109. Csorba blog a közelgő közgyűlésről.

(Figyelem! A bevezető után fontos közlemény olvasható a közelgő közgyűlésről.)

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

A mai  Csorba vers: Séta és meditáció. A vers a linkről meghallgatható a költő, Nagy Attila és Major Tamás előadásában és ugyaninnen videóklipes változatban is megnézhető. A szintén sokszor idézett költeményt a betűrendből kiemelve előre vettem, hiszen ősz van, és a mellékelt képről (naponta látom az ablakból) a vers befejező sorai jutnak eszembe:

ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy.

Nekem: A VÁROS mindörökre.

Ennyi fény, ennyi fény! Ez már a fény utolja.
Az ősz kirakta foltjait a tájra.
Ölében viszi a Mecsek a télbe
embereid és házaid.

Érdekes megoldás, hogy a “házaid” birtokos jelző a jóval előbb álló “VÁROS”-ra utal vissza, mint tulajdonosra, nem ahogyan a felületesen olvasó első pillanatra gondolná, az előtte álló sorban lévő Mecsekre.

Ezt a blogot, mint már fentebb jeleztem, a közgyűlés jegyében szerkesztem, hogy ismételten felhívjam rá figyelmüket. A meghívót itt olvashatják.
A legfontosabb részt itt is közlöm:

A Csorba Győző Társaság 2021. évi közgyűlése
Tervezet
 A közgyűlés ideje: 2021. 10. 29. péntek, 16 óra 30 perc
A közgyűlés helye a Pécsi Tudásközpont kis konferenciaterme
A közgyűlés nyilvános.

Kérem, olvassanak el egy fontos közlendőt, hogy már a benne foglaltak ismeretében vehessenek részt a közgyűlésen.

Dr. Pesti Jánostól, visszatérő régi/új tagtársunktól, javaslatokat kaptam arra, hogy milyen témák szerepeljenek a jövőben a Társaság gyűlésein.
Az alaposan kidolgozott javaslatsort köszönettel vettem és továbbítom, hogy a közgyűlésen már ismertként lehessen róla beszélni. Befolyásolni senkit nem akarok előre, legfeljebb majd a gyűlésen fűzök még a tervezethez egy-két mondatot.

Előzetesen csak annyit, hogy én egyik nekem címzett téma kidolgozását sem vállalom, mert utálok, úgymond, “szerepelni”, ill. nekem is volna javaslatom arra nézvést, hogy én mit és miért szeretnék majd esetleg csinálni, ami viszonylag kevesebb beszéddel (annál több munkával) jár.

Senki ötletét nem felejtettem el, dr. Sárvári Csabáét sem, csak azt is figyelembe kell venni, hogy a Covid miatt másfél évig semmit nem lehetett tenni. Pesti János “mások is szóhoz jutnának” óhaja nyitott kapukat dönget. Bárki, aki vállalkozik előadásra és bárki akit javasolnak beszélgetésre, bemutatkozásra szót kaphat és kapott is. Egyúttal kérem a tagokat, tegyenek maguk is javaslatot klf. témákra. De, ahogyan a parlamentben szokták mondani, kérem a javaslatokhoz a  forrást is hozzárendelni, mert a pénzügyi helyzetünk nem rózsás, ill. kérem a szervezésbeli segítséget, mert én nem vagyok minden6ó, egyedül6ónak pedig öreg és gyengécske vagyok.

A témák megnevezett kidolgozói csak javasolt személyek, velük megállapodás még nincsen, hiszen azt sem lehet tudni, melyik témát tartja majd megvalósíthatónak a közgyűlés. (Bár szerintem mindegyik érdekes.)

Az utolsó ponthoz fontosnak tartom megjegyezni, hogy helyszín lehetne a gyönyörűen felújított Szent Mór Iskolaközpont is, hiszen a Szent Mór Csorba Győző versmondó versenye már országos hírre tett szert, az igazán profi szervezők pedig nagyszerű tapasztalatokat adhatnának át az érdeklődőknek

Ezek után Pesti tanár úr levele, változatlan szöveggel.

“Talán megvalósítható javaslat

Korábban Sárvári Csaba tanár úr, kedves kollégánk többször felvetette, hogy a CsGyT akkor lenne életképesebb és vonzóbb, ha mások is szóhoz jutnának a Társaság ülésein. Ötlete azonban valahogy mégis elsikkadt. Ezért itt megkísérlem, hogy javaslattal segítsem a közösség munkájának megújítását.

   Kívánatos lenne, ha kéthetente, de legalább havonta egyszer tudnánk találkozni. Minden alkalommal új előadók, hozzászólók kapnának lehetőséget a bemutatkozásra, szereplésre ezekben a témákban:

 • Csorba Győző, a műfordító (Boda Miklós és………………………………)
 • Csorba Győző verseinek fordításáról (Boda Miklós és a Koch Valéria Iskolaközpont tanárai, diákjai)
 • Legkedvesebb íróm egyik művének bemutatása, elemzése (…………………………………………)
 • Csorba Győző pécsi íróbarátai (Pintér László és ……………………………………………………)
 • Majdnem elfedett pécsi írók: Arató Károly, Bárdosi Németh János, Harcos Ottó, Mihalik Zsolt, Pákolitz István, Pálinkás György, Zsikó Gyula stb. (Nagy Imre és ………………………………………)
 • Csorba Győző munkássága Tüskés Tibor könyveiben (Pintér László és …………………………)
 • Csorba Győző és Várkonyi Nándor (Kiss Zoltán és ………………………………………………..)
 • Csorba Győző, a folyóirat-szerkesztő (Pintér László és …………………………………………….)
 • A különböző művészeti alkotások értelmezése Csorba Győző írásaiban [Csorba és Kodály Zoltán; Csorba és Csontváry; Csorba és Martyn Ferenc] (Aknai Tamás és …………………………………)
 • Csorba Győző munkáinak tanítása a pécsi középiskolákban (Sótonyi Zsuzsanna és ………………)
 • Csorba Győző gyermekverseiről (Pintér László, Pesti János és……………………………………)
 • Csorba Győző Faust-fordításának értékeiről (Pesti János és ……………………………………….)
 • Csorba Győző pécsi témájú versei (Sárvári Csaba és ……………………………………………….)
 • Csorba Győző verseinek nyelvi-stiláris sajátosságairól (Pesti János és ……………………………..)
 • Emlékezés Csorba Győző és Bertók László kapcsolatára (Nagy Imre, Pintér László ……………..)
 • A nyelvújító Csorba Győző (Boda Miklós, Pesti János ………………………………………………)
 • Bertók László versei német fordításban (Sótonyi Zsuzsanna, a Koch Valéria Iskolaközpont diákjai)
 • A Csorba-emlékszoba a Tudásközpontban (Miszler Tamás és Kiss Zoltán …………………………)
 • Pécs mai írói: Méhes Károly, Meliorisz Béla stb. (Nagy Imre és ………………………………….)
 • Emlékezés Rétfalvy Sándorra (Aknai Tamás ………………………………………………………)
 • Csorba Győző írásai a Jelenkorban (Ágoston Zoltán ……………………………………………….)
 • Csorba Győző itáliai tanulmányútja (Boda Miklós …………………………………………….)
 • A társadalomkritika Csorba Győző írásaiban (Pintér László ……………………………………)
 • A Csorba Győző-versmondóversenyek tanulságairól (Pintér László és …………………………)

* * *

    Az összejövetelek helyszíne lehetne a Tudásközpont, a Koch Valéria Oktatási központ, a Leövey Klára Gimnázium, a Janus Pannonius Gimnázium, a Nagy Lajos Gimnázium és a Református Gimnázium. Így várhatóan az iskolák magyartanárai és diákjai is részt vennének a rendezvényeken.

    Kérem a CsGyT tagjait, jelezzék valamilyen formában, hogy a fenti témák közül mely(ek)ben tudnának szerepet vállalnia akár előadóként, akár hozzászólóként! A fenti tematika bővíthető és rövidíthető. Rugalmas tervezéssel talán két évre is elegendőek lesznek a javaslatomban felsorolt témák.

                                                                                    A javaslatot írta: Pesti János.

Köszönöm szíves figyelmüket, várom megjelenésüket a közgyűlésen!