103. Csorba blog. Dedikált kötetek Csorba könyvtárában és egyebek

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

A mai  Csorba vers: Közhírré. A vers a linkről meghallgatható a költő előadásában is. Ezt írja benne:

nem kívánok könnyű halált
s ha bírom ez tán visszaadja
önbecsülésem és az ember
becsülését hisz annyiféle
eszközzel módon módszerekkel
irtották ki vagy igyekeztek
kiirtani belőlem őket

Szegény, szegény, ha tudta volna, milyen nehéz halál vár rá, biztosan nem írja le ezeket a sorokat. Mennyi kín, mennyi szenvedés jutott neki utolsó pár évében…

Ajánlom figyelmükbe Csorba Győző megzenésített Apa-sirató című versét. Köszönet a szerzőknek és különleges köszönet Kende Katának a Várkonyi hagyaték és emlékek lelkes őrzőjének.

Az előadás meghallgatható itt.

Ma folytatom sorozatomat, a Csorba könyvtárban talált dedikált kötetek ismertetését.

Tíz kötetet mutatok be alább. Örülök, hogy kevéssé ismert neveket is fel tudok emelni a feledésből, az internet talán kicsit előtérbe hozza őket. A megjegyzéseket az egyes címek után írom.

 1. Asperján György: A Földre kifeszítve / A címlapot tervezte és a rajzokat készítette Czinke Ferenc. – Bp. : [Szerző], 1991. – 121 p. : ill. ; 15 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Tisztelettel Csorba Győzőnek 1991. május 28-án Asperján György”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ Hidegkúti út 94. 1028.”. – Készült a Magyar Rádió Nyomdájában. – Fűzött. Csorba Emlékszoba.
  Asperján György  rádiós szerkesztőként, az irodalmi rovat vezetőjeként segítette Csorba rádiós felvételei. 
 2. Aszalós Endre: Gyarmathy Tihamér. – Bp. : Képzőműv. Alap Kiadóvállalata, 1979. – 46 p., XVI t. ; ill. ; 17 cm. – (Mai magyar művészet). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek szeretettel és régi barátsággal Tihamér 979 XI.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „, Damjanich u. 44. … [olvashatatlan számok és betűk P. L.] 224-322”. – ISBN 963 336 143 5 kötött. Aszalós Endre művészettörténész kötetét Gyarmathy Tihamér ajánlotta Csorba Győzőnek.
  Gyarmathy és Csorba régi barátok, a festő pécsi kiállítását Csorba nyitotta meg, verset is írt hozzá. Itt hívom fel a figyelmet a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapjára. Érdemes látogatni.
 3. Az első fejezet : Galsai Pongrác, Molnár Zoltán, Ordas Iván, Szántó Tibor, Szöllősy Kálmán, Tatay Sándor elbeszélései. – Pécs : Dunántúli Magvető, 1955. – 103 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Grigor Grigorjevics Csorbaszovnak az Első Numera egyik pionirja: Szántó T.B.C.W.L. 1955 V. 20. Pecsu.” Alatta másik dedikálás: „Egy illusztris →DUNÁNTÚLI MAGVETŐ: Galsanov.”. Az első dedikáció Szántó Tiboré, a második Galsai Pongrácé. (Galsai a címoldalra nyomtatott kiadónév elé nyilat, utána pedig kettőspontot tett.). – Fűzött.
  Egészen ritka kötet. Pécsről indult, vagy Péccsel szoros kapcsolatban állt szerzők (a kiváló Tatay Sándor!) első írásait olvashatjuk benne. Szántó Tiborhoz és Galsai Pongráchoz szoros szálak fűzték Csorbát, a humoros dedikálások is ezt bizonyítják. Levelezésüket itt olvashatja. A kötetről itt írtam a honlapon. Az ajánlások itt olvashatók, a kötet borítója itt látható. Szöllőssyt Csorba nem szerette annak Tüskés Tibor elleni ármánykodása miatt. Emlékeim szerint az ő írása nagyon “szocreálra” sikerült.
 4. Babits és Karinthy Frigyes / [szerk., vál., a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Téglás János]. – Bp. : Zrínyi Ny. : [54. sz. Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola], 1988. – 175 p., [11] t. : ill. ; 12 cm. – (A nyomdaipari szakközépiskola és a Zrínyi Nyomda Babits-sorozata / szerk. Téglás János ; 15.). – A kötetet kézi szedéssel készítették az iskola tanműhelyében, nyomta és kötötte a Zrínyi Nyomda. – Könyvesbolti forgalomba nem hozható vizsgamunka. – A kötetben névkártya, kézírással: „Tisztelettel küldi Téglás János”. – ISBN 963 01 8460 5 kötött.
  Téglás János az 54. sz. Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola tanára volt. A diákjai által szerkesztett kötetek közül több is található Csorba könyvtárában.
 5. Bakonyi István: A folytatás reményei : Tanulmányok. – Székesfehérvár : Comenius Társaság, 1991. – 177 p. ; 20 cm. – (A Vajda János Kör könyvsorozata). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek tisztelettel és szeretettel: Bakonyi J. 1991. máj. ”. – A kötetben megjelent a „Csorba Győző »főhajtásai«” c. tanulmány is, p. 121-126. – ISBN 963 04 0910 0 fűzött.
 6. Baktai Faragó József: Szaggatott szivárvány : Versek, 1994. – 68 p. ; 21 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győző költőnek tisztelettel ajánlom Bp. dec. 20. Baktai Faragó József”. – ISBN 963 8082 08 9 fűzött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, vers. – Csorba emlékszoba, 2019. – A szerző oldala.
 7. Balassa Péter: A látvány és a szavak : Esszék, tanulmányok, 1981-1986. – Bp. : Magvető Kiadó, 1987. – 243 p. ; 20 cm. – ISBN 963 14 1085 4 kötött. – Jó állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek tisztelő, meleg szeretettel Balassa Péter 87. 08. ”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk. 87. aug. 27. M. k. 87. okt. 8.”. – Csorba Emlékszoba.
  A szerző Csorbát a Jelenkor szerkesztőségi tagjaként is ismerte, tisztelte. Bertók Csorba bibliográfiája két Csorbáról írt esszét ismertet tőle:
  982. BALASSA Péter: A kolónoszi művészet. Halálnapló 1. Csorba Győzőnek. = Jelenkor. 1986. 11. 979-985.
  983. BALASSA Péter: Azóta. Csorba Győzőnek. [Esszé.] = Jelenkor. 1991. 11. 873-875.
  (A számok Bertók László csorba Győző bibliográfiájának tételszámai.)
 8. Balassa Péter: A másik színház. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1989. – 310 p. ; 20 cm. – ISBN 963 15 3755 2 kötött. – Kiváló állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek tisztelő szeretettel Balassa Péter 89. ”. Csorba Emlékszoba.
 9. Balassa Péter: Halálnapló. – Pécs : Jelenkor K., 1993. – 334 p. ; 20 cm. – (Élő irodalom sorozat). – ISBN 963 7770 47 X fűzött. – Újszerű állapotban. – Dedikálás szövege a címoldalon, a cím alatt: „Csorba Győzőnek, nagy szeretettel tisztelettel Balassa Péter 94. I. ”. – A könyvben két Csorbának címzett boríték van. 1.: feladó: „Keresztény – Zsidó Társaság Christian – Jewish Society 1052 Budapest, Deák tér 4. Hungary, címzés: Csorba Győző Pécs Damjanich u. 17. 7624”, felirat a borítékon: „Nyomtatvány”. 2.: „Magyar Tudományos Akadémia Budapest V. Nádor u. 7.”, az Akadémia emblémájával: „Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia H-1050 Budapest, Roosevelt tér p. Postacím: 1361 Budapest Pf. 5.”, címzés: „Csorba Győző író akadémikus Pécs Damjanich u 17.” 7624. – A kötetben a Széchenyi Akadémia két akadémikusi székfoglalójáró szóló meghívó (Petrovics Emil, Tandori Dezső) található.
 10. Balassa Péter: Halálnapló. – Pécs : Jelenkor Kiadó, 1993. – 334 p. ; 20 cm. – ISBN 963 7770 47 X fűzött. – Jó állapotban. – A kötetben Azóta címmel kisesszé Csorba Mikor először értesültem, hogy Szederkényi Ervin gyógyíthatatlan című verséről, p. 272–277.). – Valószínűleg a Kiadó Csorbának küldött tiszteletpéldánya.Ezt a kötetet azért ismertetem, mert Csorba verséről is ír benne a Balassa Péter.

Sipos Béla, akit itt is emlegettem a honlapon, két fotóval bővítette a Wikipédia Csorba oldalát. Láthatók a jobboldali menüben: Martyn Ferenc olajfestménye Csorbáról és a Csorba Emlékszoba feliratai. Nagyon köszönöm professzor úr lelkiismeretes bővítő munkáját.

Hogy ne legyen kép nélkül ez az oldal sem, tegnapi fotót küldök. A műtét óta először tegnap rendes sétát tettem a környéken, délután pedig a kertben tettem, amit tudtam. Nagy örömömre diófánk alatt és diófánkon ma több egészséges diót is találtam. Sajnos a mi fánk termését és a környékbelieket is tönkretette a dióburoklégy, tavaly egyetlen ép dió nem volt rajta. Pedig amíg meg nem támadta ez a szörnyű valami, papírhéjú, nagy és finom diót termett. Holnap folytatom a kutakodást, remélem, találok még egészséges diót.

Köszönöm figyelmüket.