106. Csorba blog. Bárány Tamás kötetek Csorba könyvtárban és néhány hír az internetről

Csorba Győző kötetek részletes ismertetése a honlapon.

A mai  Csorba vers: Lélek és ősz. Az egyik leggyakrabban idézett Csorba vers a  linkről meghallgatható a költő és Major Tamás előadásában is. Csorba a természet folytonos változásának  és a lélek változatlanságának ellentétét domborítja ki a kötetcímet is adó versben.

A pára majd fölszáll a lepkék bogarak tébolya kihuny
új arcot ölt a táj aztán megint aztán megint
cirmosodik a szem kútja mélyül sötétedik
A lélek kő márvány a lélek szigorú és kemény
legföljebb néhány karcolásnyit változik.

Az előző, 105. számú blogból kimaradt egy Bán Aladár fordította munka. Ebben ugyan nem volt ajánlás, de figyelemreméltó teljesítmény, ritka könyv, ezért itt is bemutatom.

Kalevipoeg : Észt nemzeti eposz / [ford. Bán Aladár] ; [a bevezetőt írta Ortutay Gyula] ; [az észt szöveggel egybevetette, az utószót és a jegyzeteket írta Képes Géza] ; [ill. Kondor Lajos]. – Bp. : Európa Könyvk., 1960. – 345 p. : ill. ; 19 cm. – Kötött.

Ahogyan ígértem, ma a méltatlanul feledett Bárány Tamás dedikált köteteit ismertetem.

Velünk kezdődik minden című regényének borítóján Csigó László felvétele

A kép forrása: Wikipédia. A fotót, amely Bárány Tamás Velünk kezdődik minden című regényének borítóján látható, Csigó László készítette.

Idézet a Wikikpédia szócikkéből: “50 kötete jelent meg, egy tucat színdarabja került bemutatásra. Rádió- és tévéjátékok szerzője, öt regényéből filmet forgattak (Csigalépcső, A világ közepe, Mi lesz veled, Eszterke?, Velünk kezdődik minden, A fészek melege).” Csorbával talán az Írószövetségből ered a barátság. Az Aki feltámadott című dedikált kötetre küldött Csorba-válaszlevelet az alábbi leírásban közlöm. A különös Krisztus-történet(ek), Jézust különféle korokba, különböző emberek bőrébe bújtatva ábrázolja. A válaszlevélből kiderül, hogy Csorba egészségi állapota már 1990-ben is nagyon rossz volt, de még így sem felejtkezett el a köszönetről és a részletes válaszról. Csorba minden neki küldött könyvet elolvasott és csak utána írt hosszabb-rövidebb értékelést is tartalmazó köszönőlevelet.

  1. Bárány Tamás: Aki feltámadott : Regény. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1989. – 468 p. ; 19 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek maholnap félszázados baráti szeretettel Bpest 89. dec.”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „Érk.: 89. dec. M. k.: 90. III. 22.”. – A kötetben Csorba válaszlevelének gépelt piszkozata: „Kedves Tamás, / nyilván azt gondoltad, hogy vidéki neveletlenségemben már megköszönni is elfelejtettem jó pár hónapja küldött könyvedet. Pedig nem így van. Késlekedésemnek más az oka: megöregedtem, elfáradtam, különféle nyavalyák környékeznek, és törnek rám. Egyszerűen nem volt erőm a kötet nyugodt elolvasásához. Márpedig, amikor belenéztem, úgy láttam, hogy nagyon méltó rá. / Most aztán, hogy egy újabb kórházi tíz napom módot adott arra, hogy kezembe vegyem, nem is tettem le addig, ameddig nem jutottam a végére. / Könyved – jó értelemben – roppantul megzavart. Nemcsak a Te addigi írásaid, hanem, ha jól emlékszem, (és ha elég tág körű az irodalmi tájékozottságom) az egész világirodalomban nem emlékszem hasonlóan szerkesztett, jobbára meghökkentő, s csak esetleg itt-ott nem szerencsés konstrukcióban s egyáltalában: koncepcióban megközelített és megoldott könyvre. / Mindenekelőtt elámított az a rengeteg tárgyi tudás, ami a részletekben zsúfolódik. Noha időben évezredeket fogsz át, a tematikailag igen különböző helyszíneket, s történeteket, elképesztő az a biztonság, amellyel mozogsz közöttük. Gyakran jutott eszembe, mekkora pazarlás vagy legalábbis bőkezűség pl. az egyiptomi, vagy az izraeli részleteket beleszorítani egy-egy kis történetbe, holott önállóan is alkalmasak lennének valami nagyobb műre. / Meghökkentett az is, ahogyan a részleteket kiválasztottad. Mert hogyan képzelhető el egyetlen könyvben az Ő bujkáló fonalára rábízni ezer éveket. // Izgalommal léptem át egyik fejezetből a másikba, s örültem írói bátorságodnak. / Talán a kábítószeres, ill. a fegyvergyártós részt kihagytam volna, s a könyvet befejezem a 463. lapon. »Elvégeztetett.« Én ebben a részben találtam meg a könyv csúcsát, a saját problémáim összefoglalását is. / Mindenesetre nagyon melegen gratulálok. Arról már bizonyára szót ejtenem is fölösleges, hogy a kötet megírásának módja a Tőled már megszokott, de ezúttal még szabadabban és nagyobb bátorsággal, ugyanakkor kifinomult ízléssel kezelt stílus / Kézzel szerettem volna megírni gratulációmat, de mostanában remeg a kezem, s legfeljebb csak néhány sorra futja tisztességesen az erőmből. / Hát röviden csak ennyit: az »Aki feltámadott«-ról, hozzáfűzve azt a kívánságomat, hogy legyen erőd még ezután is hasonlóan kitűnő könyveket írnod. / Régi baráti szeretettel ölellek: / Pécs, 90. márc. 22.” (Csorba még az aláírást is lehagyta a levélvégéről, annyira kimerítette a gépirat javítása.). – ISBN 963 15 4120 7 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, regény. – Csorba Győző Emlékszoba, 2019.
    A kötet borítója.
  2. Bárány Tamás: Egy életen át : Válogatott novellák. – Bp. : Szépirod. Könyvk., 1986. – 725 p. ; 19 cm. – (Bárány Tamás munkái). – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, alig másfél emberöltőnyi baráti szeretettel Bpest, 1986. április Tamás”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „ K. 86. VI. 13.”. – ISBN 963 15 2556 2 kötött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, novella. – Csorba Emlékszoba, 2019.
  3. Bárány Tamás: Félszárnyú Pegazus : A XX. századi magyar prózairodalom onto-, anto-, és antilógiája (Apokrif szöveggyűjtemény) / ill. Sajdik Ferenc. – Bp. : Magvető Könyvk., 1982. 417 p.- : ill. ; 19 cm. – ISBN 963 271 607 8 kötött. – Újszerű állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek a régi szeretettel küldi Bárány Tamás”. – Az első kötéstábla belső oldalának bal felső sarkában Csorba kézírásával: „82. X. 19. Bp. Stromfeld A. 18. 112 Megköszönve.”. – Magyar irodalom, XX. század, irodalmi paródiák, Csorba Emlékszoba
  4. Bárány Tamás: Megjelenés fehér szmokingban : Regény. – [Bp.] : Nesztor, [1993]. – 151 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, alig több mint fél évszázados baráti szeretettel Tamás Bp. 93. Könyvhét”. – ISBN 963 7523 24 3 fűzött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, próza. Csorba Emlékszoba, 2019.
  5. Bárány Tamás: – Bp., : Szépirod. Könyvk., 1987. – 608 p. ; 19 cm. – (Bárány Tamás munkái). – ISBN 963 15 2556 2 kötött. – Újszerű állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, a régi barát hűséges szeretetével Budapest 1987. VI. 25. Tamás”. – A védőborító első „fülének” felső sarkában Csorba kézírásával: „Mk.: 87. aug. 17.”. – Magyar irodalom, regény, Csorba Emlékszoba.
  6. Bárány Tamás: Trójában háború volt? : Regény. – Bp.: Cserépfalvi Könyvk., 1992. – 310 p. ; 21 cm. – ISBN 963 7733 108 fűzött. – Újszerű állapotban, de a 37. és 38. oldalt tartalmazó lap kiszakadt fűzésből. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Győzőnek, alig fél évszázados baráti szeretettel és öleléssel ajánlja Bpest, 1992. július 14. BTamás”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: ”Érk. 92. VII. 17. k.: 92. nov. 21”. – Magyar irodalom, regény, Csorba Emlékszoba.
  7. Bárány Tamás: Válj bennem verssé!. – Bp. : Officina, 1948. – 47 p. ; 20 cm. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek baráti szeretettel Budapest 1949. ápr. 12. Bárány Tamás”. – Fűzött. – Jó állapotban. – Magyar irodalom, vers. – Csorba Győző Emlékszoba, 2019.
  8. Bárány Tamás: Város, esti fényben : Két regény. – Bp. : Szépirod. Könyvk, 1988. – (Bárány Tamás munkái). – ISBN 963 15 3628 9 kötött. – Tartalmazza a Velünk kezdődik minden c. regényt is. – Újszerű állapotban. – Dedikálás a címoldalon a cím alatt: „Csorba Győzőnek, alig húsz éves késéssel, a legújabb cserepéldányt, – Bpest, 1988. IV. 15. öleléssel BTamás”. – Az első kötéstábla bal felső sarkában Csorba kézírásával: „M. k.: 92. nov. 21.” . – Magyar irodalom, regény, Csorba Emlékszoba.

Végül néhány hír az internetről.

Akiket az itáliai polihisztor inspirált. Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.” Dante Alighieri jelentős és komplex életműve több művészeti ágra is hatást gyakorolt. Megihletett például számos magyar írót, költőt, zeneszerzőt és képzőművészt. Hogy pontosan kiket s milyen formában, azt tárja elénk a Petőfi Irodalmi Múzeum Silány időből az örökkévalóba – Dante hatása a magyar irodalomban, képzőművészetben és zenében című kiállítása.

Egy kicsit intimpistáskodó, #Me Too-s felütésű bejegyzés, de azért nyilván sokakat érdekel. „Én, Szabó Lőrinc, a gyalázatos és bűnös, erotikus és beteges és őrült és erkölcstelen disznó…” – 64 éve halt meg a Semmiért egészen költője – WMN

És egy Csontvár-hír: Egyedülálló vizsgálatsorozat tárhatja fel a Csontváry-életmű titkait (VIDEÓ) – NullaHatEgy”

“Különleges vizsgálatsorozat vette kezdetét, amely Csontváry Kosztka Tivadar teljes életművét veszi górcső alá, mégpedig olyan természettudományos módszerekkel, amelyek nyomán az anyaghasználattól a festéstechnikáig húzódó értékes információk születhetnek nemcsak restaurátorok, de művészek, művészettörténészek számára is. Galambos Éva vezető restaurátor videónkban arról beszél, az induló kutatás tulajdonképpen egyfajta nyomozásnak, adatgyűjtésnek tekinthető, amely egy egész életművet foglal majd magába.”

Most már a közgyűlés előkészítésén és egy különleges blogon, képösszeállításon dolgozom, ezért lehet, csúsznak a következő bejegyzések.

Köszönöm figyelmüket.