A 143. Csorba blog. Kortárs és Ciprián

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

1. A következő blogokon a színészek előadásában hallható-látható felvételek részletek az A város oldalában és a Visszanézés c. Csorba Győző portréműsorokból.
A mára választott vers: Könyörgés. Csorba Győző verse. A vers szövege itt olvasható. Megjelent a Világ küszöbei című, 1981-es kötetben. Bár nagyjából még 15 év választotta el a vers írásakor a haláltól Csorbát, a költő a testének és környezetének jelzéseiből már jól érzékelhető elmúlásán, életének romlásán siránkozik, az irgalmas éghez ismétlődő fohásszal adva nyomatékot panaszának.
Részlet a Duna Televízióban 1995. december 2-án bemutatott filmből. A felvétel 1982-ben készült. Előadó Mádi Szabó Gábor színművész. A műsor részletes leírását ld. itt.

2. Most, hogy befejeztem a vaskos Lenin, Sztálin és Hitler – A tömeggyilkos diktatúrák eredete című nagyszerű és igaz kötet olvasását, nincsen kedvem és erőm nagyobb könyvet olvasni. Az olvasottakon máig gondolkozom, többek között azon, hogy miért is kellett anno a gyerekkönyvtárakba szakmányba megvenni a Lenin lámpácskái című, “Lenin bácsit” népszerűsítő könyvet. Pedig nem kell gondolkodni nagyon: akkor az volt a “menő”, éppenúgy, mint sajnos ma az lmbtqxyz stb. propaganda. Lenint még csak-csak túléltük, de vajon ezt az újabb őrületet hogyan éljük túl? Hiányoznak a Csorbák és a Cipriánok. Nagyon hiányoznak.
No, szóval nem olvasok vaskos köteteket, most folyóiratszámokat veszek le a polcról pihenésképpen. Csorba igyekezett minden folyóirat- és újságszámot eltenni, amiben verse jelent meg. Most éppenséggel a Kortárs 1976. év 3. száma került a kezembe. És nem is tudtam letenni. Ha meglátják a borítón levő tartalomjegyzéket, érthető lesz, miért. Ide is másolom:

Két Csorba vers jelent meg benne, egyik a Bolond cifrázgatás, az Észrevételek című 1976-ban megjelent kötetben olvasható.

Kitérő, torpanás, agyonszőtt-szépített kaland:
bolond cifrázgatás: a vége így is, úgy is egy.

A befejező két sor József Attilát idézi: “Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! / Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”

A másik vers a Közös, csak a Hátrahagyott versek című kötetben, 2000-ben jelent meg a Kortárs-beli közlés után. (A folyóiratoldal pdf-változata itt látható.) Nem tudni, miért nem válogatta ezt a verset kötetbe Csorba, talán túl soknak találta a kötetekben a keserű hangú verseket. Pedig a befejező versszakban a megoldást is kapunk:

Az ősz… ősz… Közös bántalom
közös gáton torpan erőtlen.
Más vállal együtt vállalom,
terhel csak elviselhetően.

Az ősz, mint az elmúlás jelképe közös bántalom, de a közös gáton erőtlen lesz, megtorpan, s ha más vállal együtt vállalja (vállaljuk), akkor lesz a  terhe elviselhető. Milyen szép: Más vállal együtt vállalom…
Hogy ne legyek szomorú én is, két korai, bizakodó Csorba-képet mutatok alább.
Nem állok meg ennyinél a Kortárs-szám ismertetésben! Nagyon tetszett benne, sok más mellett, Hubay Miklós naplójegyzete. Itt elérhető. Ide is másolom az egyik jegyzet egy részét. Milyen pontosan látta a jövőt Hubay! Lám, így is taníthat a mítosz!
Nem is kell hozzá semmiféle kommentár.

3. “Ígéretemhez híven folytatom Ciprián leveleinek bemutatását. A leveleket figyelmesen olvasva megismerhető a levélíró, a ciszterci szerzetesrend, később a papság és a Csorba család helyzete is. Néhány saját gondolatomat a levelek szövegének word változatában, a lábjegyzetekben írom le. A pdf változat az eredeti íráskép visszaadását teszi lehetővé. Itt kell megjegyeznem, hogy most 11 levelet szándékozok bemutatni, mintegy keresztmetszetét adva a száznál is több levélnek. (Tehát nagyjából tizedét a levelezésnek.) A további földolgozásra igyekszem segítséget kérni, remélem, sikerül valakit megnyernem a szkennelésre ill. a word-átiratok gépelésére. A leveleket természetesen megőrizzük, de állaguk egyre romlik, jó volna a mielőbbi digitalizálásuk.”
Ennek a blognak a végére hagytam a 6. talán leghosszabb Ciprián levelet. Nagyon érdekes témákat jár körül. A szentkúti kút javítása-építése, Csorbáék kérése Cipriántól, Ciprián kérése Csorbától, lopás a paplakból, Margitka és Ciprián szolgálata, és Csorba szolgálat-fogadása… A word-változatban majd olvashatják bővebb jegyzeteimet, sőt most szerénytelenül kérem is, olvassák el, mert sokat segítenek a levélíró, a levelet kapó és a levében szereplők jobb megismerésében. A levél pdf-változata.
A word változatot itt olvashatják. Most nem emelem át ide, mert nem tudom a lábjegyzeteket ebben a szerkesztőben rendesen elhelyezni. Majd egyszer talán azt is megtanulom. Elvégre még csak 72 éve vagyok;)
És hogy vidám legyen a vége, egy Ciprián fotó a korai időkből.
Köszönöm figyelmüket.