„Ne maradjon belőlem semmi több, csak amit élő érdeke szerint táplálékként őriz meg az utókor.”

Csorba Győző költő, műfordító, szerkesztő Pécsett született, 1916. november 21-én, 1995. szeptember 13-án, súlyos betegség után, ugyanott hunyt el. Szülővárosát fél évnél hosszabb időre egyhuzamban soha nem hagyta el. Pécsről ezt írja a Séta és meditáció című versében: „Nekem: A VÁROS mindörökre.”
„Csorba Győző művészetével, írói műhelyével, emberi tartásával több mint fél évszázada fémjelzi a pécsi irodalmat és kultúrát […]. Baumgarten-díjas  (1947), kétszeres  József  Attila-díjas (1957, 1972), Kossuth-díjas (1985), Pécs város díszpolgára (1986). Hetvenötödik születésnapja alkalmából, mivelhogy betegeskedett, a köztársasági elnök személyesen hozta el Pécsre, s adta át neki az újabb kitüntetést, a Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Középkeresztjét.”  - írja róla 1993-ban barátja, költőtársa, bibliográfusa, az azóta szintén Kossuth-díjjal kitüntetett Bertók László.
Szerkesztő- és írótársa, monográfusa, Tüskés Tibor így ír róla. „Idegenkedik mindentől, ami lazaság, érzelgősség, hígság, de éppígy elfordul a puszta intellektus hűvös, éles vonalú, hideg fényű ragyogásától. Mély és hiteles érzelmi alap és az értelem fel-feltörő kontrollja: ez a kettősség adja költészetének sajátos ízét, egyéni karakterét, nyugtalanító feszültségét.”
Régi pécsi barátság fűzte pályatársához, Weöres Sándorhoz, aki ezt írja 1978-ban: „Csorba Győzőben láttam a feltétlenül valódi költőt, a hazugságmentes abszolút lírikust… Pécsi családi körében, társas magányában az örökkévalóságnak dolgozik.”
"Szűnjék meg a „líra” szó ábrándot, lágyságot, pódiumot asszociálni. Álljon a költészet az ember útjába, keveredjen ételébe, italába, üljön mellé örömében, bánatában, munkájában, pihenésében. Ne lehessen tőle szabadulni, ne lehessen kikerülni, mellőzni, félretenni. Aggasztóan csonkul az ember: nem a vers lesz a fő vesztes, ha ez is kiesik életéből" - foglalja össze költői hitvallását Csorba az Összegyűjtött versek c. kötetének Magamról, verseimről c. utószavában, 1977 májusában.

A honlappal ennek a gazdag, fényes ragyogású pályának az áttekintését kívánjuk adni, így szeretnénk méltó emléket állítani a könyvekkel és folyóiratokkal szinte minden percében együtt élő költőnek és embernek a számítástechnika korában is.

A Csorba Győző Társaság 137. hírlevele

1. A márciusi Hrabal-beli sörözés helyett minden kedves barátunkat szeretettel várjuk Nagy Imre tanár úrnak a Társaság által szervezett A Bánk bán időszerűsége. Szempontok a mai olvasók számára című  előadására. Kérem, jöjjenek el és értesítsék a Pécsi Tudásközpontban 2018. 03. 22-én csütörtökön 17 órakor kezdődő előadásról ismerőseiket, barátaikat… Tovább

A Csorba Győző Társaság 136. hírlevele

Ezúttal két meghívót és egy Csorba-verset ajánlok figyelmükbe. 1. Kérem a Csorba Győző Társaság tagjait, támogassák a prózairodalmat is, menjenek el a rendezvényre.   2. Szabó Szabolcs karnagy és a Komlói Pedagógus Kamarakórus szép estét ígér! Aki a verset szereti, biztosan barátja a karéneknek is!   3. Végül… Tovább

A Csorba Győző Társaság 135. hírlevele

1. Tegnap, február 8-án megtartottuk a Csorba Győző Társaság Pécsi Társalkodó című sorozatának újabb beszélgetését a Tudásközpontban. Nagy Imre irodalomtörténész professzor bevezetője után Aknai Tamás művészettörténész professzor bemutatta Fejős Miklós festőművészt, akinek képei közül itt többet is megtekinthetnek. A mindvégig érdekes beszélgetés és powerpointos bemutató közben… Tovább

A 134. Csorba Győző hírlevél hibajavítása

A velem készült, péntek estére (február 2.) ígért tv-felvétel közvetítésnek helyét a hírlevélben pontatlanul adtam meg. A beszélgetés nem a Pannon TV-ben, hanem a Pécsi Televízió Publikum c. műsorában volt látható. Felkerült az internetre, itt nézhető meg. A pontatlan címért elnézést kérek. Tovább

A Csorba Győző Társaság 134. hírlevele

1. Ismételten kérem kedves olvasóimat, hogy jöjjenek el a Pécsi Társalkodó című Csorba-rendezvény következő beszélgetésére február 8-ára a Tudásközpontba 17 órára. (És hozzanak magukkal még egy embert!) M E G H Í V Ó A Csorba Győző Társaság szeretettel meghívja a Pécsi társalkodó című sorozatának újabb… Tovább