96. Csorba blog. Arion Nemzetközi Költői Almanach és Sík Csaba dedikált kötetei

Szolgálati közlemény! A Csorba emlékezést a Pécsi köztemetőben, a költő sírjánál  szeptember 13-án 17 órakor tartjuk!

Az eddig ismertetett Csorba-kötetek leírását ezen a folyamatosan bővített oldalon gyűjtöttem egybe. Innen mindegyik Csorba- és Csorbáról írt kötet teljes szövege elérhető.

A mai  Csorba vers: Isten pólyása. A vers a linkről meghallgatható a költő előadásában is. A versben az öreg költő megint Istennel beszélget számonkérően, sőt, az utolsó sorokban még meg is “zsarolja”.

Sivár idénybe léptem én bele
szükségem többre van hiszen az Isten
pólyásaként mindenha rá vagyok már
utalva
Hát jöjjön ha azt akarja
hogy föl ne mondjam a barátkozást
s vállalva a kitett gyerek bitang
sorsát pusztuljak el bitangul én is
a magam és az ő gyalázatára

Fölhívom a figyelmet az archaikus “mindenha” – minden időben, mindenhol – szó használatára.

A Csorba könyvtár betűrendjében haladva az Arion Nemzetközi Költői Almanach köteteihez jutottam. Csorba versei a 9. és a 16. kötetben is megjelentek francia fordításban. A leírásokban közlöm a verscímeket.

  1. Arion : Nemzetközi költői almanach = Almanach International de Poesie / szerk. Somlyó György. – Bp. : Corvina, 1966-. – 22 cm. – 9. – 1976. – 179 p. – A kötetben Csorba két verse francia fordításban: Intemporel (Időtlen, ford. Maurice Regnault) és Phare (Lámpás, ford. Maurice Regnault) (p. 113-114.). – Poliglott kiadás, főként magyar és francia nyelven. – ISBN 963 13 3539 9 fűzött.
  2. Arion : Nemzetközi költői almanach = Almanach International de Poesie / szerk. Somlyó György. – Bp. : Corvina, 1966-. – 22 cm. – 15. – 1985. – 253 p. : ill. – A kötetben Csorba három verse francia fordításban: Lettres aux anciens amis (Levelek régi barátaimnak, ford. Fázsy Anikó); On a besoin d’annonciateur (Hírhozó is kell, ford. Fázsy Anikó) és Textes (Szövegek, ford. Fázsy Anikó) (p. 40.). – Poliglott kiadás, főként magyar és francia nyelven. – ISBN 963 13 2140 1 fűzött.

A betűrendben következő dedikált kötet Sík Csabától került Csorbához:

Ars poeticák a XX. századból : Irodalom, képzőművészet, zene / [a szöveget vál. és szerk. Sík Csaba, az ill. vál. Sík Csaba ; a könyvet tervezte Szántó Tibor]. – Bp. : Gondolat, 1982. – 418 p. : ill. ; 25 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, szeretettel, barátsággal, tisztelettel 82. jun. 17. Sík Csaba”. – A kötetben Csorba Győző Ars poetica c. verse (p. 395.). – ISBN 963 281 118 6 kötött.

Ha már Sík Csaba szóba került, eltérek a betűrendtől, a többi dedikált kötetét is most ismertetem. Sík Csabával mint a Magvető Könyvkiadó, később a Móra Ferenc Könyvkiadó vezető szerkesztőjével volt jó kapcsolata Csorbának.

  1. Sík Csaba: A Parthenon lovain innen és túl. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1979. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, barátsággal és szeretettel Sík Csaba 79. IV. 12”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „V. 24.”. – ISBN 963 15 1311 4 kötött.Csorba Emlékszobában.
  2. Sík Csaba: Az értelem bilincsei : Esszék a 20. századi művészetről. – Bp. : Gondolat, 1987. – 346 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, ragaszkodó szeretettel Sík Csaba”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 88. III.”. – ISBN 963 281 834 2 kötött. –  Csorba Emlékszobában.
  3. Sík Csaba: Ben Nicholson. – Bp. : Corvina K., 1980. – 25 p. , 46 t. : ill. ; 16 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, szeretettel és barátsággal Sík Csaba 80. V. ”. – (A művészet kiskönyvtára ; 133.).Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 80. V. 29”. – ISBN 963 13 08790 fűzött. – Csorba Emlékszobában.
  4. Sík Csaba: Mindenkori mesterek : „… csak leírtam azt, amit elmondtam volna az ismeretlen olvasónak, ha együtt olvassuk a verset, együtt nézzük a képeket.”. – Bp. : Magvető Könyvk., 1977. – 571 p. : ill., barnított képek ; 24 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, szeretettel és barátsággal Sík Csaba 77. XII. ”. – ISBN 963 270 574 2 kötött. –  Csorba Emlékszobában.
  5. Sík Csaba: Picasso. – Bp. : Helikon, 1985. – 58 p., 24 t. : ill. ; 19×16 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, ragaszkodó szeretettel Sík Csaba Bp. 1985. jul.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk.: 85. aug. 1. Megköszöntem: 85. aug. 24.”. – ISBN 963 207 868 3 kötött.
  6. Sík Csaba: Sem kő sem bronz sem vászon. – Bp. : Móra F. Könyvk., 1985. – 242 p. : ill. ; 24 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, sok szeretettel Sík Csaba 1985 Karácsonyán”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Megköszöntem: 86. febr. ” – ISBN 963 11 3892 5 kötött. – Csorba Emlékszobában.
  7. Vilt Tibor / írta és a képeket vál. Sík Csaba. – Bp. Corvina K., 1985. – 72 p. : ill. ; 29 cm. – (Corvina műterem). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek sok szeretettel Sík Csaba”. – ISBN 963 13 1877 X fűzött. – Jó állapotban. – Csorba Emlékszobában

A Picasso című Sík Csaba könyv borítója.

Sík Csabáról csak ezt az egy képet találtam az interneten. A képen Sík Csaba Kinszki Judittal látható. (A kép forrása.)

Csaba Sik (Judit Kinszki's husband) and a friend | centropa.org

Köszönöm figyelmüket.