Bertók László új kötetének (Ott mi van?. – Bp. : Magvető, 2014. – 106 p.) bemutatóját június 16-án 18 órától tartották a Művészetek és Irodalom Házában. Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője beszélgetett a költővel, közreműködött Bogárdi Alíz zenész és Ottlik Ádám színművész. 
Mivel nem tudtunk elmenni a bemutatóra, a könyvet postán kapta meg a Csorba család és az összes rokonok;), nagyon szép dedikációval. Nagy versek is olvashatók a kötetben, a Firkák szalmaszálra c. ciklus "kis verseiben" pedig nagy bölcsességekre lelhetünk. De nem az én tisztem az esztétikai elemzés, csak a köszönet: a család nevében köszönöm a kötetet és a dedikációt.

Közlöm a kötetből a dedikációt, a könyv borítóját, a Csorba Győző születésnapjára írt verset, a Mi van a halál után? Csorba Győző halálára címűt (1. oldal; 2. oldal), mely a kötet címét adó kérdéssel – "ott mi van?" – fejeződik be és a Margitka haláláról (is) megemlékező kétsorost. A Mi van a halál után című vers 2. részében Bertók László aláhúzott két sort: "Miközben csak a véreid / s azok védenek, kik még emberként szerettek". Az aláhúzott szöveg Csorba Verseim sorsa c. remekének első két sorára, első versszakára utal, szinte szomorú feleletként arra: "Mikor már véreim nem védenek, / s azok se, kik még emberként szerettek: / lesznek-e akkor is, kik kézbe vesznek, / olvasnak, emlegetnek, értenek?" 

A Mi van a halál után? című vers a honlapon is olvasható, először a Jelenkorban látott napvilágot, a 2006. novemberi számban (p. 1073-[1074.]): Csorba születésének 90. évfordulójára írta Bertók László, s benne Csorbának Galsai Pongráchoz írt verseit is megidézi (Túl már, a kézirat 1. oldala; a kézirat 2. oldalaa vers digitális változata és G. P. után), amelyekben Csorba szintén azt kérdezgeti, arra szeretne választ kapni Galsaitól, jóbarátjától: mi van ott túl?  

A helyi lapok így adtak hírt az eseményről:
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/bertok-laszlo-uj-kotetet-mutatjak-be-a-muveszetek-hazaban 
http://www.bama.hu/baranya/kultura/ott-mi-van-bertok-laszlo-konyvbemutatoja-558344 

A pecsinapilap.hu-n és a pecsma portálon nem találtam híradást a bemutatóról, s azt is szomorúan rögzíthetjük, hogy az online lapok egyáltalán nem számoltak be az eseményről magáról. Talán nem jutott oda tudósítójuk? Vagy helyük a beszámolóra? Szomorú…

Köszönet még egyszer a szép kötetért és a versekért.