86. Csorba blog. Várkonyi kötetek Csorba könyvtárában

A hagyományos bevezető most sem marad el.
Az eddig ismertetett Csorba-köteteket ezen a folyamatosan bővített oldalon gyűjtöttem egybe. Innen mindegyik Csorba- és Csorbáról írt kötet elérhető.
A mai  Csorba vers: Fényképek a falon. A vers a linkről meghallgatható a költő előadásában is.

Ahogyan az ígértem is, most a Csorba könyvtárában föllelhető, Várkonyihoz köthető köteteket ismertetem.

Előtte azonban ismét fölhívom figyelmüket a Pilinszky emlékévre. Itt is olvashatnak róla Pilinszky100 – Féléves programsorozat a Kertész Imre Intézet szervezésében címmel. Ebben az évben már emlékeztem Pilinszkyre az 55. Csorba blogban, itt.

Visszatérek még Tatay Sándorra is, akit évfordulója kapcsán kicsit késve idéztem meg a 84. Csorba blogban. Most alább közlök egy kopott képet a pécsi és pécsi kötődésű volt egyetemisták találkozójáról.  Balról a második Tatay Sándor.

A Csorba Győző Társaság 165. hírlevele - Csorba Győző honlap

Nagy Imre elnökünk egy a Batsányi János Társaságról és egy Tatay Sándorról szóló, a Jelenkorban megjelent írására ismét felhívom figyelmüket. Itt írtam ezekről.

“3. Szíves figyelmükbe ajánlom Nagy Imre tanár úr Jelenkorban megjelent legújabb tanulmányát: A Batsányi János Társaság a pécsi bölcsészkaron… (és a Társaság utóélete: Fejtő Ferenc, Kováts József és Kardos Tibor. Három újabb íróportré) = Jelenkor. 2020. 2. sz. (február). p. 171–204. A képekkel illusztrált tanulmányban Csorba Győző Két december c. Kardos Tibor halálakor írt versét is elemzi a professzor, ill. a vers kéziratának fotója is látható. Nem feladatom méltatni, de engem megfogott az elemzett három alkotó alakja és a tanulmány alapossága. A professzor egy régebbi tanulmánya – A Mecsek utcától a Flórián kocsmáig. Akik a pécsi egyetem hallgatói voltak: Tatay Sándor, Kolozsvári Grandpierre Emil és Takáts Gyula (Három íróportré) – már letölthető pdf formátumban innen.”
Még egy link Tatay Sándorhoz. És egy kép innen:

Megtaláltam a Sziklák alatt : Tatay Sándor emlékezete című kötetet Csorba könyvtárában.

Két kép az emlékkönyvről: a hátsó borító Tatay portéjával és az első borító.

A kötetben Csorba egy levele is szerepel. Érdekes és fontos kötet. Nem csak az alkotóról, koráról is pontos képet nyújt. Ajánlom szíves figyelmükbe.

Várkonyi Nándor és Csorba Győző kapcsolatáról sokat írtam a hírlevelekben és a honlapon. A várkonyi nándor site:csorbagyozo.hu keresőkérdést a gooole keresőmezejébe beírva a csorbagyozo.hu oldal összes Várkonyival foglalkozó linkje megjelenik. Most Várkonyi Nándor Csorba könyvtárában található köteteivel és Kende Kata erre az alkalomra összeállított kis képeskönyvével emlékszem még egyszer a tudósra.

A felsorolásba nem csak a Csorbának dedikált Várkonyi-köteteket vettem fel, hanem azokat is, amelyek leírásában Várkonyi neve bármilyen formában szerepel. (Szerkesztő, előszó írója, dedikálás címzettje stb.) A kitekintés így szélesebb körre terjed ki, mint a két alkotó személye. Más szerzők által az írónak dedikált kötetek Várkonyitól kerülhettek  Csorbához, aki aztán többről ismertetőt írt a Sorsunkba. A dedikálások, hivatkozások szövegét félkövérrel írtam.
A költőnek a Várkonyi-család dedikált az író halála után megjelent köteteket, ezek leírását is közlöm.

Egy leírást kiemelek, különösen érdekes. Mitől nem félt a Rákosi-rendszer gépezete?

Útmutató üzemi és falusi könyvtárak rendezéséhez / [összeáll. Népkönyvtári Központ]. – Bp. : Népkönyvtári Központ : Szikra Ny., 1950. – 48 p. ; 21 cm. – A jegyzék azoknak a könyveknek a címeit tartalmazza, amelyeket a Népkönyvtári Központ NEM JAVASOL a címben jelzett könyvtárakba, mint Aszlányi Károly összes műve, Erdélyi József minden műve, Márai Sándor minden munkája, Máy Károly (sic!) minden munkája (??), Mereskovszki minden munkája, Németh László több kötete, Ortega minden munkája, Várkonyi Nándor Magyar Dunántúl c. könyve, Weöres Sándor Elysium c. kötete, Zilahy Lajos minden műve, de a nem kívánatos könyvek közé került Ábel Péter 1949-ben, a könyvnapon kiadott Úttörő vasút c. kötete is. (Vajon ez kinek nem tetszhetett?). – Fűzött.

 1. Abrudbányay Ödön: A bájgúnár : Szatírák : 3. rész / Abrudbányay Ödön ; [előszó Várkonyi Nándor]. – Pécs : Pannonia-kiadás, 1947. – 98 p. ; 19 cm. – (A. Ödön írásai ; 3.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „ Csorba Győző, író Kedves Barátomnak szeretettel Abrudbányay Pécs, 1947. január”. – Tartalmazza a Hattyúdal c. 14 jelenetes szatírát. – A borítón és a címoldalon bélyegző: „Tiszteletpéldány” felirattal. – Fűzött.
 2. Bertók László: Várkonyi Nándor : Bibliográfia / [összeáll. – –]. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár, 1984. – 150 p. ; 20 cm. – Anyaggyűjtés lezárva: 1984. június 30. – Dedikálás a szennycímlap verzóján: „Csorba Győzőnek köszönettel és öleléssel Pécs, 1985. ápr. ” – ISBN 963 7555 61 1 fűzött.
 3. Erdélyi József: Niobe ; Hitregék. – Első Kecskeméti Hírlapkiadó Nyomda Rt. : Szerző kiadása, 1941. – 35 p. ; 20 cm. – Fűzött. – Kitűnő állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Dr Várkonyi Nándornak baráti szeretettel Erdélyi József Pestszterzsébet 1941. X. ”.
 4. Gábor Ignác: A magyar ritmika válaszútja. – Bp. : Vajna és Bokor, [1942 körül]. – 119 p. : 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Méltóságos Várkonyi Nándor egyetemi tanár úrnak őszinte tisztelettel Gábor Ignác”. – Fűzött. – Jó állapotban. – Proveniencia ismeretlen.
 5. Gömöri Jenő Tamás: Érett élet : Új versek. – Bp. : Székely Nyomda és Könyvkiadó Váll., 1943. – 48 p. ; 24 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Dr. Várkonyi Nándornak igaz szeretettel Gömöri Jenő Tamás”. –A versek különlegessége, hogy szinte mindegyiket valakinek ajánlotta a szerző. – Az első borító jobb felső sarkában alig olvashatóan, ceruzával „Csorba Gy” szignó. – Fűzött.
 6. Három évtized Pécs irodalmából, 1931–1963 : Katkó István, Lovász Pál, Szántó Tibor, Tüskés Tibor, Várkonyi Nándor írása. – Pécs : Jelenkor, 1963. – 16 p. ; 25 cm. – (Klny. Jelenkor. 1963. október). – Fűzött.
 7. Jékely Zoltán: A házsongárdi föld : Kisregények. – Kolozsvár : Erdélyi Szépmíves Céh, 1943. – 176 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Várkonyi Nándornak tisztelő barátsággal Jékely Zoltán Kolozsvár 1943. VI. ”. – Fűzött. – A könyvtest szétesett a lapok sárgultak.
 8. Kanyar József: A reménység esztendei : A Nemzeti Parasztpárt a Dél-Dunántúlon : Életrajzi számadás a koalíciós évekről. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1989. – 157 p. ; 20 cm. – ISBN 963 72772 14 3 fűzött. – Csorba Győző nevét többször említi a szerző a kötetben. Csorba Várkonyi Nándor kapacitálására belépett a Nemzeti Parasztpártba. – Valószínűleg a Kiadó Csorbának küldött tiszteletpéldánya. – Csorba Emlékszoba.
 9. Kelet és nyugat határán. Kodolányi János: Kelet népe. Várkonyi Nándor: A Dunántúl történeti hivatása. Sőtér István: Latin Dunántúl. – Pécs : Janus Pannonius Társaság, [1941]. – 38 p. ; 25 cm. – (A Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 16.). – (Klny. Sorsunk 1941. 3. sz.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győző barátomnak Nándor 941. VIII. ”. – Fűzött.
 10. Képes Géza: Gorgó mereng : Versek. – Bp. : Dante Könyvk., 1943. – 119 p. ; 20 cm. – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Várkonyi Nándornak, igaz szeretettel Budapest, 1944. március 7-én Képes Géza”.
 11. Magasiskola : In memoriam Mészöly Miklós / [Vál., szerk., összeáll. Fogarassy Miklós]. – Bp. : Nap K., 2004. – [4] t., 391 p. : ill. ; 19 cm. – (In memoriam). – A kötetben olvasható Várkonyi Nándor és Csorba Győző közös levele Mészöly Miklóshoz (1948. ápr. 13. p. 18.); Csorba Győző levele Mészöly Miklóshoz (1981. január 18. p. 35.) és Csorba Győző: A város oldalában. Interjúrészlet. p. 372–375. In: Jelenkor. 1991. 1. sz.). – ISBN 963 9402 50 8 kötött. – Jó állapotban. – Valószínűleg tiszteletpéldány.
 12. Rebbe, Carl: Kortfattad svesk språklära för realskolan. – 2. kiad. – Stockholm : Norstedt Soners Förlag, 1923. – 109 p. ; 20 cm. – Kötött. – Olvashatatlan svéd nyelvű bejegyzés a címoldalon a cím alatt. A bejegyzés dátuma és aláírója: „Pécs. Den 10. ápríl. 1934. Márton Vörös dr.” Vörös Márton a Pécsi Állami Levéltár első igazgatója, Pécs egyik híres embere volt. Csorbát jól ismerte, hiszen pl. a nála 26 évvel fiatalabb Zengei Katalinnal történt házasságkötésének egyik tanúja Csorba volt, a másik Várkonyi Nándor. Csorba a Város oldalában c. beszélgetéskötetében több anekdotát is mesélt róla. Vörös Márton 1965-ben Svédországba távozott, 1993-ban ott is halt meg. (Forrás: Ódor Imre: Levéltárunk kincseiből c. sorozata: http://www.baranyanet.hu/magazin/2005_34/1213/levelk.htm A Vörös Mártonról szóló oldalt Vörös Huba írta.)
 13. Shakespeare, William: – – szonettjei / ford. [utóhang] Pákozdy Ferenc. – Hódmezővásárhely : Takács Ferencné kiadása, 1943. – 154, XIV p. ; 13X20 cm. –Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Várkonyi Nándornak őszinte becsüléssel, hálával Pákozdy Ferenc Hmvhely, 43. VII. ” – Fűzött.
 14. Szabó László, Cs.: Három költő : Antológia Byron, Shelley, Keats műveiből ; [A verseket ford. Radnóti Miklós, Tóth Árpád et al. – Bp. : Franklin Társ., [1942]. – 198 p. : 20 cm. – A szerző teljes neve: Csekefalvi Szabó László. – Dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Várkonyi Nándornak barátsággal Cs. Szabó László”. – Fűzött.
 15. Török Gyula: Pécsi útmutató / szerk. – – ; munkatársak Szabó Pál Zoltán, Várkonyi Nándor, Erb Imre, Horváth Ilona. – [Pécs] : Szerző ; Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomdai Rt., 1943. – . 195 p. : ill., bekötött térképpel, 17 cm. – Fűzött. – Első és hátsó borító leszakadt, de a könyvtest megvan.
 16. !! Útmutató üzemi és falusi könyvtárak rendezéséhez / [összeáll. Népkönyvtári Központ]. – Bp. : Népkönyvtári Központ : Szikra Ny., 1950. – 48 p. ; 21 cm. – A jegyzék azoknak a könyveknek a címeit tartalmazza, amelyeket a Népkönyvtári Központ NEM JAVASOL a címben jelzett könyvtárakba, mint Aszlányi Károly összes műve, Erdélyi József minden műve, Márai Sándor minden munkája, Máy Károly (sic!) minden munkája (??), Mereskovszki minden munkája, Németh László több kötete, Ortega minden munkája, Várkonyi Nándor Magyar Dunántúl c. könyve, Weöres Sándor Elysium c. kötete, Zilahy Lajos minden műve, de a nem kívánatos könyvek közé került Ábel Péter 1949-ben, a könyvnapon kiadott Úttörő vasút c. kötete is. (Vajon ez kinek nem tetszhetett?) . – Fűzött.
 17. Várkonyi Nándor emlékkönyv / [vál. és szerk. Tüskés Tibor]. – Bp. : Széphalom Könyvműhely, 1993. – 259 p. : ill. ; 24 cm. – Benne: Csorba Győző: Emlékek Várkonyi Nándorról p. 188–200. ;203. Plágiumügy p. 201. ; A Sorsunk és Bóka László p. 208–211. ; Apa-sirató (vers) p. 243–244 p. ; V. N. p. 255. ; V. N. után p. 256. – ISBN 963 7488 884 7 fűzött. – Valószínűleg tiszteletpéldány.
 18. Várkonyi Nándor: Az elveszett Paradicsom / az utószót Rajnai László írta]. – Bp. : Széphalom Könyvműhely, 1994. – 757 p. ; 25 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Édesapánkra emlékezve, hálás szeretettel Éva, Péter Pécs, 1994. dec. ”. – ISBN 963 8277 23 8 kötött.
 19. Várkonyi Nándor: Az elveszett paradicsom. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1988. – 253 p. ; 20 cm. – (Pannónia könyvek). – A kötetben egy A/5-ös írólap és egy meghívó 2. oldala található, mindkét lapon kézírásos Csorba piszkozat, melyet valószínű a Szavak bolyhai c kötet bemutatójára, vagy író-olvasó találkozóra készülve készíthetett a költő: Az A/5-ös lap két oldalán ez olvasható (az új bekezdéseket / jellel, az írásban egymástól vízszintes vonallal elválasztott egységeket // jellel, a lap második oldalának kezdetét /// jellel jelöltem):  „* Görbül az idő 1985. ápr. (84 szept.)** 84. szept-87. szept. 3 év. / [A Vissza Ithakába = válogatott, új versek nincsenek] / A 3 évből kereken 100 vers van a kötetben. / Kb. 30-at kihagytam. Megjelentek napilapokban, folyóiratokban, de nem éreztem méltónak őket a kötetben. / Állandó gyakorlatom. // Ciklusok: szerkesztési módszerem. A hasonló tematikájú versek keresik egymást. És segítik. Többé válnak rokonaik között. / 5 ciklus, különféle hosszúságúak. A líra örök tárgyai: élet, halál, emberi kapcsolatok, természet, ars poetica. – Ezúttal ez utóbbit tartottam a legfontosabbnak: Valakit valamikor valahogyan / A költészet védelme. Erős nyomás alatt van szerte a világon. Fölöslegesnek, értelmetlennek vélik sokan. Pedig… Sajnálnivaló az az ember, akiben nincs költészet. Az élet egy roppant nagy ajándékától van megfosztva. Emberi teljesség nincs művészet nélkül  // Cím: A szavak bolyhai. A szavak „hangköre” (Arany J. szava) sokkal több mint a betűszerinti értelmük. Nincsenek éles határvonalaik. A vers a befogadóban a befogadással születik meg. Ez emberenként változik. A bolyhok érintik a befogadót, s mindegyiket másként. // De ehhez a befogadónak cinkos partnernek kell lennie. A kommunikáció két ember között csak úgy jön létre, hogyha a kommunikációs jelek mindkettőben egyeznek; vagy legalább hasonlóak. / Az én kommunikációs jeleim verseimben vannak. Kicsit meg kell az én jeleimet, aki meg akar érteni. / Nem racionális megértésről van szó. A művészet az ember egész „lényét” érint[i].*** Pánpszichologikus. Értelem, érzelem, akarat, hangulat, egyéniség mind egyszerre. Részt vesz a befogadásban. Nem szabad elfelejteni, hogy egy versben gyakran másról van szó, mint amiről a költő beszél. Kicsit játék. Közös. Még a legkomolyabb versben is. / Sok a gyászvers: Szederkényi E., Szabó Ede, Kálnoky László, Martyn Ferenc, – közeli rokonaim. / – Mintha erősödne túlról a tüzelés – mondja Karinthy valahol. / Benne vagyok a korban én is.” (*Az oldaljelzést a lap tetejének közepére írta Csorba. Az oldalszámozás nem folytatódik. **A Görbül az idő 85. áprilisban jelent, de a kéziratát 84. szeptemberben adta be a kiadóba Csorba, ezért innen számítja új verseit. A szavak bolyhai c. kötet anyagát 1987. szeptemberben küldte a kiadóba a költő, s az 1988-ban jelent meg. ***Az i betűt – értelemszerűen – én toldottam be.) A szöveg alatt két sor Csorba kézírásával, más színű (fekete) tollal, a lapot megfordítva: „Ó hol van a sok virág / Hol vannak a katonák”. – A meghívórészlet hátoldalán nyilván az A/5-ös lap szövege folytatódik: „Betegség, kórházi, klinikai élmények. / És persze itt is a kert. / A szokásosnál több a mesterség. / Ars poeticá-k. – / Formában igyekszem az ezúttal is változatos lenni. Hangvételben. Mai (posztmodern?). Ilyen nincs. Csak jó és rossz. A modern szót sem szeretem. / Persze a gondolkodás, az érzelemvilág koronkint más. Nem is lehet a postakocsi-kor fejével  megközelíteni* a lökhajtásos repülők a világűr-utazások korát.  / De lényeg: a mindenkori ember ott legyen a versben. Minél árnyaltabban, mélyebben, igazabban. / Egyszerűsödés. / Cím: furcsa, de talán kifejező. A szavak alig határolhatók el éles felületekkel. Kijjebb** is érnek. Főleg a befogadó jóvoltából. / Kissé fáradt vagyok. A betegség nyomán. /// Most könyvhét lesz. Író-olvasó találk. Jó alkalom. A versolvasás kimaradt.***” (*Bizonytalan olvasat. **Bizonytalan olvasat. ***A meghívó nyomtatott oldalán, a nyomtatásra merőlegesen.). – ISBN 963 7272 046 fűzött.
 20. Várkonyi Nándor: Az írás története. – Bp. : Turul Kiadás, 1942. – 144 p., 26 t. : ill., fekete-fehér fotók ; 21 cm. – Fűzött. – Viszonylag jó állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Kedves jó Győzőmnek meleg szeretettel ajánlom Pécs, 1943. dec. 28. Nándor”.
 21. Várkonyi Nándor: Az üstökös csóvája : Dokumentumok Petőfiről. – Pécs : Dunántúli Magvető, 1957. – 259 p., 32 t. : ill. ; 21 cm – Kötött. – Jó állapotban, kissé sárgult lapok, a borító, melyen Petőfi 1847-ben felvett és 1955-ben megújított daguerrotipiája látszik, ép. – A szennylap homlokoldalán „Kossuth Klub Könyvtára” feliratú hosszúbélyegző látszik, ugyanott a bal felső sarokban kézzel írt „894” szakjel, jobboldalt „621” leltári szám olvasható. – A címlap hátoldalán „Társadalom-tudományi és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Könyvtára” szövegű bélyegző felett kézzel írt „18.621” leltári szám olvasható. A bélyegzőre és a leltári számra majdnem merőlegesen „TIT könyvtárából selejtezve” feliratú bélyegző van. – A 17. és az utolsó oldalon „T.T.I.T Könyvtára” feliratú kerek tulajdonbélyegző látszik. – A borító külső oldalán a bal felső sarokban – biztosan elírás – „18521” leltári szám kézírással. – Proveniencia ismeretlen.
 22. Várkonyi Nándor: Magyar Dunántúl : Táj és nép. – Bp. : Turul Kiadás, 1944. – 212 p. : ill., 12 t. fol. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek kedves barátomnak Várkonyi Nándor. Pécs, 1944. július 21. – Kötött.
 23. Várkonyi Nándor: Magyar katonaköltők. – Pécs : Janus Pannonius Társ., [1940]. – 242 p., 16 t. fol. : ill. ; 21 cm. – (Janus Pannonius Társaság könyvtára; 12.). – Fűzött. – Kitűnő állapotban. – Dedikálás a címoldalon az 5. oldalon a vitéz levedi Kozma Miklósnak szóló nyomtatott ajánlás alatt: „Csorba Győző barátomnak szeretettel ajánlom Pécs, 940. nov. 11. Várkonyi Nándor”
 24. Várkonyi Nándor: Pergő évek. – Bp. : Magvető, 1976. – 499 p. ; 20 cm. – (Tények és tanúk). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőéknek, őszinte nagyrabecsüléssel, s szeretettel a Várkonyi család. 1977. III. ”. – ISBN 963 270 333 2 fűzött.
 25. Várkonyi Nándor: Petőfi arca. – Pécs : Janus Pannonius Társ., [1939 v. 1940]. – 27 p., 9 t. fol. : ill. ; 21 cm. – (Janus Pannonius Társaság könyvtára ; 11.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Kedves Csorba Győző barátomnak szeretettel Várkonyi Nándor 940. okt. ”. – Fűzött. – Viszonylag jó állapotban. – Magyar irodalom, költő, Petőfi Sándor, daguerrotipia, rajz, festmény, arckép.
 26. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai : Elsüllyedt kultúrák. – Bp. : M. Kir. Egyetemi Nyomda, 1942. – 309 p., 16 t. : ill., 22 cm. – Fv. – Jó állapotban, eredeti borítóban. – Ajánlás a szennycímlap hátoldalán: „Kedves Győzőnek szeretettel, meleg barátsággal Nándor Pécs, 1942. május ”. – A könyvben klny. az Írott Kő 1943. évi márc. 1.-ei számából: Várkonyi Nándor: „Sziriat oszlopainál”. 4 p. – A hosszú írás Várkonyi válasza Bíró Bertalannak a Magyar Kultúra 1942. dec. 20-ai számában megjelent Sziriat oszlopait illető vádjaira. (A választ a Magyar Kultúra nem jelentette meg.)
 27. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. – Átdolg. kiad. – Bp. : Magvető Könyvk., 1972. – 577 p. : ill. ; 25 cm. – Dedikálás a címlap verzóján: „Csorba Győzőnek tisztelettel, szeretettel, igaz barátsággal Nándor 972. 10. ”. – A kötetben Bárdosi Németh János Jáki bencés apátsági templomot ábrázoló képeslapja: „Szombathely 1972 okt. 15 / Kedves Győző, a felejthetetlen szép vasi út befejezése előtt (holnap lesz az utolsó (ötödik) előadásom a Tanácsakadémián, meleg és ragaszkodó szeretettel gondolok Rád és kedveseidre, a Berzsenyi Dániel Könyvtár vezetőjének ölelésével is, kézcsókkal, nagy-nagy szeretettel: Bárdosi Németh János Teruska köszöntésével is.” Címzés: „Csorba Győző úr, József Attila-díjas költő, könyvtárvezető Pécs Damjanich u. 17.”. – Kötött.
 28. Verhaeren, Émile: Verhaeren versek / Holler András fordításai : Várkonyi Nándor bevezető tanulmányával. – Pécs : Janus Pannonius Társ., [1939 v. 1940]. – 71 p. ; 18 cm. – (A Janus Pannonius Társaság kiadványa ; 9.). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, közös munkásságunk emlékére, szeretettel Holler Bandi 940 XII. ”. – Fűzött.

A Tüskés Tibor szerkesztette Várkonyi emlékkönyv címoldala:

Az emlékkönyv utolsó oldala Csorba Várkonyi halála után írt versével és Csukás Zoltán Várkonyit búcsúztató írásának második oldalával.

Kende Kata a táblaavatón a jelenlévőknek egy kisméretű képes könyvecskét ajándékozott. Ez annyira megtetszett nekem, hogy szkenneltem és most bemutatom a blog követőinek is, itt.

Köszönöm Kende Katának az engedélyt a közzétételhez.

Köszönöm olvasóim figyelmét.