A Csorba Győző Társaság 193. hírlevele

1. Elsőként kedves tagtársunk, Boda Miklós fotókiállítására hívom fel a figyelmet. Boda Miklós kezdettől a Társaság egyik leglelkesebb tagja, minden rendezvényünk látogatója. Fotóit már láthattuk, ismerjük tehetségét, ez a kiállítás is biztosan nagyon szép élménnyel gazdagíthatja látogatóit. Menjünk el minél többen!

A Csorba Győző Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját
Boda Miklós irodalomtörténész, könyvtáros
fotókiállításának megnyitójára
2019. április 8-án (hétfő) 16.30 órára
a Csorba Győző Könyvtárba
(Pécs, Universitas u. 2/A)

https://www.csgyk.hu/wp-content/uploads/2019/03/bodaitalia-webre-jav2-300x424.jpg

2. A Csorba Győző Könyvtár szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelyének

ADY EMLÉKEZETE
című költészetnapi műsorára,
2019. április 11-én 17:00 órára
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem

Sólyom Katalin és versmondó köre szívünknek kedves társaság: szeretik és mondják a vereseket, szeretik és mondják a Csorba-verseket. Ráadásul Társaságunk támogatója, a hírleveleimnek és írásaimnak lektora dr. Hernádi László is a versmondó kör tagja. Kérem a Csorba Társaság tagjait, szíveskedjenek minél nagyobb számban részt venni az esten. A versszerető emberek fogjanak össze!
A meghívó ezen az oldalon tekinthető meg.

https://www.csgyk.hu/wp-content/uploads/2019/03/adyemlekezete-webre-300x424.jpg

3. Ne felejtkezzünk el a természettudományok kiváló pécsi képviselőjéről sem. (Bőséges a Csorba Győző Könyvtár áprilisi ajánlata!)

A Csorba Győző Könyvtár
Minerva Fiókkönyvtára
meghívja Önt,
kedves családját, barátait
a 2019. április 11-én 18.00 órakor
kezdődő
Grastyán emlékestre
a neves pécsi akadémikus
születésnapja évfordulójának alkalmából
(Őriszentpéter, 1924. február 25 – Pécs, 1988. június 17.)

https://www.csgyk.hu/wp-content/uploads/2019/03/grastyan2019-webre-300x424.jpg

Grastyán Endre professzorról díjat is neveztek el, amit 1991-ben Csorba Győző is megkapott. (Újsághír: Z. M. [Zábrádi Marianna]: Grastyán-díj átadás. A Pécsett alapított Grastyán Endre-díjat első ízben Csorba Győzőnek, Romhányi Györgynek és Horvát Adolf Olivérnek adták át 1991. február 25-én. = Új Dunántúli Napló. 1991. febr. 26. 3. p. In.: Bertók László: Csorba Győző. Bibliográfia.) Ha a díjról most nem is, egy a professzor által aláírt Csorba Győzőnek adományozott diplomáról tudok képet mutatni: a diploma felső része; és a diploma alsó része a díszes pecséttel. (Egyben nem sikerült szkennelnem a képet.)

4. Egy olyan meghívót is közlök, amelyik nem nyilvános eseményre szól, de jól bizonyítja a múzsák testvériségét. (Ld. Tüskés Tibor: Testvérmúzsák c. könyvét)
Csorba Győzőt, a költőt életen át tartó barátság fűzte Takács Jenőhöz a világjáró zeneszerzőhöz és második feleségéhez Pasteiner Évához. Ezt a barátságot a két alkotó levelezése is bizonyítja. Többször írtam a levelekről a honlapon, pl. itt is és itt is. Takács Jenő a Pécsi Konzervatórium vezetője volt az 1940-es években, itt ismerkedett meg Weöres Sándorral, Csorba Győzővel, de második feleségével Pasteiner Évával is, aki éppen akkortájt vált el első férjétől Jékely Zoltántól. A barátságok és a házasságok egész életre köttetek. Dr Radics Éva, aki több tanulmányt és két nagyszerű kötetet is írt Takács Jenőről (Cinfalvától Cinfalváig és Takács Jenő. 101 év krónikája címmel), talán éppen a honlapon bemutatott  levelek és Csorba Győzőné ajánlása alapján keresett meg engem, még a kötetek írásának idején, Csorba-emlékek után kutatva a készülő művekhez. Azóta levelezek Radics Évával, szinte naponta küldözgetjük egymásnak a nekünk tetsző írások címét és írásaik bemutatásával óvjuk magunkat és levelezőpartnereinket az ellenszenvünket kiváltó írások szerzőitől ill. azok követőitől. (Remélem, elég korrekt volt a fogalmazás;) Ennek a barátságnak köszönhetem talán, hogy felkértek a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium által Takács Jenő zeneszerző munkássága tiszteletére szervezett 2019. április 9-i ünnepi műsor előadójának, beszéljek ott Csorba és Takács levelezéséről, barátságáról. Dr. Radics Éva ugyanitt fog előadást tartani Takács Jenőről. Részlet a nekem küldött meghívóból:

16:00 – 17:00 előadások
– Dr.Werner Schultze interjúja az iskola drámatagozatos diákjainak előadásában
– Dr.Radics Éva előadása
– Takács Jenő és Csorba Győző levelezésinek bemutatása Pintér László segítségével
szünet- emléktábla avatás
17.30 – 18.45 Hangverseny Takács Jenő műveiből
19.00 Fogadás

Nem tudom, mennyire lesz nyilvános a megemlékezés, de talán beengednek érdeklődőket is, ha megmondják, hogy a Csorba Győző Társaság képviseletében mennek. Nagy Imre professzor külön meghívót kapott az eseményre.

Köszönöm kitartó figyelmüket.

Némi kárpótlásul megosztom a Rózsa halála és a tavaszi kert c. képalbumomat.