70. Csorba blog. A Római följegyzések című kötet ismertetése és egy találkozás képei.

Az eddig ismertetett Csorba-köteteket ezen a folyamatosan bővített oldalon gyűjtöm egybe.

Mai vers Csorba előadásában: Csak befelé. A vers a linkről meghallgatható a költő előadásában is.

Ebben a blogban az előző bejegyzésről anyagtorlódás miatt lemaradt Római följegyzések című Csorba kötetet ismertetem.

A könyvismertetés után egy képösszeállítást is közlök Gyarmathy Tihamér műveinek 1983-as pécsi, Művészetek Háza-beli bemutatójáról, ahol Csorba mondta a bevezetőt.

A kötet leírása.

Csorba Győző: Római följegyzések, 1947–1948 / [szerk., előszó Csuhai István] ; [szakmailag lektorálta, a jegyz., a fotókat és a fotómásolatokat kész. Boda Miklós]. – Pécs : Pro Pannonia, 2002. – 141 p. : ill., fekete-fehér fotók ; 21 cm. – (Pannónia könyvek). (Irodalmunk forrásai ; m.). – A leírt kötetben az Új Könyvek c. könyvajánló lap recenziója a kötetről. (2002. 25. sz. 287. tétel). – ISBN 963 9079 96 0 kötött.

A kötet a DIA honlapján elérhető itt.  A kötet pdf-változata itt olvasható.

A kötet borítója.

A kötetről a honlapon nagyon sokszor írtam, tehát most a bőség zavarában szenvedek. A google keresőmezőbe a következő kérdést beírva az összes, a könyvre vonatkozó találatot megkaphatja az érdeklődő: római följegyzések site:csorbagyozo.hu  Az oldal keresője is segít, főként a képek felkutatásában. Ha csak a Róma vagy az Itália szavakra keresünk rá, természetesen sokkal több találatot kapunk, de nyilván nem mindegyik lesz releváns a kötetre vonatkozóan.

Képek a kötetből. Itt olvasható Csuhai István rendkívül informatív előszava is a kötet keletkezéséről. Csiszár Mirella interjúja a költővel szintén a római hónapokról szól. Ebben az interjúban a 2. római út is szóba kerül. Itt pedig Csorba Győző egyéb római tárgyú írásaiból olvashatnak egy kis csokorra valót.

A kötetben Válogatás Csorba Győző Rómáról szóló verseiből cím alatt bőséges verscsokor olvasható a költő római témájú verseiből. Sajnos ezeket az oldalakat a DIA valamiért nem dolgozta fel, azonban a pdf-változatban olvashatók, a [116]–141. oldalakon. Ajánlom ezeket is figyelmükbe, bizonyítják, Csorba nem csak Pécset, Rómát is méltóképpen megénekelte.

Csorba Győző 2. római útjáról Boda Miklós készített tanulmányt és közzétette a napló szövegét is. Erről itt írtam. Az oldal vonatkozó részét másolom.

“A kötetben [Időjáték, 1972] kiemelt szerepe van a költő második római útjának. Ennek dokumentumait én találtam meg, de Boda Miklós dolgozta fel, s jelentette meg tanulmányával együtt a Jelenkor folyóiratban. Köszönet az alapos munkáért Boda Miklósnak, Itália szerelmesének és Csorba hűséges társának, könyvtáros barátjának. Az [Időjáték, 1972] kötetben Más egek. Római jegyzetek. Weöres Sándornak cím alatt jelentek meg a római emlékekről írt versek. A Beszélgetés a költészetről című versben emlegetett fiatal költő D. Z. nem más, mint Diego Zandel olasz író, költő, irodalomtörténész, akit olasz vejem már megkeresett, s tőle tudom, Zandel is jól emlékszik Csorbára és a költő első unokájára Pintér Bálintra, akit ő csak Bambino Balentino-nak hívott.”

Takács Jenő és Csorba Győző levelezése ugyancsak rengeteg emléket idéz az itáliai útról. A levelek után közös fotó található Takács Jenőről, feleségéről, Pasteiner Éváról és Takáts Gyuláról, a másik jó barátról, aki ugyanakkor járt Itáliában.

Az elmúlt napokban Csorba Győző egy fotójáról váltottam e-mailt dr. Nagy Imre elnökünkkel.

A kép Nagy Imrének is tetszett, ezért Kecskeméti Kálmánnal, a fotó készítőjével facebookon felvettem a kapcsolatot, bízva abban, hogy neki megvan a fotó eredetije, vagy negatívja, nekünk ugyanis nincsen meg. A képet a 2020. decemberben megszűnt Budapest folyóiratból másoltam. (A nagyalakú folyóiratban megjelent interjút itthon nem tudtam szkennelni, ezért a beszélgetés szövegét egy a képekkel egybeszerkesztett word fájlban tettem közzé. Ajánlom szíves figyelmükbe!) A művész gyorsan válaszolt, sajnálja, de a negatív nincsen meg. Van viszont egy sorozata Gyarmathy Tihamér műveinek 1983-as pécsi, Művészetek Háza-beli bemutatójáról, ahol Csorba mondta a bevezetőt. Kérésemre e-mail-fordultával elküldte a képeket és a megjelentetésükre is engedélyt adott. Köszönöm a gyors válaszokat és a fotókat. Itt megnézhetik a sorozatot. A képeken Lantos Ferenc is látható. Az eseményről a Dunántúli Napló képes híradása itt olvasható. Nem sok város dicsekedhet annyi Kossuth-díjas művésszel, mint Pécs. (Pillanatnyilag hét jut eszembe. A képeken látható közülük három: Csorba Győző, Gyarmathy Tihamér és Lantos Ferenc.) Legyünk büszkék a kiváló Pécsiekre.

Köszönöm figyelmüket!