137. Csorba blog. Ciprián

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

A mai  Csorba vers: Vetkezvén bőrig meztelenre. A vers az oldalról meghallgatható Csorba Győző előadásában is. Megjelent a Szavak bolyhai című kötetben. (Bp. : Magvető, 1988.) A test általános romlásából a a költő levonja a tanulságot:

Hogy mi ez? – már nem kérdezem,
vetkezvén bőrig meztelenre
a nagy, utolsó küzdelemre
magam talpig fölvértezem.

Haláláig a vers írásától még 9 év telt el, de már készült arra, amire végül nem tudott fölkészülni, ahogyan senkinek sem sikerül, halálra.

Általános bevezető Ciprián leveleihez. Ígéretemhez híven folytatom Ciprián leveleinek bemutatását. A leveleket figyelmesen olvasva megismerhető a levélíró, a ciszterci szerzetesrend, később a papság és a Csorba család helyzete is. Néhány saját gondolatomat a levelek szövegének word változatában, a lábjegyzetekben írom le. A pdf változat az eredeti íráskép visszaadását teszi lehetővé. Itt kell megjegyeznem, hogy most 11 levelet szándékozok bemutatni, mintegy keresztmetszetét adva a száznál is több levélnek. (Tehát nagyjából tizedét a levelezésnek.) A további földolgozásra igyekszem segítséget kérni, remélem, sikerül valakit megnyernem a szkennelésre ill. a word-átiratok gépelésére. A leveleket természetesen megőrizzük, de állaguk egyre romlik, jó volna a mielőbbi digitalizálásuk.

A mai Ciprián-levelek közül az elsőt 1951 májusában (word-változat), a másodikat 1956 decemberében (word-változat) írta Ciprián. (Figyelem! Ez utóbbi levél fontos utóirata a word-változatban a 2. oldalra került!) Már a dátumokból is nyilvánvalóan következik, fontos dolgokról esik szó a levelekben. A word-változatok lábjegyzeteiben a pontosabb értelmezéshez igyekszem alapos segítséget nyújtani.

Végül egy kép: dr. Vargha Damján dedikált kötete Cipriánnak, a szorgalmas ministránsnak.

Hamarosan újra jelentkezem.
Köszönöm figyelmüket.