) kötet összesen

Nyolc kötetben nincsen Bertók dedikálás, tehát összesen 29 +1 dedikált kötetet kapott Csorba Bertóktól. A leírtak közül 10 kötetet a Pintér-Csorba családnak külön is dedikált a költő. (Ld. később.)

 Verseskötetek

 1. Bertók László: – – válogatott versek / [szerk. Bertók László] ; [az utószót írta Csűrös Miklós]. – Bp. : Unikornis Kiadó, 2003. – 232 p. ; 20 cm. – (A magyar költészet kincsestára ; 75.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 427 310 6 fűzött.
 2. Bertók László: A város neve : Mintha azt mondanám, haza / [A rajzok Martyn Ferenc művei, 1974.). – Pécs : Pro Pannonia, 2009. – 143 p. : ill. ; 24 cm. – (Pannónia könyvek). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 978 963 9893 25 2 kötött. – A kötetben meghívó a kötet bemutatójára. (2009. dec. 8. Művészetek és Irodalom Háza, Pécs.). – A kötetben található még egy újságoldal fénymásolata: „A világhiány versei : Bertók László verseskönyve. Bertók László: Ha van a világon tető”. A cím mellett a baloldali margón Bertók kézírásával: „Új Magyarország máj. 4. (10. lap) Szakolczay Lajos írása”.
 3. Bertók László: Ágakból gyökér. Bp. : Magvető Könyvk., 1984. – 85 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 14 0098 0 kötött.
  Itt mégiscsak közlöm a dedikáció szövegét, lényeges dologról szól: “Pintér Lacinak, Nócinak, Violának, Ábelnek s különösképpen Bálintnak, aki a 26. lapon a »három éves srác«, sok szeretettel és jókívánsággal: Pécs, 1984. márc. 12. Bertók Laci“.  Az idegenvezető a Főtérre ér című vers, amelyben Bálint fiam is bekerült emlékezetes cselekedetével itt olvasható. 81. oldal alja. Ld. még Így élt Vörösmarty Mihály.) Az Idegenvezető versek egy Bertók ciklus volt, Csorba írt is erre válaszul Bertóknak ajánlott verset Az idegenvezetőt köszönti egy másik idegenvezető címmel, az Ötvenéves Bertók Lászlónak alcímmel.  Csorba kitűnő, bár nem éppen dicsérő képet fest versében Pécsről, ám nagyon dicséri benne Bertókot és további ötven évet kíván neki:

  “azt kívánom tehát,
  hogy eztán is sikerrel
  végezze az idegenvezetést,
  mutasson meg sok mindent városunkból,
  de a városon túliból ugyancsak,
  és ne az idegeneknek csupán,
  hanem az itt lakóknak is,
  és ne csak, ami kívül van, csak azt,
  hanem, ami bennük rejtőzik, azt is

  a következő újabb ötven évben.”

 4. Bertók László: Ceruzarajz : Bertók László versei magyarul-németül / Német nyelvre fordították a pécsi Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont diákjai ; [Szerk. Lengyel Józsefné] ; [Az illusztrációkat Dezső Lászlóné rajztanár tanítványai készítették] = Skizze / Gedichte von László Bertók in Ungarisch und Deutsch. – Pécs : Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont, 1999. – 70 p. : ill. ; 20 cm. – ISBN 963 03 7553 2 fűzött. – Nincs dedikálás.
 5. Bertók László: Deszkatavasz. – Bp. : Jelenkor, 1998. – 76 p. ; 20 cm. – (Élő irodalom sorozat). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 676 147 7 fűzött.
 6. Bertók László: Dinnye Döme / Benedek Virág rajzaival. – Bp. : Littera Nova, 2000. – 30 p. : ill. ; 19 cm. – (Sophie könyvek ; 15.). – Dedikálás a párhuzamos címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 9121 19 9 kötött.
 7. Bertók László: Dongó a szobában : Közelítések. – Bp. : Magvető, 1998. – 172 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – 963 14 2111 2 kötött.
 8. Bertók László: Emlékek választása. – Bp. : Magvető Könyvk., 1978. – 94 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 270 622 6 kötött.
 9. Bertók László: Fák felvonulása. – Bp. : Magvető, 1972. – 94 p. : 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – (Bibliográfiai leírás a Pécsi Tudásközpont katalógusából.)
  Ez volt Bertók László első önálló kötete. Külön érdekessége, hogy 1972. október 1-én már nekem is ajánlotta, pedig csak 1972. június 1-én kezdtem könyvtárosként dolgozni, bár akkor még politikai munkatárs volt a besorolása a könyvtárosoknak, így nekem is, a Szakszervezeti Könyvtárban. A dedikáció szövege: Nócinak és Lacinak, kollegáimnak a Nagy Magyar Könyvtáros pályán baráti szeretettel: Pécs, 1972. okt. 1.”
 10. Bertók László: Februári kés : Új versek, 1998–1999. – Bp. : Magvető Könyvk., 2000. – 81 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 14 2198 8 kötött.
 11. Bertók László: Ha van a világon tető. – Pécs : Jelenkor, 1992. – 76 p. : 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 7770 33 X fűzött. – (Bibliográfiai leírás a Pécsi Tudásközpont katalógusából.)
  A kötetben a S mindent ezen a csöpp helyen című, Csorba 75. születésnapjára ajánlott vers is olvasható. Az ajánlás és a vers itt megnézhető.
 12. Bertók László: Három az ötödiken : 243 szonett. – Bp. : Magvető Könyvk., 1995. – 287 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 14 2001 9 kötött. –
 13. Bertók László: Háromkák. – Bp. : Magvető Könyvk., 2004. – 93 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 14 2359 X kötött.
 14. Bertók László: Hóból a lábnyom : Válogatott és új versek. – Bp. : Magvető K., 1985. – 220 p. ; 19 cm. – ISBN 963 14 0433 1 kötött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem levélben 85. szept. ”.
 15. Bertók László: Kettészakadt villamos. – Bp. : Magvető, 1987. – 90 p. ; 19 cm. – 963 14 1037 4 kötött. – (Bibliográfiai leírás a Pécsi Tudásközpont katalógusából.)
 16. Bertók László: Kő a tollpihén. – Bp. : Orpheusz Könyvek., 1990. – 90 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – A kötetben meghívó a könyv 1990. május 11-ei bemutatójára a Pécsi Művészetek Házába. – ISBN a kötetben nincs, kötött.
  Csorba Győző Hisz mindenképp javára lesz című verse, amely Bertók László Kő a tollpihén című kötetének ihletésére született, megjelent a Csikorgó című kötetben a Szekrényfiók című ciklusban, itt. A vers nyomtatott változata itt is olvasható. A vers kézirata Csorba versesfüzetében.
 17. Bertók László: Pénteken vasárnap : Versek. – Bp. : Magvető, 2010. – 87 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 978 963 14 2757 8.
 18. Bertók László: Tárgyak ideje / – – versei. – Bp. : Magvető Könyvk., 1981. – 81 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 271 484 9 fűzött.
 19. Bertók László: Valahol, valami. – Bp. : Magvető Könyvk., 2003. – 94 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 14 2319 0 kötött.
 20. Bertók László: Zöld pajzs alatt / – – versei : írások Bertók Lászlóról / [kiad. a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár]. – Kaposvár : PTMK, 1985. – 49 p. ; ill., fekete-fehér fotók ; 23 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 7551 67 0 fűzött.

Csorbának dedikált, de ismeretlen helyen lévő kötet

Bertók László: Ott mi van? :  Versek. – Bp. : Magvető, 2014. – 106 p. ; 2014. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: “Győzőre és Margitkára örök hálával emlékezve*, Csorba Nócinak, Esztinek és Zsófinak, valamint párjaiknak és gyerekeiknek, unokáiknak – sok szeretettel és jókívánsággal Pécs, 2014. jún. 24. Bertók Laci * (ld. 37–38 és 58. p.)” A 37–38. oldalon a Mi van a Halál után? Csorba Győző születésnapján című vers olvasható, az 58. oldalon pedig a Kevesbednek című kétsorosban Margitkára is emlékszik:

Kevesbednek

Elment Csorbáné Margitka, Marek Jancsi.
Kevesbednek, akiket nehéz lesz itt hagyni.

A kötetről ismertetőt lehet olvasni a Csorba Győző Honlapon, itt.

A Csorba könyvtárban nem található két Bertók kötet

A hetedik boríték. – Pécs : Pro Pannonia, 2012. – 85 p. : 21 cm. – (Pannonia könyvek, 0237-4277) (Leírás a pécsi Tudásközpont online katalógusából.)

Platón benéz az ablakon : Versek 1954–2004. – Bp. : Magvető, 2005. – 659 p. : 19 cm.
A címadó vers, amely először a Kettészelt villamos című kötetben jelent meg, itt olvasható, ajánlom figyelmükbe, az életmű fontos, magyarázó jellegű verse. A kötethez Bertók László írt bevezetőt, itt olvasható. Itt ugyancsak elolvashatók az Átok, a Csendélet és az Intés című versek is. (Az Átok című vers után folyamatosan görgetve lehet olvasni a többi verset.) Mint a jegyzetben írja ezekről a szerző: “Három vers, amelyért 1955 októberében »népi demokratikus államrend ellen folytatólagosan elkövetett izgatás bűntette« miatt nyolc hónapi börtönre, a közügyektől három évi eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra ítélt a Kaposvári Megyei Bíróság.” (Ld. még a Priusz című kötetnél.)

Antológiák

 1. Bertók László, Makay Ida, Galambosi László: Lengő fényhidak : Versek. – Pécs : Jelenkor : Magvető, 1964. – 84 p. ; 19 cm. – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt Makay Idától és Galambosi Lászlótól. – Kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, vers, antológia. –Bertóktól nincs dedikálás.
 2. Őszi szivárvány: Jubileumi évkönyv / [szerk. Békés Sándor]. – Pécs : KISZ Baranya Megyei Bizottsága ; Mecseki Szénbányák KISZ Bizottsága, 1968. – 81 p. : ill.; 24 cm. – „Készült a Kommunista Ifjúsági Mozgalom Születésének 50. évében”. – Fűzött. – Jó állapotban. – Proveniencia ismeretlen. – Fiatal pécsi, baranyai költők, írók, építészek, képzőművészek, alkotóművészek, antológiája. Arató Károly, Bebesi Károly, Bertók László, Galambosi László, Makay Ida, Bachman Zoltán, Fürtös Ilona, Kistelegdi István, Lantos Ferenc, B. Pilaszanovich Irén, Rétfalvi Sándor munkái. – Bertóktól nincs dedikálás.
 3. A magunk kenyerén : Tizennégy költő: Bertók László, Czigány György [et al]. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1971. – 355 p., [14] t. fol. : ill., a költők fotóival ; 24 cm. – Kötött. – Dedikálás a [6.] oldalon. – Bertók L. versei: p. 11–[29.]. – Bertók verseihez a bevezetőt Tüskés Tibor írta (p. 7–[10]). – Bertók L. önéletrajza a 31–[32.] oldalon. – Bertók László fotójával.

  Próza
 1. Bertók László: Hazulról haza : Ősök, műhelyek, élet. – Pécs : Pro Pannonia, 2005. – 165 p. : ill. ; 24 cm. – (Pannónia könyvek, 0237–4277). (Irodalmunk forrásai, 1419–1199). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 9498 44 0 kötött.
  A kötetről képes összeállítást készítettem. Megtekinthető itt. Tartalmazza a kötet első és hátsó borítóját, a Margitkának szóló ajánlást és az Olyannyira élő számomra még… című Csorba Győzőről szóló emlékezést.   
 2. Bertók László: Priusz. – Bp. : Századvég K., 1994. – 134 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 8384 63 4 fűzött. – Jó állapotban.
  Képes összeállításom a Priusz című Bertók kötetből itt látható. Aki Bertók alaposabb megismerésére törekszik, annak ajánlom a kötetet. Könyvtáros korszakunkban, amikor Bertók László a főnököm volt vagy később, amikor heti fél napra bejárt a Pécsi Városi Könyvtárba és még később, amikor Csorba Hátrahagyott versek című kötetét állítottuk össze, sokat beszélgettem vele erről az időszakáról. Idézem az összeállításban az Átok, az Intés, a Csendélet és a Lefekvés előtt című verseket. Kérem legalább ezeket olvassák el. A vallomásos kötetből kibontakozó történet az én szeretett Bertók-portrém, a fenti versek pedig a kedves Bertók-verseim. (Ld. még Platón benéz az ablakon című kötetnél.)
  A Priusz 2., bővített kiadása 2016-ban jelent meg a Magvető kiadásában a Tények és tanúk című sorozatban.

Így élt… sorozat

 1. Bertók László: Így élt Csokonai Vitéz Mihály. – Bp. : Móra Könyvk., 1973. – 204 p. : ill. ; 21 cm. – (Így élt…). – Dedikálás a szennycímlap verzóján a sorozatcím alatt. – Kötött.
 2. Bertók László: Így élt Vörösmarty Mihály. – Bp. : Móra Könyvk., 1977. – 220 p. : ill. ; 21 cm. – (Így élt…). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – Kötött.
  A Pintér családnak dedikált kötet érdekessége, hogy azt Bertók külön ajánlotta Bálint Barátjának, aki az első fiunk volt és akit Csorba mint első unokáját és három lánya után az első fiút a családjában különösen szeretett. A dedikáció szövege: “Pintér Lacinak, Nócinak, Violának, s nem utolsó sorban Bálint Barátomnak sok-sok szeretettel: Pécs, 1977. Karácsony Bertók Laci.” A szeretett első unoka képét Csorba a Hatvan!-Vanhat? című írásában is közölte.

  A kép aláírása: “Bálint, első kisunokám másfél éves korában. Még nagyon kíváncsi a világra.” Ez a kisunoka is  46 éves már… (Ld. még: Ágakból gyökér.)

Bibliográfiák

 1. Bertók László: Bárdosi Németh János : Bibliográfia / [összeáll. – –]. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár, 1989. – 124 p. ; 20 cm. – Anyaggyűjtés lezárva: 1987. dec. 31. – A könyvben névkártya, rányomtatva a Pécsi Városi Könyvtár emblémája és „Tisztelettel küldi a Pécsi Városi Könyvtár”, alatta a szerző kézírása: „és Bertók László”. – ISBN 963 01 9534 8 fűzött.
 2. Bertók László: Csorba Győző : Bibliográfia. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár : Jelenkor, 1993. – 251 p. ; 20 cm. – 2 példány. – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt. – ISBN 963 04 3172 6 fűzött.
 3. Bertók László: Pákolitz István : Bibliográfia / [összeáll. – –]. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár, 1986. – 78 p. ; 20 cm. – Anyaggyűjtés lezárva: 1985. dec. 30. – A könyvben névkártya, rányomtatva a Pécsi Városi Könyvtár emblémája és „Tisztelettel küldi a Pécsi Városi Könyvtár”, alatta kézírással: „Pál Józsefné igazgató”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Mk.: 87. VI. 13.” – ISBN 963 01 73670 fűzött. – Jó állapotban. – Nincs Bertók dedikálás.
 4. Bertók László: Szederkényi Ervin és a Jelenkor : Bibliográfia / [összeáll. – –]. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár, 1989. – 151 p. ; 20 cm. – Anyaggyűjtés lezárva: 1990. június 30. – ISBN 963 7770 13 5 fűzött. – Nincs Bertók dedikálás.
 5. Bertók László: Várkonyi Nándor : Bibliográfia / [összeáll. – –]. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár, 1984. – 150 p. ; 20 cm. – Anyaggyűjtés lezárva: 1984. június 30. – Dedikálás a szennycímlap verzóján. – ISBN 963 7555 61 1 fűzött.

Közreműködésével készült kötetek

 1. A Csorba Győző Emlékszoba : Katalógus / [a kiállítást és a katalógust összeállították a Baranya Megyei Könyvtár munkatársai ; szakértő, tanácsadó Bertók László]. – Pécs : BMK, 1996. – 40 p. : ill. ; 21 cm. – 3 példány. – Készült 500 példányban. – Fűzött. – Jó állapotban. – Katalógus, lezárva 1996. október. – Nincs Bertók dedikálás.
 2. Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom. – 2. – Pécs : Pro Pannonia, 2001. – 232 p. ; 21 cm. – Füst Milán, Szabó Pál, Déry Tibor, Sinka István, Szabó Lőrinc, Keresztury Dezső, Vas István, Tatay Sándor, Rónay György, Szobotka Tibor, Cseres Tibor, Csorba Győző (p. 195–218.), Székely János „legendái”. Csorba legendáit Albert Zsuzsa műsorvezetőn kívül Bertók László, Kalász Márton, Kohlmann-né Sinkó Judit, Kopányi György, Lázár Ervin, Rába György és Tüskés Tibor mondta el. – Előzménye Legendás irodalom címen jelent meg 1994-ben Budapesten, a Szindbád Kiadónál, további köteteit a Pro Pannonia adta ki. – ISBN 963 9079 71 5 kötött. – Nincs Bertók dedikálás.
 3. Valcer és fehérnemű / [előszó Bertók László]. – Pécs : [k. n.], 1985. – 57 p. ; 21 cm. – Szilágyi Eszter Anna, Erős Zsuzsa, Bagossy László versei és Kaszás Máté novellái. – A szerzők a Pécsi Ifjúsági Ház Fiatal Írók Köre tagjai. – A kötet mindenféle kiadó megjelölése nélkül jelent meg. – Fűzött. – Nincs Bertók dedikálás.

 Róla szóló irodalom

 1.  Csűrös Miklós: Bertók László : Esszék. – Kaposvár : Megyei és Városi Könyvtár, 1995. – 106 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 7273 25 5 fűzött.
 2. Nagy Imre: Bertók László : Beszélgetés és tanulmány. – Pécs : Pro Pannonia, 1995. – 267 p. : ill. ; 24 cm. – (Pannónia könyvek). – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt. – ISBN 963 7272 92 5 fűzött. – Jó állapotban.
  A kötetben olvasható a Nagyanyám című gyönyörű Bertók vers, amelynek első versszakát Csorba is sokszor elismerően idézte: “Aszaltszilva arcú, / görbült nagyanyám, / decemberi varjú / vén gesztenyefán.” Kérem, olvassák el az egész verset a fenti címen.

Csorba Noéminek és Pintér Lászlónak dedikált kötetek

 1. Bertók László: Ágakból gyökér. Bp. : Magvető Könyvk., 1984. – 85 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 14 0098 0 kötött.
 2. Bertók László: Emlékek választása. – Bp. : Magvető Könyvk., 1978. – 94 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 270 622 6 kötött.
 3. Bertók László: Fák felvonulása. – Bp. : Magvető, 1972. – 94 p. : 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – (Bibliográfiai leírás a Pécsi Tudásközpont katalógusából.)
 4. Bertók László: Ha van a világon tető. – Pécs : Jelenkor, 1992. – 76 p. : 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 7770 33 X fűzött. – (Bibliográfiai leírás a Pécsi Tudásközpont katalógusából.)
 5. Bertók László: Hóból a lábnyom : Válogatott és új versek. – Bp. : Magvető K., 1985. – 220 p. ; 19 cm. – ISBN 963 14 0433 1 kötött. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt.
 6. Bertók László: Kettészakadt villamos. – Bp. : Magvető, 1987. – 90 p. ; 19 cm. – 963 14 1037 4 kötött. – (Bibliográfiai leírás a Pécsi Tudásközpont katalógusából.)
 7. Bertók László: Kő a tollpihén. – Bp. : Orpheusz Könyvek., 1990. – 90 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN a kötetben nincs, kötött.
 8. Bertók László: Tárgyak ideje / – – versei. – Bp. : Magvető Könyvk., 1981. – 81 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – ISBN 963 271 484 9 fűzött.
 9. Bertók László: Így élt Csokonai Vitéz Mihály. – Bp. : Móra Könyvk., 1973. – 204 p. : ill. ; 21 cm. – (Így élt…). – Dedikálás a szennycímlap verzóján a sorozatcím alatt. – Kötött.
 10. Bertók László: Így élt Vörösmarty Mihály. – Bp. : Móra Könyvk., 1977. – 220 p. : ill. ; 21 cm. – (Így élt…). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt. – Kötött.

Az alábbi kötetek nincsenek meg Csorba Győző Könyvtárában. A kötetadatokat a Digitális Irodalmi Akadémia Bertók László oldaláról másoltam.

Bertók László : Bibliográfia / [összeállította Köpflerné Szeles Judit]. – Kaposvár :  Megyei és Városi Könyvtár, 2007. – Az anyaggyűjtés 2006. október 31-én zárult le.

Talán a kérdezés :  Írások Bertók Lászlóról / [összeállította Ágoston Zoltán]. – Pécs : Alexandra Kiadó, 2005.

Bertók László: Visszanéző. Írók, alkalmak, élet. – Pécs, Pro Pannonia, 2017.
Ez a bibliográfia már csak Bertók László halála után bővülhet. A költőt éppen ma, 2020. szeptember 24-én délután búcsúztatják a Pécsi Köztemetőben. Önkéntesen vállalt covidvírus-karanténom miatt nem lehetek ott. Ez az én koszorúm a költő sírjára. Isten nyugosztaljon, kedves Laci.