A Csorba Győző Társaság 133. hírlevele. A Pécsi Társalkodó új beszélgetése

1.

M E G H Í V Ó

A Csorba Győző Társaság szeretettel meghívja a Pécsi társalkodó című sorozatának újabb beszélgetésre,

2018. február 8-án csütörtökön 17 órára a Tudásközpont Kis Konferenciatermébe.

Ezúttal Fejős Miklós festőművésszel Aknai Tamás művészettörténész
professzor beszélget terveiről, műveiről.

Kérem a Társaság tagjait, jöjjenek el az estre és invitálják rokonaikat, barátaikat is!
A meghívó teljes szövege itt olvasható.

2. Most a honlapon is megosztom dr. Radics Éva két legújabb küldeményét. Az egyiket Albert Gáborra emlékezve írta a Bécsi Naplónak. (Radics Éva Albert Gáborral és Albert Zsuzsával többször találkozott, leveleztek, jó barátok voltak. Az én Albert Gáborról írt emlékezésem itt olvasható.). A másik írást Radics Éva a bécsi Collegium Hungaricumban mondta el a Magyar Kultúra Napján.
Mindkettőt ajánlom figyelmükbe, Radics Évának pedig köszönöm az engedélyt a honlapon való közléshez.
Pár szót ejtenék a megemlékezés és az előadás írójáról. Biztosan állíthatom, hogy dr. Radics Éva zenetörténész, egyetemi tanár a legmagyarabb ausztriai polgár. És azt is, hogy Magyarországon is a legjobbak közé tartozik. Kedves levelezőtársam, akinek már számtalan e-mailjét, linkajánlóját megosztottam levelezőpartnereimmel. Radics Éváról a Takács Jenőről készült könyve kapcsán már a honlapon is írtam, ezen az oldalon a 2. pontban. (Takács Jenő élete rendkívül kalandos volt, az egész világot bejárta. Csorba Győző és Takács Jenő levelezését a honlapon is feldolgoztam. Érdemes elolvasni!) A magyarság szeretete, védelmezése Radics Éva családjában nemes hagyomány. Például édesanyja, dr. Radics Jenőné 2012-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott a magyarság érdekében kifejtett tevékenységéért, 2007-ben pedig Lakitelek Emléklapot: “A Lakiteleki Találkozó 20. évfordulója alkalmából közéleti bátorságáért, áldozatos munkájáért, a közös ügyhöz, a magyar megújuláshoz és a megmaradás szent ügyéhez való hűségéért emléklap (Aláírók: Bíró Zoltán, Csoóri Sándor, Csurka István, Fekete Gyula, Für Lajos, Kiss Gy. Csaba, Lezsák Sándor.)” (In: Wikipédia)
Dr. Radics Éva fent ajánlott írása és előadása is bizonyítja, hogy ő a családi hagyománynak – a magyarság szeretetének – édesanyja örökébe lépő kiváló őrzője. Köszönjük neki!

3. Révfülöp,
lágy partjaid ölén ülök,
s fájások dúlnak, szédülök.
Hát persze: vénülök.
Megrémülök:
talán csak már nem útra készülök?
In: Balatoni néhánysorosok.

Csorba Győző 1967-ben telket vett Révfülöpön, majd nyaralót épített rá. Nyaranta eleinte többször járt oda. Később a zajos nyári élet és néhány egyéb kellemetlenség miatt lassacskán teljesen elmaradt. De fülöpi élményeiről is írt verseket. A feni egy kisebb ciklus egy darabja. Azért jutott most eszembe, mert a facebookon megjelent egy értesítés a Révfülöpi Honismereti Egyesület egy rendezvényéről.

Tamás Miklós fényképe.

Itt Csorba verseket is előadnak – sőt a címben szereplő idézet is Csorbától való -,  nyilván Csorbáról is beszélnek. Ha netán valaki arra járna, semmiképpen ne felejtse el meglátogatni a rendezvényt;)
Köszönöm a révfülöpi szervezőknek, hogy Csorbát nem hagyták ki az összeállításból!

Köszönöm figyelmüket!