61. Csorba blog. Csorba bibliográfiák

Az eddig bemutatott Csorba-köteteket ezen a folyamatosan bővített oldalon gyűjtöm egybe.

A 61. blogban két, Csorbáról megjelent bibliográfiát ismertetek. Mindkettőt pécsi barát, könyvtári és szerkesztőségi munkatárs készítette. Az elsőt Tüskés Tibor és az akkori Baranya Megyei Könyvtár munkatársai, a másodikat Bertók László. Mindkettejük nagyon szoros viszonyban volt Csorbával, s mindkettő sokat tett a bibliográfiákon kívül is Csorba munkásságának megismertetéséért.

A Tüskés-féle bibliográfia leírása:

Tüskés Tibor: Csorba Győző / [összeáll. Tüskés Tibor]. – Bp. : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ; Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1979. – 75 p. ; 21 cm. –  (Mai magyar költők). – Egy példányban tulajdonbejegyzés a címoldalon a jobb felső sarokban: „Pintér Viola”. – Egy példány a Csorba Emlékszobában. – ISBN 963 581 0547 fűzött.

A bibliográfia pdf-változatát a Csorba Győző Könyvtárban készítették, elérhető itt.

A bibliográfia borítója:

A 403 tételes bibliográfia 6 Csorba-verset (Március; Ars poetica; Beszélgetés a költészetről; Alkonyodó; Anabázis) és névmutatót is tartalmaz.

A Bertók-féle bibliográfia leírása:

Bertók László: Csorba Győző : Bibliográfia. – Pécs : Pécsi Városi Könyvtár : Jelenkor, 1993. – 251 p. ; 20 cm. – 2 példány. – A leírt példányban dedikálás a szennycímoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek a megszámolhatatlannak a gyarló számba vevő, tanítványi és fiúi tisztelettel, – Margitkának is baráti öleléssel: Pécs, 1994. ápr. 7. Bertók Laci”. – ISBN 963 04 3172 6 fűzött.

A bibliográfia borítója

A Magyar Elektronikus Könyvtárban megtalálható, itt, a Csorba Győző Könyvtárban készített Pdf-változat itt olvasható. Az 1398 tételes bibliográfia Bertók László alapos kutatómunkájának köszönhető, minden részletre kiterjedő kötet. Szerkesztése roppant nehézkes volt. Bertók László írógéppel, sok esetben kézzel írt tételeit a Pécsi Városi Könyvtár gépírónője írta szerkesztett változatba, amit aztán Bertók László még sokszor átnézett javított. A szedést a Jelenkor kiadó végezte.
A Magyar Elektronikus Könyvtár úttörő volt a magyar irodalom digitalizálásában. Könyvtárosként korán megismertem szerkesztőit és több Csorba-kötetet, köztük Bertók Csorba bibliográfiáját is digitalizáltam, átadtam a MEK szerkesztőjének Moldován Istvánnak. A blog végén visszatérek a MEK bemutatására és az ott található Csorba-kötetek ismertetésére. Addig néhány szó a Bertók-féle bibliográfiáról. A tartalomjegyzék megmutatja, milyen minden részletre kiterjedő, sokoldalú bibliográfia ez. Másolom az OSZK-gyűjteményből.

TARTALOM

Bevezető
Írások Csorba Győzőről
MAKAY GUSZTÁV: Csorba Győző
WEÖRES SÁNDOR: Csorba Győző
TAKÁTS GYULA: Emlékek, köszöntőbe Csorba Győzőnek
SŐTÉR ISTVÁN: Ithakába van-e visszaút?
RÁBA GYÖRGY: A vers fennsíkján
PARTI NAGY LAJOS: A Csorba-kert

Életrajzi adatok

Csorba Győző művei
VERSESKÖTETEI ÉS KRITIKÁIK
ÖNÉLETRAJZI INTERJÚKÖTETE ÉS KRITIKÁI, VALLOMÁSAI, NYILATKOZATAI, INTERJÚI
ANTOLÓGIÁK, AMELYEKBEN VERSEI JELENTEK MEG
VERSEI IDEGEN NYELVEN
VERSEI HANGLEMEZEN ÉS KRITIKÁI
MEGZENÉSÍTETT VERSEI
FORDÍTÁSKÖTETEI, DRÁMAFORDÍTÁSAI, A SZERKESZTÉSÉBEN MEGJELENT MŰFORDÍTÁSKÖTETEK ÉS KRITIKÁIK
ANTOLÓGIÁK, AMELYEKBEN MŰFORDÍTÁSAI JELENTEK MEG
BÁBJÁTÉKAI
MESÉI
MESEFELDOLGOZÁSAI
ÁTDOLGOZÁSA SZÍNPADRA
TANULMÁNYAI, KRITIKÁI, ELŐSZAVAI, TÁRCÁI
ÍRÁSAI, VERSEI EGYES ÍRÓKRÓL, MŰVÉSZEKRŐL, KÖLTŐKNEK, ÍRÓKNAK AJÁNLOTT VERSEI, LEVELEI
INTERJÚI, NYILATKOZATAI, VALLOMÁSAI

Irodalom Csorba Győzőről
ÖNÁLLÓ MŰVEK
TANULMÁNYOK, CIKKEK
RÓLA SZÓLÓ, NEKI AJÁNLOTT MŰVEK, HOZZÁ ÍRT LEVELEK
HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK, KÖSZÖNTŐK
LEXIKONOK, IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓK CSORBA GYŐZŐRŐL
ARCKÉPEK, FÉNYKÉPEK CSORBA GYŐZŐRŐL

Csorba Győző műveiből
FÖLJEGYZÉS
SÉTA ÉS MEDITÁCIÓ
FORDÍTOTT KÍGYÓ
KÖLTŐK, FIATALOK
TÚL MÁR
A HETEDIK UNOKA

TÜSKÉS TIBOR BESZÉLGETÉSE CSORBA GYŐZŐVEL

Kiegészítések a bibliográfiához (összeáll. Pintér László)”

A Tüskés-féle bibliográfia 403 tételt tartalmaz a legkorábbi Csorba megjelenéstől 1978-ig. Csorba versírói kezdeteitől (első verse a kötetben a Százhúros hegedű című antológiában jelent meg 1935-ben, első kötetét a Mozdulatlanságot 1938-ban saját költségén adta ki) 40 év munkásságáról ennyi adatot gyűjtött Tüskés Tibor és a Baranya Megyei Könyvtár munkatársi gárdája. 1978-tól 1992-ig, tehát alig 15 év alatt ez a tételszám duzzadt 1398-ra, azaz nagyjából háromszorosára. Tudjuk, Csorbára a korabeli irodalompolitika több éves hallgatást kényszerített, amikor a költő “csak” fordított, de a számbeli ugrás így is óriási. A Jelenkor folyóirat megjelenése után a költő újra bekerült az irodalmi közéletbe, a Magvető Kiadó szinte “házi” kiadója lett, díjakat kapott, a fordítás háttérbe szorult, nyugdíjas idejében sokkal több lehetősége maradt a nyugodt versírásra, költészetre.

Az én életemnek is kedves szakasza volt a bibliográfia szerkesztésének ideje. Bertók Lászlóval egy kis szobában dolgoztunk kettesben. Ő bibliográfiáival (Bárdosi Németh János, Szederkényi Ervin, Várkonyi Nándor, Csorba Győző) foglakozott, én a napi könyvtári feladatokkal. Bertók heti másfél napot dolgozott a könyvtárban, miután lemondott az igazgatói feladatról. A várostól munkaidő-kedvezményt kapott, hogy több ideje maradjon a költészetre, de a másfél napokat (és annál is sokszor többet) nagyon nagy szorgalommal fordította a bibliográfusi tevékenységre. Most már utólag elmondhatom, azokon a másfél napokon néha órákat beszélgettünk. Sokat tanultam tőle, miközben sokat huzakodtunk amúgy barátilag. Én mondtam neki, írhatnál ám érthető verseket is néha, ő meg mondta, nem értesz te a versekhez. Néha aztán nyomdafestéket nem tűrő szavakat is használtunk, de soha nem veszekedve. Mindkettőnk szókincsét erősen meghatározta a faluról hozott szókimondás és az értelmiségi körökben felszedett cifra káromkodások. Szép volt, talán igaz sem volt. Elmondhatom, nem mondhatom? Lacitól tanultam a “Te sem vagy különb a többinél, téged is apád csinált”, “az emberi hülyeség körüllengi a földet és sűrű cafatokban csüng alá” vagy “és aztán a  magyarok harsány nubuzdmeg  kiáltásokkal rohantak az ellenségre” mondásokat is. Mert a költő is ember…
Maradjunk a témánál: a költő könyvtárosként és bibliográfusként is kiemelkedőt alkotott, a legterjedelmesebb bibliográfiája pedig éppen a fenti, Csorba életművét bemutató, amelyet munkámban állandóan felhasználok. Amikor a MEK akkori szerkesztőjének beküldtem a digitalizált változatot, hozzáírtam azoknak az 1999-ig megjelent  fordításköteteknek a felsorolását, közel 100 kötet címét, amelyekben addig Csorbának fordítása jelent meg. Az OSZK ezt a felsorolást Bertók bibliográfiájának végén közli.
A kötet tanulmányokat, beszélgetést, verseket is tartalmaz. Aki nem csak adatokra kíváncsi, sok érdekességet talál benne azokon felül is. A bibliográfia olvasmányként is jó szórakozás, nem száraz adatfelsorolás.

Visszatérve a Magyar Elektronikus Könyvár példaértékű munkájának bemutatására ajánlom szíves figyelmükbe az oldalt. Elérhető itt. A lap jobb felső sarokban lévő keresője egyszerűen és gyorsan használható. Az oldal valóságos aranybánya, a dokumentumok html, word, pdf, rtf és ezek zip tömörítéssel csomagolt verzióit is felajánlja a keresőnek.

A Csorba Győző nevet beírva a keresőblokk szerző sorába a következő találatot kapjuk:

Keresőkérdés: Szerző=“Csorba Győző” (ékezetesen) A találatok száma: 12
Rendezés: Cím szerint ☐Szerző szerint ☑Időrendben ☐
Csorba Győző: Drámafordítások
https://mek.oszk.hu/04000/04039
2006-09-08
Csorba Győző: Görbül az idő
https://mek.oszk.hu/02300/02371
1999-10-07
Csorba Győző: Kettőshangzat
Válogatott versfordítások
https://mek.oszk.hu/04200/04226
2006-11-03
Csorba Győző: Mozdulatlanság
Versek
https://mek.oszk.hu/02300/02372
1998-10-22
Csorba Győző: Összegyűjtött versek
https://mek.oszk.hu/02300/02370
1998-10-22
Csorba Győző: Simeon tűnődése
https://mek.oszk.hu/02300/02373
1999-10-07
Csorba Győző: Szemközt vele
https://mek.oszk.hu/02300/02374
1998-10-22
Hélinant de Froidmont: A Halál versei
https://mek.oszk.hu/04000/04072
2006-09-15
Hélinant de Froidmont: A halál versei
https://mek.oszk.hu/04100/04158
2006-10-12
Janus Pannonius: Epigrammata lasciva
https://mek.oszk.hu/04200/04297
2006-11-24
Janus Pannonius: Válogatott versek
https://mek.oszk.hu/00600/00687
2001-01-16
Rilke, Rainer Maria: Szonettek Orpheuszhoz
https://mek.oszk.hu/00400/00473
2002-06-30

Bertók László Csorba-bibliográfiáján bemutatom, milyen a MEK egy találati oldala:

Az itt felsorolt Csorba-tételeket hamarosan a honlap megfelelő könyvismertetéseihez is belinkelem. (Bocsánat, ezt a szót nem tudtam kiváltani megfelelő magyarral!)
Talán nem leszek szerénytelen, ha már itt tartunk, a MEK-ben végzett munkámról is ejtek néhány szót. “… a Magyar Elektronikus Könyvtárban – MEK – olvasható Csorba-kötetek feltöltése is az én munkám. Pl. a Drámafordítások című kötetnél a baloldali menük közül a katalóguscédula menüpontra, majd azon belül a hunmarc formátumra kattintva a cím- és szerzőségi közlés adatcsoportban (245) ez olvasható: “elektronikus rögzítés: Pintér László”. Talán kicsit büszke is lehetek ezekre az eldugott említésekre. Az általam készített 1998 és 1999. évi adatrögzítések, feltöltések a MEK hőskorát jelzik: “1996 és 2002 között – nagyon sok ember önkéntes munkájának és néhány intézmény támogatásának köszönhetően – több mint 4 ezer darabra nőtt a könyvtár állománya, havi 60-70 ezerre a látogatóinak száma, s kialakult a jelenlegi gyűjtőköre… In: A MEK története.]” [Idézet helye.]

Végül megjegyzem: egyetlen példányom van Bertók Csorba-bibliográfiájából, az is a Tudásközpontban van. Sajnálatos módon még nem készült el a PDF-változat digitalizálása. Tudtommal közmunkások már nincsenek a könyvtárban, ez az oka a Csorba-digitalizálási program leállásának. Köszönöm a Csorba Könyvtár munkatársainak az eddigi digitalizálást és kiváló együttműködést. Összesen 11 kötet digitalizálása maradt el, ezeknek egy-egy példánya – Csorba hagyatékába tartoznak – a könyvtár helytörténeti osztályának irodájában megtalálhatók. Az utolsó tételt én digitalizáltam, éppen az előző blogban tettem közzé. Az én digitalizálásaim azonban nem profi munkák, mint a többi köteté. Kérem, aki tud, segítsen.]

Csorba Győző eddig még nem digitalizált kötetei

 1. Csorba Győző: Március : Tizenhárom vers. – Békéscsaba : Megyei Könyvtár, 1975. – Sztlan oldalak. – Bibliofil kiadás. – 144. számozott példány.
 2. Bertók László: Csorba Győző : Bibliográfia. – Pécs : Pécsi Városi Kvt., 1991.
 3. Brecht, Bertolt: [Versek] / [ford. Csorba Győző]. – Bp. : Európa, 1959. – 69 p. – (A modern német líra kincsesháza)
 4. Goethe, Johann Wolfgang von: Faust / [I. részt ford. Jékely Zoltán; II. részt ford. Csorba Győző]. – Bp. : Magyar Helikon, 1959. – (Helikon klasszikusok). – A második részt kérem, a 175-427. oldalig, valamint a Tartalomjegyzéket az [563]. oldalról. Ha az egész kötet megoldható, akkor mindet kérem!]
 5. Goethe, Johann Wolfgang von: Faust : A tragédia második része / [ford. Csorba Győző]. – Bp. : Magyar Helikon, 1963.
 6. Hélinant, Froidmont de: A halál versei / Ófrancia eredetiből ford. Csorba Győző ; Bev, írta Birkás Géza ; [A címlapot tervezte és a képeket vál. Holler András]. – Pécs : Janus Pannonius Társ., 1942. – (A Janus Pannonius Társaság könyvtára)
 7. Hélinand, Froidmont de: A halál versei / ford. Csorba Győző. – Bp. : Helikon, 1989. – (Helikon Stúdió)
 8. Janus Pannonius: Epigrammata lasciva ; Pajzán epigrammák / [szerk., ford., utószót írta, jegyz. kész. Csorba Győző] ; [a könyvet tervezte Szántó Tibor]. – Bp. : Helikon, 1986. – 74. p. – Bilingvis, bibliofil kiad., kapcsos tokban
 9. Janus Pannonius – – válogatott munkái / [vál., szerk. és az előszót írta Csorba Győző] ; [a jegyzeteket és a jegyzetszótárt Ugrin Aranka kész.]. – Bp. : Kozmosz Könyvek, 1982
 10. Mezsirov, Alekszandr: Búcsú a hótól : Válogatott versek / ford. Csorba Győző. – Bp. : Európa, 1974.
 11. Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán : Politikai szatíra 5 színben / Színpadra alkalmazta Csorba Győző. – Pécs : Szabadság Pécsi Ny. és Könyvkiadó Kft., [1945.].

Köszönöm figyelmüket.