“Csorbáról közismert, mennyire családcentrikus költő volt, mennyire szerette a gyerekeit, unokáit. Az már nem annyira, hogy verseket is írt gyerekeknek, gyerekekről, nem is keveset. Például egy egész gyermekvers-ciklus olvasható az Összegyűjtött versek c. kötetében, A szó ünnepe c. kötet után Gyerekversek cikluscím alatt.
Az meg aztán végképpen nem ismert, hogy Csorba még egy kis verses képeskönyvet is összeállított gyerekeknek. Pedig így van!
Bertók László Csorba Győző című bibliográfiájának 99. tétele ez:
99. NÉGY KIS CICA. Képes mese gyermekek részére. Versek. Pécs, 1946, „Barátság” Könyvkiadó, Lapterjesztő és Könyvnyomdai Szövetkezet. 60 l. − A szerző nevének feltüntetése nélkül.
A kis kötet eddig sehol nem volt olvasható (Csorba neve sehol nem szerepel a könyvben, magától Csorbától lehet tudni, hogy ő írta), most egy elég megviselt példányát “begyűjtöttem” unokáimtól, s a magyar irodalom egy jelentős fehér foltját megszüntetendő. […]
Hogy a kötet létezett, s 1947-ban már megvolt, bizonyítékul idemásolom Hamvas Béla levelezőlapját, melyen egy 1947-es Csorbáéknál tett látogatásra hivatkozva éppen a Négy kis cica című könyvből kér egy példányt kedves unokahúgának. A lap szövegéből ítélve Hamvas sem tudta, hogy a képeskönyvben Csorba versei olvashatók. A levelezőlap írásos oldala és címzése. […]”
A kötet képeiről és a fényképészről itt olvashat az utószó második oldalán.
A teljes kötet itt olvasható.
A kötet bemutatójáról az 53. Csorba hírlevélben írtam. A meghívót – mivel facebook-bejegyzés – inkább másolom. Akik fészbukon is járnak, a bejegyzést itt megnézhetik nagyobb méretben.
“Ez a Csorba Győző Társaság 53. hírlevele
Ezúttal rövid leszek.
1. Pajor Zsófiától a Csorba Könyvtár kedves rendezvényszervezőjétől meghívót kaptam Csorba Győző Négy kicsi cica című verses-mesés-képeskönyvének bemutatójára. Mellékelem. Kérem, jöjjenek el és hozzák magukkal a kisgyerekeiket, unokákat is ennek a különleges könyvecskének a bemutatójára. (Várkonyi Nándor Könyvtár, június 14. du 14 óra)
2. Mint az előző hírlevélben említettem, Mészáros Endre összeállítást jelentetett meg az Új Dunántúli Naplóban a Pécs irodalmi és művészeti életének ötven éve képekben Csorba Győző hagyatéka alapján című, tavaly a Pro Pannonia Kiadónál megjelent kötetből. Az egész oldalas, nagyon jól sikerült válogatást két részletben tudom mellékelni. Köszönet a megjelentetésért Mészáros Endrének és az Új Dunántúli Naplónak.”

A képen a következők lehetnek: 1 személy
A képen a következők lehetnek: 8 ember, , mosolygó emberek
A képen a következők lehetnek: 12 ember, , mosolygó emberek

A négy kicsi cica és mamájuk címmel Várnai Ferenc zenét írt a kötet verseire, a Csorba Győző Könyvtár pedig bemutatót tartott a zenés kottakiadvány megjelenése alkalmából. A meghívó, mely mindent elmond az eseményről itt látható.

A Négy kicsi cica című verseskönyvről Pintér Ábellel, a költő egyik unokájával Mészáros B. Endre újságíró, szerkesztő beszélgetett. A beszélgetés itt olvasható.

Következő hírlevelemet meglepetésnek szánom, egyelőre nem árulom el a tartalmát.
Köszönöm figyelmüket.